tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
TZB_2016_05_v350TZB Haustechnik
Aktuálne číslo               PREDPLATNÉ               Archív vydaní               E-verzie časopisov
Aktuality

Realizácia
■ Solárny systém v Spojenej škole D. Tatarku v Poprade
■ Zdravé vnútorné prostredie v základnej škole Ordrup

Energia
■ Lokálne zdroje ako budúcnosť energetiky
■ Možnosti dosiahnutia takmer nulovej potreby energie pri komplexne obnovených budovách

Špeciál: Meracia, regulačná a riadiaca technika
■ Dispečerské riadenie prevádzky odovzdávacích staníc tepla
■ Snímač teploty vonkajšieho vzduchu a jeho umiestnenie v obvode ekvitermnej regulácie

■ Modernizácia MaR systémov vykurovania, vetrania a chladenia
■ Automatické riadenie techniky prostredia v nZEB budovách
■ Riadenie vykurovania s rôznymi zdrojmi tepla
■ Experimentálne overenie správania sa obehových čerpadiel

Názory a fakty
■ Prečo riadime vykurovanie neefektívne?

Vetranie, klimatizácia a chladenie
■ Aeračné vetranie výrobnej haly

Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
■ Meranie prietokov vody v bytovom dome

Firmy informujú

 

Fotogaléria z časopisu:

TZB_2016_05_s940

TZBsk_2016_05_dvojstrana_01

TZBsk_2016_05_dvojstrana_02

TZBsk_2016_05_dvojstrana_03

TZBsk_2016_05_dvojstrana_04

TZBsk_2016_05_dvojstrana_05