tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
TZB_2016_01_v370TZB Haustechnik
Aktuálne číslo               PREDPLATNÉ               Archív vydaní               E-verzie časopisov

 

Aktuality

Špeciál: Aquatherm Nitra 2016
■ Aquatherm Nitra 2016
■ SIEA: Projekt Zelená domácnostiam

Profil
■ Profil spoločnosti Tatramat – ohrievače vody, s. r. o.

Realizácia
■ Modernizácia tepelného hospodárstva v Slovenskej Grafii, a. s.

Špeciál: Energia
■ Tepelná energetika potrebuje objektívne zmenu

■ Životný cyklus a technicko-ekonomické posúdenie bytového domu
■ Vykurovanie budov s nízkou potrebou energie
■ Ekonomické a ekologické hodnotenie zdrojov tepla v bytových domoch
■ Analýza letnej prevádzky slnečných energetických systémov v bytových domoch
■ Analýza tepelných strát a účinností kotlov spaľujúcich biomasu

Meracia, regulačná a riadiaca technika
■ Testo: Prvý analyzátor spalín testo 330i s diaľkovým ovládaním

Vetranie, klimatizácia a chladenie
■ Komfortné vetranie s rekuperáciou tepla do rodinných domov a bytov

 

Fotogaléria z časopisu:

« 1 z 2 »

TZB_2016_01_s940

TZBsk_2016_01_dvojstrana_01

TZBsk_2016_01_dvojstrana_02

TZBsk_2016_01_dvojstrana_03

TZBsk_2016_01_dvojstrana_05

TZBsk_2016_01_dvojstrana_06