tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
SM_2015_04_v350Stavebné materiály
Kúpiť toto číslo               PREDPLATNÉ               Archív vydaní               E-verzie časopisov

 

Pre koho pravidlá neplatia?

Zdá sa, že pravidlá neplatia pre všetkých rovnako. Ak by si podnikateľ, či už živnostník, alebo právnická osoba (firma), neplnil svoje povinnosti voči daňovému úradu, okrem daňovej kontroly by naňho čakalo nemalé penále. Zoznam penále za rozličné porušenia povinností je pomerne dlhý a sumy nie sú zanedbateľné. Ak napríklad daňový subjekt nepodá daňové priznanie v stanovenej lehote, správca dane má právo uložiť mu pokutu vo výške 30 až 16 000 eur. V prípade nezaplatenia dane v stanovenej lehote má právo účtovať úroky za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy. Na podobnom princípe funguje aj Sociálna poisťovňa, ktorá si z neuhradeného poistného účtuje 0,05 % za každý deň omeškania. Avšak okrem práv má správca dane aj svoje povinnosti. Jednou z nich je napríklad aj povinnosť poskytnúť Sociálnej poisťovni v stanovenej lehote údaje z daňových priznaní, na základe ktorých Sociálna poisťovňa určí výšku poistného, ktoré je poistenec povinný platiť, resp. oznámi podnikateľovi, že mu takáto povinnosť vznikla. To je novinka roku 2015, pretože doteraz mal podnikateľ povinnosť určiť/zistiť si výšku poistného sám. Správca dane lehotu na doručenie údajov však nedodržal, ako to bolo aj v minulom roku, takže Sociálna poisťovňa nebola schopná dané informácie oznámiť včas. Hrozí mu za to nejaká sankcia? A ak by aj hrozila, z akých peňazí by sa hradila? Z daní občanov? Absurdné! Nemali by ísť dané inštitúcie občanom príkladom? Mali, ale…

Andrea Dingová

 

 

Novinky

Poradňa
■ Živnostníci zaplatia znovu vyššie odvody

Podnikanie v Rakúsku
■ Zdaňovanie právnických osôb v Rakúsku a systém DPH

Rozhovor
■ Dôležité je stáť na pevných nohách

Omietky a nátery
■ Gletovanie s metalickým efektom na hladkej fasáde s tepelnoizolačným systémom
■ Maľovanie disperznou interiérovou farbou
■ Farby do náročného prostredia

Tepelné a zvukové izolácie
■ Rekonštrukcia balkóna pomocou klinových dosiek EPS
■ Zateplenie stien z vnútornej strany
■ Zateplenie šikmej strechy nad krokvami
■ Zásady realizácie akustických deliacich stien

Test
■ Brúsky na dokončovacie práce

Podlahy a dlažby
■ Lepenie koberca
■ Podlahové vykurovanie – kupolkový, tzv. nopový systém

Schody
■ Schodisko z betónových tvárnic
■ Požiarne sťahovacie schody

 

Fotogaléria z časopisu:

« 2 z 2 »

SM_2015_04_dvojstrana_01

SM_2015_04_dvojstrana_02

SM_2015_04_dvojstrana_03

SM_2015_04_dvojstrana_04