tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Stavebné materiály
Kúpiť toto číslo | PREDPLATNÉ | Archív vydaní | E-verzie časopisov

 
Bude nový stavebný zákon?

Tak sa zdá, že nový stavebný zákon začína naberať reálne kontúry. Podľa vyjadrení kompetentných by mal mať v novom šate podobu dvoch samostatných zákonov. Konkrétne by malo ísť o zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe. Kompetentní si od tohto rozdelenia sľubujú urýchlenie procesov súvisiacich s územným konaním a stavebným povoľovaním. Základným zámerom novej úpravy je minimalizovať byrokraciu a zjednodušiť prípravné procesy súvisiace napr. aj s verejným obstarávaním. V rámci pripomienkového konania dostalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR 2 700 pripomienok, z toho bolo 1 540 zásadných a necelých 700 pripomienok k článkom, ktoré riešia súvisiace predpisy. Veľké množstvo pripomienok k rovnakým ustanoveniam zákona je protichodných a majú zásadný charakter. Aj napriek tomu je predpokladaným termínom schválenia zákona koniec roka 2019. Uvidíme, koho záujmy dostanú nakoniec priestor.

Andrea Dingová

 

Fotogaléria z časopisu:

 

Aká je realita
■ Slovenské stavebníctvo by malo ešte rásť, ale už nie dlho

Interview
■ Proreco: Dôležitá je spokojnosť každého klienta

Poradňa
■ Podnikanie možno financovať z úverov aj nenávratných príspevkov

Balkóny a terasy
■ Lepenie veľkoformátovej dlažby s rozmermi do 1 x 1 m na balkóne a terase

Seriál: Hrubá stavba v detaile
■ Keramický montovaný stropný systém s nadbetonávkou
■ Pórobetónový montovaný stropný systém bez nadbetonávky

Šikmé strechy
■ Montáž ťažkej šikmej strechy
■ Napojenie strešnej parozábrany na komín
■ Držiak antén a satelitov na škridlovú strechu
■ Montáž svetlovodu do šikmej strechy
■ Montáž strešného okna do nadkrokvového zateplenia
■ Pásky na strešné fólie

Prefabrikovaná strešná konštrukcia
■ Strešná konštrukcia nad objektmi výrobného areálu