tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Správa budov
Kúpiť toto číslo | PREDPLATNÉ | Archív vydaní | E-verzie časopisov

Keď nonstop linka nefunguje

Služby na Slovensku ešte stále neprekročili svoj tieň. Nastavenie firemných procesov a externej komunikácie sú aj naďalej neprebádaným územím. Príkladom je jeden z najväčších dodávateľov elektriny na Slovensku. Ak chcete totiž nahlásiť poruchu, máte k dispozícii iba jedno telefónne číslo. Neexistuje žiadna iná možnosť, či už v podobe e-mailovej „hotlinky“ alebo nejakého sofistikovaného interaktívneho systému. A nepomôže vám ani prísť osobne do pobočky. Okrem interaktívneho komunikačného kanálu výrazné nedostatky vykazuje aj krízová komunikácia. Po letnej búrkovej smršti sa o tom malo možnosť presvedčiť 160 000 domácností. Posúďte sami. Nie je absurdné, že po 20-hodinovom výpadku elektrického prúdu telefonická operátorka linky, na ktorej v konečnom dôsledku nič nevybavíte (pretože neslúži na nahlasovanie porúch), s úsmevom v hlase oznámi, že servisní technici sú v teréne, ale nikto presne nevie, kedy by mohla byť porucha odstránená? A tak aj napriek tomu, že sú centrálne zdroje energie ešte stále prezentované ako výhodné, zrejme by sme sa mali predsa len poobzerať po nejakých nezávislých alternatívach. Alebo nám neostane nič iné, len obrniť sa božskou trpezlivosťou. Nonstop linka v konečnom dôsledku zodpovedala svojmu názvu, v inkriminovaný piatok sa na ňu naozaj nonstop nedalo dovolať.

Andrea Dingová

 

 

Fotogaléria z časopisu:

 

Novinky

Poradňa
■ Odpovede na vaše otázky
■ Zabezpečenie vyhovujúcej statiky domu potrebuje riadenie
■ Ako upratať neporiadnych susedov?

Tepelná ochrana budov
■ Optická sanácia znečistených obvodových plášťov bytových domov
■ Podklady a skúsenosti s realizáciou ETICS na ETICS
■ Nedostatky realizácie tepelnoizolačných systémov

Obnova budov
■ Vhodná izolácia potrubí dokáže znížiť tepelné straty až o 70 %
■ Aký náter použiť na obnovu schodiskového sokla?

Prevádzka a údržba budov
■ Koncentrácia oxidu uhličitého v panelových domoch po obnove

Správa budov
■ Koľko času ostáva správcom na zápis do zoznamu správcov?

Facility management
■ Facility management je dôležitý na úrovni zeme, funguje aj vysoko nad ňou

Vykurovanie a zásobovanie budov energiou
■ Tepelné čerpadlá na meteorologickej stanici vo Švédsku
■ Úspora energie spätným získavaním tepla z odpadovej vody

Takto áno
■ Chodník bez bariér

Kalendár povinností