tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
TZB Haustechnik
Aktuálne číslo | PREDPLATNÉ | Archív vydaní | E-verzie časopisov
Realizácia
■ Využitie alternatívnych zdrojov energie v obci Mikolajice

Trvalá udržateľnosť
■ Udržateľné chladenie neudržateľných domov
■ Analýza environmentálnych vplyvov rodinných domov vo vybraných fázach životného cyklu

Energia
■ Tepelné bilancie s využitím tepelných čerpadiel s hodinovým krokom

Špeciál: Vykurovanie
■ Úspora tepla – kto koho klame?
■ Využiteľné teplo z procesov výroby stlačeného vzduchu

■ Hybridné systémy ako vhodná alternatíva pri výmene tepelných rozvodov sústav centralizovaného zásobovania teplom
■ Možnosti inštalácie mikrokogenerácie s palivovými článkami do rodinného domu
■ Bezpečnostné obvody ako súčasť riadiaceho systému v kotolniach s kotlami na plynné palivo

Vnútorné prostredie
■ Optimálne vnútorné prostredie vo vykurovaných budovách

Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
■ Spôsoby prípravy teplej vody

Firmy informujú
■ Ak tepelné čerpadlo, tak aké?

 

 

Fotogaléria z časopisu: