tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk

Fakturačné údaje
Sídlo: JAGA GROUP, s.r.o., Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 30343/B, ZI: 7.635,- EUR, SP: 7.635,- EUR
IČO: 35 705 779
IČ DPH: SK2020265258

Kancelária, poštová adresa:
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
IBAN: SK94  7500 0000 0007 0211 4133
SWIFT: CEKOSKBX
Časopis Môj dom

Redakcia:
Erika Kuhnová
e-mail: erika.kuhnova@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 263

Katarína Barošová
e-mail: katarina.barosova@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 261

Miroslava Maceková
e-mail: miroslava.macekova@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 246

Katarína Paukeje
e-mail: katarina.paukeje@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 273

Predplatné:
L. K. Permanent, spol. s r.o., pošt. prieč. 4, 834 14 Bratislava 34
Jana Sadloňová
e-mail: sadlonova@lkpermanent.sk, lkperm@lkpermanent.sk
tel.č.: 02 / 49 111 200
fax: 02 / 49 111 209


Časopis Urob si sám

Redakcia
Jana Komadelová
e-mail: jana.komadelova@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 221

Predplatné
JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42
e-mail: predplatne@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 283

Na začiatok


Časopis Tvorivé bývanie

Redakcia
Karolína Balášková
e-mail: karolina.barenyi@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 272

Predplatné
JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42
e-mail: predplatne@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 283


Časopis ASB

Redakcia
Ľudovít Petránsky
e-mail: ludovit.petransky@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 270

Alexandra Müllerová
e-mail: alexandra.mullerova@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 272

Predplatné
JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42
Zuzana Grossová
e-mail: predplatneasb@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 283


Časopis Stavebné materiály

Redakcia
Andrea Dingová
e-mail: andrea.dingova@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 213

Produktový manažér
Katarína Lipovská
e-mail: katarina.lipovska@jaga.sk
tel.č.: 0903 288 511

Predplatné
JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42
e-mail: predplatnesm@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 283


Časopis Správa budov

Redakcia
Andrea Dingová
e-mail: andrea.dingova@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 213

Predplatné
JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42
e-mail: predplatne@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 283


Časopis TZB Haustechnik

Redakcia
Silvia Friedlová
e-mail: silvia.friedlova@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 233

Predplatné
JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42
e-mail: predplatnetzb@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 283

Na začiatok


Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby

Redakcia
Silvia Friedlová
e-mail: silvia.friedlova@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 233

Produktový manažér
Juraj Vilkovský
e-mail: juraj.vilkovsky@jaga.sk
tel.č.: 0903 246 321

Predplatné
L. K. Permanent, spol. s r.o., pošt. prieč. 4, 834 14 Bratislava 34
Mária Škardová
e-mail: skardova@lkpermanent.sk, lkperm@lkpermanent.sk
tel.č.: 02 / 49 111 201
fax: 02 /49 111 209Redakcia internetových médií
weby: www.mojdom.sk | www.urobsisam.sk | www.zahrada.sk | www.asb.sk

Produktoví manažéri
Oliver Vysloužil (www.mojdom.sk, www.urobsisam.sk)
e-mail: oliver.vyslouzil@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 248

Michaela Horbanová (www.zahrada.sk)
e-mail: michaela.horbanova@zahrada.sk
tel.č.: 02 / 50 200 295

Veronika Rajničová (www.asb.sk)
e-mail: veronika.rajnicova@jaga.sk


Redakcia – Rodinné domy

Produktový manažér
Jaroslava Omastová
e-mail: jaroslava.omastova@jaga.sk
tel.č.: 0903 245 665


Vedenie spoločnosti

Konateľ
Peter Halász
e-mail: diana.ho-chi@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 203


Ekonomické oddelenie
Diana Hô Chí
e-mail: diana.ho-chi@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 203


Distribučné oddelenie
Marek Pavlásek
e-mail: marek.pavlasek@jaga.sk, distrib@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 202


Marketingové oddelenie
Zuzana Koporcová
e-mail: zuzana.koporcova@jaga.sk, marketing@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 215, 0903 736 035


Oddelenie vydavateľských činností
Róbert Hošták
e-mail: robert.hostak@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 228


Oddelenie výroby
Miriam Lukáčová
e-mail: miriam.lukacova@jaga.sk
tel.č.: 02 / 50 200 229, 0911 551 285

Na začiatok


Obchodné oddelenie
e-mail: obchod@jaga.sk
tel.č.: +421 (0) 2/50 200 264

Obchodný riaditeľ
Ľudmila Prekalová
e-mail: ludmila.prekalova@jaga.sk
tel.č.: +421 903 592 378

Obchodní manažéri
Katarína Lipovská
e-mail: katarina.lipovska@jaga.sk
tel.č.: +421 903 288 511

Jaroslava Omastová
e-mail: jaroslava.omastova@jaga.sk
tel.č.: +421 903 245 665

Alena Přidalová
e-mail: alena.pridalova@jaga.sk
tel.č.: +421 903 516 151

Veronika Uhrínová
e-mail: veronika.uhrinova@jaga.sk
tel.č.: +421 902 982 999

Juraj Vilkovský
e-mail: juraj.vilkovsky@jaga.sk
tel.č.: +421 903 246 321

Produkty na kľúč
Denisa Kureková
e-mail: denisa.kurekova@jaga.sk
tel.č.: +421 2 50 200 232, +421 948 439 327

Na začiatok


Inzertné podklady
e-mail: podklady@jaga.sk

Simona Kečková
e-mail: simona.keckova@jaga.sk
tel.č.: + 421 2 50 200 223

Iveta Mužíková
e-mail: iveta.muzikova@jaga.sk
tel.č.: + 421 2 50 200 224, + 421 903 55 11 45