Inžinierske stavby

Časopis Inžinierske stavby / Inženýrské stavby je určený slovenským i českým odborníkom, ktorí sa zároveň podieľajú na jeho zostavovaní.

Už od roku 1953 prináša odbornej verejnosti informácie z oblasti dopravných, vodohospodárskych, ekologických, líniových stavieb a geotechniky.

Základné informácie o časopise

  • Predajná cena: 2,60 €
  • Periodicita: 6x ročne
  • Vychádza od: 1953
  • Náklad: 3500 ks
  • Rozsah: 56 – 112 strán
  • Formát: 210 × 297 mm

Vyberte si výhodné predplatné

21,60 €
Obsahuje: 12 štandardných čísel.
12 €
Obsahuje: 6 štandardných čísel.