tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
SB_2016_02_v350Správa budov
Kúpiť toto číslo               PREDPLATNÉ               Archív vydaní               E-verzie časopisov

 

Len pasívny prístup nestačí

Každý vlastník v bytovom dome koná predovšetkým vo svoj prospech. Preto nie je možné počítať s tým, že problémy jednej skupiny vlastníkov bytov vyrieši v ich prospech ďalšia skupina. Každý má právo, ale aj povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov a rozhodovať o všetkých veciach, ktoré sa týkajú domu. Akokoľvek sa môže niekomu zdať nespravodlivé, že podľa platnej legislatívy postačuje na schválenie rozhodujúcich skutočností, akou je napríklad úver na obnovu bytového domu, dvojtretinová väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, v určitých prípadoch dokonca len nadpolovičná väčšina hlasov prítomných vlastníkov, žiaľ, zákon je zákon. Zvyšná 1/3 sa môže cítiť dotknutá a má na to samozrejme právo. Je pochopiteľné, že ak sa osobám, ktorých príjem ledva postačuje na pokrytie základných životných potrieb, zvýšia poplatky do fondu prevádzky, údržby a opráv, budú sa cítiť ohrozené. Preto sa netreba dať zatlačiť do úzadia a minimálne vyjednať čo najvýhodnejšie podmienky. A to také, za ktorých bude postačovať aj súčasná výška poplatku odvádzaná do fondu. Nepodceňujte preto vypracovanie energetického auditu či podrobnej štúdie, na základe ktorej bude jasné, či je investícia rentabilná a do akej miery zaťaží peňaženky všetkých zúčastnených. Vyťažte z každej situácie, aj z tej najpesimistickejšej, čo najviac.

Andrea Dingová

 

 

Fotogaléria z časopisu:

« 2 z 2 »

 

Novinky

Rozhovor
■ Fenix: Budúcnosť elektrického vykurovania

Poradňa
■ Odpovede na vaše otázky
■ Práva a povinnosti vlastníkov bytov a spoločenstiev pri správe bytového domu
■ Vytváranie tímu na starostlivosť o dom

Riešenie porúch
■ Dotácie na odstránenie systémových porúch
■ Inovatívne materiály a technológie na obnovu obvodového plášťa
■ Obnova plochých striech bytových domov

Obnova
■ Obnova zdravotnotechnických inštalácií bytových domov progresívnymi materiálmi

■ Obnova fasády Národného pamiatkového ústavu

Prevádzka a údržba
■ Prevencia tvorby vodného kameňa
■ Hygienické parametre vnútorného prostredia v triede

Facility management
■ Engie Services: Úspora energie na prvom mieste

Výmena okien
■ Desať tipov, ako na výmenu okien
■ Čím nahradiť kopility v schodiskovom priestore?

Takto áno
■ Aj kontajnerové stojisko môže zaujať…

Kalendár povinností

SB_2016_02_s940

SB_2016_02_dvojstrana_01

SB_2016_02_dvojstrana_02

SB_2016_02_dvojstrana_03

SB_2016_02_dvojstrana_04

SB_2016_02_dvojstrana_05

SB_2016_02_dvojstrana_06