tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk

Časopis Správa budov informuje o všetkom dôležitom na poli správy, prevádzky, údržby a obnovy budov. Informuje o úsporách energií starších i novopostavených objektov, obnove bytového fondu na Slovensku atď.

 

 
Základné informácie o časopise:

Predajná cena: 2,29 €
Periodicita: 4-krát ročne
Ročník: 12.
Náklad: 7 000 ks
Rozsah: 56 – 80 strán
Formát: 210 × 297 mm