tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
SM_2013_07_v350Stavebné materiály

Aktuálne číslo               Predplatné               Archív starších čísel               E-verzie časopisov

Hlavná stavebná sezóna sa tento rok definitívne skončila. Samozrejme, nie v absolútnom zmysle slova. Veď interiérové práce môžu pokojne pokračovať. Chladné počasie však praje iným aktivitám. Napríklad taká poľovná sezóna dosahuje práve svoj vrchol. Je zaujímavé sledovať poľovníkov, ktorí sa koncom októbra vydávajú na lov drobnej zveri. Na vlečkách za traktormi sedia nedočkaví strelci a človek sa môže len domnievať, čo sa odohráva v ich hlavách. S najväčšou pravdepodobnosťou premýšľajú o svojich streleckých schopnostiach, počte zveri v revíri či o tom, komu bude patriť prvý výstrel. To, aký bol lov úspešný, je známe až na konci, keď sa spočítajú kusy zastrelenej zveri vo výrade. Z vlastnej skúsenosti môžem konštatovať, že na Slovensku to so stavom zajacov nevyzerá stále dobre. Zatiaľ čo v Rakúsku nie je ani pri dvojdňovej poľovačke problém napočítať 150 kusov, u nás je to priemerne 50. Prečo? Súvisí to s vyššou životnou úrovňou? Alebo s rozumnejšou parceláciou, šetrnejšou žatvou, pravidelným zakrmovaním zveri, teda jednoducho s lepším hospodárením v revíri. Tým sa, samozrejme, nechcem nikoho dotknúť. Kdečo sme zdedili zo socialistickej minulosti… Na to, aby prišli pozitívne zmeny, je potrebná vôľa. A tá chýba v rozličných oblastiach. Stavebníctvo nie je výnimkou. Z každej situácie, aj tej najmizernejšej, treba vedieť vyťažiť to najlepšie. Taký zajac na úteku pred rojnicou poľovníkov a dychtivých psov to nevzdáva do poslednej chvíle. Aj keď mu broky svištia za chrbtom. Vždy hľadá priestor a spôsob, ako ujsť. Ani štátne hranice ho nezastavia. A tak ako sa zver neobmedzuje v priestore, nemali by ste sa ani vy v podnikateľskej činnosti. Ak sú vaše kapacity väčšie, ako dokáže slovenský stavebný trh prijať, skúste služby ponúknuť v susedných krajinách – v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku či Česku (aj keď ho ešte stále nepokladám za zahraničie) – alebo ešte ďalej. Napríklad v Austrálii. Vedomosti, skúsenosti a schopnosti na to máte!

Andrea Dingová

 

Rozhovor

Poradňa
■ So živnosťou do Rakúska či Nemecka? Bez problémov!
■ Otázky a odpovede

Predpätý betón
■ Filigránové steny

Betón a železobetón
■ Sadrová omietka na betón
■ Povrchová úprava betónových konštrukcií
■ Sanácia mostnej konštrukcie cyklolávky

Test
■ Na čom záleží pri výbere priamočiarej píly?

Podlahy
■ Kaučuková podlaha – vrchná vrstva
■ Suchá podlaha v mokrom prostredí
■ Podlahová súprava na líniové žľaby
■ Podlaha s epoxidovým ochranným náterom
■ Vyhotovenie nivelizačnej vrstvy
■ Polyuretánové a epoxidové podlahy

Ochrana konštrukcií
■ Náter plechovej krytiny
■ Odvetrávacia omietka na vlhké murivo
■ Zateplenie stropu suterénu

Haly
■ Opláštenie haly systémom kazetovej steny