tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Správa budov
Kúpiť toto číslo | PREDPLATNÉ | Archív vydaní | E-verzie časopisov

45 rokov Petržalky

V súčasnosti len veľmi ťažko predstaviteľné. V minulosti bežný obraz na pravom brehu Dunaja. Stavebné práce na panelových bytových domoch mohli ľudia sledovať v priamom prenose zo svojich balkónov. Tie boli dlhé roky bežnou súčasťou ich životov. Ničím výnimočným nebol ani všadeprítomný stavebný odpad, burina vyše hlavy a nevybudované cestné komunikácie či chodníky. Za ostatných 45 rokov sa však obraz tejto mestskej časti Bratislavy výrazne zmenil. Reč je o Petržalke.
Je bežné, že aj architektúra podlieha politickým a spoločenským záujmom. Tak to bolo aj v prípade Petržalky či ostatných sídlisk na celom Slovensku. Keďže základom socialistickej spoločnosti bola rodina (na čom by nebolo, samozrejme, nič zlé, odhliadnuc od komunistickej ideológie), bolo v tomto zmysle potrebné pre ľudí vytvoriť podmienky. Ako vhodná sa ukázala výstavba panelových bytových domov montovaných z betónových prefabrikátov. Išlo o rýchle a lacné riešenie. Žiaľ, aj v tomto prípade sa potvrdilo, že kvantita ide na úkor kvality. Dnes v týchto bytových domoch žije len v Petržalke viac ako 100-tisíc obyvateľov.
Štatisticky ide o najhustejšie obývanú oblasť nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. A nielen v tomto sme unikátni. Prvenstvo nám patrí aj v percente súkromného vlastníctva pôvodne štátnych bytov, keďže po roku 1989 bolo možné byty v týchto bytových domoch odkúpiť do súkromného vlastníctva. V tom čase sa nikto nezamýšľal nad následkami, s ktorými sa bude musieť vyrovnať. A to ako v podobe každodennej správy, tak aj odstraňovania technických nedostatkov bytového domu. A tých je viac než dosť.
Keďže nemôže byť každý odborník na všetko, sme radi, že vám môžeme aspoň takouto cestou sprostredkovať všetky dôležité informácie, ktoré so správou a obnovou bytových domov súvisia.

Andrea Dingová

 

 

Fotogaléria z časopisu:

 

Novinky

Poradňa
■ Odpovede na vaše otázky
■ Komplexné poistenie bytových domov
■ Vzájomná závislosť a komunikácia ľudí v bytovom dome
■ Externé zabezpečenie inkasných služieb

Obnova budov
■ Kvalita realizácie verzus projektová príprava pri obnove budov
■ Vplyv rozhodnutí vlastníkov na úspory pri výkone obnovy bytového domu
■ Možnosti obnovy balkónových konštrukcií
■ Asfaltované pásy na obnovu plochej strechy

Správa budov
■ Zástupca vlastníkov. Ochranca záujmov vlastníkov alebo predĺžená ruka správcu?

Energia
■ Vplyv solárneho ohrevu vody na náklady konečného spotrebiteľa
■ Radová výstavba s radovým vykurovaním

Financovanie obnovy
■ Financovanie obnovy bytových domov
■ Aké nové výhody prináša ŠFRB v roku 2018?
■ Štátne dotácie a granty na obnovu bytových domov

Kalendár povinností