tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Casopisy_obalky_940px_IS_201603Viac ako 66 rokov na trhu!

3 500 ks – tlačený náklad časopisu Inžinierske stavby/ Inženýrské stavby

Základné údaje o časopise
Periodicita: 6-krát ročne
Ročník: 67.
Cena: 2,29 €
Náklad: 3 500 výtlačkov
Rozsah: 56 až 112 strán
Formát: 210 × 297 cm

Časopis Inžinierske stavby už viac ako 60 rokov prináša odbornej verejnosti informácie z oblasti dopravných, vodohospodárskych, ekologických, líniových stavieb a geotechniky. Je určený slovenským i českým odborníkom, ktorí sa zároveň podieľajú na jeho zostavovaní.

Rýchly kontakt » inzercia v časopise Inžinierske stavby

Tel.: 02/50 200 225
E-mail: obchod@jaga.sk

Edičný plán JAGA GROUP 2019/2020:

» Stiahnuť slovenskú verziu » PRINT: Edičný plán 2019/2020 (SK)

Profil čitateľa

Typickým čitateľom je vysokoškolsky alebo stredoškolsky vzdelaný muž, ale medzi čitateľmi nechýbajú ani vysokoškolsky vzdelané ženy. Prevažnú väčšinu čitateľov tvoria pracovníci inžiniersko-projekčných a realizačných spoločností. Čitatelia časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby sú v produktívnom veku a získané informácie využívajú vo svojej profesii. Aj vďaka dlhoročnej tradícii časopisu považujú mnohí čitatelia jeho sledovanie za samozrejmosť.

Akí sú čitatelia časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby?

Takmer 40% čitateľov Inžinierske stavby/Inženýrské stavby tvoria odborníci pôsobiaci v inžiniersko-projekčných a realizačných spoločnostiach.

 • IS_Graf_Inziniersko_projekcne_v175
  ■ 39 % čitateľov časopisu Inžinierske stavby/Inženýrske stavby sú čitatelia z inžiniersko-projekčnej a realizačnej oblasti
  ■ 29 % čitateľov časopisu Inžinierske stavby/Inženýrske stavby sú ľudia pôsobiaci vo výskumných a poradenských spoločnostiach
  ■ 18 % čitateľov časopisu Inžinierske stavby/Inženýrske stavby sú ľudia zamestnaní v štátnych inštitúciách v oblasti stavebníctva
  ■ 14 % čitateľov časopisu Inžinierske stavby/Inženýrske stavby sú pedagógovia a študenti či absolventi stavebných fakúlt
 • IS_Graf_Muzi_dominuju_v175

  ■ 79 % čitateľov časopisu Inžinierske stavby/Inženýrske stavby sú vysokoškolsky alebo stredoškolsky vzdelaní muži
  ■ 21 % čitateľov časopisu Inžinierske stavby/Inženýrske stavby sú vysokoškolsky vzdelané ženy

 • IS_Graf_Produktivny_web_v175
  ■ 9 % čitateľov časopisu Inžinierske stavby/Inženýrske stavby je vo veku 20 až 29 rokov
  ■ 24 % čitateľov časopisu Inžinierske stavby/Inženýrske stavby je vo veku 30 až 39 rokov
  ■ 34 % čitateľov časopisu Inžinierske stavby/Inženýrske stavby je vo veku 40 až 49 rokov
  ■ 21 % čitateľov časopisu Inžinierske stavby/Inženýrske stavby je vo veku 50 až 59 rokov
  ■ 12 % čitateľov časopisu Inžinierske stavby/Inženýrske stavby je vo veku 60 a viac rokov
 • IS_Graf_Rozhoduju_o_nakupe_v175

  ■ 59 % čitateľov sa spolupodieľa na rozhodovaní o nákupe
  ■ 24 % čitateľov o nákupe rozhodujú sami
  ■ 17 % čitateľov o nákupe nerozhoduje

 • IS_Graf_Vyssia_vrstva_v175

  ■ 71 % čitateľov má príjem má príjem vyšší ako 1 500 €
  ■ 20 % čitateľov v rozmedzí od 900 do 1 500 €
  ■ 9 % čitateľov má príjem menší ako 900 €

Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 809 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete

Kto je náš čitateľ?

■ realizačné spoločnosti, projektanti
■ investori, výskumné a poradenské spoločnosti
■ štátna správa, samospráva
■ pedagógovia, študenti a absolventi stavebných fakúlt

Distribúcia časopisu

■ predplatitelia
■ direct mail cieľovým skupinám
■ predaj v kníhkupectve JAGA (budova Stavebnej fakulty STU v Bratislave)
■ predaj na výstavách a veľtrhoch zameraných na stavebníctvo, dopravu a strojárstvo
■ predaj prostredníctvom stránky www.jagastore.sk
■ elektronický predaj časopisu prostredníctvom stránky www.floowie.com

SKSI_logo_web_v80 Časopis je odporúčaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) a je distribuovaný medzi jej členov. Predplatné je jednou z výhod členstva v SKSI.

Na začiatok