tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
SB_2015_03_v350Správa budov
Kúpiť toto číslo               PREDPLATNÉ               Archív vydaní               E-verzie časopisov

 

Diskusiou k objektívnym záverom

Keď som do prvého čísla časopisu Správa budov zaraďovala článok s názvom „Ako spravodlivo rozpočítavať náklady na teplo?“, ani som netušila, akú odozvu vyvolá. Je jasné, že aj po rokoch je táto problematika veľmi citlivá a nie je možné jednoznačne povedať, ktorý spôsob by bol najspravodlivejší. Existujú rozličné skupiny a názory – niektorí meranie spotreby tepla v bytoch neuznávajú vôbec, niektorí vyhláškou predpísaný pomer na plochu a merače považujú za najobjektívnejší, niektorí si zas myslia, že iný pomer by bol spravodlivejší. Snahou časopisov by malo byť prinášať názory rozličných skupín a možno vyvolať aj diskusiu (samozrejme s rešpektom ku všetkým dotknutým). Pretože len konštruktívnou diskusiou sa dá prísť k objektívnym záverom. Avšak diskutovať možno len na základe dostatočného množstva informácií, a preto sme do druhého, ako aj tretieho čísla, ktoré momentálne držíte v rukách, zaradili články s rovnakou témou, ale z iného uhla pohľadu.

Andrea Dingová

 

 

Novinky

Poradňa
■ Odpovede na vaše otázky
■ Otázky, ktoré vás trápia v súvislosti so zatepľovaním
■ Roly a úlohy pri správe domu

Správa budov
■ Nový zákon o správcoch bytových domov

Ekonomika
■ Dane a účtovníctvo SVB a NP

Tepelná ochrana budov
■ Technické prostriedky na rozpočítanie nákladov na vykurovanie
■ Nová doba v Novej Dobe I

Obnova, prevádzka a údržba
■ Riasy na obnovovaných budovách – príčiny a riešenia
■ Dá sa robiť obnova historických fasád s rešpektom?
■ Odstraňovanie plesní a rias zo zateplenej fasády
■ Samočistiace omietky

Vykurovanie a zásobovanie energiou
■ Príprava a dodávka teplej vody mimo stanoveného času

Takto áno
■ Bytovka, ktorú vytvárali aj samotní obyvatelia

Kalendár povinností

Fotogaléria z časopisu:

« 1 z 2 »

SB_2015_03_dvojstrana_01

SB_2015_03_dvojstrana_02

SB_2015_03_dvojstrana_03

SB_2015_03_dvojstrana_06