tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
ASB_2014_special_v350ASB > architektúra | stavebníctvo | biznis

Aktuálne číslo               Predplatné               Archív starších čísel               E-verzie časopisov

Almanach: Stavebníctvo 2013 – 2014

Špeciál ASB si v roku 2014 stanovil nový a ambiciózny cieľ – priniesť komplexný pohľad na situáciu v slovenskom stavebníctve. Jeho doterajší vývoj mapuje z rôznych hľadísk, akými sú podiel na hrubom domácom produkte, celkovej zamestnanosti či bytovej a inžinierskej výstavbe. Tím redaktorov spracoval podrobný prehľad pripravovaných rezidenčných, administratívnych, retailových, multifunkčných a logistických projektov, ako aj projektov športovej a občianskej vybavenosti. Nevynechali sme analýzu jednotlivých segmentov realitného trhu.
Zistili sme, čo a kde sa u nás oplatí stavať, ako sme na tom oproti iným krajinám a ako vyzerá dilema diaľnice verzus byty. Dozviete sa, aký vývoj čaká stavebníctvo na Slovensku v najbližšom období, kto má na jeho výsledky najväčší vplyv a od akých faktorov závisí jeho rast. Okrem zvýšeného dopytu sa v stavebníctve začína otvorene hovoriť o vyšších cenách – s čím súvisia, za čo bude treba platiť viac a koho peňaženky sa budú triasť. Aj to nájdete v novom špeciále.
Najväčším prínosom je však prehľad najúspešnejších firiem podnikajúcich na slovenskom stavebnom trhu. S ambíciou priniesť čitateľovi nový pohľad a kvalitnejšiu informáciu uvádzame doposiaľ nepublikované úzko špecifikované rebríčky takmer 600 stavebných firiem. Údaje získané z účtovných závierok nám pomohli vytvoriť ich poradie podľa tržieb za rok 2013 a zároveň porovnanie s predchádzajúcim rokom. O tom, ktoré spoločnosti boli minulý rok najrentabilnejšie, sa dočítate v odborných komentároch. V analýze stavebných firiem plánujeme pokračovať aj nasledujúci rok a veríme, že sa nám opäť podarí priniesť vám relevantné a podrobné informácie.
ASB špeciál je výnimočný tým, že architektúru, stavebníctvo a biznis pokrýva v neobvykle širokom zábere. Uprostred prázdninovej sezóny to rozhodne nie je ľahké letné čítanie, ale veríme, že užitočné informácie zabalené v jednom balíku urobia každému odborníkovi v stavebníctve radosť.

Magdaléna Lukáčová

 

Makroekonomika
■ Stavebníctvo je na rázcestí
■ Podiel stavebníctva na HDP klesol
■ Rast ekonomiky je podporený investíciami
■ S investíciami porastie aj stavebníctvo
■ Vyšší dopyt môže zdvihnúť ceny
■ Trh práce dáva pozitívne signály
■ Stavebné práce sú drahšie, ale ceny materiálov klesajú
■ Stavebníctvo z pohľadu zamestnanosti
■ Smutné dedičstvo krízy
■ Očakáva sa rast
■ Pokles stavebnej aktivity sa zmiernil
■ Odvetvové výsledky ovplyvňujú malí
■ Inžinierska výstavba verzus byty
■ Začatých bytov je viac, dokončené klesli
■ Rodinné domy a väčšie byty vedú
■ Úspešné rezidenčné projekty
■ Európsky stavebný trh už dno dosiahol

Rebríčky
■ Stavbári budú mať viac práce
■ Štatistické dáta odhaľujú odvetvie, účtovné konkrétny podnik
■ Stavebné realizačné firmy.
Výsledky sú horšie, ale práce bude viac
■ Výrobcovia a importéri stavebných materiálov
Líder obrátil zisk na stratu

■ Inžiniersko-projektové organizácie
Výsledky kopírujú nerovnomerný dopyt
■ Predajcovia stavebných materiálov a mechanizácie
Úspešní sa hľadajú ťažšie
■ Facility a property management, správa budov
Mladý segment s rastovým potenciálom
■ Výrobcovia a importéri TZB
Inteligentné systémy sľubujú vyššie úspory
■ Realizátori TZB
Technické systémy zmenia aj správu budov
■ Sanita
Jednotka sa nespoľahla len na kúpeľne
■ Okná, dvere, kovania
Oknári zo Slovenska zaberajú Európu

Projekty
■ Pripravované projekty v Bratislave
■ Pripravované projekty na Slovensku

Reality
■ Budú ceny rásť?
■ Kde sa trh nachádza?
■ Výstavba kancelárií pod desaťročným priemerom
■ Kde sa stavajú rodinné domy?