tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
TZB_2014_04_v350TZB Haustechnik

Aktuálne číslo               Predplatné               Archív starších čísel               E-verzie časopisov

 

Aktuality

Realizácia
■ Inštalácia kogeneračnej jednotky na Myjave

Špeciál: Vykurovanie
■ Plynové kondenzačné kotly s modulárnou konštrukciou
■ Vykurovanie administratívno-prevádzkovej  budovy v Košiciach
■ Mikrokogenerácia z pevnej biomasy
■ Tepelné bariéry
■ Environmentálny vplyv budovania domových kotolní
■ Teplotné spády tekutín v tepelných výmenníkoch

■ Zásady návrhu tepelných izolácií do zariadení stavieb a priemyselných inštalácií

Energia
■ Prevádzkové hodnotenie zásobníkového ohrevu solárneho systému

Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
■ Plynové spotrebiče v bytových priestoroch a požiadavky na ich vetranie

Vetranie, klimatizácia a chladenie
■ Dohľad nad chladiacimi okruhmi
■ Anketa: Halogénované chladivá vs. zvyšovanie bezpečnosti pri práci