tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk

POS_v350

Šikmá strecha
■ Zabezpečená proti dažďovej vode alebo vodotesná?
■ Záklop ako bezpečnostná poistka
■ Napojenia a ukončenia
■ Strešné detaily: štítová hrana, hrebeň, nárožie (strešná hrana), úžľabie
■ Vzhľadové nedostatky
■ Častý problém: vikier
■ Slabé miesto: strešné okno
■ Klampiarske práce
■ Strešná krytina z trapézového plechu

Obytné podkrovie
■ Zhotovovanie drevenej konštrukcie
■ Vzduchotesnosť
■ Detaily vyžadujúce obozretnosť

Povlaková krytina plochých striech
■ Vodotesnosť plochých striech
■ Stojatá voda na streche
■ Neopodstatnené šetrenie
■ Kľúčové detaily

Strešná terasa a balkón
■ Osobitosti povlakových krytín terás

■ Dverový prah: boj s danosťami stavby
■ Krytina nášľapnej vrstvy z iného pohľadu

Vegetačná strecha
■ Ochrana proti prerastaniu koreňov
■ Problémy so zelenou strechou

Činnosť znalca
■ Profil znalca
■ Vzťahy so znalcami
■ Priebeh sporu
■ Rozdiely medzi súdnym a súkromným znaleckým posudkom
■ Námietka voči znalcovi
■ Spochybnenie znaleckého posudku
■ Znalecký posudok
■ Kontrola posudku
■ Námietka
■ Súdne pojednávanie
■ Vypočutie znalca
■ Znalec ako sprostredkovateľ v spore
■ Zistenie skutkového stavu
■ Zmier
■ Rozhodcovský posudok
■ Činnosť znalca pred súdnym konaním
■ Potvrdenie o ukončení (preberací protokol)

 

Kniha dokumentuje množstvo príkladov porúch strešného plášťa a strešnej konštrukcie zozbieraných v praxi. Publikácia si nekladie za cieľ zhromaždiť všetky jestvujúce poruchy striech, ale stáva sa pomôckou pre projektantov a realizátorov – poskytuje návod, ako sa chybám vyhnúť.

 

 

Cena publikácie:  13,24 €
168 strán, tvrdá väzba, 210 × 297 mm, 2008, Walter Holzapfel
  • ■ v kníhkupectve JAGA (budova Stavebnej fakulty STU, I. Karvaša 2, Bratislava
    ■ v sieti kníhkupectiev Panta Rhei
    ■ v ďalších dobrých kníhkupectvách na celom Slovensku

 
Ukážky z publikácie: