tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
TZB Haustechnik
Aktuálne číslo               PREDPLATNÉ               Archív vydaní               E-verzie časopisov

 

Aktuality

Špeciál: Aquatherm Nitra 2017
■ Aquatherm Nitra 2017

Realizácia
■ Prvý certifikovaný aktívny dom na svete

Špeciál: Energia
■ Energetika bývania v globalizovaných domoch
■ Inteligentná regionálna energetika
■ Energetická náročnosť variantov obnovy bytového domu
■ Zelené strechy ako súčasť energetickej efektívnosti budov

■ Využitie zemného plynu v rodinných domoch pri zásobovaní teplom po roku 2020
■ Vybrané parametre na zaraďovanie budov do energetických tried
■ Citlivosť tepelných čerpadiel na normatívne vstupné údaje
■ Efektivita prípravy vody tepelným čerpadlom s FV systémom

Meracia, regulačná a riadiaca technika
■ Nové termokamery pre sektor TZB aj priemysel

Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
■ Stratifikačné akumulačné zásobníky

 
Vážení čitatelia,
odborníci a priaznivci časopisu TZB Haustechnik!

Ani sme sa nenazdali a máme za sebou ďalšie roky. Tentoraz si chceme spolu s vami pripomenúť štvrťstoročie nášho časopisu, teda 25 rokov TZB Haustechnik na Slovensku.
Pri každom výročí sa zvykne aj trochu polemizovať, hodnotí sa, či je prejdený čas krátky alebo nie, ako obstojí v porovnaní s ľudským životom a pod. Ako človek, ktorý stál pri úplnom zrode tohto časopisu a veľmi dobre si spomína na transfer nemeckého IKZ HAUSTECHNIK z vydavateľstva Strobel Verlag na Slovensko, si myslím, že za tých 25 rokov sa urobilo veľké množstvo kvalitnej práce v prospech odborníkov z oblasti technických zariadení budov na Slovensku.
Spomínam si rád aj na veľké množstvo zanietených ľudí – či už v redakčnej rade, alebo vo vydavateľstve –, ale aj na naše takpovediac „prvotiny“, keď sa z časopisu postavenom na preklade nemeckých článkov stal počas pomerne krátkeho obdobia najskôr odborný a neskôr vedecko-odborný časopis s medzinárodnou redakčnou radou, ktorý obsahuje, ako dnes už môžem hrdo konštatovať, hlavne pôvodné články slovenských autorov.
Jedným z dôležitých atribútov existencie časopisu je bezpochyby aj rovnomenné štúdium, teda študijný program inžinierskeho stupňa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave pod názvom TZB – technické zariadenia budov na pôde rovnomennej katedry. A nie je vôbec náhoda, že práve Katedra TZB Stavebnej fakulty STU, pripomínajúca si v minulom roku 35 rokov svojej existencie, je tým miestom, kde ročne úspešne končí tento program približne 50 absolventov. Od vzniku katedry je to spolu asi 1 300 inžinierov, ktorí predstavujú odborný ľudský potenciál na trhu práce v oblasti TZB a súčasne aj čitateľské zázemie nášho jubilujúceho časopisu.
Takže, ako to vlastne je?
Bude 25-ka tým zlomom, keď sa už budeme cítiť dospelí, múdri a schopní riešiť zložité problémy „technického“ života, alebo budeme skromne a s pokorou pokračovať v načatej práci poskytovania najnovších informácií a poznatkov našim čitateľom, odborníkom z oblasti technických zariadení budov na Slovensku?
Myslím si, že to druhé by malo byť správne… Nemali by sme ustrnúť a zaspať na vavrínoch najlepšieho odborného časopisu v danom segmente, ale práve naopak, v spolupráci s vami, našimi vernými čitateľmi, sa posúvať ďalej.
A kam?
Nuž, kam nás povedú nové celospoločenské výzvy! Energetická udržateľnosť, ekologická bezpečnosť, ekonomická efektívnosť… Aj keď to pôsobí trochu ako klišé, žiaľ či našťastie, je to tak! Systémy vykurovania, vetrania, klimatizácie a chladenia, resp. osvetlenia, ale aj rozvody vody, plynu, elektriny či kanalizácie budú vždy také, aké sú požiadavky reálneho života a naplnenia jeho úrovne.
A my sme radi, že spolu s vami môžeme byť pri tom a prostredníctvom nášho časopisu TZB Haustechnik šíriť poznanie i osvetu, poskytovať ľuďom informácie a zároveň ich aj vzdelávať.
Inými slovami povedané, tešíme sa na ďalšie spoločné roky na stránkach nášho aj vášho TZB Haustechnik!

Dušan Petráš
predseda redakčnej rady

 

 

Fotogaléria z časopisu: