tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
IS_2015_05_v350Inžinierske stavby / Inženýrské stavby
Kúpiť toto číslo               PREDPLATNÉ               Archív vydaní               E-verzie časopisov
Aktuality

Téma: Tunelová výstavba
■ Tunel Poľana – ražba a primární ostění
■ Tunel Žilina – projektovanie, výstavba a geotechnický monitoring
■ Špecifiká organizácie výstavby tunela Považský Chlmec
■ Specializaci v oboru podzemních staveb považujeme za naše rodinné stříbro
■ Výstavba tunela Svrčinovec
■ Tunel Višňové
■ Tunel Karpaty
■ Podmorský cestný tunel, Solbakk, Nórsko
■ Návrh tunela v nepriaznivých inžinierskogeologických a seizmických podmienkach
■ Zamedzenie priesakov cez ostenia starších tunelových stavieb s použitím chemických injektáží
■ Servis technologického vybavenia cestných tunelov
■ Rádiové spojenie v aktuálnej tunelovej výstavbe na území SR
■ Inovácie v technológiách tunelovej a diaľničnej výstavby
■ Osvetlenie tunelov z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti

Dopravné stavby
■ Rýchlostná cesta R2 Pstruša – Kriváň
■ Majetkovoprávne usporiadanie líniových stavieb – pozemky, II. Časť

Stavebná technika, lešenie a debniace systémy v inžinierskom staviteľstve
■ Tunel budovaný naplavovaním na uľahčenie dopravy

Špeciál: Integrovaná železničná doprava
■ Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová príprava
■ IKD Košice, úsek Staničné námestie–Námestie Maratónu mieru

 

Fotogaléria z časopisu:

« 1 z 2 »

IS_2015_05_dvojstrana_01

IS_2015_05_dvojstrana_03

IS_2015_05_dvojstrana_06

IS_2015_05_dvojstrana_05