tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Najčítanejší web o architektúre a stavebnom biznise > www.asb.sk

81 000 unikátnych návštevníkov mesačne navštívi asb.sk a spoločne si prezrie takmer 350 000 stránok!
(zdroj: Google Analytics)

Rýchly kontakt » inzercia na portále www.asb.sk

Tel.: 02/50 200 225
E-mail: obchod@jaga.sk

Edičný plán JAGA GROUP 2019/2020:

» Stiahnuť slovenskú verziu » ONLINE: Edičný plán 2019/2020 (SK)

Asb.sk je odborný stavebný portál na dennej báze prinášajúci dôležité a zaujímavé informácie pre všetkých profesionálov pohybujúcich sa v oblasti stavebníctva, stavebného developmentu a architektúry. Návštevník webu tu nájde analýzy aktuálnych horúcich tém, prehľady zaujímavých projektov a realizovaných stavieb, moderné trendy v stavebníctve, profily známych architektov, ako aj zaujímavé články zo všetkých jednotlivých oblastí stavebníctva.

Profil čitateľa

Typickým čitateľom je vysokoškolsky alebo stredoškolsky vzdelaný muž, ale medzi čitateľmi nechýbajú ani vysokoškolsky vzdelané ženy. Prevažnú väčšinu čitateľov tvoria pracovníci inžiniersko-projekčných a realizačných spoločností. Návštevníci portálu ASB.sk sú v produktívnom veku a získané informácie využívajú vo svojej profesii. Aj vďaka dlhoročnej tradícii značky ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis považujú mnohí čitatelia sledovanie portálu ASB.sk za samozrejmosť.

Akí sú čitatelia portálu asb.sk:
 • ASBsk_Graf_kto_je_citatel_v175

  ■ 52 % čitateľov – architekti a stavbári
  ■ 17 % čitateľov – pedagógovia a študenti
  ■ 16 % čitateľov – podnikatelia a developeri
  ■ 15 % čitateľov – záujemcovia a architektúru, stavebníctvo a dizajn

 • ASBsk_Graf_rozhoduju_o_nakupe_v175

  ■ 58 % čitateľov rozhoduje o nákupe
  ■ 31 % čitateľov spolurozhoduje o nákupe
  ■ 11 % čitateľov nerozhoduje o nákupe

Zdroj: návštevnícka anketa na asb.sk na vzorke 9 329 respondentov

Prečo inzerovať na asb.sk?

■ najčítanejší web o architektúre a stavebnom biznise
■ 81 % čitateľov asb.sk rozhoduje alebo spolurozhoduje o nákupe materiálu a technológií na stavbe
■ týždenný prehľad v podobe e-novín odoberá viac ako 6 000 odborníkov
■ viac ako 9 700 článkov z oblasti architektúry a stavebníctva
■ oslovenie špecifickej cieľovej skupiny B2B (profesionáli v oblasti architektúry a stavebníctva, podnikatelia v rámci tohto segmentu, developeri, pedagógovia a študenti vysokých škôl, záujemcovia o architektúru, dizajn a stavebníctvo, ako aj o aktuálne dianie v stavebníctve a architektúre na Slovensku či v zahraničí)