tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Správa budov
Kúpiť toto číslo | PREDPLATNÉ | Archív vydaní | E-verzie časopisov

 
Bez kompromisov to nepôjde

Bytový dom je ako živý organizmus. V jeho útrobách sa odohráva obrovské množstvo udalostí, ktorých priamymi aktérmi sú vlastníci bytov a nebytových priestorov a jeho obyvatelia. A niekedy aj úplne nezávislý divák či tretia moc. Vo väčšine prípadov si každý žije svoj príbeh, niekedy sú však určité situácie, ktoré vtiahnu aj ostatných, priamo nezainteresovaných, do príbehu toho druhého. Do akej miery sú tí druhí ochotní byť jeho súčasťou a ako veľmi sa nim nechajú ovplyvniť, záleží len na nich. Ak sa však niektoré udalosti začnú vymykať z pod kontroly a presiahnu hranice akceptovateľné spoločenským stereotypom, získajú tí druhí potrebu ich riešiť. V tomto momente je dôležité obrátiť sa so svojimi požiadavkami na správnu osobu. Tou by mal byť vo väčšine prípadov zástupca vlastníkov. Malo by ísť o vysokokomunikatívneho človeka, ktorý v sebe skrýva mediátora, psychológa a detektíva. Predovšetkým by mal byť schopný prijímať dôležité rozhodnutia na správnom mieste v správnom čase. Ak stojíte akurát pred jeho voľbou, vyberajte dôsledne, pretože on bude tou osobou, ktorá predostrie vaše požiadavky dotknutým osobám. Nie je však možné, aby prenášal frustráciou z jednej strany na druhú. Cez komunikačný filter sa smú dostať len logické a vecné informácie, očistené od nepotrebných emócií. Iba tak sa dá totiž dopracovať k úspešnému koncu.

Andrea Dingová

 

 

Fotogaléria z časopisu:

 

Novinky

Rozhovor
■ Aj zateplenie vyžaduje správnu starostlivosť

Poradňa
■ Odpovede na vaše otázky
■ Dilemy zástupcu vlastníkov v bytovom dome
■ O rozdiele medzi vymáhaním dlhov a ich speňažovaním

Poruchy bytových domov
■ Obnova balkónov a lodžií
■ Havarijný stav potrubných rozvodov – čo ďalej?

Obnova budov
■ Prvý bytový dom obnovený v ultranízkoenergetickom štandarde na Slovenku
■ Realizácia a kvalita obnovy z pohľadu správcu domu

Prevádzka a údržba budov
■ Nové pravidlá rozpočítavania tepla
■ Montáž vodomerov a meračov tepla a povinnosti počas ich používania

Energia
■ Tepelné čerpadlá vykurujú panský statok zo 16. storočia

Správa budov
■ Zrušenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Výmena okien
■ Aké okná vybrať do priestorov na prízemí?

Takto áno
■ Dom na život

Kalendár povinností