tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
IS_2016_01_v350Inžinierske stavby / Inženýrské stavby
Kúpiť toto číslo               PREDPLATNÉ               Archív vydaní               E-verzie časopisov
Aktuality

Profil osobnosti
■ Odišiel vynaliezavý inovátor

Téma: Železničná doprava
■ Modernizácia železničných tratí zostáva pre ŽSR jednou z priorít
■ Riešenie pre Bratislavu? Koľajová doprava, I. časť
■ Infraštruktúra električkovej dopravy v meste Košice a jej modernizácia
■ Štúdia realizovateľnosti železničnej trate Čierna nad Tisou – Košice – Žilina
■ IV. Paneurópsky koridor št. hr. ČR/SR – Kúty – Bratislava – N. Zámky – Štúrovo/Komárno – št. hr. SR/MR
■ Rozširovanie súčasných násypových telies v dôsledku zvýšenej dopravnej záťaže
■ Aplikácia geomreží do výstuže podvalového podložia
■ Vybrané objekty na modernizovanej železničnej trati Považská Teplá – Žilina

Dopravné stavby
■ Trvalo udržateľný rozvoj cestného staviteľstva, I. časť
■ Progresívne technológie výstavby betónových mostov, I. časť
■ Mosty na diaľnici D1 Fričovce – Svinia
■ Diaľnica D1 Fričovce – Svinia
■ Miera vplyvu veľkosti dotvarovania a zmrašťovania na napäťový stav mostnej konštrukcie

 

Fotogaléria z časopisu:

IS_2016_01_s940

IS_2016_01_dvojstrana_01

IS_2016_01_dvojstrana_02

IS_2016_01_dvojstrana_03

IS_2016_01_dvojstrana_04