tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Správa budov
Kúpiť toto číslo | PREDPLATNÉ | Archív vydaní | E-verzie časopisov

 
Z vášni pre kultúru

Okrem bytových domov čakajú na svoju obnovu aj historické budovy s významnou kultúrnou hodnotou. Medzi ne patrí napríklad aj Holíčsky zámok, ktorý nedávno získal z rozpočtu Ministerstva kultúry SR príspevok na modernizáciu a rekonštrukciu vo výške viac ako 600 000 €. Z hľadiska potrebnej celkovej investície však táto suma predstavuje len zlomok. Tu by sa dali parafázovať slová Richarda Wagnera, jedného z najvýznamnejších operných komponistov, pokladaného za hudobného génia, ktorý bol známy výstredným a veľmi nákladným spôsobom života. V listoch adresovaných svojim podporovateľom píše: „Načo sú mi stovky, keď potrebujem tisíce.“ Načo sú teda Holíču tisíce, keď potrebuje milióny? Púšťať sa do obnovy hlavnej budovy by bolo za neistých podmienok možností financovania nerozumné, keďže jednotlivé stavebné práce by mali na seba plynulo nadväzovať, aby nevzniklo viac škody ako úžitku. Štátny predstavitelia argumentujú pri uvoľňovaní peňazí na jednotlivé projekty ich veľkým počtom či možnosťou zapojenia sa tretích subjektov v podobe PPP projektov. Domnievať sa však, že sa nájde v súčasnosti samaritán, ktorý by sa rozhodol financovať obnovu historických pamiatok z nezištných dôvodov, len z vášni pre kultúru, akým bol napríklad Ludwig II pre Wagnera, by bolo nereálne. V tomto ohľade sú na tom vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí plánujú obnovu bytového domu, výrazne lepšie. Finančné prostriedky môžu totiž získať buď od štátnych inštitúcií, alebo komerčných bankových či nebankových subjektov, prípadne ich vhodne skombinovať. A to dokonca pri minimálnom náraste platieb do fondu prevádzky, údržby a opráv.

Andrea Dingová

 

 

Fotogaléria z časopisu:

 

O nové budovy je záujem

Poradňa
■ Odpovede na vaše otázky
■ Najefektívnejšie spôsoby zabezpečenia nájomného v nájomných vzťahoch

Obnova budov
■ Vplyv rozsahu a kvality obnovy domu na náklady bytov
■ Hydraulické vyváženie po zateplení
■ Čo ovplyvňuje životnosť potrubných rozvodov?
■ Tepelnoizolačné systémy odolné proti mechanickému poškodeniu

Úspora energie
■ Inovatívny systém vykurovania v asistenčnom centre pre hendikepované deti

Facility manažment
■ Aká je úloha facility manažmentu pri tvorbe pracovného prostredia?

Správa budov
■ Zákon o správcoch bytových domov v praxi
■ Čo zmenila novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov?
■ Právo vlastníka nahliadať do dokladov súvisiacich so správou domu

Financovanie obnovy budov
■ Zvýhodnené financovanie bytových domov
■ Úverové možnosti financovania obnovy bytových domov
■ Obnova kvalitne a efektívne s podporou ŠFRB

Kalendár povinností