tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Správa budov
Kúpiť toto číslo | PREDPLATNÉ | Archív vydaní | E-verzie časopisov

 

Spokojnosť so službami na prvom mieste

Každý, kto je nespokojný s poskytovanou službou, má právo službu reklamovať, resp. vypovedať zmluvu s poskytovateľom služby. Toto pravidlo platí aj pri službe, akou je správa bytového domu. Predpokladom fungujúcej spolupráce v akejkoľvek oblasti je dostatočná komunikácia a schopnosť jednoznačne formulovať svoje požiadavky. Pri správe bytového domu by správcovia mali zároveň voliť profesionálny prístup a byť schopní poskytnúť služby na kvalifikovanej úrovni. Je potrebné, aby neustále mysleli na to, že spravujú nehnuteľnosť, ktorá je majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vlastníci by mali zreálniť svoje požiadavky a nemali by mať neodôvodnené predsudky o tom, že správca nekoná v ich prospech. Ak aj napriek maximálnej snahe tento vzájomný vzťah z nejakého dôvodu nefunguje, majú obidve strany možnosť spoluprácu ukončiť vypovedaním zmluvy o výkone správy. Výpoveď sa riadi presne stanoveným postupom. Aby nenastali v konaní neželané prieťahy, je potrebné si jednotlivé korky dostatočne naštudovať.

Andrea Dingová

 

 

Fotogaléria z časopisu:

 

Poradňa
■ Odpovede na vaše otázky
■ Otázky, ktoré vás trápia v súvislosti so zatepľovaním
■ Zvyšovanie kvality bývania v bytovom dome. Kto to má zariadiť?
■ Mediácia ako alternatívna forma riešenia susedských sporov

Obnova budov
■ Hydraulické vyregulovanie a obnova bytového domu
■ Technické opatrenia na zabezpečenie teploty studenej pitnej vody
■ Finančné vplyvy zabezpečenia úrovne budov s takmer nulovou potrebou energie

Riešenie porúch bytových domov
■ Správny výber tenkovrstvovej omietky

Správa budov
■ Výpoveď zmluvy o výkone správy
■ Nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov. Zbytočne veľký strašiak?

Energia
■ Tepelné čerpadlo na pútnickom mieste v Skalke pri Trenčíne
■ Tri navzájom prepojené energetické formy na jednom statku

Výmena otvorových výplní
■ Aké možnosti máte pri výbere balkónových dverí?

Takto áno
■ Udržateľný spôsob využitia potenciálu mesta

Kalendár povinností