tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
SB_2015_04_v370Správa budov
Kúpiť toto číslo               PREDPLATNÉ               Archív vydaní               E-verzie časopisov

 

Rok 2016 v znamení zmien

Ak ste mali pocit, že doposiaľ sa v oblasti správy budov nič významné nedialo, rok 2016 vás presvedčí o opaku. Od. 1. januára 2016 vstúpi do platnosti nový zákon o správcoch bytových domov, ktorý okrem požiadavky na odbornú spôsobilosť správcov obsahuje aj zmeny v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Jednou z nich je napríklad zavedenie podmienky vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome pre osobu, ktorá chce v danom bytovom dome vykonávať funkciu predsedu spoločenstva vlastníkov. Ďalej nasleduje sprísnenie požiadaviek pri obnove bytových domov. Budovy by sa mali od 1. januára 2016 obnovovať tak, aby dosiahli energetickú triedu A1, čo si vyžiada použitie tepelnej izolácie s hrúbkou 120 až 180 mm. Zároveň sa menia aj požiadavky na požiarnu ochranu pri ich obnove. Ak sú bytové domy s plochou väčšou ako 500 m2 zásobované teplom z centralizovaného zdroja (CZT), vyplýva pre nich z platnej legislatívy povinnosť nainštalovať do konca roka 2016 pomerové rozdeľovače tepla alebo iné určené meradlá. Spotrebiteľ by mal byť o svojej spotrebe tepla informovaný nielen raz ročne, ale v kratších časových intervaloch. Zmeny budú však aj pozitívne. Bytové domy budú môcť v roku 2016 v rámci projektu Zelená domácnostiam požiadať o finančnú podporu na obnoviteľné zdroje energie. Podpora by mala pokryť 30 až 50 % oprávnených nákladov. Sme radi, že vás môžeme o týchto zmenách prostredníctvom časopisu Správa budov pravidelne informovať. Veríme, že si aj v budúcom roku popri všetkých pracovných povinnostiach nájdete čas na jeho prečítanie.

Andrea Dingová

 

 

Poradňa
■ Odpovede na vaše otázky
■ Otázky, ktoré vás trápia v súvislosti so zatepľovaním
■ Ako spolupracovať pri správe bytového domu

Úspora energie v budovách
■ Solárne chladenie budov
■ Optimálne nastavenie prevádzky teplovodnej sústavy
■ Zelená domácnostiam v bytových domoch
■ Administratívne budovy s optimalizovanou energetickou náročnosťou

Obnova
■ Zmeny v zatepľovaní bytových domov
■ Skúsenosti s prípravou a výmenou rozvodov v bytovom dome

■ Nová doba 1 v novej dobe – časť 1: Príprava a projekt
■ Nové trendy pri obnove vstupných portálov bytových domov
■ Senzorové svietidlá do spoločných priestorov
■ Sprísňovanie požiadaviek pri obnove budov

Prevádzka a údržba
■ Meranie spotreby ako významný faktor úspor
■ Kotviace body na strechách
■ Ako správne prevádzkovať plynové spotrebiče v bytových domoch?
■ Aké kotly bude treba vymeniť?

Takto áno
■ Bytový dom v pasívnom štandarde
■ Kalendár povinností

Fotogaléria z časopisu:

« 1 z 2 »

SB_2015_04_dvojstrana_01

SB_2015_04_dvojstrana_02

SB_2015_04_dvojstrana_03

SB_2015_04_dvojstrana_04

SB_2015_04_dvojstrana_06