tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
SM_2016_05_v350Stavebné materiály
Kúpiť toto číslo               PREDPLATNÉ               Archív vydaní               E-verzie časopisov

 

Neignorujme varovný prst!

Už sme si akosi zvykli brať za samozrejmosť zmenu charakteru krajiny v dôsledku stavebných prác, ktoré sa „musia“ realizovať pre pohodlnosť nás ľudí. Sú však niektoré zmeny naozaj nevyhnutné? Pokiaľ ide o výstavbu ciest a tunelov, je neodškriepiteľné, že jednoznačne zvýšia atraktivitu predtým ťažko dostupného územia pre investorov, čo v konečnom dôsledku môže znamenať vznik pracovných príležitostí v predtým hladových dolinách. Ale na druhej strane, ku každému projektu sa dá pristupovať aj tak, aby „škody“, ktoré sa napáchajú, boli naozaj len nevyhnutné. Dostatočným predpokladom a podkladom na to sú niekoľko desiatok strán hrubé odborné posudky EIA. Zámerom ich spracovateľov určite nie je len sucho skonštatovať, aké negatívne vplyvy môže mať stavba na prostredie, v ktorom sa bude realizovať alebo ktorým bude prechádzať. Zámerom je byť akýmsi zdvihnutým prstom pre všetkých kompetentných, ktorí by mali výsledky posudku príslušne reflektovať a prijať potrebné opatrenia. To sa však mnohokrát nedeje. A tak ako nie je isté, či všetci, ktorí sa na projekte zúčastnia, dostanú za vykonané práce zaplatené, tak je isté, že zatiaľ čo sa my budeme pohodlne preháňať po nových diaľničných úsekoch a obdivovať prácu tunelárov, zanikne zopár „bezvýznamných“ zdrojov pitnej vody.

Andrea Dingová

 
Fotogaléria z časopisu:

« 2 z 2 »

 

Novinky

Poradňa
■ Ako sa domôcť svojich peňazí?

Aká je realita?
■ Zásobníky práce sú plné na pol roka dopredu

Rekonštrukcie a sanácie
■ Obnova starého balkóna bez zateplenia
■ Oprava starej omietky
■ Renovácia starej strechy ľahkou asfaltovou krytinou

■ Rekonštrukcia drevenej podlahy Smetanovej siene v Prahe
■ Renovácia šindľovej strechy
■ Čistenie exteriérových okenných fólií

Stavebná chémia
■ Injektáž proti vzlínajúcej vlhkosti
■ Hydroizolácia strechy tekutým plastom

Materiály vhodné na rekonštrukcie
■ Utesnenie trhlín
■ Sanačný systém pre ETICS

■ Kladenie textilnej a elastickej podlahoviny na starý podklad

Hydroizolácie
■ Hydroizolácia z asfaltovej izolačnej stierky

Test
■ Renovačné maliarske náradie

Podlahy
■ Lepenie vinylových dielcov disperzným lepidlom

SM_2016_05_s940

SM_2016_05_dvojstrana_01

SM_2016_05_dvojstrana_02

SM_2016_05_dvojstrana_03

SM_2016_05_dvojstrana_04

SM_2016_05_dvojstrana_05

SM_2016_05_dvojstrana_06