tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Casopisy_obalky_940px_SM_2015Praktický poradca pre každého stavbára

7 000 výtlačkov – tlačený náklad časopisu Stavebné materiály

Základné údaje o časopise
Periodicita: 6-krát ročne
Cena: 2,30 €
Náklad: 7 000 výtlačkov
Rozsah: 56 až 80 strán

Časopis Stavebné materiály informuje o stavebných materiáloch, výrobkoch, konštrukciách a technológiách, ako i o aktuálnom ekonomickom stave stavebníctva na Slovensku. V každom čísle čitateľ nájde aktuálne analýzy, rozhovory a informácie o novinkách z oblasti pozemných stavieb či o stavebnej technike.

Rýchly kontakt » inzercia v časopise Stavebné materiály

Tel.: 02/50 200 225
E-mail: obchod@jaga.sk

Edičný plán JAGA GROUP 2019/2020:

» Stiahnuť slovenskú verziu » PRINT: Edičný plán 2019/2020 (SK)

Profil čitateľa

Typickým čitateľom je stredoškolsky vzdelaný muž, no nechýbajú ani vysokoškolsky vzdelaní muži a ženy. Prevažnú väčšinu čitateľov tvoria živnostníci pôsobiaci v stavebnej oblasti, pracovníci realizačných spoločností a inžiniersko-projekčných firiem. Čitatelia Stavebných materiálov sú v produktívnom veku 23 až 55 rokov a informácie získané z časopisu využívajú vo svojej profesii. Mnohých zaujímajú nestranné informácie o konkrétnych výrobkoch a informácie z praxe.

Akí sú čitatelia časopisu Stavebné materiály?

Až 42 % čitateľov Stavebných materiálov sú pracovníci realizačných spoločností.

 • SM_Graf_Realizacne_spolocnosti_v175
  ■ 42 % čitateľov tvoria pracovníci realizačných spoločností
  ■ 34 % čitateľov tvoria živnostníci pôsobiaci v stavebnej oblasti a využívajúci informácie z časopisu pri výkone svojho povolania
  ■ 13 % čitateľov sú pracovníci inžiniersko-projekčných firiem
  ■ 7 % čitateľov sú študenti stavebných fakúlt
  ■ 4 % sú ostatní
 • SM_Graf_Muzi_dominuju_v175

  ■ 86 % čitateľov Stavebných materiálov sú muži zaujímajúci sa o stavebný priemysel, či už z pozície rozhodovacej, alebo vykonávacej
  ■ 14 % čitateľov Stavebných materiálov sú ženy, odborníčky v stavebnej oblasti

 • SM_Graf_Produktivny_vek_v175
  ■ 12 % čitateľov Stavebných materiálov je vo veku 20 až 29 rokov
  ■ 36 % čitateľov Stavebných materiálov je vo veku 30 až 39 rokov
  ■ 34 % čitateľov Stavebných materiálov je vo veku 40 až 49 rokov
  ■ 18 % čitateľov Stavebných materiálov je vo veku 50 až 59 rokov
 • SM_Graf_Stredoskolske_vzdelanie_v175

  ■ 64 % čitateľov Stavebných materiálov tvoria stredoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí informácie získané z časopisu využívajú vo svojej profesii
  ■ 36 % čitateľov Stavebných materiálov sú ľudia s vysokoškolským vzdelaním, pohybujúci sa v stavebnom priemysle

 • SM_Graf_Rozhoduju_o_nakupe_v175

  ■ 53 % čitateľov Stavebných materiálov o nákupe rozhodujú sami
  ■ 29 % čitateľov Stavebných materiálov sa spolupodieľa na rozhodovaní o nákupe
  ■ 18 % čitateľov Stavebných materiálov o nákupe nerozhoduje

Zdroj: čitateľský prieskum na vzorke 862 ľudí, ktorí si kúpili časopis Stavebné materiály

Kto je náš čitateľ?

■ živnostníci v stavebnej oblasti
■ pracovníci realizačných spoločností
■ stavbyvedúci, vedúci stavebných a montážnych skupín
■ pracovníci z oblasti nákupu stavebných materiálov
■ výrobcovia stavebných materiálov
■ majitelia a vedúci predajní stavebnín
■ stredný manažment spoločností z oblasti výroby stavebných materiálov a dielcov, ako aj stavebných firiem
■ pracovníci projektových a architektonických kancelárií
■ študenti a absolventi stavebných fakúlt
■ pracovníci úradov životného prostredia
■ predstavitelia samospráv

Distribúcia časopisu

■ predplatitelia
■ direct mail cieľovým skupinám
■ predaj v stánkoch novinovej služby, predajniach tlače
■ predaj v kníhkupectve JAGA (budova Stavebnej fakulty STU v Bratislave)
■ predaj na výstavách a veľtrhoch zameraných na stavebníctvo a bývanie
■ predaj prostredníctvom stránky www.jagastore.sk
■ elektronický predaj časopisu prostredníctvom stránky www.floowie.com

SKSI_logo_web_v80 Časopis je odporúčaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) a je distribuovaný medzi jej členov. Predplatné je jednou z výhod členstva v SKSI.

Na začiatok