tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Správa budov
Kúpiť toto číslo | PREDPLATNÉ | Archív vydaní | E-verzie časopisov

 
Povinné ďalšie vzdelávanie

Keď v roku 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov, zaviedol pre správcov povinnosť získať na výkon činnosti odbornú spôsobilosť absolvovaním ďalšieho vzdelávania. Jeho účelom bolo zaistiť profesionálny a odborný výkon správy bytových a nebytových domov, čím sa má zabezpečiť, okrem iného, ochrana majetkových práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Zároveň má Ministerstvo dopravy a výstavby SR právo nariadiť ďalšie vzdelávanie, ak dôjde k významným zmenám v platnej legislatíve, ktorá sa vzťahuje na výkon správy. Toto opatrenie by však na základe praxe malo nadobudnúť systematickejší charakter, a to v podobe povinného pravidelného vzdelávania. Súčasne sa uvažuje o zavedení danej povinnosti (minimálne vo forme ďalšieho vzdelávania) aj pre predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Či a v akej podobe sa dané povinnosti zavedú, to sú jedny z aktuálnych tém, ktoré zaznievajú na odborných konferenciách a rezonujú vo svete správy. Preto dostali, samozrejme, priestor aj v našom časopise.

Andrea Dingová

 

 

Fotogaléria z časopisu:

 

Poradňa
■ Odpovede na vaše otázky
■ Komunikácia medzi výrobcom zateplenia a vlastníkmi bytov
■ Top 10 pochybení správcov bytových domov

Obnova budov
■ Ako môžu poukážky zo Zelenej domácnostiam II využiť bytové domy
■ Odstránenie rias z obvodových plášťov budov
■ Povrchové úpravy vhodné na obnovu náterov a omietok

Prevádzka budov
■ Výmena regulačných armatúr pri obnove budov
■ Najnovšie zmeny v meraní a vyúčtovaní spotreby tepla na vykurovanie, chladenie o ohrev vody
■ Opatrenia zamerané na zníženie nákladov na dodávku teplej vody

Výmena okien
■ Výrazné vylepšenie tepelnej bilancie budovy prostredníctvom nových okien
■ Čo nepodceniť pri výmene okien v bytovom dome?

Facility manažment
■ Aká je úloha facility managementu pri tvorbe pracovného prostredia? – 2. časť

Správa budov
■ Evidencia a uchovanie dokumentácie týkajúcej sa správy domu a registratúrny plán
■ Ďalšie vzdelávanie správcov a spoločenstiev

Takto áno
■ Trvalá udržateľnosť v centre pozornosti

Kalendár povinností