tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk

Obrazok_s940px_v290_web_ASB

Najčítanejší web o architektúre a stavebnom biznise > www.asb.sk

57 000 ľudí navštívi mesačne asb.sk a spoločne si prezrie takmer 275 000 stránok!
(zdroj: Google Analytics 07/2013 – 06/2014)

Rýchly kontakt » inzercia na portále www.asb.sk

Tel.: 02/50 200 225
E-mail: obchod@jaga.sk

Asb.sk je odborný stavebný portál na dennej báze prinášajúci dôležité a zaujímavé informácie pre všetkých profesionálov pohybujúcich sa v oblasti stavebníctva, stavebného developmentu a architektúry. Návštevník webu tu nájde analýzy aktuálnych horúcich tém, prehľady zaujímavých projektov a realizovaných stavieb, moderné trendy v stavebníctve, profily známych architektov, ako aj zaujímavé články zo všetkých jednotlivých oblastí stavebníctva.

ASBsk_navstevnost_s940

Profil čitateľa

Typickým čitateľom je vysokoškolsky alebo stredoškolsky vzdelaný muž, ale medzi čitateľmi nechýbajú ani vysokoškolsky vzdelané ženy. Prevažnú väčšinu čitateľov tvoria pracovníci inžiniersko-projekčných a realizačných spoločností. Návštevníci portálu ASB.sk sú v produktívnom veku a získané informácie využívajú vo svojej profesii. Aj vďaka dlhoročnej tradícii značky ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis považujú mnohí čitatelia sledovanie portálu ASB.sk za samozrejmosť.

Akí sú čitatelia portálu asb.sk:
 • ASBsk_Graf_kto_je_citatel_v175

  ■ 52 % čitateľov – architekti a stavbári
  ■ 17 % čitateľov – pedagógovia a študenti
  ■ 16 % čitateľov – podnikatelia a developeri
  ■ 15 % čitateľov – záujemcovia a architektúru, stavebníctvo a dizajn

 • ASBsk_Graf_rozhoduju_o_nakupe_v175

  ■ 58 % čitateľov rozhoduje o nákupe
  ■ 31 % čitateľov spolurozhoduje o nákupe
  ■ 11 % čitateľov nerozhoduje o nákupe

Zdroj: návštevnícka anketa na asb.sk na vzorke 9 329 respondentov

Prečo inzerovať na asb.sk?

■ najčítanejší web o architektúre a stavebnom biznise
■ 81 % čitateľov asb.sk rozhoduje alebo spolurozhoduje o nákupe materiálu a technológií na stavbe
■ týždenný prehľad v podobe e-novín odoberá viac ako 9 000 odborníkov
■ viac ako 6 000 článkov z oblasti architektúry a stavebníctva
■ oslovenie špecifickej cieľovej skupiny B2B (profesionáli v oblasti architektúry a stavebníctva, podnikatelia v rámci tohto segmentu, developeri, pedagógovia a študenti vysokých škôl, záujemcovia o architektúru, dizajn a stavebníctvo, ako aj o aktuálne dianie v stavebníctve a architektúre na Slovensku či v zahraničí)

ASBsk_web_inzercia_opravena_s940