Urobsisám.sk

urobsisam.sk

Jedinečný a dlhodobo najčítanejší portál pre domácich majstrov. Jeho kreatívni a zruční čitatelia vyhľadávajú najmä návody a pracovné postupy.

Urobsisám.sk je dôveryhodný poradca pri rekonštrukciách, stavbe domu aj premene svojej záhrady. Web s populárnym obsahom je začlenený do siete Zoznam.

Ďalšie informácie

Návštevnosť

  • Návštevnosť Mojdom.sk je monitorovaná v nezávislom výskume IABmonitor v strome Zoznam
  • Mesačné počty unikátnych používateľov podľa Google Analytics: