tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Casopisy_obalky_940px_ASB_2016Magazín o architektúre a stavebníctve

7 000 ks » tlačený náklad časopisu ASB

Základné údaje o časopise
Periodicita: osemkrát ročne + špeciál
Cena: 2,60 €
Náklad: 7 000 výtlačkov
Rozsah: 72 až 136 strán

Časopis ASB prináša aktuálne informácie zo sféry architektúry, stavebného developmentu a pozemných stavieb. Čitateľ tu nájde analýzy horúcich tém, informácie o pripravovaných projektoch, o nových zaujímavých realizáciách, profily známych osobností i aktuálne trendy v stavebných konštrukciách a materiáloch.

Rýchly kontakt » inzercia v časopise ASB

Tel.: 02/50 200 225
E-mail: obchod@jaga.sk

Edičný plán JAGA GROUP 2019/2020:

» Stiahnuť slovenskú verziu » PRINT: Edičný plán 2019/2020 (SK)

Profil čitateľa

Typickým čitateľom je vysokoškolsky alebo stredoškolsky vzdelaný muž, ale medzi čitateľmi nechýbajú ani vysokoškolsky vzdelané ženy. Prevažnú väčšinu čitateľov tvoria pracovníci inžiniersko-projekčných a realizačných spoločností. Čitatelia časopisu ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis sú v produktívnom veku a získané informácie využívajú vo svojej profesii. Aj vďaka dlhoročnej tradícii časopisu ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis považujú mnohí čitatelia jeho sledovanie za samozrejmosť.

Akí sú čitatelia časopisu ASB?

Až 59 % čitateľov časopisu ASB tvoria manažéri stavebných a developerských spoločností.

 • ASB_graf_Stavbari_developeri_web_s175
  ■ 59 % čitateľov sú manažéri stavebných a developerských spoločností.
  ■ 25 % čitateľov tvoria architekti a projektanti.
  ■ 9 % čitateľov sú študenti stavebných fakúlt.
  ■ 7 % čitateľov sú investori.
 • ASB_graf_Muzi_aj_zeny_web_s175

  ■ 59 % čitateľov ASB sú vysokoškolsky vzdelaní muži
  ■ 41 % čitateľov ASB tvoria vysokoškolsky vzdelané ženy

 • ASB_graf_Produktivny_vek_web_s175
  ■ 9 % čitateľov ASB je vo veku 20 až 29 rokov
  ■ 26 % čitateľov ASB je vo veku 30 až 39 rokov
  ■ 32 % čitateľov ASB je vo veku 40 až 49 rokov
  ■ 23 % čitateľov ASB je vo veku 50 až 59 rokov
  ■ 10 % čitateľov časopisu ASB je vo veku 60 a viac rokov
 • ASB_graf_Rozhoduju_o_nakupe_web_175

  ■ 52 % čitateľov sa spolupodieľa na rozhodovaní o nákupe.
  ■ 39 % čitateľov o nákupe rozhodujú sami.
  ■ 9 % čitateľov o nákupe nerozhoduje.

 • ASB_graf_Putavy_obsah_web_s175

  ■ 95 % čitateľov ASB prečíta až 4/5 obsahu každého čísla časopisu
  ■ 5 % čitateľov ASB prečíta 2/3 obsahu každého časopisu

Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 853 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete

Kto je náš čitateľ?

■ architekti a projektanti
■ manažéri a pracovníci developerských spoločností
■ manažéri spoločností z oblasti výroby stavebných materiálov a dielcov
■ manažéri stavebných firiem
■ investori a užívatelia stavieb, zástupcovia finančnej sféry
■ pracovníci realitných kancelárií
■ pracovníci štátnej správy a samosprávy
■ pedagógovia a študenti stavebných odborov

Distribúcia časopisu

■ predplatitelia
■ direct mail cieľovým skupinám
■ predaj v stánkoch novinovej služby, predajniach tlače
■ predaj v kníhkupectve JAGA (budova Stavebnej fakulty STU v Bratislave)
■ predaj na výstavách a veľtrhoch zameraných na stavebníctvo a bývanie
■ predaj prostredníctvom stránky www.jagastore.sk
■ elektronický predaj časopisu prostredníctvom stránky www.floowie.com

SKSI_logo_web_v80  Časopis  je odporúčaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) a je distribuovaný medzi jej členov. Predplatné je jednou z výhod členstva v SKSI.

Na začiatok