tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Inžinierske stavby / Inženýrské stavby
Kúpiť toto číslo | PREDPLATNÉ | Archív vydaní | E-verzie časopisov
Téma: Tunelová výstavba
■ Tunelová výstavba v SR
■ Práce na tuneli Žilina finišujú
■ Výsledky a skúsenosti z geotechnického a hydrogeologického monitoringu tunela Diel
■ Tunel Spitzenberg, Německo
■ Obnova železničného tunela Petersberg, Nemecko
■ Z Horního Rakouska do jižních Čech rychleji: extrémní infrastrukturní projekt byl realizován s bedněním Doka
■ Sekundárne ostenie tunelov z prostého betónu
■ Trendy v technológiách na podzemnú výstavbu a sanácie podzemných diel
■ Kde sú hranice bezpečnosti v tuneloch?
■ Skúsenosti s výstavbou a údržbou tunelových technológií
■ Pilotný projekt LED osvetlenia cestného tunela Horelica
■ LED premenné dopravné značenie ako účinný nástroj na riešenie mimoriadnych udalostí
■ Mobilná komunikácia GSM v súčasnej tunelovej výstavbe na Slovensku
■ Ekologická neutralizácia priemyselných alkalických odpadových vôd s CO2

Dopravné stavby
■ Asfaltové vrstvy s nízkou hlučnosťou

Téma: Geotechnika a zakladanie stavieb
■ Zosuvy násypových telies a svahov na cestách II. a III. triedy
■ Výstavba pilotného projektu opornej konštrukcie z vystuženej zeminy na modernizovanej trati Rokycany – Plzeň
■ Nielen pilóty… Nová perspektíva zakladania a zlepšovania podložia – roztláčané stĺpy
■ Ďalší vývoj pri zabezpečení hlbokých stavebných jám pomocou technológie tryskovej injektáže Soilcrete
■ Vybrané geotechnické konštrukcie zrealizované pri výstavbe cestnej infraštruktúry strategického parku v Nitre
■ Homogenizační skládka uhlí – komplexní geotechnické řešení

Technológie a materiály
■ Difuzně otevřené omítkoviny pro zasolené a vlhké zdivo

 

Fotogaléria z časopisu: