tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
TZB_2016_04_v350TZB Haustechnik
Aktuálne číslo               PREDPLATNÉ               Archív vydaní               E-verzie časopisov
Aktuality

Realizácia
■ Elektráreň v Kozomíne
■ Univerzitné centrum energeticky efektívnych budov ČVUT

Špeciál: Vykurovanie
■ Návrh zdroja tepla na spaľovanie biomasy
■ Možnosti vytvorenia sústav účinného centralizovaného zásobovania teplom
■ Optimalizácia rekonštrukcie zdrojov tepla
■ Modernizácia parného kotla v závode Jasplastik-SK, s. r. o., v Galante
■ Príprava teplej vody v rámci sústav CZT v Maďarsku
■ Využitie plynovej kogeneračnej jednotky na pohon tepelného čerpadla

■ Interiérové tepelne aktívne panely s integrovanou aktívnou plochou, 3.časť

Meracia, regulačná a riadiaca technika
■ Nové prístroje na meranie elektrických veličín

Vetranie, klimatizácia a chladenie
■ Prevádzkové vetranie podzemnej autobusovej stanice

Vnútorné prostredie
■ Experimentálne meranie CO2 a intenzity výmeny vzduchu v bytovom dome

Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
■ Príprava teplej vody v domácnostiach

Firmy informujú

 

Fotogaléria z časopisu:

TZB_2016_04_s940

TZBsk_2016_04_dvojstrana_01

TZBsk_2016_04_dvojstrana_02

TZBsk_2016_04_dvojstrana_03

TZBsk_2016_04_dvojstrana_04

TZBsk_2016_04_dvojstrana_05