tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
SB_2016_04_v350Správa budov
Kúpiť toto číslo               PREDPLATNÉ               Archív vydaní               E-verzie časopisov

Zateplenie obvodového plášťa bude drahšie

Ak ste váš bytový dom ešte z rozličných dôvodov nezateplili alebo ste sa jednoducho nedohodli, aké riešenie by bolo pre váš bytový dom najlepšie, určite vám rozhodovanie neuľahčí fakt, že od 1. novembra 2016 nadobudol účinnosť zákon o miestnom poplatku za rozvoj č. 447/2015 Z. z. Podľa tohto zákona musí fyzická alebo právnická osoba, ktorá obdrží stavebné povolenie zaplatiť dňom nadobudnutia jeho právoplatnosti do mestskej alebo obecnej kasy poplatok za rozvoj. V zákone sa uvádzajú prípady, na ktoré sa tento poplatok nevzťahuje, žiaľ, zateplenie obvodového plášťa bytového domu do tejto kategórie nespadá. Stanovenie presnej výšky poplatku, ktorý je zákonom vymedzený v rozpätí od 10 až do 35 eur za každý aj začatý štvorcový meter, ponechal zákonodárca na obecných či mestských poslancov. Zatiaľ čo v Žiline či v Košiciach s jeho zavedením momentálne nepočítajú, napr. bratislavskí alebo pezinskí poslanci sa dohodli na jeho maximálnej výške, teda na 35 eurách. To predraží zateplenie o približne 30 %. Takže napr. pri bytovom dome s 8 podlažiami a dvomi bytmi na podlaží s rozlohou 70 m2 je to o 39 200 eur navyše. Obyvatelia mestských častí alebo obcí, ktoré sa rozhodli poplatok nezaviesť, sa však tešia predčasne. Poslanci si to môžu totiž rozmyslieť a vždy k 1. januáru kalendárneho roka môžu svoje rozhodnutie zmeniť. Rovnako môžu zmeniť aj výšku už schváleného polatku v záväznom nariadení. Zákonodarcovia to snáď mysleli dobre, ale opäť to trošku nedomysleli. Z takto získaných finančných prostriedkov sa malo financovať rozšírenie sociálnej či technickej infraštruktúry, teda napr. vybudovanie škôlok, škôl, verejných parkov, detských ihríska, parkovísk, ciest a pod., ktoré majú zabezpečiť pokrytie zväčšujúcej sa kapacity obyvateľov. Avšak zateplením bytového domu sa počet obyvateľov de facto nemení. Takže?

Andrea Dingová

 

 

Fotogaléria z časopisu:

« 2 z 2 »

 

Novinky

Poradňa
■ Odpovede na vaše otázky
■ Nespokojnosť so správou domu

Úspora energie v budovách
■ Budovy s obvodovým plášťom, ktorý vyrába elektrinu
■ Ako ušetriť energiu v budovách/bytových domoch?
■ Posudzovanie výsledkov domových kotolní
■ Solárne kolektory v bytovom dome?
■ Nasadenie tepelných čerpadiel v bytových domoch

Prevádzka a údržba budov
■ Obavy z riadeného vetrania budovy nie sú opodstatnené

■ Ako zabezpečiť odvodnenie striech pri prívalových dažďoch?
■ Na vodu z plochej strechy vhodnými vpustami
■ Revízie plynových zariadeni v správe bytového domu

Správa budov
■ Dozor nad dodržiavaním povinností správcov
■ Nájomné bývanie je stále vážny problém

Obnova obvodového plášťa
■ Hĺbková obnova bytových domov na úrovni ultranízkoenergetickej výstavby aplikovaná v rámci projektu EU-GUGLE
■ Plastové okná – čo je pravda a čo nie?

Kalendár povinností

SB_2016_04_s940

SB_2016_04_dvojstrana_01

SB_2016_04_dvojstrana_02

SB_2016_04_dvojstrana_03

SB_2016_04_dvojstrana_04

SB_2016_04_dvojstrana_05

SB_2016_04_dvojstrana_06