tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Casopisy_obalky_940px_SB_2016Časopis pre 10 500 spoločenstiev vlastníkov bytov

7 000 tlačený náklad časopisu Správa budov

Základné údaje o časopise
Periodicita: 4-krát ročne
Cena: 2,29 €
Náklad: 7 000 výtlačkov
Rozsah: 56 až 72 strán

Časopis Správa budov informuje o všetkom dôležitom na poli správy, prevádzky, údržby a obnovy budov. Informuje o úsporách energií starších i novopostavených objektov, obnove bytového fondu na Slovensku atď.

Rýchly kontakt » inzercia v časopise Správa budov

Tel.: 02/50 200 225
E-mail: obchod@jaga.sk

Edičný plán JAGA GROUP 2019/2020:

» Stiahnuť slovenskú verziu » PRINT: Edičný plán 2019/2020 (SK)

Profil čitateľa

Typickým čitateľom časopisu Správa budov sú muž a žena v produktívnom veku – manažér správcovskej spoločnosti alebo spoločenstva vlastníkov bytov, resp. zástupca vlastníkov bytov. Informácie uverejnené v časopise využíva pri svojej práci, pričom najviac oceňuje prehľadne spracované realizácie obnovy bytových domov.

Akí sú čitatelia časopisu Správa budov?

Až 86 % čitateľov časopisu Správa budov sú spoločenstvá vlastníkov bytov.

 • SB_Graf_Spolocenstva_vlastnikov_bytov_v175
  ■ 86 % Správy budov sú spoločenstvá vlastníkov bytov
  ■ 13 % čitateľov Správy budov sú správcovské spoločnosti
  ■ 1 % čitateľov Správy budov sú bytové družstvá
 • SB_Graf_Muzi_dominuju_v175

  ■ 71 % čitateľov Správy budov sú muži
  ■ 29 % čitateľov Správy budov sú ženy

 • SB_Graf_Casopis_pre_vsetkych_v175
  ■ 12 % čitateľov Správy budov je vo veku 20 až 29 rokov
  ■ 18 % čitateľov Správy budov je vo veku 30 až 39 rokov
  ■ 34 % čitateľov Správy budov je vo veku 40 až 49 rokov
  ■ 28 % čitateľov Správy budov je vo veku 50 až 59 rokov
  ■ 8 % čitateľov Správy budov je vo veku 60 a viac rokov
 • SB_Graf_Rozhoduju_o_nakupe_v175

  ■ 68 % čitateľov o nákupe rozhodujú sami
  ■ 22 % čitateľov sa spolupodieľa na rozhodovaní o nákupe
  ■ 10 % čitateľov o nákupe nerozhoduje

 • SB_Graf_Obnova_bytovych_domov_v175

  ■ 56 % čitateľov Správy budov tvoria ľudia, ktorí v časopise najviac oceňujú prehľadne spracované realizácie obnovy bytových domov
  ■ 22 % čitateľov Správy budov sú ľudia, ktorých najviac zaujímajú informácie z oblasti úspory energie v bytových domoch
  ■ 16 % čitateľov Správy budov sa zaujíma o novinky a aktuality z oblasti správy bytových a nebytových priestorov
  ■ 6 % čitateľov Správy budov nachádza v časopise informácie z oblasti facility managementu

Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 759 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete

Kto je náš čitateľ?

■ spoločenstvá vlastníkov bytov
■ bytové družstvá a správcovské spoločnosti
■ spoločnosti zaoberajúce sa facility managementom
■ majitelia bytových domov a nebytových objektov
■ štátna správa
■ finančné inštitúcie
■ investori a developeri
■ výrobcovia stavebných materiálov
■ pracovníci architektonických a projekčných kancelárií
■ realizačné spoločnosti

Distribúcia časopisu

■ predplatitelia
■ direct mail cieľovým skupinám
■ predaj v kníhkupectve JAGA (budova Stavebnej fakulty STU v Bratislave)
■ predaj na výstavách a veľtrhoch zameraných na stavebníctvo, dopravu a strojárstvo
■ predaj prostredníctvom stránky www.jagastore.sk
■ elektronický predaj časopisu prostredníctvom stránky www.floowie.com

Na začiatok