Knihy

Vydavateľstvo JAGA vydalo od roku 1993 viac ako dvesto knižných titulov.

Väčšina bola venovaná odbornej problematike z oblasti stavebníctva a architektúry. Cieľom publikácií bolo zaplniť medzeru na trhu a ponúknuť stavebným inžinierom a architektom kvalitné informácie.

Druhú skupinu publikácií tvoria populárne knihy zamerané na bývanie a záhradu. Prostredníctvom inšpiratívnych obrázkov a odborných rád pomáhajú čitateľom pri stavbe rodinného domu, zariaďovaní miestností či riešení záhradného priestoru. Čitateľsky úspešné sú najmä edície Všetko o bývaní a Projekty rodinných domov.

Vyberte si z ponuky našich knižných titulov:

63,84 €
Rozsiahle dvojdielne dielo Stavebné konštrukcie poskytne čitateľom informácie, ktoré doteraz museli hľadať v mnohých publikáciách. Knihy sú zostavené veľmi prehľadne, obsahujú všetky informácie o problematike od základných až po detailné. Sú vhodné nielen pre projektantov, ale aj ako učebné pomôcky pre študentov stavebných fakúlt vysokých škôl všetkých ročníkov. 1. diel V prvom dieli sa vysvetľujú základné pojmy, je úvodom do problematiky noriem, mier a rozmerových tolerancií. Rozoberajú sa zemné práce, základy, betónové a oceľobetónové konštrukcie, steny, skelety, obklady obvodových stien, sklené fasády, stropy a balkóny, podlahové konštrukcie a podlahové krytiny, podlahové vykurovanie, inštalácie v podlahách, obklady stropov a podhľady, priečky. 2. diel Kniha sa detailne venuje najdôležitejším typom konštrukcií. Rozoberá šikmé a ploché strechy, komíny a vetracie šachty, schody, rampy, výťahy, okná, dvere, ľahké fasády, posuvné dvere a steny, vonkajšie, vnútorné a špeciálne omietky a kontaktné zatepľovacie systémy, nátery a tapety na steny a tiež lešenia a debnenia. V knihe sú zobrazené všetky dôležité charakteristické detaily konštrukcií.
62,10 €
Boris Filan Úvod■ Ľudo Petránsky, ml. Rozhovor s Igorom Piačkom: Biele plátno ma provokuje■ Eva Trojanová Igor Piačka - Obraz ako synkretický (nelineárny) príbehStory Kresby■ Pavel Matejovič Ilustrácie■ Viera Anoškinová Igor Piačka - ilustrátor Grafiky■ Rastislav Mravec■ Peter Uchnár■ Juraj Žembera Kropenie plátna■ Dorota Vlachová Päť P Igora Piačku■ Karol Felix Abeceda figuralistu■ Boris Jirků To snad není možné! Ex libris■ Ivica Ruttkayová Kresbomaľby■ Ivan Jančár■ Mirek Lipina Portréty■ Júlia Piačková Každý deň obraz■ Katarína Hasprová■ Ľudo Petránsky, ml.■ Igor Piačka odpovedal na otázky zo slávneho dotazníka Marcela Prousta, ktorý sme mierne modifikovali. Voľné témy■ Oliver Solga■ Soňa Valentová - Hasprová■ Eva Ľuptáková Zážitok zo stretnutia■ Igor Benca Tracyho tiger Igora Piačku■ Ľudo Petránsky, ml.■ Ela Porubänová Známky■ Martin Vančo Igor Piačka: medzi Nebom a Zemou Faktografia■ Zoznam reprodukcií■ Fotografie■ Životopisné údaje■ Ocenenia■ Samostatné výstavy■ Kolektívne výstavy (výber)■ Zastúpenie v zbierkach■ Publikácie■ Ilustračné a knižné tituly■ Zoznam ex libris■ Známková tvorba■ Autori textov■ Poďakovanie
43,65 €
Kniha Nová vize zkoumá významný soubor fotografií moderní architektury pořízených ve 20. a 30. letech 20. století. V tomto důležitém období se avantgardní architekti i fotografové, vedeni vírou v sociální a technické utopie, považovali za účastníky procesu budování nového světa. Tvůrci činní na jednom i druhém poli sdíleli své vize, vzájemně se inspirovali a rozvíjeli souhru obou médií. ■ Poezie konstrukce■ Výstavy■ Pasáže a obchodní domy■ Průmyslová architektura■ Zlín■ Kinematografická a kinetická témata■ Aviatické inspirace■ Administrativní budovy■ Školy■ Sanatoria a lázně■ Plovárny a koupaliště■ Kavárny■ Rodinné domy■ Kostely■ Architektonické detaily■ Architektura, fotografie a tisk■ Poznámky■ Biografie architektů■ Biografie fotografů■ Vybraná bibliografie
39,45 €
Budovy navržené v šedesátých a sedmdesátých letech ve stylu brutalismu vyzařují dodnes auru odvážného, nekompromisního designu. Francouzský termín "brut", který dal jméno tomuto architektonickému fenoménu, znamená surový nebo nerafinovaný. V posledních desetiletích zažívá brutalistní architektura comeback díky nejnovějším digitálním trendům. V naší knize naleznete vše, co o brutalistních stavbách potřebujete vědět. Tato kniha nabízí sofistikované srovnaní historických a současných brutalistních staveb. Na více než 300 stranách a na mnoha působivých architektonických projektech zkoumá podobnosti i rozdíly. Rozměrné skulpturální tvary, jen hrubě opracovaný materiál a půdorysy, které se vymykají konvencím, se snoubí s moderním designem v úchvatných kreacích. V jednopodlažní chatě připomínající bunkr se ukrývá prudce elegantní interiér, obrovské cirkevní stavbyodhalují ucela nové perspektivy a monstrózní betonové budovy překvapí jemnými uměleckými prvky.
37,90 €
Subjektívny autorský výber Henriety Moravčíkovej približuje okolo 100 diel súčasnej slovenskej architektúry realizovaných po roku 2000 s úvodnou odbornou štúdiou. Jednotlivé diela sú členené do viacerých kategórií (napr. bývanie v meste, na vidieku, správa a výroba) a charakterizované samostatne -stručným textom a bohatým fotografickým materiálom. Publikácia je v slovenčine aj v angličtine.
36,53 €
Metody popsané v knize jsou aplikovatelné na libovolně malý či velký prostor. Záměrem knihy je představit hlavní myšlenky nově se rodícího přístupu k zahradničení, přírodě a planetě Zemi celkově. Opravdu nový je samozřejmě jen lidský přístup, neboť principy v ní popsané jsou jen stručným shrnutím toho, jak příroda zahradničí od počátku světa. Kniha Ekozahrady je vytvářena tak, aby i po prvním přečtení byla pro čtenáře lákavá a stala se pro mnoho dalších let základním studijním materiálem při vytváření vlastního osobního ráje. Je dostatečně čtivá pro úplné laiky, ale zároveň inspirativní a poučná pro odborníky a profesionály. 
35,48 €
Obsáhlá publikace Stavby století Čech, Moravy a Slezska, bohatě vybavená obrazovými ukázkami vychází ke stému výročí republiky. Výročí se však nestalo důvodem k všeobecně oslavným textům, ale podnětem ke zpracování publikace přibližující čtenářům architektonické hodnoty, které nám jako kulturní dědictví zanechal stoletý vývoj republiky a sto let práce desítek architektů, stavitelů a stavebníků. A také jako svědectví o tom jak si tohoto dědictví vážíme a jak o něj pečujeme. Publikace představuje čtenářům na 149 staveb a stavebních komplexů ve všech krajích republiky, doprovázených 1217 vyobrazeními staveb, v dobových i současných fotografiích, plánech, kresbách a mapovými přílohami všech krajů a staveb století. Na realizaci uváděných staveb se podílelo na dvě stě architektů od neslavnějších světových a evropských osobností jako byl Ludwig Mies van der Rohe, Frank O. Gehry, Adolf Loos až po desítky vynikajících známých českých architektů i architektů neprávem zapomínaných a zapomenutých. Více jak čtyři desítky autorů publikace pracovaly pod vedením editorů Prof. ing. arch. Vladimíra Šlapety DrSc., Doc. ing. arch. Lenky Popelové, Doc. ing. arch. Petra Vorla, PhD. Vydavatelé i autoři věří, že čtenář najde v publikaci bohatý zdroj informací o stavbách, se kterými se denně potkává na desítkách míst v celé naší republice.
35,15 €
• Úvod a terminologie• Cement• Hydratace cementu• Kamenivo• Voda• Zpracovatelnost betonové směsi• Odměšování vody a segregace• Pórovitost betonu• Mechanické vlastnosti• Porušení vyztuženého betonu• Trvanlivost betonu• Návrh betonové směsi• Chemické přísady• Teplota a beton• Ošetřování, smrštění vysycháním a praskání• Dotvarování betonu• Vysokopevnostní beton• Samozhutnitelný beton• Konstrukční lehký beton• Beton vyztužený vlákny• Betony s kompenzací smrštění• Stříkaný beton• Recyklovaný beton• Beton vystavený žáru• Specifikace betonu
35,11 €
1. Šikmé strechy■ Všeobecne■ Drevené nosné strešné konštrukcie■ Oceľové nosné strešné konštrukcie■ Masívne strešné konštrukcie■ Plošné nosné konštrukcie z textilných materiálov■ Strešné krytiny■ Strešné žľaby a odpadové rúry odvádzajúce dažďovú vodu■ Strešné príslušenstvo a napojenie na strešnú krytinu■ Obytné podkrovia■ Strešné okná a vikiere 2. Ploché strechy■ Všeobecne■ Materiály■ Neodvetrávané ploché strechy bez ďalšieho využitia■ Neodvetrávané účelové ploché strechy■ Viacvrstvové odvetrávané ploché strechy■ Príslušenstvo plochých striech 3. Zariadenia na odvod spalín (komíny) a vetracie šachty■ Všeobecne■ Všeobecné stavebé predpisy■ Konštrukcie komínov■ Komíny v exteriéri (komínové hlavy)■ Sanácia komínov■ Napojenie plynových spotrebičov palív podľa technických predpisov pre plynové inštalácie■ Vetranie kúpeľní a záchodových miestností 4. Schody, šikmé rampy a výťahy■ Všeobecne■ Typy schodiskových konštrukcií■ Zábradlia■ Šikmé rampy■ Výťahy 5. Okná■ Všeobecne■ Požiadavky na okná■ Napojenie na stavebný objekt■ Zasklenia■ Kovania■ Spôsoby zhotovovania a príklady konštrukcií■ Pivničné okná■ Protislnečná ochrana■ Ochrana proti vlámaniu■ Vetracie zariadenia 6. Fasáda zo stĺpikov a priečnikov■ Všeobecne■ Navrhovanie fasád zo stĺpikov a priečnikov■ Kotvenie k nosnej konštrukcii stavebného objektu■ Konštrukcie■ Výplne a výplňové prvky■ Škáry a spoje 7. Dvere■ Všeobecne■ Rozdelenie a pomenovanie■ Pokyny k navrhovaniu■ Všeobecné požiadavky■ Dverové kovania na drevené zárubne a drevené dverové krídla■ Dverové prvky z dreva a materiálov na báze dreva■ Dverové prvky z kovu■ Ochranné dvere■ Špeciálne dvere■ Celosklené dvere a celosklené dverové zostavy 8. Vodorovne posuvné dverové a stenové prvky■ Posuvné dvere■ Harmonikové dvere a steny■ Skladacie dvere a steny■ Pohyblivé prvkové steny 9. Vonkajšie a vnútorné omietky, špeciálne omietky a kontaktné zatepľovacie systémy■ Všeobecne■ Rozdelenie a pomenovanie■ Východiskové látky■ Malty na omietky a látky na vytvorenie povrchovej vrstvy■ Skladba omietky■ Omietkové systémy■ Omietky s minerálnymi spojivami – minerálna omietka ako vonkajšia a vnútorná omietka■ Omietky s organickými plnivami■ Špeciálne omietky – omietky účinné z hľadiska protipožiarnej ochrany■ Špeciálne omietky – omietky účinné z hľadiska zvukovej izolácie■ Špeciálne omietky – tepelne izolované a omietnuté obvodové konštrukčné prvky 10. Nátery a povrchové vrstvy na steny (tapety) na omietkovom základe■ Nátery všeobecné základné pojmy■ Náterové látky riediteľné vodou, krycie náterové systémy na vonkajšie a vnútorné omietky■ Náterové látky na minerálnych vonkajších omietkach■ Náterové látky na minerálnych vnútorných omietkach■ Povrchové vrstvy na steny (tapety) na minerálnych vnútorných omietkach 11. Lešenia a podpery■ Lešenia■ Podoprenie a podchytenie■ Voľne stojace lešenia■ Ochranné siete
33,44 €
Obsah cenníka: 731 - Ústredné vykurovanie 89A01 Kotolne Kotolne liatinové teplovodné – tuhé palivá Kotolne liatinové teplovodné – tuhé palivá Montáž plynových kotlov stacionárnych Kotolne oceľové teplovodných s výkonom do 50 kW Montáž kotlov oceľových teplovodných elektrických Montáž plynového kotla nástenného Montáž horákov Rýchlomontážne sady Zariadenie pretlakové Hadice napúšťacie Nerezový komín KAMINODUR ERS Nerezový komín Schiedel ICS 25 Presun hmôt pre kotolne 89A02 Strojovne Rozdeľovače a zberače Rozdeľovače a zberače Orientačné štítky Ohrievače zásobníkové Výmenníky tepla Nádrže na kondenzát Nádoby expanzné beztlakové Nádoby expanzné tlakové Nádoby valcové tlakové Akumulačné nádrže Čerpadlá ručné Čerpadlá teplovodné Tepelné čerpadlo Čerpadlo cirkulačné Čerpadlo normované Čerpadlo suchobežné Spínače plavákové Solárne kolektory ploché Solárne kolektory trubicové Presun hmôt pre strojovne 89A03 Rozvod potrubia Potrubia z rúr závitových Potrubia z rúr závitových Potrubia z rúr hladkých Potrubia z nerezových rúrok Potrubia z medených rúrok Potrubia plastové a plasthliníkové Kompenzátory Odvzdušňovacie nádoby a striešky3 731 Tlakové skúšky Presun hmôt potrubí 89A04 Armatúry Montáž prírubových armatúr 3ontáž prírubových armatúr Ventily uzavieracie Ventily spätné Ventily poistné Ventily redukčné Posúvače Odvádzače kondenzátu, odlučovače vody, filtre Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje Ventily regulačné, klapky spätné Montáž závitových armatúr Ventily odvzdušňovacie Ventily regulačné Ventily uzatváracie Ventily spätné Ventily poistné Závitové medzikusy Posúvače Odvádzače kondenzátu Kohúty, zmiešavacie armatúry Oceľové guľové kohúty na horúcu vodu Závitové medzikusy Ostatné horúcovodné armatúry Teplomery Tlakomery Termostaty Regulátory Stavoznaky, návarky Presun hmôt pre armatúry 89A05 Vykurovacie telesá Vykurovacie telesá liatinové článkové Vykurovacie telesá liatinové článkové Vykurovacie telesá oceľové článkové Vykurovacie telesá panelové Vykurovacie telesá rúrkové Vykurovacie registre z rúrok rebrových Vykurovacie registre z rúrok hladkých Podlahové kúrenie REHAU Rozdeľovače a zberače Konvektory3 731 Presun hmôt vykurovacích telies 89B01 Demontáž kotolní Demontáž kotlov liatinových Demontáž kotlov liatinových Demontáž kotlov oceľových Demontáž horákov Demontáž ventilátorov Demontáž pretlakového zariadenia Vypúšťanie vody z kotlov Premiestnenie hmôt demontovaných kotolní 89B02 Demontáž strojovní Demontáž rozdeľovačov a zberačov Demontáž rozdeľovačov a zberačov Demontáž ohrievačov vody Demontáž protiprúdových ohrievačov Demontáž vykurovacích telies Demontáž nádrží Rozrezanie nádrží Demontáž ručných čerpadiel Demontáž obehových čerpadiel Demontáž vodomerov Demontáž spínacieho zariadenia Premiestnenie hmôt demontovaných strojovní 89B03 Demontáž rozvodu potrubia Demontáž potrubia z rúr závitových Demontáž potrubia z rúr závitových Demontáž potrubia z rúr hladkých Demontáž medeného potrubia Demontáž plastového PVC potrubia Odrezanie objímok, strmeňov, konzol, podpier a výložníkov potrubia Premiestnenie demontovaného potrubia 89B04 Demontáž armatúr Demontáž prírubových armatúr Demontáž prírubových armatúr Demontáž redukčných ventilov Demontáž odvádzačov a zdvíhačov kondenzátu Demontáž prírub Demontáž závitových armatúr Demontáž zmiešavacích armatúr Demontáž horúcovodných armatúr Demontáž teplomerov Demontáž tlakomerov Demontáž termostatov Demontáž regulátorov Premiestnenie demontovaných armatúr 89B05 Demontáž vykurovacích telies Demontáž radiátorov liatinových Demontáž radiátorov liatinových Demontáž radiátorov oceľových Demontáž radiátorov hliníkových Demontáž radiátorov panelových Demontáž radiátorov rúrkových Demontáž registrov z rebrových rúrok Demontáž registrov z hladkých rúrok Demontáž konzol Demontáž konvertorov Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav Premiestnenie demontovaných vykurovacích telies 89C01 Opravy kotolní Opravy kotlov liatinových 89C02 Opravy strojovní Opravy ohrievačov vody Opravy ohrievačov vody Opravy protiprúdových ohrievačov Ostatné opravy ohrievačov Opravy nádob a nádrží Opravy ručných čerpadiel Opravy obehových čerpadiel Opravy meračov kondenzátu, vodomerov 89C03 Opravy rozvodov potrubia Opravy rozvodu potrubia 89C04 Opravy armatúr Opravy prírubových armatúr Opravy prírubových armatúr Opravy závitových armatúr Príslušenstvo tlakomerov 89C05 Opravy vykurovacích telies Regulácia vykurovacieho systému Regulácia vykurovacieho systému Opravy vykurovacích telies liatinových Opravy vykurovacích telies oceľových Ostatné opravy vykurovacích telies Registre z rúrok rebrových Konvertory Obsah cenníka: 795 - Lokálne vykurovanie 89A01 Lokálne vykurovanie Umiestnenie a osadenie prenosných kachlí alebo sporáka na tuhé palivo Umiestnenie a osadenie prenosných kachlí alebo sporáka na tuhé palivo Osadenie krbových vložiek Teplovzdušné rozvody od krbu Presun hmôt pre lokálne vykurovanie 89B01 Lokálne vykurovanie – demonáž Odpojenie a odobratie prenosných kachlí alebo sporáka na tuhé palivo
31,35 €
Publikace poskytuje informace pro investory, projektanty, dodavatele a uživatele plošných hydromelioračních staveb (odvodnění a závlah) se zaměřením na jejich víceúčelové využívání. Úvodní kapitoly jsou seřazeny podle fází investiční přípravy. Následují kapitoly věnované technickým koncepcím staveb včetně návrhových rovnic, tabulek, nomogramů, obrázků, fotografií a doporučené literatury. Publikace shrnuje poznatky z oblasti výzkumu, přípravy a projektování víceúčelově využívaných hydromelioračních staveb.
31,35 €
Texty obsažené v této knize si nekladou za cíl objevit jedinou pravdu o čase v architektuře a prostorových vztazích, které ji formují. Jsou to úvahy, které by snad mohly naznačit některé vztahy a vazby prostoru a času, na které je, podle mého názoru, dobré myslet při tvorbě nových staveb. V překotném životě tvůrčího architekta na ně nebývá vždy čas ani síla.Ale pokud si troufáme posouvat se kupředu v evolučním vývoji světa, musíme se občas vracet k jeho základním atributům. A hledat jejich podstatu a výklad pro momentální čas, v němž budoucí dílo teprve vzniká.Tato publikace by si považovala za čest, kdyby mohla být byť jen pomůckou, která pomůže otevřít určitou v ní popsanou oblast myšlení. Je určena architektům, studentům, developerům, a hlavně všem, kteří rádi myslí. Samozřejmě svůj vlastní výklad problému si musí každý tvůrce ujasnit sám.
31,17 €
Z chronologického hľadiska tento slovník mapuje dejiny moderného a postmoderného umenia od impresionizmu až po neokonceptualizmus. Obsahuje 341 dominantných hesiel z oblasti základných umeleckých tendencií, štýlov, hnutí a skupín, výtvarných médií, technických a formálnych metód, architektonických štýlov, fotografických médií a žánrov, filozofických smerov a humanitných vedných odborov, ktoré významným spôsobom ovplyvnili umenie druhej polovice 19. storočia a celého 20. storočia. Tento slovník v porovnaní so slovníkmi podobného zamerania venuje zvláštnu pozornosť heslám, ktoré sa zaoberajú formálnymi metódami moderného a postmoderného umenia (analýza, ambivalencia, dekonštrukcia, hybridizácia, náhoda, syntéza, transformácia atď.).
31,10 €
Město nejsou jen stavby, ulice, náměstí, infrastruktura, zeleň a parky – tedy místa s jasnou funkcí –, ale i tisíce míst mezi nimi, která zdánlivě „k ničemu nejsou“. Některá z nich míjíme bez povšimnutí, jiná nám svým křovím, plevely a odpadky trochu nahánějí strach, další pokládáme za přírodu. Místa mezi místy – odvrácená strana města, vágní terén, o jehož životě toho moc nevíme…Jak tato místa v historii vznikala, jak vznikají dnes a proč je jich v našich městech v současné době tolik? Jaký mají urbanistický, ekologický i sociální život? K čemu nás vybízí jejich svérázná estetika? Mají v dnešním městě vůbec své místo? Tato kniha nahlíží naše postsocialistická, postindustriální a globalizovaná města z pohledu naruby.  
30,81 €
Potřeba doplnit architekturu artefaktem - sochou, obrazem - je jistě shodného charakteru s potřebou umění jako nadstavby širokého obsahu. Ta je neoddělitelná od lidské existence a vyplývá z obecného charakteru umění.Tato práce se zamýšlí nad vztahem architektury a výtvarného umění, především v jeho zobrazivé, malířské složce, a to v několika vybraných bodech, které považuji za zajímavé. Hlavní téma samo zajisté nabízí bezpočet dílčích vztahů a situací, vkořeněných do úchvatných říší výtvarného umění a architektury, jež se navzájem prorůstají. Autor nemá ambice věnovat se tomuto vztahu široce (téma je příliš rozsáhlé a vlastně i neurčité) jak pro nedostatečnou kvalifikaci pro takovou práci, tak z důvodu obtížnosti mnohačetného a bravurního zmapování tématu. Avšak mnohé dávné příklady - berme je pro náš účel jako modelové - poskytují natolik pozoruhodné zástupce této symbiózy, že se zdá být nemožné je propustit bez alespoň minimálního komentáře. Ty nám poskytnou materiál, na kterém se pokusíme demonstrovat významné proměny v doplňování architektury artefakty, hlavně obrazy, a to v několika rovinách – především však v rovině časové. Jsou to proměny spojené s odlišnostmi v základních přístupech k umění, diktovaných změnami přístupu k životu a světu v nejširším slova smyslu. A jsou to tyto proměny, které nás přitahují, neboť proměňují i charakter umění samého. Umění, a obraz snad nejvýrazněji, je vlastně úchvatným a nanejvýš důstojným záznamem zápasu člověka o hlubší pochopení a orientaci v nekonečných proměnách nezměrného světa, i v životě samém. Historie uměni je jistě nikdy nevnímala jinak. I žhavě současné přístupy k architektuře nabízejí nově vzniklé situace ve zmíněném vztahu či situace znovu nalezené, jež jsou pro nové přístupy a nově nabyté zkušenosti kvalitativně proměněné.
30,29 €
Autor této publikace je zástupcem šéfredaktora časopisu Bauen & Renovieren a má tedy se stavebními úpravami v domě i na zahradě bohaté zkušenosti. Dobře si uvědomuje, že každý soukromý stavební projekt či rekonstrukce má jediný cíl: vytvořit krásný domov. Protože se už dvacet let cíleně zabývá nejnovějšími technikami a trendy při úpravách interiérů i okolí domu, ví, že stavební úpravy realitu zhodnotí a navíc přinášejí spoustu radosti a užitku jejím obyvatelům. V této knize shrnuje mnoho užitečných rad ke stavbě či přestavbě, výběru materiálu i vlastnímu provedení jak interiérů domu, tak i jeho okolí. Inspirující nápady prezentuje na základě individuálních příkladů. Od podlahy přes stěny a strop až po zahradu, terasu či přístavek pro vašeho dvou- či čtyřstopého miláčka – nezapomene vůbec na nic. Pracovní postupy krok za krokem, spousta obrázků a nápadů, jak to udělat, aby váš byt nebo dům a i s okolím byl skutečně funkční a kreativní. Publikace je velkou výzvou. Přímo svádí k napodobení. Stačí totiž jen pár grifů a triků, a dokážete přímo zázraky.
28,41 €
Návody od profesionálnych umelcov vysvetlené krok za krokom.Chcete sa naučiť maľovať alebo snívate o tom, že zdokonalíte svoje schopnosti? Neviete sa rozhodnúť, či si zvoliť vodové, akrylové alebo olejové farby? Kniha Maliarske techniky je určená práve vám. Naučte sa všetko o vodových, akrylových aj olejových farbách a nájdite si svoj štýl.Začneme od základov – najprv si vybrúsite pozorovacie schopnosti, zvolíte si predmet a naučíte sa ho nakresliť. Potom sa podrobne zoznámite s prácou s vodovými, akrylovými a olejovými farbami.Kniha je plná cenných rád od úspešných umelcov a pomôže vám získať zručnosti a istotu pri rozvíjaní vlastného štýlu v maliarskom umení.
28,11 €
Ide o pokračovanie úspešnej monografie Vily nad Bratislavou vo forme sprievodcu. Na prechádzkach po atraktívnej vilovej štvrti sa zoznámite s najvýznamnejšími vilami v mimoriadne pestrom slohovom spektre – od romantickej eklektiky až po súčasnosť. Na malom priestore v okolí Slavína tu v posledných desaťročiach dominujú moderné vily s často nevšednou architektúrou. Autori objavili množstvo nových materiálov, fotografií a ďalších príbehov a informácií o vilách, ich majiteľoch a obyvateľoch a histórii tejto lokality.
28,03 €
S naplňováním soudobých trendů dynamické a organické architektury konvenují určité stavební konstrukce a technologie. Inspirována vzory ze živé i neživé přírody mezi ně nepochybně patří také membránová architektura. Navrhování nekonvenčních tvarů membránových konstrukcí je v digitální době našeho věku nepoměrně snazší, než bývalo dříve. Publikace přibližuje používání softwarové podpory určené k navrhování membránových konstrukcí. Odborná kniha také uvádí zásady prostorového navrhování těchto konstrukcí, doplněné o analýzy vybraných staveb, které reprezentují uplatnění membránových materiálů v současném stavebnictví. V českojazyčném prostředí se jedná o první ucelenou publikaci, která se výhradně zabývá tímto specifickým oborem architektury.
27,67 €
Tento jedinečný průvodce představuje 75 nejvýznamnějších světových architektů 20. století prostřednictvím jejich fascinujících osobních příběhů a významných děl. Najdete v něm hlavní myšlenky a stavby duchovních otců moderní architektury jako Antoni Gaudí, Frank Lloyd Wright, Adolf Loos, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier a Louis Kahn, až po dílo současnějších architektů jako Oscar Niemeyer, Kenzó Tange, Alison a Peter Smithsonovi, Frank Gehry, Norman Foster, Renzo Piano, Rem Koolhaas, Daniel Libeskind, Zaha Hadid a mnohých dalších.
27,55 €
Urbanistický atlas Bratislavy mapuje urbanistický rozvoj hlavného mesta v 20. storočí, predovšetkým ostatných 25 rokov.Autor, Ing. arch. Peter Žalman, CSc., zozbieral plány architektov z minulosti a ponúka vlastnú víziu urbanistickéhokonceptu Bratislavy ako aglomerácie. Publikácia obsahuje grafické a textové úvahy k téme, ako aj obrázky, fotografie,mapy a škice. Potrebné informácie si tu nájde odborná i laická verejnosť so záujmom o urbanizmus a architektúru,architekti, projektanti, stavitelia, pracovníci verejnej správy. ■ Úvod■ Mesto a širšie okolie■ História Bratislavy, 20. storočie■ Bratislava územné plány■ Veľká Bratislava, členenie + schémy■ Bratislava kompaktné mesto■ Bratislava siete, automobilová a koľajová doprava
27,17 €
Obsah cenníka: 721 - Zdravotechnické inštalácie budov 88A01 Vnútorné kanalizácie Potrubie z kameninových rúr normálnych Potrubie z plastických hmôt Prípojky a výpustky na potrubí Podlahové a dvorné vpusty Zápachové uzávierky Terasové a balkónové vtoky Strešné vtoky Lapače strešných splavenín Montáž kalových posúvačov Ventilačné hlavice Privzdušňovací ventil Skúška tesnosti kanalizácie Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu 88A02 Vnútorný vodovod Potrubie z liatinových tlakových rúr prírubových Potrubie z liatinových tlakových rúr hrdlových Potrubie zo závitových rúr pozinkovaných Potrubie zo závitových rúr asfaltovaných Potrubie z oceľových rúrok závitových Potrubie z medených a nerezových rúrok Potrubie z plastických hmôt Potrubie z plasthliníkových hmôt Ochrana potrubia z plstí, gumové vložky Prípojky k strojom a zariadeniam Montáž armatúr prírubových Montáž armatúr závitových Požiarne príslušenstvo Vodomery Armatúry pre filtráciu a úpravu vody Prepláchnutie, dezinfekcia a tlakové skúšky vodovodného potrubia Presun hmôt pre vnútorný vodovod 88A03 Vnútorný plynovod Potrubie z medených rúrok Potrubie z medených rúrok Potrubie z plasthliníkových rúrok Potrubie z rúr oceľových spájaných zvarovaní Prípojky k plynomerom Potrubie z nerezových vlnovcových rúrok Prípojky k plynovodným strojom a zariadeniam Montáž prírubových armatúr Montáž armatúr plynovodných s jedným závitom Montáž armatúr plynovodných s dvomi závitmi Presun hmôt pre vnútorný plynovod 88A04 Strojné vybavenie Montáž čerpadiel vodovodných Montáž čerpadiel vodovodných Montáž čerpadiel Montáž domových vodární a tlakových nádob Domové vodárne Montáž príslušenstva domových vodární Montáž tlakových nádrží Montáž úpravní TUV Montáž ručných kompresorov Montáž prečerpávacích zariadení Presun hmôt pre strojné vybavenie 88A05 Zariaďovacie predmety 3 721 Montáž záchodov 3 721 Montáž záchodov 3 721 Montáž pisoárov 3 721 Montáž pisoárových žľabov 3 721 Montáž deliacich stien 3 721 Montáž predstenových systémov 3 721 Montáž umývadiel 3 721 Montáž vaní 3 721 Montáž bidetov 3 721 Montáž sprchovacích kabín, boxov, vaničiek a kútov 3 721 Montáž doplnkov 3 721 Montáž drezov 3 721 Montáž výleviek 3 721 Montáž žľabov oceľových alebo liatinových 3 721 Montáž plynových ohrievačov 3 721 Montáž elektrických zásobníkov 3 721 Montáž plynových sporákov 3 721 Montáž plynových varičov 3 721 Montáž plynových ohrievacích telies 3 721 Montáž výleviek 3 721 Montáž prepieracích misiek, dvojitých drezov 3 721 Montáž laboratórnych armatúr 3 721 Montáž telových a očných spŕch 3 721 Montáž ventilov 3 721 Montáž batérií umývadlových a drezových 3 721 Montáž batérií vaňových 3 721 Montáž batérií sprchových 3 721 Montáž odpadových ventilov 3 721 Montáž zápachových uzáverov 3 721 Montáž pitných fontánok 3 721 Montáž drvičov odpadov 3 721 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety 88A08 Špeciálne rozvody 3 721 Nerezové potrubia pre priemysel 3 721 Nerezové potrubia pre priemysel 3 721 Oceľové potrubia pre priemysel 3 721 Presun hmôt pre špeciálne rozvody 88B01 Demontáž vnútornej kanalizácie 3 721 Demontáž potrubí z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných 3 721 Demontáž potrubí z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných 3 721 Demontáž potrubí z liatinových rúr 3 721 Demontáž potrubia z osinkocementových rúr 3 721 Demontáž potrubia z PVC – U rúr 3 721 Demontáž potrubia z olovených rúr 3 721 Demontáž kanalizačného príslušenstva 3 721 Demontáž zápachových uzávierok 3 721 Demontáž lapačov strešných splavenín 3 721 Demontáž kalových posúvačov 3 721 Demontáž koncových klapiek3 721 Premiestnenie demontovaných hmôt 88B02 Demontáž vnútorného vodovodu 3 721 Demontáž potrubí z liatinových tlakových rúr prírubových 3 721 Demontáž potrubí z liatinových tlakových rúr prírubových 3 721 Demontáž potrubí z liatinových tlakových rúr hrdlových 3 721 Demontáž potrubí z oceľových rúrok závitových 3 721 Demontáž potrubí z medených rúrok 3 721 Demontáž potrubí z novodurových rúrok tlakových 3 721 Demontáž plstených pásov 3 721 Demontáž tlakového potrubia z olovených rúr 3 721 Demontáž armatúr prírubových a vodomerov 3 721 Demontáž armatúr závitových 3 721 Premiestnenie demontovaných hmôt 88B03 Demontáž vnútorného plynovodu 3 721 Demontáž potrubia zváraného z oceľových rúr závitových 3 721 Demontáž potrubia zváraného z oceľových rúr závitových 3 721 Demontáž potrubia z oceľových rúr presných 3 721 Demontáž potrubia zváraného z oceľových rúr hladkých 3 721 Demontáž prípojok k plynomerom 3 721 Demontáž prípojok propán -butánových 3 721 Demontáž strednotlakových regulátorov tlaku plynu 3 721 Demontáž plynomerov 3 721 Premiestnenie demontovaných hmôt 88B04 Demontáž strojného vybavenia 3 721 Demontáž čerpadiel kalových 3 721 Demontáž čerpadiel kalových 3 721 Demontáž čerpadiel vodovodných 3 721 Demontáž domácich vodární s čerpadlami odstredivými 3 721 Demontáž domácich vodární s ponornými čerpadlami 3 721 Demontáž tlakových nádrží 3 721 Demontáž kompresorov 3 721 Premiestnenie demontovaných hmôt 88B05 Demontáž zariaďovacích predmetov 3 721 Demontáž záchodov 3 721 Demontáž záchodov 3 721 Demontáž pisoárov 3 721 Demontáž pisoárov státia 3 721 Demontáž umývadiel 3 721 Demontáž vaní 3 721 Demontáž bidetov 3 721 Demontáž sprchových kabín a mís 3 721 Demontáž drezov jednotlivých 3 721 Demontáž drezov dvojitých 3 721 Demontáž výleviek 3 721 Demontáž žľabov 3 721 Demontáž plynových ohrievačov prietokových 3 721 Demontáž kúpeľňových kachieľ 3 721 Demontáž elektrických zásobníkov vody 3 721 Demontáž plynových ohrievačov zásobníkov 3 721 Premiestnenie demontovaných hmôt 3 721 Demontáž plynových sporákov, infražiaričov, chladničiek 3 721 Demontáž vykurovacích telies článkových a skriňových 3 721 Demontáž plynových vykurovacích telies podokenných 3 721 Demontáž kameninových drezov a výleviek 3 721 Demontáž armatúr laboratórnych 3 721 Demontáž výtokových ventilov 3 721 Demontáž všetkých druhov batérií 3 721 Demontáž odpadových ventilov 3 721 Demontáž zápachových uzávierok 3 721 Demontáž namáčacích kadí a korýt 3 721 Demontáž lekárskeho zariadenia 3 721 Demontáž ostatná 88C01 Opravy vnútornej kanalizácie 3 721 Opravy odpadového potrubia hrdlového 3 721 Opravy odpadového potrubia hrdlového 3 721 Opravy odpadového potrubia kameninového 3 721 Opravy odpadového potrubia liatinového 3 721 Opravy odpadového potrubia novodurového 3 721 Opravy odpadového potrubia oloveného 3 721 Prečistenie 88C02 Opravy vnútorného vodovodu 3 721 Opravy vodovodného potrubia liatinového prírubového 3 721 Opravy vodovodného potrubia liatinového prírubového 3 721 Opravy vodovodného potrubia liatinového hrdlového 3 721 Opravy vodovodného potrubia závitového 3 721 Opravy vodovodného potrubia z medených rúr 3 721 Opravy vodovodného potrubia z Pe rúr 3 721 Ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi opravy potrubia oloveného 3 721 Uzavretie alebo otvorenie vodovodného potrubia pri opravách 3 721 Opravy armatúr prírubových 3 721 Opravy armatúr závitových 3 721 Spätná montáž vodomerov 88C03 Opravy vnútorného plynovodu Opravy plynovodného potrubia Opravy plynovodného potrubia Opravy závitových armatúr Opravy regulátorov tlaku plynu Montáž plynomerov 88C05 Opravy zariaďovacích predmetov Opravy zariadení záchodov Opravy zariadení záchodov Opravy pisoárov Opravy umývadiel Opravy vaní Opravy bidetov Opravy drezov Opravy výleviek Opravy plynových ohrievačov Opravy elektrických zásobníkov Opravy plynových sporákov Opravy plynových topných telies Opravy laboratórnych výleviek Opravy prepieracích misiek, kameninových drezov Opravy laboratórnych armatúr Opravy zariaďovacích armatúr Opravy ostatného zariadenia 88C06 Opravy inštalačných prefabrikátov Opravy inštalačných prefabrikátov Opravy inštalačných prefabrikátov Presun hmôt pre inštalačné prefabrikáty    
26,74 €
Chcete si pěstovat pár kousků zeleniny, nebo si rovnou koupit živé prase a odstěhovat se na venkov? Tento neocenitelný průvodce vás provede každým úskalím snahy o soběstačnost. Najdete v něm praktické informace, rady odborníků i zkušenosti z praktického života.Nepostradatelná kniha pro každého, kdo chce učinit další krok k šetrnému a udržitelnému využívání zemědělské půdy. ■ Chovejte vlastní domácí zvířata: Rady expertů, jak si vybrat a chovat slepice, kachny, husy, vepře, kozy, ovce, krávy, včely a další.■ Pěstujte vlastní ovoce a zeleninu: Podrobné pokyny a tipy, jak pěstovat více než 100 druhů zeleniny, ovoce a bylinek.■ Potraviny z přírody: Naučte se nacházet a využívat zdroje potravy v divoké přírodě, s praktickým kalendářem a atlasem druhů.■ Od úrody do kuchyně: Naučte se připravovat a uchovávat potravu. Rady pro sušení, mrazení, konzervování, zavařování, vaření, dušení, základy porcování masa a výrobu vlastního másla, chleba, jogurtů a sýrů.■ Proměňte svůj domov v soběstačný: Informace o ekologickém stavitelství, recyklování a tradičních řemeslech, jako je tkaní, pletení, barvení, výroba svící a vydělávání kůží.
26,60 €
Tato kniha je srozumitelným a vyčerpávajícím průvodcem historií architektury včetně tak odlišných kultur, jako byly kultura Mayů, kultura dynastické Číny i renesanční Evropy. Objevíte v ní mnoho z klasických příkladů světové architektury. Obsahuje 750 krásných kreseb a tisků, které ilustrují velké množství architektonických detailů. S tímto průvodcem podniknete cestu kolem světa a seznámíte se s architekturou různých civilizací od starého Egypta po průmyslovou revoluci.
26,50 €
Táto monografia prináša výber niektorých výsledkov výskumu v oblasti dynamiky dopravných stavieb, ktorý sa na Katedre stavebnej mechaniky SvF ŽU v Žiline realizoval v ostatných rokoch. Logicky pojednáva o všetkých dôležitých skutočnostiach, bez ktorých dynamická analýza dopravných stavieb nie je možná. Robí tak preto, aby si čitateľ jednoznačne uvedomil, že očakávaný výsledok výskumu je možné dosiahnuť len organickým spojením relatívne samostatne existujúcich skutočností. Z obsahu:1. Úvod2. Zoznam najdôležitejších označení3. Niektoré výpočtové metódy vhodné pre dynamickú analýzu dopravných stavieb4. Numerické riešenie pohybových rovníc5. Riešenie dynamických úloh vo frekvenčnej oblasti6. Nerovnosti povrchu jazdnej dráhy7. Výpočtové modely vozidiel8. Charakteristiky definujúce dynamickú individualitu systému9. Dynamické účinky vozidiel na mostné konštrukcie10. Dynamické účinky vozidiel na vozovky11. Dynamické účinky vozidiel na konštrukciu koľaje12. Seizmické účinky na mosty
26,34 €
Tvoříme z přírodních materiálů. Kniha obsahuje řadu autorových kreativních nápadů pro zpracování materiálů, které nabízí příroda. Důraz je kladen nejen na dekorace samotné, ale také na radost z řemeslné práce i chvil strávených s přáteli a rodinou a dětmi. Vše je v knize výborně popsáno a doplněno množstvím fotografií. Obklopte se přírodou vlastnoručně vyrobenými dekoracemi.  
26,18 €
Kniha Význam v architektuře Západu (1974) slavného teoretika architektury Christiana Norberga Schulze představuje autorův souborný pokus vylíčit základní proměny v dějinách architektury. Nejde však o běžné akademické dějiny architektury, kniha chce pomoci architektům porozumět zlomům i kontinuitě evropské architektury. Norberg Schulz, který je v českém prostředí známý především knihou Genius loci, zde využívá svou fenomenologickou metodu, aby přiblížil klíčové historické stavby tak, že ukáže jejich relevantnost pro dnešní dobu. V knize tedy jde o současnou architekturu a také o naše vystavěné prostředí. Čtenář krok za krokem prochází jednotlivá dějinná období a na vybraných stavbách vidí, jaké významy se v nich zhmotňují. Největší část textu se vztahuje k popisu a interpretaci budov, což spolu s čtivostí textu ocení studenti architektury, zároveň však vysoká odbornost zaručuje, že text bude přínosný i architektům a dalším profesionálům.
24,96 €
Kostely v české krajině vnímáme jako samozřejmost: stojí v téměř každé obci, dominují náměstím i panoramatům měst. Pro věřící je kostel místem duchovního spočinutí. Kromě toho je však i kulturním pokladem, jedinečným souborem vrcholných tvůrčích výkonů své doby a místa.Představit čtenářům toto bohatství v jediné knize byl nelehký úkol. Z celkového počtu více než sedmi tisíc kostelů a kaplí bylo nutné vybrat jedinou setinu tak, aby reprezentovala celé toto množství napříč tisíciletím.Snad vás naše kniha zavede na nejedno z vybraných míst. Protože teprve tam čeká jedinečný genius loci, duch místa, který je vždy nezaměnitelným součtem posvátné úcty a obdivuhodného uměleckého vzepětí.
23,76 €
Právne a technické predpisy súvisiace s hodnotením energetickej hospodárnosti budov■ Smernica č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov■ Technické predpisy súvisiace so smernicou č. 2002/91/ES■ Všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace so smernicou č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov■ Usmernenia MVRR SR■ Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov■ Právne predpisy o energetickej efektívnosti■ Porovnanie energetických certifikátov a energetických auditov Základné termíny, podmienky a požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z európskych noriem súvisiacich so smernicou č. 2002/91/ES■ Termíny a definície vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov■ Požiadavky a podmienky vyplývajúce z noriem STN EN 15217 a STN EN 15603■ Kategórie budov a ich charakteristické vlastnosti ovplyvňujúce potrebu energie■ Všeobecné podmienky na výpočet energetickej hospodárnosti budov Analýza skutočnej spotreby tepla v existujúcom fonde budov■ Spotreba tepla na vykurovanie■ Spotreba energie na prípravu teplej vody v bytových domoch Vstupné údaje na výpočet energetickej hospodárnosti budov■ Klimatické údaje■ Vnútorné prostredie■ Prevádzkový čas budov■ Metabolický tepelný zisk a vnútorné zisky zo spotrebičov■ Vstupné údaje o stavebných konštrukciách Potreba tepla na vykurovanie (tepelná ochrana budov)■ Technické normy na výpočet■ Definície a symboly■ Požiadavky na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov■ Postup výpočtu Potreba energie na vykurovanie■ Technické normy na výpočet■ Definície a symboly■ Postup výpočtu Potreba energie na prípravu teplej vody■ Technické normy na výpočet■ Definície a symboly■ Požiadavky a vstupné údaje■ Postup výpočtu■ Potreba energie pri výrobe a distribúcii teplej vody Potreba energie na vetranie a chladenie■ Technické normy na výpočet■ Definície a symboly■ Požiadavky a vstupné údaje■ Postup výpočtu■ Potreba energie pri výrobe chladu Potreba energie na osvetlenie■ Technické normy na výpočet■ Definície a symboly■ Požiadavky a vstupné údaje■ Postup výpočtu Výpočet energetickej hospodárnosti■ Celková dodaná energia■ Potreba primárnej energie■ Určenie emisií CO2 Opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov■ Zlepšenie tepelnej ochrany budov■ Zníženie potreby energie na vykurovanie■ Zníženie potreby energie na prípravu teplej vody■ Zníženie potreby energie na chladenie a vetranie■ Zníženie potreby energie na osvetlenie■ Opatrenia pri výrobe a zásobovaní energiou■ Využitie obnoviteľných a netradičných zdrojov tepla Hodnotenie energetickej hospodárnosti budov na základe merania■ Prevádzkové (merané) energetické hodnotenie podľa STN EN 15603■ Iná potreba energie■ Hodnotenie podľa miest spotreby energie Energetická certifikácia budov■ Všeobecne■ Ukazovatele energetickej hospodárnosti■ Referenčné hodnoty a škála energetických tried■ Obsah energetického certifikátu■ Vzor energetického certifikátu■ Vzor energetického štítka■ Správa k energetickému certifikátu budovy■ Postup energetickej certifikácie Príklady výpočtu a hodnotenia energetickej hospodárnosti■ Bytový dom (príklad 1)■ Rodinný dom (príklad 2)■ Administratívna budova (príklad 3)
23,66 €
Kniha sa podrobne zaoberá mimoriadnym architektonickým dielom – bratislavským krematóriom. Postavili ho pred pol storočím (1968) za neobyčajne priaznivej súhry okolností, no predchádzal tomu dlhý zápas o jeho zriadenie, ktorého počiatky siahajú až do roku 1889. Preto kniha približuje aj históriu moderného kremačného hnutia v Európe so zreteľom na dlhý zápas mesta Bratislava o krematórium, ďalej sa zaoberá domácimi a zahraničnými architektonickými podnetmi, ktoré ovplyvnili architektúru objektu. Okrem príbehu samotnej budovy a urnového hája, v ktorom stojí, sa dočítate o tvorivej dráhe autora budovy, architekta Ferdinanda Milučkého, príslušníka prvej povojnovej slovenskej architektonickej generácie, ale aj súvislostiach vzniku pozoruhodných výtvarných diel z areálu krematória – sôch od troch špičkových slovenských výtvarníkov. Text Matúša Dullu v slovenčine a angličtine sprevádzajú umelecké fotografie Olje Triašky Stefanović. Snímky citlivo zachytávajú premeny krematória a prostredia, v ktorom sa nachádza, počas jednotlivých ročných období. Publikácia vychádza pri príležitosti päťdesiateho výročia vzniku prvého slovenského krematória.Komu sa kniha môže páčiť: Pre všetkých, ktorí žijú slovenskou modernou architektúrou.
23,66 €
Zostavovatelia Katarína Trnovská a Tomáš Žáček sa podpísali pod vznik knihy, ktorá je kronikou, zápisom, referátom, komentárom a predovšetkým správou o aktuálnej situácii mladej slovenskej architektúry. Produkciu tejto generácie analyzujú textami Hansa Ibelingsa (NL), Ivana Gürtlera, Márie Topolčanskej a Imra Vaška; stav prác architektov, prípadne ich ateliérov vyhodnocujú na vzorke 111 vybraných projektov, 41 architektov a architektonických kolektívov, doplnenej bohatým fotografickým materiálom.
23,66 €
Štýl art déco sa vyvinul v dvadsiatych rokoch 20. storočia a jeho oslnivý dizajn sa už čoskoro stal známym po celom svete. Fascinujúce fotografie v tejto knihe ilustrujú farebnosť a kreativitu tých čias. Vplyv art déco možno cítiť dodnes na súčasných artefaktoch.
23,41 €
Pokračovanie úspešnej monografie Vily nad Bratislavou vo forme malého sprievodcu. Na prechádzke po atraktívnej vilovej štvrti na bratislavskom Hradnom kopci nájdeme najvýznamnejšie vily prevažne z medzivojnového obdobia. Autori objavili množstvo nových materiálov, fotografií, dokumentov a ďalších informácií o vilách, ich obyvateľoch a histórii tejto lokality.
23,28 €
Bez ohledu na to, jak malý prostor máte na své zahrádce - vám naše praktická a inspirativní kniha umožní upravit si svou zahradu na skvělý prostor přesně ve vašem stylu. Nabízíme vám 40 podrobných projektů na různé druhy vybavení zahrady. Můžete si vybrat jednu zahradu nebo kombinovat to, co se vám líbí na různých plánech. Tato kniha, plná úžasných návrhů a odborných rad vám stačí k tomu, abyste měli takovou zahradu, jakou jste si vždy přáli.
22,99 €
Obsah cenníka: 271 - Diaľkové a prípojné vodovody a kanalizácie 27A01 Spoločné stavebné práce pre vonkajšie vodovody a kanalizácie Úprava podložia a základovej škáry Úprava podložia a základovej škáry Trativody z drenážnych trubiek Montáž trativodov z drenážnych rúr Podkladné a vedľajšie konštrukcie Lôžka pre potrubia, stoky a drobné objekty Osadenie betónových dielcov Podkladové a zabezpečovacie konštrukcie murované Podkladné a zaisťovacie konštrukcie z betónu Debnenie podkladných a zaisťovacích konštrukcií Výstuž podkladných dosiek, blokov a pražcov Podkladné a vyrovnávacie konštrukcie Vnútorné úpravy povrchov Vnútorné úpravy povrchov šachiet z malty Vonkajšie úpravy povrchov šachiet Vonkajšie úpravy povrchov šachiet z cementovej malty Ostatné konštrukcie a práce na rúrovom vedení Ostatné práce na rúrovom vedení Tlaková skúška potrubia Monitoring potrubia Monitoring kanalizačnej šachty Ostatné konštrukcie na rúrovom vedení z prostého betónu Ostatné konštrukcie na rúrovom vedení zo železového betónu Osadenie betónových a železobetónových dielcov pre šachty Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení DOKA Výstuž šachiet z betonárskej ocele Osadenie poklopov liatinových a oceľových Osadenie mreží liatinových Osadenie poklopov železobetónových Osadenie poklopov liatinových Stúpadlá do šachiet a drobných objektov Obetónovanie potrubia betónom prostým a debnenie Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch, vyhľadávací vodič na potrubí PVC Signalizačný vodič na potrubí PVC Označenie potrubí z plastov výstražnou fóliou z PVC Osadenie oceľových súčastí závesných, úložných a kotevných pre potrubie Presun hmôt Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené alebo razené murované Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené alebo razené monolitické Presun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr Presun hmôt pre rúrové vedenie z rúr liatinových Presun hmôt pre rúrové vedenie z rúr betónových Presun hmôt pre kanalizácie z rúr kameninových Presun hmôt pre rúrové vedenie z rúr plastových 27A02 Vonkajšie vodovody Potrubie z rúr liatinových Potrubie z rúr liatinových Výrez alebo výsek Montáž potrubí z rúr liatinových tlakových hrdlových Montáž potrubí z rúr liatinových tlakových prírubových Montáž liatinových tvaroviek na potrubí liatinovom tlakovom Montáž oceľového predizolovaného potrubia Montáž oceľového predizolovaného potrubia do 145°C Montáž potrubí z plastických hmôt Montáž vodovodného potrubia z PE 100 Montáž vodovodného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu Montáž tvaroviek na potrubie z vodovodných odstredivo liatych sklolaminátových rúr Ostatné konštrukcie a práce na rúrovom vedení Montáž vodovodných armatúr na potrubie Šachty armatúrne Osadenie prefabrikovaných vodomerných šachiet Osadenie vodomernej šachty Oceľové objímky z pásovej ocele pre zasunutie potrubí do chráničky 11A03 Vonkajšie kanalizácie Stoky Murivo stôk spodnej alebo hornej časti Vnútorné debnenie spodnej časti stôk Výstuž stôk spodnej alebo hornej časti Vnútorné debnenie hornej časti stôk Stokové žľaby murované Stokové žľaby z betónu Stoky kompletné zo železového betónu Výplň za rubom tehlového muriva stôk betónom prostým Obmurovka stôk zo železobetónu v oceľovom plášti pre pretlačenie Vyčistenie stôk Rôzne kompletné konštrukcie Montáž odlučovačov a lapačov Úprava povrchov vnútorných Vnútorné úpravy povrchov stôk Úprava povrchov vonkajších Vonkajšie úpravy povrchov stôk Stokové žľaby a dosky kameninové Stokové vložky kameninové Potrubie z rúr betónových Montáž potrubia z rúr betónových s polodrážkou Montáž potrubia z rúr betónových hrdlových Montáž betónových tvaroviek na potrubí z rúr betónových Potrubie z rúr železobetónových Montáž potrubia z rúr železobetónových typu TZR Montáž potrubia z rúr železobetónových Potrubie z rúr kameninových Pre splaškovú kanalizáciu Montáž kameninových tvaroviek na potrubí z rúr kameninových Potrubie z rúr z plastických hmôt Montáž kanalizačného potrubia z PP rúr hladkých Montáž tvaroviek na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr hladkých Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korugovaných Montáž tvaroviek na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr korugovaných Montáž kanalizačného RC potrubia z PE 100 RC Montáž kanalizačných tvaroviek z PE potrubia Montáž potrubia z rúr z PVC Montáž kanalizačných PVC-U tvaroviek Montáž kanalizačného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu Montáž tvarovky na potrubí z PVC Montáž tvaroviek na potrubie z kanalizačných odstredivo liatych sklolaminátových rúr Ostatné konštrukcie na rúrovom vedení Montáž kanalizačných zavzdušňovacích a odvzdušňovacích ventilov Montáž kanalizačných posúvačov alebo stavidiel Montáž stavidiel do kanalizačnej šachty Skúška tesnosti kanalizácie Osadenie akumulačných nádrží Osadenie prečerpávacích staníc Šachty kanalizačné z prostého betónu Šachty kanalizačné z prostého vodostavebného betónu Zhotovenie šachiet kanalizačných z betón. dielcov Montáž revíznej šachty z PVC Montáž filtračno-usadzovacej šachty Montáž filtračnej prepážky Montáž vsakovacích tunelov Osadenie zásobníka na dažďovú vodu Osadenie plastovej žumpy Osadenie a montáž čističiek odpadových vôd Revízne kanalizačné šachty plastové Vpusty kanalizačné z betónu prostého Zriadenie kanalizačného vpustu Vpusty kanalizačné z PVC Vpusty kanalizačné z polypropylénu Vsakovacie bloky Kanalizačné spádovisko z betónu Osadenie Parschallovho žľabu 27A04 Diaľkové plynovody Potrubie z rúr plastických hmôt Potrubie z rúr plastických hmôt Montáž plynového potrubia z PE 100 Montáž zaťažovacích dielcov 27B02 Demontáž vonkajšieho vodovodu Demontáž vodovodného potrubia Demontáž vodovodného potrubia Demontáž vodovodného potrubia 27B03 Demontáž vonkajšej kanalizácie Demontáž kanalizačného potrubia Demontáž kanalizačného potrubia Demontáž kanalizačného potrubia Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu 27C01 Opravy a údržba konštrukcií objektov Stúpadlá do šachiet a drobných objektov
22,50 €
Základné rozdelenie a názvoslovie mostov Prehľad mostov podľa miest a obcí BBáhoň | Banská Belá | Banská Bystrica | Banská Štiavnica | Bardejov | Bátovce | Bernolákovo | Betliar | Bíňa | Bohunice | Bojnice | Bratislava a okolie | Bučany | Bytča | Brzotín ČČadca | Čachtice | Červený Kameň | Červený Kláštor | Čunovo DDlhá nad Oravou | Dobrá Niva | Dobšiná | Dolné Ozorovce | Dolné Plachtince | Dolný Chotár | Dolný Kubín | Donovaly | Dravce | Drietoma GGelnica | Gerlachov HHalič | Handlová | Hanušovce nad Topľou | Helcmanovce | Hlohovec | Hnilec | Holíč | Horná Štubňa | Horné Sŕnie | Hrnčiarovce nad Parnou | Hronec | Humenné CHChynorany IIlava | Ipeľské Predmostie | Iža JJarabá | Jánovce KKalná nad Hronom | Kamenica nad Hronom | Kamenný Most | Kežmarok | Kľak | Kluknava | Kokava nad Rimavicou | Kolárovo | Komárno | Komoča | Košice | Kozelník | Kráľová pri Senci | Kraľovany | Krásno nad Kysucou | Kremnica | Krupina | Kvačany | Kysak | Kysucké Nové Mesto LLeles | Leopoldov | Letanovce | Levoča | Licince | Liptovský Hrádok | Lokca ĽĽubochňa MMargecany | Matejovce | Medveďov | Mengusovce | Mníšany | Modrý Kameň | Moravský Sv. Ján | Myjava NNitra | Nitrianske Pravno | Nižná Kamenica | Nová Ves nad Žitavou | Nové Mesto nad Váhom | Nové Zámky OObišovce | Ondrej nad Hronom | Oravský Podzámok PPalcmanská Maša | Paprad | Parchovany | Partizánska Ľupča | Pavlovce | Piešťany | Plaveč | Podbiel | Podlipovec | Podtureň | Polkanová | Poltár | Poprad | Poriadie | Považská Bystrica | Prešov | Púchov RRákošská Baňa | Ružín | Ružomberok SSalka | Sereď | Sírnik | Skalité | Slovenská Ľupča | Slovenský raj | Smolník | Sobôtka | Soblahov | Spišská Sobota | Spišské Podhradie | Spišský Hrhov | Stankovany | Stará Ľubovňa | Stará Voda | Stratená | Strečno | Stupava | Suchá nad Parnou | Sverepec | Svidník | Svrčinovec | Szob (Maďarsko) ŠŠahy | Šaľa | Šamorín | Šelpice | Štefanov nad Oravou | Štrba | Štrbské Pleso | Šturecká cesta | Štúrovo TTelgárt | Tisovec | Trávnica | Trenčianske Teplice | Trenčín | Trenč-Rároš | Trnava | Turany UUľanka VVáhovce | Valaská | Veľká Lomnica | Veľké Bierovce | Vígľaš | Vinica | Viničky | Vojany | Voznica | Vranov nad Topľou | Vrbové | Vrútky | Vysoké Tatry ZZa vodou | Zelenice | Zvolen ŽŽarnovica | Ždiar | Žiar nad Hronom | Žilina
22,28 €
Praktická publikace od význačného britského zahradního architekta se zaměřuje na řešení malých prostor. Uvádí nejrůznější styly (venkovský, pro potěchu oka, gotizující, elegantní, moderní), zabývá se designem, spojením interiéru s přírodou, probírá tvary, vzory, cestičky, schody, balkony, branky, nejvhodnější dlažby, rozmístění velkých nádob, dřevěné terasy, zahradní nábytek a mnoho dalšího. Obsahuje seznam rostlin podle různých kritérií (barva, zajímavý tvar, vhodné k sestříhání, traviny). ■ Obytný prostor■ Styl■ Příklady zahradních úprav■ Design- Plánování zahrádky- Co musíte zvážit- Speciální případy■ Konstrukce- Ohrazení- Úprava povrchu- Vybavení■ Rostliny
22,28 €
Základ každé zahrady představují stromy, keře a popínavé rostliny, které tvoří rámec pestrobarevným zahradním květinám, jako jsou cibuloviny, letničky či trvalky. Kniha nabízí široký výběr vhodných rostlin pro konkrétní stanoviště, poskytuje zevrubné informace o jejich využití v zahradě i o tom, jak o jednotlivé druhy pečovat. ■ Letničky, cibuloviny a hlíznaté rostliny■ Trvalky, trávy a kapradiny■ Stromy a keře Výsadba, volba stanoviště, výběr trvalek, příprava půdy, množení, péče, choroby a škůdci atd.
22,28 €
Nejnovější studie potvrzují, že rostliny jsou nejen krásné na pohled, ale dokážou i čistit vzduch, rozjasnit naši náladu a snižovat míru stresu. Tato obsažná publikace nabízí široký výběr osvědčených i netradičních druhů a rovněž ukázky interiérových návrhů, které oživí vaši domácnost. Pro každou místnost se najde ta správná kombinace, která potěší oko, dodá prostoru na originalitě a péče vám nezabere příliš času. Vyberte si z jednotlivých profilů – ať už jsou to rostliny ozdobné listem, květiny rozmanitých tvarů a barev, elegantní orchideje, roztomilé drobné kaktusy a sukulenty, formy s jemnými převislými stonky, nebo vysoké palmy – z nabídky 175 pokojových rostlin si vybere každý. U všech druhů je uvedena vhodná teplota, světlo, vlhkost, výška a šířka a nároky na péči.
22,10 €
Publikace má za cíl povzbudit přemýšlení o problémech teorie i praxe navrhování užitkových předmětů a budov, na které zároveň klademe výtvarné nároky. Jednotlivé kapitoly se kriticky vyrovnávají s myšlenkami zděděnými po modernistické funkcionalistické filozofii, která uvažování o designu a architektuře i jejich praxi po řadu generací určovala. Tématem kapitol je mj. povaha designérovy tvořivosti, smysl hesla forma následuje funkci, původ abstraktní estetiky designu, myšlenka funkční dokonalosti, otázky stylové jednoty a stylového pluralismu, problém tzv. inteligentního designu v přírodě, vztah designu a trhu a řada dalších otázek. • Vidět design jako redesign• Dvě doktríny modernismu• Forma že následuje co?• Gombrichova neúspěšná adopce• O svůdné myšlence funkční dokonalosti• Inteligentní design v přírodě• Některé realistické teorie designu• Jsou omezení umělcovy svobody překážkou?• Příklady táhnou• Monopol modernismu• Regulace estetické kvality a soutěž• Dva různé osudy• Modernismus versus historismus dnes (1980)• Příběh vázy Savoy
22,04 €
V knize Zdeňka Pohlreicha najdete vedle stovky osvědčených receptů, doplněných a upravených, také čtyřicet úplně nových senzačních jídel. Možná jste ani netušili, co všechno se dá na grilu připravit – je tu zkrátka 100 + 40 důvodů, proč se pustit do grilování! Na grilu se pod vedením Zdeňka Pohlreicha naučíte připravovat prakticky vše, včetně ryb, mořských plodů, zeleniny a ovoce. Zvládnete taje ohně i různé grilovací metody, seznámíte se i s méně obvyklými způsoby přípravy a surovinami. Praktická, přehledná a nabitá skvělými recepty, s QR kódy pro snadný a rychlý nákup – tuto knížku velkého šéfa si zamilujete stejně jako jídla, která podle ní připravíte.
21,95 €
Obsah cenníka: 221 - Pozemné komunikácie a letiská 22A01 Zhotovenie konštrukcií Osadenie stien Osadenie stien Protihluková stena z tvaroviek DURISOL Stĺpiky protihlukových stien Panely protihlukových stien betónové Panely protihlukových stien hliníkové Tabule protihlukových stien Podkladné a vedľajšie konštrukcie Podklad alebo lôžko pod dlažbu Spevnené plochy Stupeň cestnej priekopy z lomového kameňa Stupeň cestnej priekopy z betónu Podkladná vrstva Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami Podklad z mechanicky spevnenej zeminy Reprofilizácia krytu Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo sypaniny Podklad z kameniva drveného veľ. 63 až 125 mm Podklad z kameniva hrubého drveného Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32 až 63 mm s výplňovým kamenivom Podklad zo štrkodrvy Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK (minerálny betón) Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu Podklad alebo podsyp z tehlového recyklátu Podklad z asfaltového betónu Podklad z kameniva stmeleného cementom Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici Podklad z podkladového betónu Fragmentácia a hutnenie cementobetónových dosiek Podklad z medzerovitého betónu Podklad z pórovitého betónu letiskových plôch Spevnenie zemných krajníc alebo komunikácií pre peších Zhotovenie zemných krajníc Kryty z kameniva a živičné Posyp podkladov alebo krytov kamenivom drveným alebo ťaženým Postrek asfaltový infiltračný katiónaktívnou emulziou Postrek asfaltový spojovací Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva Náter jednovrstvový asfaltový Náter jednovrstvový asfaltový s dvojitým podrvením Náter dvojvrstvový asfaltový Náter dvojvrstvový asfaltový s obráteným podrvením Náter asfaltový zdrsňovací Makadam asfaltový penetračný Makadam asfaltový vsypný Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného Koberec asfaltový mastixový Koberec asfaltový veľmi tenký Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého Koberec asfaltový zo štrkopiesku Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím Zdrsňovací posyp liateho asfaltu Kryty z betónu a ostatných hmôt Kryt cementobetónový cestných komunikácií Kryt cementobetónový letiskových plôch Kryt z betónu komunikácií pre peších Kryt cementobetónový pre autobusové zastávky Kryt cementobetónový letiskových plôch TEVYCED Osadenie cestných panelov Osadenie panelov z predpätého betónu Kryt z medzerovitého betónu Kryty dláždené Kladenie dlažby z kociek Dlažba alebo prídlažba z lomového kameňa Kladenie dlažby komunikácií pre peších z mozaiky Kladenie gumovej dlažby Kladenie betónovej dlažby Kladenie betónovej zámkovej dlažby Kladenie dlažby z betónových vegetačných tvárnic Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy Kladenie plastovej zámkovej dlažby Rigol dláždený do lôžka z betónu Rigol dláždený z lomového kameňa Rigol krajnicový s kamennou obrubou Rigol zemný Zálievka živičná škár dlažby Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa Doplňujúce konštrukcie Osadenie a montáž zábradlia oceľového Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového Osadenie mestskej ochrannej vodiacej zábrany Osadenie cestného zvodidla betónového Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt Ochranné zariadenia Montáž odrážača Montáž odrážača plašiča zveri Montáž lineárnych vodiacich pásov na zvodidlá Protipovodňové zábrany Značky pre staničenie a ohraničenie z kameňa Osadenie značiek pre staničenie a ohraničenie z plechu Osadenie a montáž zvislých značiek Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých značiek Osadenie a montáž dopravného zrkadla Osadenie rúrkového nadstavca dopravnej značky Osadenie a montáž stĺpika zvislých dopravných značiek Montáž dočasného dopravného značenia Osadenie vodiaceho prúžku z prefabrikovaných dosiek Osadenie dosiek z bieleho betónu Zhotovenie vodorovného značenia krytov z náterových hmôt Vodorovné značenie krytov Trvalé vodorovné značenie krytov lepením pásky Dočasné vodorovné značenie krytov lepením pásky Vodorovné smerové hmatové vodiace línie, pásy, polia pre nevidiacich Predznačenie pre vodorovné značenie Bezpečnostný farebný povrch Montáž dočasných dopravných zábran Montáž dočasných dopravných vodiacich zariadení Montáž prenosnej semafórovej súpravy Montáž akumulátorov dočasného dopravného značenia Dočasné obmedzenie platnosti základnej dopravnej značky Osadenie retroreflexného dopravného gombíka Osadenie parkovacieho stĺpika Osadenie parkovacej zábrany Osadenie plastového ochranného zábradlia Osadenie vodiaceho obrubníka Montáž prenosného smerového vodorovného značenia Osadenie spomaľovacieho prahu Osadenie parkovacej dorazovej lišty Montáž gumeného káblového mosta Osadenie bezpečnostného ostrovčeka Osadenie vyvýšeného gumeného priechodu pre chodcov Osadenie cestnej obruby z dlažobných kociek Osadenie cestného obrubníka betónového Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového Osadenie odvodňovacieho obrubníka polymérbetónového Monolitické priekopy, rigoly, obrubníky Osadenie chodníkového obrubníka kamenného Osadenie chodníkového obrubníka betónového Osadenie betónového obrubníka bezbariérového Osadenie palisád Bet. lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby Čelo priepustu Hospodársky prejazd Vtoková nádrž Zhotovenie priepustu z rúr Obetónovanie rúrového priepustu Zhotovenie priepustu z rúr oceľových Oceľová výstuž cementobetónového krytu Vystuženie asfaltových vozoviek Vystuženie dilatačných škár v cementobetónovom kryte Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev Dilatačné škáry vkladané Dilatačné škáry rezané Dilatačné škáry rezané letiskových plôch Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla Úprava cementobetónového krytu brúsením Úprava živičného krytu brúsením Ošetrenie cementobetónovej plochy Vykonanie postreku ochrannou emulziou Povrchová pigmentová úprava vsypovou zmesou Náter krytu vozovky z cementobetónovej dosky Úprava čela konca pásu letiskových plôch Tesnenie škár Rôzne dokončovacie konštrukcie a práce Osadenie priekopového žľabu Osadenie odvodňovacieho žľabu betónového Štrbinový odvodňovací betónový žľab Osadenie odvodňovacieho žľabu polymérbetónového Osadenie odvodňovacieho odparovacieho žľabu polymérbetónového Osadenie odvodňovacieho odparovacieho žľabu plastového Osadenie odvodňovacieho žľabu plastového Osadenie odvodňovacieho žľabu plastového štrbinového Odvodňovací žľab letiskových plôch Kanalizačný vpust letiskových plôch Presun hmôt Presun hmôt komunikácií s krytom z kameniva Presun hmôt komunikácií s krytom dláždeným Presun hmôt komunikácií s krytom z monolitického betónu Presun hmôt komunikácií s krytom živičným Presun hmôt komunikácií s krytom montovaným 05B01 búranie (demontáž) konštrukcií Prípravné a pridružené práce Rozobranie dlažieb z lomového kameňa Rozobranie dlažieb komun. pre peších a vozoviek Odstránenie podkladov alebo krytov Odstránenie podkladov alebo krytov frézovaním Vytrhanie obrúb Doplňujúce konštrukcie a práce Odstránenie mestskej ochrannej vodiacej zábrany Odstránenie cestného zvodidla betónového Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu Búranie konštrukcií a demontáže Demontáž odrážača Demontáž odrážača plašiča zverov Demontáž lineárnych vodiacich pásov zo zvodidiel Rozobranie a odstránenie zábradlí a zvodidiel Demontáž plastového ochranného zábradlia Demontáž protipovodňových zábran Odstránenie značiek a dopravných značiek Odstránenie zvislých dopravných značiek Búranie rúrového priepustu Odstránenie vodorovného dopravného značenia Odstránenie rúrového nástavca dopravnej značky Odstránenie dopravného zrkadla Demontáž dočasného dopravného značenia Demontáž dočasných dopravných zábran Demontáž dočasných dopravných vodiacich zariadení Demontáž prenosnej semafórovej súpravy Demontáž akumulátorov dočasného dopravného značenia Prerážanie otvorov a ostatné búracie práce Vodorovná doprava sutiny po suchu Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu Nakladanie na dopravné prostriedky 22C01 Udržovanie a opravy konštrukcií Prípravné práce Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladov z kameniva Podkladné vrstvy Recyklácia podkladovej vrstvy za studena na mieste Vyrovnanie povrchu doterajších podkladov Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí Kryty pozemných komunikácií, letísk a plôch z kameniva alebo asfaltové Posyp živičného podkladu alebo krytu kamenivom Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajniciach Vyrovnanie povrchu doterajšieho krytu Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu za tepla infraohrevom Vyspravenie výtlkov tryskovou metódou Vyspravenie výtlkov rýchlotuhnúcim polymérom Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí Vyspravenie trhlín doterajšieho krytu asfaltovou sanačnou hmotou Vyspravenie trhlín doterajšieho krytu asfaltovou polymérovou páskou Postrek regeneračný z asfaltu Recyklácia asfaltovej vrstvy za horúca na mieste jednovrstvová REMIX Recyklácia asfaltového krytu za horúca na mieste dvojvrstvová REMIX PLUS Emulzný mikrokoberec Kryty pozemných komunikácií, letísk a plôch dláždené Kladenie dlažby po prekopoch Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár Ostatné konštrukcie na rúrovom vedení Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste Doplňujúce konštrukcie a práce Oprava alebo vyrovnanie smerových stĺpikov Výmena smerového stĺpika Výmena odrážača Výmena odrážača plašiča zverov Snehové koly pre vyznačenie trasy komunikácií Protisnehové zábrany (zásnežky) Výmena dopravného zrkadla Oprava zvislých dopravných značiek základných Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev existujúceho krytu Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu Ošetrenie (kropenie) vozoviek pri vysokých teplotách Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov a pod. Rôzne dokončovacie konštrukcie a práce Čistenie dopravných zariadení Čistenie autobusových zastávok Odstránenie žuvačiek z chodníkov a peších zón Kosenie tráv komunikácií Strih kríkov v strednom deliacom páse komunikácií Očistenie povrchu chodníkov Očistenie povrchu vozoviek ručne odkopávkou Očistenie povrchu krytu alebo podkladu Odstránenie blata alebo prachu Čistenie priekop komunikácií Čistenie rigolov komunikácií Odstránenie nánosu na krajniciach Odstránenie blata alebo prachu Odstránenie nánosu na krajniciach pod zvodidlami Odstránenie buriny z krajníc alebo obrubníkov Odstránenie buriny z krajníc alebo obrubníkov Čistenie priepustov Odstraňovanie snehu na chodníkoch alebo peších zónach Posyp chodníkov alebo peších zón inertným materiálom Posyp chodníkov alebo peších zón chemickým materiálom Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom chodníkov inertným materiálom Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom chodníkov chemickým materiálom Odstraňovanie snehu na komunikáciách pluhovaním Posyp komunikácií inertným materiálom Posyp komunikácií inertným materiálom s navlhčením Posyp komunikácií chemickým materiálom Posyp komunikácií chemickým materiálom s navlhčením Posyp komunikácií zmiešaným materiálom Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom komunikácií inertným materiálom Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom komunikácií inertným materiálom s navlhčením Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom komunikácií chemickým materiálom Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom komunikácií chemickým materiálom s navlhčením Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom komunikácií zmiešaným materiálom Prerážanie otvorov a ostatné búracie práce Očistenie vybúraných obrubníkov, dosiek alebo panelov Očistenie vybúraných dlažbových kociek Presun hmôt pre opravy a údržbu Presun hmôt pre opravy a údržbu
21,90 €
Díky této knížce budete vědět, jak barvy v interiéru používat a jak je kombinovat, abyste dosáhli požadovaného účinku.Autorka, která je zkušenou a uznávanou designérkou, vám představí jednotlivé odstíny a barevné kombinace a jejich praktické využití. Budete se moci inspirovat na řadě fotografií a doporučených barevných paletách v kombinaci s materiály. Seznámíte se také s interiérovými trendy a trendovými barvami z celého světa, a to v souvislostech a chronologicky od roku 2015 až do současnosti. Zajímavou částí knihy je zachycení vývoje a shrnutí interiérových trendů ze světových veletrhů od Milána po Frankufurt nad Mohanem, což dělá knihu unikátní.Publikace je určena běžným uživatelům, kteří si právě zařizují své bydlení nebo ho rádi dekorují. Vhodná je také pro designéry a studenty, protože přehledně ukazuje vývoj v oblasti bydlení za několik let. Velmi užitečná je také pro české výrobní společnosti, které svým sortimentem chtějí trendy následovat.
21,61 €
Záleží vám na tom v jakém prostředí žijete a pracujete? Máte chuť čas od času vylepšit svůj domov? Nechte se provést zákulisím interiérového designu. Témata v této knize jsou řazena tak, aby na sebe logicky navazovala, právě jako na sebe navazují jednotlivé činnosti při návrhu a tvorbě nového interiéru. Každá z patnácti kapitol je opatřena množstvím fotografií, tabulek i schémat, a také cvičeními. 1. Atmosféra, koncept2. Styly3. Plánování4. Úvod do technických výkresů ve stavebnictví5. Půdorys, nárys, perspektiva6. 3D modelování a vizualizace7. Materiály8. Barvy9. Osvětlení10. Dekorace11. Kuchyně a koupelny12. Kancelářské a dětské prostory13. Historický vývoj nábytkových stylů14. Světoví designéři15. Zavedení vlastní praxe
21,38 €
Publikácia svojím obsahom reaguje na súčasný stav a nedostatok informácií v oblasti existujúcich mostných objektov, kedy po zavedení eurokódov vznikla potreba reagovať na zvýšené požiadavky európskych noriem na spoľahlivosť stavebných konštrukcií a mostov. Autori tejto knihy sa uvedenej problematike venujú dlhšiu dobu a prezentujú v nej zásadné výstupy svojich dlhodobých výskumov. Výstupy teoretických spoľahlivostných analýz boli implementované do smerníc a metodických pokynov na určovanie zaťažiteľnosti mostných objektov dráhových aj pozemných komunikácií na Slovensku aj v Českej republike. Z obsahu:1. Úvod2. Teoretické základy spoľahlivosti existujúcich mostných objektov■ Úvod do teórie spoľahlivosti■ Inžinierska pravdepodobnostná metóda■ Metóda parciálnych súčiniteľov■ Teória spoľahlivosti existujúcich mostných objektov3. Poruchy existujúcich mostných objektov■ Úvod■ Poruchy oceľových mostov■ Poruchy betónových mostov4. Metodika hodnotenia existujúcich mostných objektov■ Súčasný stav metodiky hodnotenia existujúcich mostných objektov■ Technické hodnotenie existujúcich mostných objektov■ Ekonomické hodnotenie existujúcich mostných objektov5. Záver6. Literatúra
21 €
Vydanie sadzobníka obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby a od vývoja ekonomických ukazovateľov v hospodárstve.Ceny projektových prác sa vzhľadom na výrazné zmeny cien stavieb oproti stavu zo začiatku roku 2023 menia. Nárastom ceny stavby rastie aj cena projektových prác, avšak nakoľko táto zmena cien nieje presne priamoúmerná, tak boli upravené aj ceny v tabuľkách, tak aby presnejšie zohľadňovali aktuálnu infláciu v NH podľa údajov Štatistického úradu SR. Vydanie sadzobníka obsahuje tiež odporúčané hodinové sadzby pre projektové práce. Zásady percentuálneho rozdelenia ceny projektových prác a inžinierskych činností, ako aj percentuálne rozdelenie ceny do jednotlivých fáz týchto činností zostávajú v pôvodnej štruktúre socialistického stavebníctva - podľa ešte platného stavebného zákona. Podrobnejšie rozdelenie ceny projektových prác za vypracovanie jednotlivých častí projektovej dokumentácie nie sú predmetom sadzobníka. Takáto úprava by mohla oslabiť funkciu manažéra projektu, ktorý zodpovedá za komplexné zhotovenie projektovej dokumentácie a za jej koordináciu tak, ako je to v štátoch EÚ (honorárové poriadky). Ocenenie jednotlivých častí projektovej dokumentácie je potrebné dohodnúť individuálne vo väzbe na rozsah a zložitosť týchto častí dokumentácie. 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA1.1 Vymedzenie obsahu základných pojmov1.2 Dohoda o cene1.3 Kvalitatívne a dodacie podmienky1.4 Poddodávky1.5 Zaplatenie ceny1.6 Zastavené práce 2. NAVRHOVANIE CENY NA ZÁKLADE KALKULÁCIE2.1 Inžinierske činnosti2.2 Projektové výkony2.3 Návrh ceny na základe kalkulácie nákladov a zisku2.4 Návrh ceny na základe hodinových sadzieb 3. NAVRHOVANIE PONUKOVEJ CENY INŽINIERSKO-PROJEKTOVÝCH ČINNOSTÍ NA ZÁKLADE ODPORÚČANÝCH MIN. A MAX. CIENPODĽA TAB. č. 1 -153.1 Spracovanie návrhu ceny3.2 Overenie pásma zložitosti a náročnosti inžiniersko-projektových činností3.3 Súbor výkonov inžiniersko-projektových činností3.3.1 Základný súbor výkonov inžiniersko-projektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby3.3.2 Súbor výkonov pre novobudované líniové stavby3.3.3 Súbor výkonov pri spracovaní dokumentácie predprojektovej prípravy3.3.4 Súbor výkonov pre dopracovanie projektu pre stavebné povolenie, pre potreby výberu zhotoviteľa stavby alebo časti stavby3.3.5 Súbor výkonov IČ a PČ pre vrty na prieskum a ťažbu3.3.6 Súbor výkonov pre spracovanie energetických auditov3.4 Práce a výkony nezahrnuté v cene 3.5 ZARADENIE FUNKČNÝCH ČASTÍ STAVIEB DO PRÍSLUŠNÝCH KATEGÓRIÍ A DO PÁSMA ZLOŽITOSTI A NÁROČNOSTI PRE NÁVRH CENY PODĽA TABULIEK č. 1 - 15TABUĽKOVÁ ČASŤTABUĽKY PRE NAVRHOVANIE PONUKOVÝCH CIEN č. 1 - 15 4. NÁVRH CENY ZA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU INTERIÉRU4.1 Základné ustanovenia4.2 Výpočet ponukovej ceny4.3 Návrh ceny za projektovú dokumentáciu interiéru4.4 Kvalitatívne podmienky pre uplatnenie ceny4.5 Práce nezahrnuté v cene projektovej dokumentácie4.6 Návrh ceny projektovej dokumentácie interiéru - Tabuľka č. 16 5. NÁVRH CENY ZA ZAMERANIE A VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE SKUTOČNÉHO STAVU STAVEBNÝCH OBJEKTOV5.1 Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu5.2 Rozdelenie objektov do pásiem náročnosti5.3 Návrh ceny za zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu v mierke 1:100 - Tabuľka č. 17 6. NÁVRH ODMENY (PROVÍZIE) ZA SPROSTREDKOVANIE PRÍLEŽITOSTI UZAVRIEŤ ZMLUVU PRE POTREBY VÝSTAVBYPRÍLOHOVÁ ČASŤPríloha č. 1 - Obsah návrhu na vydanie územného rozhodnutia a prikladanej dokumentáciePríloha č. 2 - Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povoleniaPríloha č. 3 - Odporúčaný podrobný obsah a rozsah jednotlivých častí realizačného projektuPríloha č. 4 - Odporúčaný obsah a rozsah odborného autorského dohľaduPríloha č. 5 - Odporúčaný obsah a rozsah technického dozoru objednávateľaPríloha č. 6 - Dokumentácia skutočného realizovania stavby a zjednodušená dokumentácia skutočného zrealizovania stavby (pasport)Príloha č. 7 - Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyskúšaniaPríloha č. 8 - Činnosti súvisiace s riadením kvality stavby a spracovanie dokumentácie pre riadenie kvalityPríloha č. 9 - Zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnotyPríloha č. 10 - Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v aktuálnom znení a vykonávacia vyhláška č. 83/2008 Z. z.Príloha č. 11 - Zoznam dokladov, ktoré pripraví zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavbyPríloha č. 12 - Obsah dokumentácie vedenia stavbyPríloha č. 13 - Obsah a rozsah stavebného dozoruPríloha č. 14 - Členenie služieb zaradených v štatistickej klasifikácii produkcie pre architektonické a inžinierske činnosti.Príloha č. 15 - Vecná náplň stavebnej časti a technologickej časti stavbyPríloha č. 16 - Zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní (účinný od 1.4.2024)Príloha č. 17 - Zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe (účinný od 1.4.2024)
21 €
Vydanie sadzobníka obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby a od vývoja ekonomických ukazovateľov v hospodárstve.Ceny projektových prác sa vzhľadom na výrazné zmeny cien stavieb oproti stavu zo začiatku roku 2022 výrazne menia. Nárastom ceny stavby rastie aj cena projektových prác, avšak nakoľko táto zmena cien nieje presne priamoúmerná, tak boli upravené aj ceny v tabuľkách, tak aby presnejšie zohľadňovali aktuálnu infláciu v NH podľa údajov Štatistického úradu SR. Vydanie sadzobníka obsahuje tiež odporúčané hodinové sadzby pre projektové práce, ktoré sa oproti stavu z 2022 zmenili. Zásady percentuálneho rozdelenia ceny projektových prác a inžinierskych činností, ako aj percentuálne rozdelenie ceny do jednotlivých fáz týchto činností zostávajú v pôvodnej štruktúre socialistického stavebníctva - podľa ešte platného stavebného zákona. Podrobnejšie rozdelenie ceny projektových prác za vypracovanie jednotlivých častí projektovej dokumentácie nie sú predmetom sadzobníka. Takáto úprava by mohla oslabiť funkciu manažéra projektu, ktorý zodpovedá za komplexné zhotovenie projektovej dokumentácie a za jej koordináciu tak, ako je to v štátoch EÚ (honorárové poriadky). Ocenenie jednotlivých častí projektovej dokumentácie je potrebné dohodnúť individuálne vo väzbe na rozsah a zložitosť týchto častí dokumentácie. SADZOBNÍK 2023 je v prílohách obohatený o znenie nového stavebného zákona, ktorý pozostáva zo zákonov 200/2022 z.z. a 2021/2022 z.z. Nový stavebný zákon má v čase vydania tohto sadzobníku plánovanú účinnosť od 1.4.2024. Nové znenie stavebného zákona opúšťa dvojstupňové povolovanie stavieb, čím bude mať aj dopad na percentuálne rozdelenie a štruktúru ceny projektových prác. 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA1.1 Vymedzenie obsahu základných pojmov1.2 Dohoda o cene1.3 Kvalitatívne a dodacie podmienky1.4 Poddodávky1.5 Zaplatenie ceny1.6 Zastavené práce 2. NAVRHOVANIE CENY NA ZÁKLADE KALKULÁCIE2.1 Inžinierske činnosti2.2 Projektové výkony2.3 Návrh ceny na základe kalkulácie nákladov a zisku2.4 Návrh ceny na základe hodinových sadzieb 3. NAVRHOVANIE PONUKOVEJ CENY INŽINIERSKO-PROJEKTOVÝCH ČINNOSTÍ NA ZÁKLADE ODPORÚČANÝCH MIN. A MAX. CIENPODĽA TAB. č. 1 -153.1 Spracovanie návrhu ceny3.2 Overenie pásma zložitosti a náročnosti inžiniersko-projektových činností3.3 Súbor výkonov inžiniersko-projektových činností3.3.1 Základný súbor výkonov inžiniersko-projektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby3.3.2 Súbor výkonov pre novobudované líniové stavby3.3.3 Súbor výkonov pri spracovaní dokumentácie predprojektovej prípravy3.3.4 Súbor výkonov pre dopracovanie projektu pre stavebné povolenie, pre potreby výberu zhotoviteľa stavby alebo časti stavby3.3.5 Súbor výkonov IČ a PČ pre vrty na prieskum a ťažbu3.3.6 Súbor výkonov pre spracovanie energetických auditov3.4 Práce a výkony nezahrnuté v cene 3.5 ZARADENIE FUNKČNÝCH ČASTÍ STAVIEB DO PRÍSLUŠNÝCH KATEGÓRIÍ A DO PÁSMA ZLOŽITOSTI A NÁROČNOSTI PRE NÁVRH CENY PODĽA TABULIEK č. 1 - 15TABUĽKOVÁ ČASŤTABUĽKY PRE NAVRHOVANIE PONUKOVÝCH CIEN č. 1 - 15 4. NÁVRH CENY ZA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU INTERIÉRU4.1 Základné ustanovenia4.2 Výpočet ponukovej ceny4.3 Návrh ceny za projektovú dokumentáciu interiéru4.4 Kvalitatívne podmienky pre uplatnenie ceny4.5 Práce nezahrnuté v cene projektovej dokumentácie4.6 Návrh ceny projektovej dokumentácie interiéru - Tabuľka č. 16 5. NÁVRH CENY ZA ZAMERANIE A VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE SKUTOČNÉHO STAVU STAVEBNÝCH OBJEKTOV5.1 Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu5.2 Rozdelenie objektov do pásiem náročnosti5.3 Návrh ceny za zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu v mierke 1:100 - Tabuľka č. 17 6. NÁVRH ODMENY (PROVÍZIE) ZA SPROSTREDKOVANIE PRÍLEŽITOSTI UZAVRIEŤ ZMLUVU PRE POTREBY VÝSTAVBYPRÍLOHOVÁ ČASŤPríloha č. 1 - Obsah návrhu na vydanie územného rozhodnutia a prikladanej dokumentáciePríloha č. 2 - Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povoleniaPríloha č. 3 - Odporúčaný podrobný obsah a rozsah jednotlivých častí realizačného projektuPríloha č. 4 - Odporúčaný obsah a rozsah odborného autorského dohľaduPríloha č. 5 - Odporúčaný obsah a rozsah technického dozoru objednávateľaPríloha č. 6 - Dokumentácia skutočného realizovania stavby a zjednodušená dokumentácia skutočného zrealizovania stavby (pasport)Príloha č. 7 - Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyskúšaniaPríloha č. 8 - Činnosti súvisiace s riadením kvality stavby a spracovanie dokumentácie pre riadenie kvalityPríloha č. 9 - Zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnotyPríloha č. 10 - Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v aktuálnom znení a vykonávacia vyhláška č. 83/2008 Z. z.Príloha č. 11 - Zoznam dokladov, ktoré pripraví zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavbyPríloha č. 12 - Obsah dokumentácie vedenia stavbyPríloha č. 13 - Obsah a rozsah stavebného dozoruPríloha č. 14 - Členenie služieb zaradených v štatistickej klasifikácii produkcie pre architektonické a inžinierske činnosti.Príloha č. 15 - Vecná náplň stavebnej časti a technologickej časti stavbyPríloha č. 16 - Zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní (účinný od 1.4.2024)Príloha č. 17 - Zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe (účinný od 1.4.2024)
20,68 €
Kniha svojou koncepciou i záberom unikátna výtvarno-odborná publikácia predstavuje kľúčové estetické princípy architektúry. Umelecké fotografie historickej a súčasnej architektúry na Slovensku a v Česku, doplnené kvalifikovaným sprievodným textom, umožňujú pochopenie abstraktných princípov a poodhaľujú tajomstvo prepojenia estetiky a funkcie architektonických diel.Fotograf Rastislav Bero, pôvodnou profesiou architekt, je živým príkladom symbiózy dvoch tvorivých prístupov pri hľadaní kritérií, ktoré podmieňujú vznik kultivovanej a kvalitnej architektúry. Jeho fotografie sú architektonické štúdie s charakteristickou vizuálnou poetikou. Vychádzajú zo zážitku vnímania celých komplexov, ale i detailov exteriéru a interiéru. Výtvarné chápanie priestoru, architektonický náhľad na architektúru, jej vyznenie, kompozíciu - všetky tieto hodnoty bude zreteľne vnímať aj čitateľ knihy, odborník či vnímavý obdivovateľ krásy.Stručné a výstižné texty autoriek S. Bašovej, B. Polomovej a A. Urlandovej z Fakulty architektúry STU charakterizuje spojenie odborného a prozaického štýlu.Úryvky z diela Citadela od A. de Saint-Exupéryho vhodne dotvárajú ducha diela.Prehľadný index poskytuje lokalizáciu objektov a mená autorov architektonických diel.
20,64 €
Nakolik se Bauhaus stal překážkou na cestě k větší přitažlivosti designu i architektury? Je minulá architektura a design součástí minulosti nebo přítomnosti? Je dnes ornament anachronismem? Jaká je role luxusu v designu? Jaký je rozdíl mezi skutečnými a umělými potřebami? Je vkus stále aktuální pojem? Má pojem stylingu místo v současném designu? O co vlastně šlo v postmodernismu 70. až 90. let minulého století? Proč design přispívá ke společenské rovnosti i nerovnosti zároveň? Co to je sémantika výrobků? Proč má abstraktní modernistická estetika monopolní postavení v současném designérském a architektonickém školství? Proč je nutno se dívat se na stylové idiomy minulosti jako na vynálezy bez data spotřeby?Na tyto a řadu dalších aktuálních otázek se pokouší odpovědět kniha Jana Michla, emeritního profesora historie a teorie designu Vysoké školy architektury a designu (AHO) v Oslu v Norsku. Autor nabízí nový a neotřelý pohled na teorii a praxi moderního designu a architektury a prosazuje návrat pojmu styl do pedagogického procesu i do kritických diskusí o designu a architektuře.Kniha je určena zejména studentům designu a architektury, kteří mají potřebu se zamýšlet nad povahou své budoucí profese, ale také praktikujícím designérům a architektům, stejně jako historikům obou oborů, a vůbec zainteresovanému publiku.
20,64 €
Kniha Příručka včelaře poskytuje moderní pohled na tradiční včelaření. Podává zájemci o včelaření základní informace o včelách a jejich moderním chovu, k čemuž přispívá i 25 pravidel moderního včelaření, které poskytují jasné základy nezbytné k úspěšnému vedení včelstev. Zájemce jistě zaujmou i kapitoly o využití včelích produktů, zejména včelího vosku. Text, který je podán velmi srozumitelně a s humorem, doprovází velké množství fotografií a tabulek, jež čtenáři pomohou ještě lépe pochopit podávané informace. Kapitola o včelaření v trámkových úlech jistě zaujme i zkušenější včelaře-kutily. ■ Správný začátek■ O včelách■ O včelaření■ Neco málo o vosku■ 25 pravidel moderního včelaření
20 €
Predkladaná učebnica je venovaná aplikáciám deformačnej metódy na statické výpočty stavebných konštrukcií a výpočtom niektorých typov konštrukcií, ktoré sú v kontakte s pružným podložím. 1. Princíp deformačnej metódy 2. Zjednodušená deformačná metóda■ Základné pojmy a znamienková konvencia■ Deformačná neurčitosť a základná sústava■ Vyjadrenie vnútorných síl v koncových priečnych rezoch prútov pomocou zložiek uzlových posunutí - základné rovnice deformačnej metódy ■ Vnútorné sily v medzipodperových priečnych rezoch■ Postup výpočtu zjednodušenou deformačnou metódou■ Riešenie konštrukcií s neposuvnými uzlami■ Riešenie konštrukcií s posuvnými uzlami■ Riešenie účinkov zmeny teploty■ Riešenie účinkov popustenia podpier■ Využitie symetrie konštrukcie■ Výpočet pretvorenia deformačnou metódou■ Vplyvové čiary pretvárnych a statických veličín 3. Všeobecná deformačná metóda■ Súradnicový systém, znamienková konvencia a matica tuhosti prúta■ Výpočet prvkov matice tuhosti prúta■ Transformačné vzťahy medzi lokálnym a globálnym súradnicovým systémom■ Primárne zaťaženie prútov v lokálnom súradnicovom systéme■ Postup riešenia konštrukcií všeobecnou deformačnou metódou■ Prúty namáhané ohybom a šmykom■ Rovinné rámové konštrukcie■ Priečne zaťažené rámy, balkónové nosníky a rošty■ Rovinné priehradové konštrukcie 4. Konštrukcie na pružnom podklade■ Prehľad teórií o pružnom podklade■ Riešenie nosníka na Winklerovom pružnom podklade■ Riešenie nosníka na Pasternakovom podklade■ Teória pružného polpriestoru
20 €
Knižná publikácia Pružnosť a pevnosť 2 je určená študentom inžinierskeho a doktorandského štúdia Stavebnej fakulty v Žiline, ako aj poslucháčom ďalších fakúlt technického zamerania v SR, kde sa rovnomenný predmet prednáša. Súčasne sa v jednotlivých kapitolách nachádzajú aj state súvisiace s obsahom predmetu aplikovaná pružnosť a pevnosť, prednášaným na doktorandskom štúdiu uvedených fakúlt. Z obsahu: 1. Stav napätosti 2. Stav deformácie 3. Fyzikálne rovnice 4. Úlohy teórie pružnosti v krivočiarych súradniciach 5. Metódy riešenia úloh teórie pružnosti 6. Rovinná úloha teórie pružnosti 7. Rovinná úloha v polárnych súradniciach 8. Teória tenkých dosiek 9. Približné metódy riešenia úloh teórie pružnosti 10. Pružný polpriestor 11. Krútenie prizmatických masívnych prútov 12. Energetické metódy 13. Metóda konečných prvkov
19,89 €
Jednou zo základných požiadaviek kvality cestnej vozovky je rovnosť jej povrchu. Nerovnosti vozovky nepriaznivo ovplyvňujú odpor proti valeniu, súčinnosť pneumatiky s vozovkou a tým aj bezpečnosť a pohodlie jazdy. Nerovnosti v dôsledku kmitania vozidiel taktiež urýchľujú poškodzovanie vozovky i vozidla a nepriaznivo vplývajú na zdravie cestujúcich. Ak hovoríme o nerovnosti vozovky z hľadiska jej prevádzkovej spôsobilosti, je potrebné chápať vozovku nie ako samostatne existujúci fenomén, ale ako príčinu vzniku rôznych nežiadúcich procesov prejavujúcich sa na jej užívateľoch. Preto je veľmi dôležité snažiť sa o jasné a jednoznačné zaznamenanie , vyjadrenie a hodnotenie nerovnosti vozovky ako jedného z podstatných parametrov ovplyvňujúcich prevádzkovú spôsobilosť vozovky, ktorá by mala byť súhrnným parametrom vyjadrujúcim kvalitu povrchu vozovky. Objektivizovaná úroveň pozdĺžnej rovnosti by mala byť zároveň aj jedným z relevantných činiteľov pri rozhodovaní a prideľovaní prostriedkov na opravy a údržbu pozemných komunikácií.Vedecká monografia vznikla ako výsledok dlhoročnej snahy autorov o skvalitnenie merania a objektivizáciu hodnotenia jedného z najdôležitejších premenných parametrov vozoviek - pozdĺžnej nerovnosti. Prezentované objektivizované výstupy výskumu autorov boli zistené v rámci riešenia ich dizertačných prác, habilitačných prác a Agentúrou Ministerstva školstva, vedy , výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Z obsahu:■ Zoznam použitých skratiek a symbolov■ Prvopočiatky hodnotenia nerovnosti vozoviek■ Základné pojmy definície■ Simulácia dynamickej interakcie vozidla s vozovkou■ Kvalifikátory pozdĺžnych nerovností vozoviek■ Diagnostikovanie pozdĺžnej rovnosti vozoviek■ Experimentálne meracie zariadenie JP VŠDS■ Dynamické prenosové charakteristiky vozidiel■ Negatívne účinky pozdĺžnych nerovností vozoviek■ Objektivizácia klasifikačnej stupnice IRI■ Homogenizácia pozdĺžnych nerovností
19,86 €
Obsah cenníka: 713 - Izolácie tepelné 61A01 Izolácia bežných stavebných konštrukcií Montáž izolácie stropov Montáž izolácie stropov Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou Montáž izolácie podláh Montáž tepelnej izolácie podláh fúkanou celulózou Montáž izolácie stien Montáž tepelnej izolácie stien fúkanou celulózou Montáž izolácie striech plochých na plný podklad Montáž tepelnej izolácie striech fúkanou celulózou Montáž tepelnej izolácie striech šikmých Montáž tepelnej izolácie terás, balkónov Montáž spádového klinu na terasy, balkóny Doplnky a konštrukčné súčasti 61A02 Izolácia chladených a temperovaných miestností Montáž izolácie doskami Montáž izolácie doskami Izolácia chladených a temperovaných miestností 61A03 Izolácia telies Montáž izolácie pásmi alebo rohožami Montáž izolácie pásmi alebo rohožami Montáž izolácie IZOMA M Montáž izolácie REFORM do konštrukcie z ocele Montáž izolácie REFORM do konštrukcie z plechových líšt Montáž izolácie tvarovkami z ľahčených hmôt Montáž izolácie snímateľnej FERROTEX Montáž izolácie špeciálnej Izolácia telies doplnky a konštrukčné súčasti 61A04 Izolácia potrubia Montáž izolácie pásmi alebo rohožami Montáž izolácie pásmi alebo rohožami Montáž izolácie IZOMA M Montáž izolácie REFORM do konštrukcie Montáž izolácie tvarovkami Montáž izolácie snímateľnej FERROTEX Montáž izolácie z trubíc Montáž izolácie samolepiacej Izolácia potrubia – doplnky a konštrukčné súčasti Izolácia protipožiarnymi obkladmi Protipožiarne prestupy Protipožiarna izolácia pásmi a rohožami Protipožiarna izolácia – doplnky a konštrukčné súčasti 61A05 Presun hmôt pre izolácie tepelné Presun hmôt pre izolácie tepelné 61B01 Odstránenie tepelnej izolácie Odstránenie tep. izol. bežných st. konšt. Odstránenie tep. izol. bežných st. konšt. Odstránenie pevnej izolácie telies Odstránenie snímateľnej izolácie telies Odstránenie pevnej izolácie potrubia Odstránenie snímateľnej izolácie potrubia Demontáž tepelnej izolácie fúkanou celulózou 61C01 Údržba bežných stavebných konštrukcií, telies a potrubí Oprava izolácie bežných stavebných konštrukcií Oprava izolácie bežných stavebných konštrukcií Oprava izolácie telies Oprava izolácie potrubia  
19,81 €
Vypěstujte si svou vlastní živou stravu! Vlastníma rukama sít i sklízet. Byliny, koření i plody sbírat ve volné přírodě. Krátce a stručně: postarat se sám o sebe, a to natrvalo, biologicky, přírodními metodami. Etnobotanik a autor bestsellerů Wolf-Dieter Storl to dělá už desítky let – a předává své bohaté znalosti dál. S humorem i napínavě hovoří o vlastních úspěších i chybách, jichž se dopustil jako samozásobitel. A ukazuje, jak to jde: Připravit půdu, vypěstovat sazeničky, připravit vysoce kvalitní kompost, pečovat o zahradu, přírodním způsobem bojovat se „škůdci“ a mnoho dalších věcí. Plná pokladnice profesionálních a zasvěcených informací pro začátečníky i pokročilé! ■ Proč je zahrada tak důležitá■ Nový začátek■ Sbíráme zkušenosti■ Dřina a první úspěchy■ Za okrajem zeleninového záhonu■ Kompost – klíč k úrodnosti půdy■ Výsadba a péče o zahradu■ "Škůdci" a "plevel"■ Zahradnický kalendář
19,75 €
Druhé, upravené a rozšířené vydání knihy Rekonstrukce roubených staveb je praktickým návodem, který čtenáře provede úskalími oprav a ukáže mu možnosti bezpečné cesty k cíli. Tím je kvalitně a bezchybně opravený krásný historický roubený dům. Kniha je inspirací i pro specializované stavební firmy nebo projektanty hledající poučení v historických stavebních postupech a technikách. Naleznou v ní návod na opravu roubených staveb od počátečního zamyšlení přes přípravu stavby až po řešení zcela konkrétních praktických problémů. Stavebníkovi umožní nahlížet řemeslníkům „pod ruce", zručný chalupář v ní najde praktické ukázky stavebních postupů, z nichž mnohé pak bude schopen sám realizovat. Publikace je mimořádně záslužná svou prezentací ohleduplného přístupu k opravám důležité starší složky fondu našich tradičních vesnických staveb. Její autor je dnes nepochybně jediný, kdo může sám o sobě shromáždit, zpracovat a na patřičné úrovni prezentovat materiál v celé potřebné šíři od historického pohledu na roubené konstrukce až k dobře vybraným a podrobně dokumentovaným příkladům oprav a úprav těchto staveb.
19,29 €
Zahradničení pro zdravou planetu. Nechce se vám stále zalévat záhony ani udržovat anglický trávník? Raději byste se zkrátka starali o zahradu, která by fungovala udržitelnějším způsobem? V této knížce vám ukážeme, jak toho docílit.Nabídneme vám 44 odolných trvalek, keřů, popínavých rostlin a rostlin do květináčů užitečných i pro obyvatele z řad živočichů. Inspirovat se přitom můžete chytrými projekty, jako jee tzv. dešťová zahrada nebo zazelenění zdí. Vybudujete si tak zahradu, které sucho nevadí, a nezaskočí vás ani choroby rostlin či tzv. škůdci. Navíc se dozvíte základy týkající se koloběhu v přírodě, péče o půdu a zahradničení uzpůsobeného stanovišti a šetrného ke zdrojům. Věděli jste například, že spoustu vody na zalévání lze ušetřit chytrým mulčováním? A jen tak mimochodem: vytvoříte tak pro sebe i přírodu dobré mikroklima.Autorka vystudovala zahradní design v Londýně a proslavila se jako fotografka, novinářka a autorka. Žije ve Švýcarsku a Francii, kde vytváří kouzelné zahrady v náročných klimatických podmínkách. Udržitelné a příjemné zahradničení je pro ni hlavním zájmem.  
19,20 €
Drsnosť povrchu vozovky je najdôležitejším premenným parametrom vozovky ovplyvňujúcim jej prevádzkovú spôsobilosť z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Nedostatočná drsnosť vozovky môže viesť k strate ovládateľnosti vozidla, čo následne vedie k zvýšeniu pravdepodobnosti vzniku dopravnej nehody. Úroveň drsnosti je jednoznačne determinovaná morfológiou povrchu vozovky, teda nepravidelnosťami povrchu v príslušných rozsahoch vlnových dĺžok a amplitúd, pre ktoré je určujúce zloženie asfaltovej zmesi v obrusnej vrstve. Publikácia prináša nové poznatky v oblasti protišmykových vlastností povrchov vozoviek. V teoretickej rovine charakterizuje drsnosť jednak z geometrického hľadiska ako usporiadanie výstupkov povrchu, teda morfológiu, a ako reakciu povrchu proti šmyku kolesa, ktorá určuje mieru spolupôsobenia medzi pneumatikou vozidla a vozovkou. V praktickej rovine skúma a analyzuje drsnosť rôznych povrchov obrusných vrstiev asfaltových vozoviek a povrchov asfaltových zmesí vyrobených v laboratórnych podmienkach stanovenú jednak konvenčnými metódami, a tiež novými progresívnymi metódami založenými na využití laserového skenovania.
18,95 €
Unikátny manuál, ktorý radí samosprávam a občianskym organizáciám, ako meniť opustené budovy na centrá kultúry a spoločenských inovácií.Autorský kolektív pod vedením urbanistky Miloty Sidorovej v niekoľkých kapitolách analyzuje existujúce a pripravované projekty po celom Slovensku a hľadá ich spoločné parametre. Dielo tak ponúka unikátny manuál pre jednotlivcov, občianske iniciatívy, či samosprávy sústreďujúceho sa na témy financovania, právnych a stavebných procesov, architektúry, ekológie, ako aj komunitného riadenia a budovania vzájomnej dôvery.Publikáciu, ktorá radí, ako meniť opustené budovy na centrá kultúry a spoločenských inovácií, vydala Nadácia Cvernovka spoločne s Trnavským samosprávnym krajom.
18,81 €
Obsah cenníka: 013 - Búranie a podchytávanie konštrukcií 05B01 Búranie konštrukcií Búranie základov Búranie základov z muriva zmiešaného Búranie základov tehlových Búranie základov z betónu Búranie základov železobetónových Búranie muriva, pilierov, priečok Búranie muriva kamenného a zmiešaného Búranie muriva z tehál Búranie pilierov, komínov tehlových Búranie priečok a múrov z betónu prostého Búranie priečok a muriva železobetónového Vybúranie kovových stĺpov Búranie muriva priečok alebo vybúranie otvorov Búranie stropov, klenieb, schodísk, prekladov Búranie stropov Búranie kamenných klenieb, schodiskových stupňov Búranie tehlových klenieb, schodiskových stupňov Búranie betónových schodiskových stupňov Búranie železobetónových stropov, schodísk Vybúranie schodníc z oceľových nosníkov Vybúranie železobetónových prefabrikovaných prekladov Búranie kamenných klenbových pásov Búranie tehlových klenbových pásov Búranie trámov, prievlakov, pásov zo železobetónu bez prerušenia výstuže Uvoľnenie záhlavia trámov Vybúranie valcovaných nosníkov Búranie podláh Búranie kamenných podláh alebo dlažieb Búranie podláh Búranie podkladov pod dlažby alebo celistvých dlažieb a mazanín Brúsenie podláh Búranie dlažieb drevených Búranie dlažieb a dlaždíc Vybúranie ríms Vybúranie častí ríms z tvárnic Hurdis a zo železobetónových dosiek Vybúranie častí ríms z kameňa Odsekanie ríms podokenných, nadokenných Vybúranie časti ríms z  prostého betónu Vybúranie častí ríms zo železobetónu Prerušenie oceľových profilov Vybúranie podkladných kvádrikov Prikresanie ostení Prikresanie rovných ostení v murive kamennom Prisekanie rovných ostení v murive tehlovom Prisekanie rovných ostení v betóne Vybúranie okien, dverí, vrát, obkladov stien, roliet Vybúranie prefabrikovaných betónových okenných rámov Vybúranie kamenných dverových zárubní Vybúranie drevených stien Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien Vybúranie kovových stien Vybúranie a vybratie roliet Vybúranie rozvodov sietí Vybúranie vodovodného, plynového vedenia Vybúranie kanalizačného potrubia Vybúranie otvorov Vybúranie výplní otvorov v stenách z ľahkých betónov Vybúranie otvorov v murive kamennom Vybúranie otvorov v murive tehlovom alebo z tvárnic Vybúranie otvorov v priečkach a v murive z betónu prostého Vybúranie otvorov v priečkach a v murive zo železobetónu Vybúranie otvorov v priečkach heraklitových, rabicových a iných Rezanie železobetónu stenovou pílou Rezanie železobetónu stenovou pílou Vrty príklepovým vrtákom do stien a smerom dole Vrty príklepovým vrtákom do stien a smerom dole – do tehál Vrty príklepovým vrtákom do stien a smerom dole – do betónu Jadrové vrty diamantovými korunkami do stien Jadrové vrty diamantovými korunkami do stien – murivo tehlové Jadrové vrty diamantovými korunkami do stien – betónových, obkladov Jadrové vrty diamantovými korunkami do stien – železobetónových Vybúranie výplní otvorov Vybúranie výplní otvorov z ľahkých betónov v prefabrikovaných stropoch Vybúranie otvorov v klenbách z kameňa Vybúranie otvorov v klenbách z tehál Vybúranie otvorov v stropoch z tvárnic Vybúranie otvorov v stropoch a klenbách Vybúranie otvorov v podhľade stropu Vrty príklepovým vrtákom smerom hore Vrty príklepovým vrtákom smerom hore – do tehál Vrty príklepovým vrtákom smerom hore – do betónu Jadrové vrty diamantovými korunkami stropov Jadrové vrty diamantovými korunkami do stropov – keramických Jadrové vrty diamantovými korunkami do stropnov – betónových, dlaždíc Jadrové vrty diamantovými korunkami do stropnov – železobetónových Vysekávanie rýh a zárezov Vysekanie káps v stenách a stropoch z ľahkých betónov Vysekanie v murive z kameňa Vysekanie v murive z tehál Vysekanie v murive betónovom Vysekanie rýh v murive kamennom Vysekanie rýh v murive z tehál, vyrezanie rýh frézovaním Vysekanie zálievky zo škár, vysekanie rýh v betóne Vysekanie povrazca zo sklenených vlákien zo škáry medzi panelmi, vysekanie rýh pre vodiče Rezanie betónových mazanín Demontáž a vybúranie konštrukčných celkov Demontáž prefabrikovaných plotových dosiek Vybúranie prefabrikovaných kŕmnych žľabov Vybúranie kamenných obrúb Vybúranie tehlových obrúb Vybúranie drevených zábradlí a madiel, schránok pre rolety Vybúranie kovových zábradlí a madiel, schránok pre rolety Vybúranie komínových dvierok Vybúranie držadla a iných kovových prvkov Otlčenie omietok, zateplení a obkladov Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových Otlčenie omietok cementových, vysekanie škár muriva Otlčenie omietok šľachtených Odsekanie obkladov Odstránenie kontaktného zateplenia Odsekanie omietky a odstránenie izolácie Odvoz sute a vybúraných hmôt Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt Odvoz na skládku a vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 05B02 Podchytávanie konštrukcií Podchytávanie konštrukcií Podchytávanie konštrukcií Podperná výdreva základového muriva Podchytenie nadzákladového muriva Podchytenie priečok Podchytenie stropov jednoradové Podchytenie stropov viacradové Podchytenie schodov a podest Podchytenie strešných väzníkov
18,75 €
Zdroj informací a inspirace, který by každý grafik měl mít po ruce na svém pracovišti. Obsahuje tři srozumitelné oddíly: Základní grafické techniky, Grafické prvky a Řešení projektů. Oddíl Grafické prvky se dále dělí na čtyři skupiny, nazvané Oblíbené obrázky, Koncepce barevnosti, Typografické styly a Kompoziční postupy. Po objasnění základních postupů a elementů autor v oddíle Řešení projektů ukazuje, jak jejich použitím v praxi vznikají kvalitní grafické návrhy. Grafické prvky■ Oblíbené obrázky■ Koncepce barevnosti■ Typografické styly■ Kompoziční postupy Řešení projektů■ Na první dojem■ Hlubší záběr■ Velké věci■ Čistý text
18,71 €
V této knize najdete více než 50 odpovědí na časté otázky při řešení interiérů, které doprovází mnoho ilustračních fotografií s konkrétní ukázkou. Pojednává nejen o řešení interiérových detailů, ale i celků po kapitolách od kuchyně přes koupelnu až po ložnici. Najdete zde odpovědi na otázky jako je například výběr a kombinování různých materiálů, volba typu svítidla, konstrukční detaily nábytku i výběr a aplikace různých dekorací. Kniha obsahuje také přehledné schéma, jak při zařizování interiérů postupovat, a mnoho nákresů s doporučenými rozměry, které vám usnadní představu o vašem prostoru a nábytku.Kniha je volným pokračováním knih Tvoříme interiér s českou designérkou a Barvy - trendy - interiéry, které napsala uznávaná česká interiérová designérka s praxí téměř 20 let.Do publikace shrnula různé tipy a triky, které se do předchozích dvou knih již nevešly a které často při tvorbě používá.
18,52 €
Významná monografická práce, která nemá zatím srovnání v domácí literatuře v oblasti dějin techniky. Vznikla jako společná práce dvou autorů – odborníků ze zdánlivě vzdálených profesí – historie vědy a betonového stavitelství. Tím je dána její vysoká historiografická i technická kvalita. Kniha, jejímuž napsání předcházel více jak desetiletý výzkum a studium pramenů, se zabývá ranou historií betonového stavitelství v českých zemích v kontextu evropského vývoje. Pro uplatnění a rozvoj nové techniky a technologie v masovém měřítku jsou rozhodující dobové ekonomické a společenské souvislosti. Proto kniha sleduje vedle ryze technických problémů rozvoje betonového stavitelství také vznik a vývoj odborného školství, profesních a podnikatelských sdružení a společenstev. Používání betonu si rovněž vynutilo konstituování stavebních standardů a vznik zkušebnictví. Objevné jsou informace a dokumenty o životě a činnosti stavitele Otto Ehlena a jeho prvních betonových stavbách v Praze a Poděbradech. Proti obecnému tvrzení české technické literatury, že betonové stavby v našich zemích před rokem 1910 jsou spíš výjimečné, prokázal průzkum písemných pramenů, že na přelomu 19. a 20. století existovala v českých zemích již řada mostů z prostého i železového betonu a během několika prvních let 20. století jich vznikly desítky. Kniha bude i dlouhodobě v budoucnu důležitým zdrojem historických informací, souvislostí a poučení pro nové generace projektantů, stavitelů a techniků.
18,18 €
Publikace přináší 100 příkladů nejkrásnější architektury a technického umu - od paláců a chrámů, mrakodrapů a obytných domů přes profily nejznámějších technických děl, až po nejkrásnější a nejproslulejší momumety a památníky starověku i současnosti. Seznamuje nejen s detaily těchto staveb, s jejich historií, funkcí, ale i s metodami realizace, stavebními materiály, použitými technologiemi a styly. Syntéza formy a funkce 1. Svatyně a chrámy2. Hrady, paláce a pevnosti3. Mocenská centra4. Obytná architektura5. Vzdělání a zábava6. Doprava a komunikace7. Monumenty a památníky
17,81 €
Řez a tvarování patří k základním dovednostem, které by měl dobrý zahrádkář ovládat. Přiměřeným řezem se dřeviny nejen rozvíjejí a bujně kvetou, ale dosahují i bohaté úrody ovoce. K tomu je potřeba mít i praktické znalosti o tom, jak dřeviny rostou, jaké jsou jejich životní cykly, růstové oblasti i schopnost přizpůsobení se zimním teplotám.
17,81 €
Populárně naučná publikace o včelaření názorně přibližuje činnost, která patří k nejstarším oborům lidské činnosti. Přehlednou a srozumitelnou formou popisuje všechno podstatné, co je třeba při včelaření znát, jako jsou typy a umístění úlů, složení včelstva, péče, nejvhodnější medonosné rostliny, přikrmování a životní cyklus včel, čištění úlu a sběr medu a mnoho dalšího. Kniha se věnuje i problematice úbytku světových včelstev a zájemci mají možnost si i vyrobit malý domácí úl na zahradu. V závěru knihy jsou rovněž recepty na výrobu léčivých přípravků.
17,63 €
Le Corbusier, muž s typickými černými kulatými brýlemi, je jednou z nejdiskutovanějších a nejrozporuplnějších osobností moderní doby. Obdivovateli bývá oslavován jako „otec“ moderní architektury, jako nejvýznamnější architekt dvacátého století, jenž změnil nejen to, jak a co se staví, ale hlavně jak se o architektuře uvažuje. Kritiky je naopak pokládán za ničitele měst, za fanatického člověka posedlého formou a zcela pomýlenými představami, jak lidé na architekturu reagují, jaké domy a města potřebují k harmonickému životu. Byl jedním z vůbec prvních hvězdných architektů, z nichž se stávaly celebrity, veřejně činní intelektuálové a vůdci hnutí usilující o velké změny. Byl rovněž průkopníkem sebepropagace, práce s veřejným míněním a cílevědomého šíření vlastních myšlenek. A v neposlední řadě také urputným bezskrupulózním člověkem, jenž ve své posedlosti stavět moderní města a měnit svět nepokrytě nadbíhal nacistickému i komunistickému režimu.Kniha Le Corbusier, muž doby moderní, architekt zítřka je obsáhlým a v českém jazyce prvním architektovým životopisem. Je určena nejen čtenářům, které fascinují složité osobní životy a velkolepé vize umělců a charismatických inovátorů, ale zejména těm, kteří přemýšlejí o moderní společnosti a architektuře pro 21. století.
17,51 €
Zařizujete bydlení a potřebujete inspiraci? V knize známé interiérové designérky najdete podrobný návod, jak vlastní bydlení zařídit kvalitně a stylově. Dozvíte se jak pracovat s barvami v interiéru, stylem, kompozicí a dalšími tématy, kterým se nemůžete vyhnout. Obrazová dokumentace přesně dokládá uvedené teze a napomáhá snadnému porozumění.Součástí jsou jak koláže, tak fotografie. Kniha je určena také začínajícím interiérovým designérům a studentům interiérového designu, protože na rozdíl od ostatních publikací pojímá téma Styl v interiéru analyticky a strukturovaně. Kromě obecných pouček obsahuje mnoho konkrétních rad a zkušeností autorky, která vychází z vlastní, desetileté praxe návrháře interiérů a lektora interiérového designu. ■ Začátek■ Dřevo je základ■ Barvy v interiéru■ Styl interiéru■ Kompozice■ Světlo v interiéru
17,51 €
Tři renomovaní čeští autoři se v knize, jejímž prvotním impulzem bylo sté výročí založení Bauhausu, vypořádávají s fenoménem této německé moderní umělecké a průmyslové školy každý po svém a z různých perspektiv.Populárnější formou se snaží přiblížit veřejnosti, studentům a pedagogům její příběh, a to nejen prostřednictvím hlavních protagonistů Bauhausu, ale také skrze prostředí české meziválečné avantgardy, která s touto školou udržovala intenzivní kontakt.Přijměte pozvání k poutavému čtení doprovázenému nejen dobovými obrazovými materiály, fotografiemi a reprodukcemi, ale také ilustracemi od architekta Davida Vávry a komiksem, mapujícím události kolem Bauhausu.
17,51 €
"Stručný příběh architektury" je nově pojatá kniha, která jednoduše vysvětlí historii architektury na 50 klíčových stavbách - od pyramid až po mrakodrapy. Nový, inovativní úvod do architektury. V přehledné a srozumitelné knize objevíte 50 klíčových staveb od pyramid, katedrál a chrámů až po věže, hasičskou stanici a biosféru. Přistupný, bohatě ilustrovaný průvodce vysvětluje jak a proč se architektura vyvíjela a jak k docházelo k novým postupům. Seznámíte se s ikonickými stavbami v historii architektury a objevíte různé techniky a materiály, ze kterých byly stvořeny. Vysvětlení bez technického žargonu umožní každému čtenáři aby text snadno pochopil a užil si cestu, kterou jsme v oblasti architektury od starověkého Egypta do dnešních dnů prošli.
17,23 €
Průvodce po moderní architektuře Moravy a Slezska mapuje dědictví stavební kultury 20. století od secese a rané moderny přes funkcionalismus a meziválečnou avantgardu až po nejvýznamější stavby druhé poloviny století včdtně oživení architektonické tvorby po roce 1990. Kniha obsahuje celkem 1055 hesel, z toho 297 doplněných fotografií, plány a stručným stavebně-historickým popisem. Nechybí přehled urbanistického vývoje čtyř nejvýznamnějších měst - Brna, Olomouce, Ostravy a Zlína.
17,14 €
Od starověku připomínají olympijské hry sílu a krásu lidského ducha i těla. Velkolepé sportovní výkony dodnes přitahují širokou pozornost diváků a médií, proto i sportovní areály, v nichž se olympiády konají, musí zářit. Držíte v rukách knihu, která vám osvětlí historii a vývoj olympijské architektury, včetně sportovních staveb a areálů, olympijských vesniček a potřebné infrastruktury. Původní tendence olympijských staveb a komplexů k pompéznosti a demonstraci ekonomické síly a technologické vyspělosti, na jejichž konci se často nacházejí takzvaní „white elephants“ (neboli dlouhodobě nevyužívané olympijské stavby), se postupně proměňuje pod vlivem zájmu o témata trvale udržitelného rozvoje. Zlomovými v tomto ohledu byly olympijské hry v Londýně roku 2012, jež přinesly příštím organizátorům nejedno významné poselství.Kniha je pozoruhodným exkurzem do historie architektury a technologie olympijských staveb, přičemž novodobé olympijské hry pojednává o poznání obsáhleji. Neobvyklou problematiku olympijské architektury ovšem autor knihy uvádí do širokých souvislostí, představuje ji z hlediska dopadů na ekonomiku, společnost i životní prostředí. Nabízí také možné perspektivy a výhledy do budoucnosti.
17,07 €
Základní pravidlo ekologického včelaření zní: potřeby, nároky a vitalita včelstev stojí nade vše, množství vyprodukovaného medu je až na druhém místě. Často totiž zapomínáme, že hlavní profit ze včel není – jak se obecně traduje – zdravý med, nýbrž jejich opylovací schopnost, která nám zajišťuje obživu.Cílem alternativního přístupu ke včelám je hlavně pochopit, jak včely žijí, co potřebují, aby byly zdravé, a umožnit jim, aby mohly uplatnit svůj přirozený rozmnožovací pud, tedy rojení. Teprve potom i nám dají kvalitní med, nehledě na to, že při hledání potravy jaksi mimoděk opylují rostliny, bez nichž bychom jako lidstvo vyhynuli.Autoři, profesionální němečtí včelaři, ukazují cestu, jak zodpovědně o svá včelstva pečovat, aby byla silná, vitální a následně dávala i zdravý med. Vracejí se k tradičním metodám včelaření, kladou důraz na přirozenou stavbu a rozmnožují svá včelstva rojením. Jejich kniha není klasická a návodná příručka, nýbrž publikace, která ukazuje cestu, jakou může člověk dospět k maximálně přirozenému včelaření. A základem tohoto přístupu je především proměna jeho myšlení a vztahu ke včelám.
17,07 €
Ze stanovišť na zahradě s nedostatkem vláhy nemusíte mít v žádném případě obavy. Téměř vždy se dá najít nějaký druh rostliny, kterému se zde bude dařit.Byť to může být pro mnohé čtenáře překvapení, je sortiment suchomilných rostlin neobyčejně bohatý, a není tedy vůbec na místě mít strach z toho, že by zahrada nebyla zajímavá, barevně chudá či nevýrazná. Může tomu být právě naopak. V této knize se seznámíte s několika sty druhy a odrůdami suchomilných květin a bylin, ale i s jejich praktickým uplatněním a použitím na zahradě. Při vhodném výběru můžete výsadby koncipovat tak, aby byly atraktivní od časného jara až do pozdního podzimu, a to s minimálními nároky na závlahu.
17,05 €
Ako urobiť Bratislavu lepším miestom pre život?Nad touto otázkou takmer dva roky rozmýšľalo a diskutovalo niekoľko desiatok odborníkov pod vedením architekta a aktivistu Matúša Valla. Výsledkom je kniha, ktorá predkladá fundovaný návod na vylepšenie nášho hlavného mesta. Je prvou publikáciou tohto druhu a rozsahu o Bratislave vôbec. Kniha sa skladá z dvoch základných častí – prvá hovorí o tom, ako musí byť nastavené riadenie mesta tak, aby dokázalo zmysluplne usmerňovať jeho rozvoj. Druhá časť sa venuje konkrétnym oblastiam mestskej politiky – doprave, sociálnym veciam, životnému prostrediu, školstvu, inováciám, kultúre i športu. Každá kapitola obsahuje víziu pozitívnej zmeny a množstvo navrhovaných krokov a opatrení.Kniha Plán Bratislava je určená každému, kto by chcel žiť v lepšom meste a chce sa dozvedieť, ako na to.
16,90 €
Cestná komunikácia je budovaná s cieľom zabezpečiť bezpečnú, pohodlnú, plynulú, rýchlu a hospodárnu jazdu motorových vozidiel. To, do akej miery je komunikácia schopná plniť túto úlohu závisí od mnohých faktorov, ktoré súvisia jednak priamo s jej projektom a výstavbou (použitými materiálmi v konštrukcii vozovky a technológiou výstavby), klimatickými vplyvmi (vysoké letné teploty, nízke zimné teploty, zmeny teplôt, zrážky a pod.), ale aj množstvom a druhom dopravy, ktorá túto komunikáciu využíva. V závislosti od miery vplyvu jednotlivých faktorov, ale aj vplyvom ich spoločného pôsobenia na konštrukciu vozovky cestnej komunikácie, použité materiály skôr či neskôr strácajú svoje pôvodné vlastnosti a dochádza k postupnej degradácii vozovky. Táto skutočnosť sa prejaví v prvom rade na jej povrchových vlastnostiach, ktorými sú drsnosť, rovnosť a stav povrchu. Tieto vlastnosti povrchu vozovky sú označované ako premenné parametre vozovky a súhrn ich okamžitých hodnôt určuje mieru prevádzkovej spôsobilosti vozovky. V tejto publikácii čitateľ nájde najdôležitejšie informácie o všetkých parametroch prevádzkovej spôsobilosti vozoviek, o tom ako sa diagnostikujú a vyhodnocujú, o javoch, zákonitostiach, príčinách a následkoch, ktoré priamo súvisia s vlastnosťami a poruchami povrchu vozoviek na cestných (pozemných) komunikáciách. 1. Predhovor2. Úvod do problematiky3. Faktory vplývajúce na prevádzkovú spôsobilosť4. Drsnosť5. Nerovnosti vozoviek6. Stav povrchu7. Využívanie diagnostiky v systémoch hospodárenia s vozovkami
16,84 €
Grafický design je důležitý pro komunikaci s lidmi: diváky, návštěvníky, čtenáři, uživateli, posluchači, hosty, účastníky, aktéry, vlivnými lidmi, kolemjdoucími, výzkumníky, příslušníky široké veřejnosti, komunitami, obyvateli, konzumenty, zákazníky, spolupracovníky a klienty. S grafickým designem se setkáváme obdobně jako se společenskými skupinami - některými malými, jako jsou místní komunity nebo speciální zájmové skupiny, a pak s velkými, do kterých patří obyvatelstvo a spotřebitelé všeobecně. Rozsah a způsob práce, kterou se designéři právě kvůli té které skupině - jejich publiku - zabývají, se velice různí. Někteří z nich tomuto publiku nevěnují žádnou pozornost a tvoří design pouze podle svých představ. Někteří designéři pracují pro jiné designéry. Někteří podle zadání požadavků klientů. Jiní postupně poznávají, že to budou právě oni, kdo se stanou příjemci výsledků své práce, která se od nich očekává, a někdy dokonce vítají vstup do vlastního výrobního nebo jiného pracovního společenství. Se všemi designéry, zařazenými do těchto jednotlivých skupin, se setkáme na stránkách této knihy a skrze jejich práci a filozofii prozkoumáme otázky, které mají zásadní důležitost pro současný design a jsou ještě mnohem důležitější pro lidi, kteří se s těmito otázkami setkávají v každodenním životě. ■ Problematika■ Podrobný rozbor■ Portfolia■ Ostatní
16,72 €
Cvičebnice, díky které začnete skutečně kreslit. Abyste se naučili kreslit, nestačí o tom jen číst knihy musíte především trénovat a cvičit. A právě proto vznikl skicář Naučte se kreslit pravou mozkovou hemisférou. I když perfektně doplňuje stejnojmennou knihu, která je zaměřena spíše teoreticky, můžete jej zcela jistě použít i samostatně. Jedná se o soubor desítek úloh a cvičení, které vás provedou každou z pěti základních dovedností kreslení: vnímání hran, vnímání mezer (prostorů), vnímání vztahů, vnímání světel a stínů a vnímání celku. Kniha vám poskytne vše, co budete ke kreslení potřebovat, včetně naskenovaných fotografií a kreseb jiných autorů k obkreslování. Stačí vám základní kreslicí pomůcky jako tužka a guma a můžete se vydat na cestu k lepším kresbám. Pokud nemáte knihu od autorky Betty Edwardsové Naučte se kreslit pravou mozkovou hemisférou, doporučujeme ji zakoupit spolu se skicářem, protože vám poskytne vysvětlení, proč které cvičení vlastně děláte, a rovněž vám podrobně vysvětlí sílu, která se ukrývá ve vaší kreativní pravé hemisféře a také jak tuto sílu uvolnit. Kombinace obou knih je mocným nástrojem pro všechny, kteří se chtějí naučit kreslit nebo jen chtějí uvolnit svou kreativitu.
16,72 €
Obsah cenníka: 231 - Plochy a úprava územia 11A01 Pozemkové úpravy a konštrukcie chmeľníc a viníc Základové pätky chmeľnicových konštrukcií Podporné konštrukcie viníc Montáž dreveného alebo oceľového stĺpu Drôtené konštrukcie chmeľníc Presun hmôt pre konštrukcie chmeľníc a viníc 01A02 Sadovnícke a krajinárske úpravy Prípravné a pridružené práce Odstránenie ruderálneho porastu Odstránenie stariny Odstránenie pňa odfrézovaním Odstránenie nevhodných drevín Zobratie mačiny Vyrúbanie stromu Vyrúbanie stromu v sťažených podmienkach Odstraňovanie stromov postupným zrezávaním Odstránenie pňa ručne Odstránenie pňa Odstránenie pňa v sťažených podmienkach Premiestnenie výkopu Vodorovné premiestnenie mačiny Nakladanie mačiny Konštrukcie zo zemín Uloženie výkopu bez zhutnenia Povrchové úpravy terénu Založenie trávnika Založenie trávnika vo vegetačných prefabrikátoch Kvetinová skalka Prevrstvenie ornice Plošná úprava terénu Spevnenie svahu plôtikmi Spevnenie svahu plôtikom do záseku Spevnenie svahu doskami  Vyplnenie spevňovacích prefabrikátov ornicou Hĺbenie jamiek Hĺbenie rýh Výsadba kvetín Založenie záhonu Rozrušenie pôdy Obrobenie pôdy Výsev trávnika hydroosevom Príprava nádob Výsadba dreviny alebo kroviny Výsadba kríku so zhotovením zárezov Výsadba stromov bez balov Zakotvenie dreviny Výsadba rastlín do spevňovacích prefabrikátov Príprava dreviny k presadeniu Zhotovenie obalu kmeňa z juty Výsadba živého plotu Ošetrenie drevín Chemické odburinenie pred založením kultúry Chemické odburinenie po založení kultúry Mechanické odburinenie Ochrana stromov debnením Hnojenie roztokom hnojiva Osadenie kolov Mulčovanie Položenie mulčovacej textílie Položenie mulčovacej kôry Položenie sieťky proti krtom Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou Hnojenie Ošetrenie kvetov Dovoz vody Osadenie stien Osadenie stien z betónových svahových tvárnic Spevnenie svahu z betónových tvárnic Múry ohradové a podporné Oporné múry Stĺpy a piliere Osadenie kolových konštrukcií zvislých Dlažby komunikácií a spevnených plôch Kladenie stupákov Rôzne dokončovacie konštrukcie a práce Montáž prvkov drobnej architektúry Osadenie odpadkového koša Montáž detských herných prvkov drevených, skladané na mieste Montáž detských herných prvkov kovových, skladané na mieste Montáž detských herných prvkov drevených alebo kovových, zložené z výroby Montáž fitness prvkov Zhotovenie lavice stabilnej Osadenie parkovej lavičky Osadenie stojana na bicykle Montáž prístrešku Osadenie zastávkového označovníka a orientačného systému Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča, plagátovacej plochy Osadenie fontánky na pitie Osadenie ochranných mreží stromov v komunikácií Presun hmôt 01A03 Plochy pre telovýchovu Založenie ihriskového trávnika s výsevom Založenie ihriskového trávnika mulčovaním Kryt plochy Položenie umelej trávy Položenie športových povrchov Presun hmôt spevnených plôch s krytom z kameniva 22A04 Nástupištia a rampy Sypané nástupištia medzi koľajami Sypané nástupištia medzi koľajami Úprava plôch Zvýšené nástupištia Príplatok k cene pri prekážke Presun hmôt pre nástupištia železníc 01B02 Sadovnícke a krajinárske úpravy – odstraňovanie Odstránenie zeminy a vsakovacej vrstvy z nádoby Odstránenie zeminy a vsakovacej vrstvy z nádoby Odstránenie obalu kmeňa z juty Zrušenie ochrany proti ohryzeniu zverou Zrušenie kvetinových výsadieb Demontáž mestského mobiliáru 11C01 Opravy konštrukcií chmeľníc a viníc Výmena konštrukcie viníc Výmena konštrukcie viníc Výmena stĺpov chmeľnicovej konštrukcie Údržba chmeľnicovej konštrukcie 01C02 Sadovnícke a krajinárske úpravy – údržba Kosenie trávnika Kosenie trávnika Drvenie vetví Dosadba kvetov Prevzdušnenie trávnika Prerezanie trávnika Vertikutácia trávnika Doplnenie zeminy o hr. vrstvy do 100 mm do nádoby Rez živých plotov Ochrana drevín pred ohryzením zverinou Rez stromov krov alebo ruží Znovu uviazanie dreviny Zhrabanie listov Povalcovanie trávnika Vyhrabanie trávnika Odstránenie prerastenej mačiny Vypletie Zaliatie rastlín Ochrana rastlín pred mrazom Odburinenie výsadieb s nakyprením Vyvláčenie trávnika Výmena odpadkového koša Výmena drevených dosiek lavičiek 01C03 Údržba plôch pre telovýchovu Udržiavanie krytov
16,72 €
Obsah cenníka: 711 - Izolácie proti vode 61A01 Izolácia proti vode a vlhkosti Izolácie proti zemnej vlhkosti Izolácie proti zemnej vlhkosti Náterivami za studena Náterivami za tepla Pásmi na sucho Pásmi pritavením Izolácia proti stekajúcej vode (balkóny, terasy, kúpelne)3 711 Náterivami za studena Izolácie mostoviek Nátermi a tmelmi za studena Pásmi na sucho Pásmi pritavením Živicami Ostatné Izolácie proti tlakovej vode Náterivami za studena Gumou Termoplastami Ostatné Izolácie potrubia, nádrží, stôk, kanalizačných šachiet Náterivami za studena Náterivami za tepla Pásmi na sucho Pásmi pritavením Izolácie objektov v podzemí, podchody, tunely, štôlne, metrá Náterivami za studena Pásmi pritavením Gumou Termoplastami Ostatné Izolácie detailov Náterivami a tmelmi za studena Náterivami a tmelmi za tepla Pásmi pritavením Gumou Termoplastami Živicami Ostatné Presun hmôt pre izoláciu proti vode 61A02 Povlakové krytiny Parotesná zábrana striech Povlaková krytina striech plochých a šikmých do 10 st. Náterivami za studena Náterivami za tepla Pásmi na sucho Pásmi pritavením Fóliou, gumou Termoplastami Ostatné typy Povlaková krytina striech plochých a šikmých od 10 do 30 st. Náterivami za studena Náterivami za tepla Pásmi na sucho Pásmi pritavením Fóliou, gumou Termoplastami Ostatné typy Povlaková krytina striech oblých Náterivami za studena Náterivami za tepla Pásmi na sucho Pásmi pritavením Gumou Termoplastami Ostatné typy Povlaková krytina striech šikmých nad 30° Náterivami a tmelmi za studena Náterivami a tmelmi za tepla Pásmi na sucho Pásmi pritavením Fóliou, gumou Termoplastami Samostatné zosilnenie izolačného povlaku Náterivami za tepla Pásmi na sucho Pásmi pritavením Náterivami a tmelmi za studena Náterivami a tmelmi za tepla Samostatné vytiahnutie izolačného povlaku Pásmi na sucho Pásmi pritavením Fóliou, gumou Termoplastami Povlaková krytina striech ostatná Náterivami za studena Náterivami za tepla Pásmi na sucho Pásmi pritavením Gumou, fóliou Termoplastami Ostatné práce pri povlakových krytinách Spádové atikové kliny Geotextília OSB dosky pod klampiarske konštrukcie Ostatné strešné prvky Presun hmôt pre povlakové krytiny Presun hmôt pre povlakové krytiny 61B02 Odstránenie povlakových krytín Na strechách plochých do 10° Na strechách plochých do 10° Na strechách šikmých od 10 do 30° Na strechách šikmých nad 30° do 45° Na strechách oblých Na strechách ostatných 61C02 Údržba povlakovej krytiny Oprava povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° Oprava povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° Základná Náterivami za studena Náterivami za tepla Ostatná Oprava povlakovej krytiny striech oblých a šikmých nad 30° Základná Náterivami za studena Náterivami za tepla Údržba prieniku povlakovej krytiny striech Náterivami za studena Náterivami za tepla Pásmi na sucho Pásmi pritavením Gumami a PVC fóliou  
16,59 €
Posledních padesát let české architektury je obvykle děleno na dvě zdánlivě nesouvisející části – tu normalizační před listopadem 1989 a mnohem barvitější a svobodnější ve třech následujících desetiletích. Je to pravda, nebo iluze? Publikace s příznačným názvem Navzdory, vydaná ke stejnojmenné výstavě, představuje řadu známých i téměř neznámých architektů pod zorným úhlem zápasů o svobodu občanskou i tvůrčí v roli aktérů vymezujících se proti politické i komerční totalitě. Kniha na konkrétních příbězích mapuje obranu historických památek a veřejného prostoru před bouráním a privatizací, vznik a fungování neformálních či neoficiálních sdružení a struktur, různé formy popularizace výjimečných architektonických hodnot nebo zapojování široké veřejnosti do diskusí o budoucí podobě budov a urbanistických struktur. Bezmála osmdesátpříkladů těchto „ostrůvků pozitivní deviace“ doplňuje kapitola o vzniku Obce architektů po listopadu 1989 a přerodu architektonické profese ve svobodné povolání a prosazení České komory architektů.
16,58 €
Vydanie sadzobníka obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby a od vývoja ekonomických ukazovateľov v hospodárstve.Vzhľadom na minimálne medziročné cenové rozdiely a vzhľadom na očakávanú zmenu stavebného zákona, ktorá odstráni socialistické anomálie dvojstupňovej projektovej prípravy stavieb vo fázach dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre stavebné povolenie, sadzobník je vydaný s platnosťou aj pre rok 2022. Pri úprave cien v sadzobníku pre rok 2021 a 2022 bol zohľadnený pohyb cien stavebných prác od posledného vydania sadzobníka 2020. V aktuálnom vydaní bola zohľadnená miera inflácie ako aj rast miezd v NH podľa údajov Štatistického úradu SR. Vzhľadom k tomuto vývoju boli ceny v sadzobníku pre rok 2021 a 2022 upravené. Vydanie sadzobníka obsahuje tiež odporúčané hodinové sadzby pre projektové práce, ktoré sa oproti stavu z 2020 nezmenili.Zásady percentuálneho rozdelenia ceny projektových prác a inžinierskych činností ako aj percentuálne rozdelenie ceny do jednotlivých fáz týchto činností zostávajú v pôvodnej štruktúre socialistického stavebníctva, nakoľko sa vláde SR, napriek jej programovému vyhláseniu, nepodarilo zmeniť, ani prijať návrh zmeny stavebného zákona do konca októbra 2020. Podrobnejšie rozdelenie ceny projektových prác za vypracovanie jednotlivých častí projektovej dokumentácie nie sú predmetom sadzobníka. Takáto úprava by mohla oslabiť funkciu manažéra projektu, ktorý zodpovedá za komplexné zhotovenie projektovej dokumentácie a za jej koordináciu tak, ako je to v štátoch EÚ (honorárové poriadky). Ocenenie jednotlivých častí projektovej dokumentácie je potrebné dohodnúť individuálne vo väzbe na rozsah a zložitosť týchto častí dokumentácie. Z obsahu:1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA1.1 Vymedzenie obsahu základných pojmov1.2 Dohoda o cene1.3 Kvalitatívne a dodacie podmienky1.4 Poddodávky1.5 Zaplatenie ceny1.6 Zastavené práce 2. NAVRHOVANIE CENY NA ZÁKLADE KALKULÁCIE2.1 Inžinierske činnosti2.2 Projektové výkony2.3 Návrh ceny na základe kalkulácie nákladov a zisku2.4 Návrh ceny na základe hodinových sadzieb 3. NAVRHOVANIE PONUKOVEJ CENY INŽINIERSKO-PROJEKTOVÝCH ČINNOSTÍ NA ZÁKLADE ODPORÚČANÝCH MIN. A MAX. CIEN PODĽA TAB. č. 1 -153.1 Spracovanie návrhu ceny3.2 Overenie pásma zložitosti a náročnosti inžiniersko-projektových činností3.3 Súbor výkonov inžiniersko-projektových činností3.4 Práce a výkony nezahrnuté v cene3.5 ZARADENIE FUNKČNÝCH ČASTÍ STAVIEB DO PRÍSLUŠNÝCH KATEGÓRIÍ A DO PÁSMA ZLOŽITOSTI A NÁROČNOSTI PRE NÁVRH CENY PODĽA TABULIEK č. 1 -15 TABUĽKOVÁ ČASŤTABUĽKY PRE NAVRHOVANIE PONUKOVÝCH CIEN č. 1 - 15 4. NÁVRH CENY ZA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU INTERIÉRU4.1 Základné ustanovenia4.2 Výpočet ponukovej ceny4.3 Návrh ceny za projektovú dokumentáciu interiéru4.4 Kvalitatívne podmienky pre uplatnenie ceny4.5 Práce nezahrnuté v cene projektovej dokumentácie4.6 Návrh ceny projektovej dokumentácie interiéru - Tabuľka č. 16 5. NÁVRH CENY ZA ZAMERANIE A VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE SKUTOČNÉHO STAVU STAVEBNÝCH OBJEKTOV5.1 Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu5.2 Rozdelenie objektov do pásiem náročnosti5.3 Návrh ceny za zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu v mierke 1:100 - Tabuľka č. 17 6. NÁVRH ODMENY (PROVÍZIE) ZA SPROSTREDKOVANIE PRÍLEŽITOSTI UZAVRIEŤ ZMLUVU PRE POTREBY VÝSTAVBYPRÍLOHOVÁ ČASŤPríloha č. 1 - Obsah návrhu na vydanie územného rozhodnutia a prikladanej dokumentáciePríloha č. 2 - Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povoleniaPríloha č. 3 - Odporúčaný podrobný obsah a rozsah jednotlivých častí realizačného projektuPríloha č. 4 - Odporúčaný obsah a rozsah odborného autorského dohľaduPríloha č. 5 - Odporúčaný obsah a rozsah technického dozoru objednávateľaPríloha č. 6 - Dokumentácia skutočného realizovania stavby a zjednodušená dokumentácia skutočného zrealizovania stavby (pasport)Príloha č. 7 - Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyskúšaniaPríloha č. 8 - Činnosti súvisiace s riadením kvality stavby a spracovanie dokumentácie pre riadenie kvalityPríloha č. 9 - Zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnotyPríloha č. 10 - Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v aktuálnom znení a vykonávacia vyhláška č. 83/2008 Z. z.Príloha č. 11 - Zoznam dokladov, ktoré pripraví zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavbyPríloha č. 12 - Obsah dokumentácie vedenia stavbyPríloha č. 13 - Obsah a rozsah stavebného dozoruPríloha č. 14 - Členenie služieb zaradených v štatistickej klasifikácii produkcie pre architektonické a inžinierske činnostiPríloha č. 15 - Vecná náplň stavebnej časti a technologickej časti stavby
16,37 €
Obsažná a přehledná příručka se podrobně zabývá vším, co je potřeba znát ke stavbě jezírek, potůčků i vodopádů – od plánování a výběru materiálu, přes zemní práce, utěsnění, vlastnosti vody a problematiku filtrace až po vhodné osázení. Nechybí praktický přehled jezírkových čerpadel a samostatná kapitola o vodních rostlinách. • Od základů k vysněnému jezírku.• Plánování a materiál.• Zemní práce a měření výšek.• Utěsnění, stavba potoka a vodopádů.• Vlastnosti vody, filtrace, řasy a čištění.• Abeceda jezírkových čerpadel.• Rostliny a živočichové.
16,36 €
Významný norský historik a teoretik architektury, známý u nás především do češtiny přeloženou knihou Genius loci, analyzuje v tomto díle základní rysy charakteristické pro moderní architekturu vůbec a její vývojové fáze od premoderních počátků koncem 19. století do postmodernismu a nových trendů na počátku 21. století. Vychází z rozboru základních vlastností „nového světa“ a postavení člověka v něm jako vstupního a trvalého činitele. Popisuje specifické prostředky, jimiž architektura nové vnímání světa zprostředkuje (volný půdorys, otevřená forma) a použití těchto prostředků v hlavních oblastech architektonické tvorby (bydlení - obytný dům; občanské instituce - veřejné budovy; město). Zvláštní pozornost věnuje problematice významu v architektuře a jejímu průmětu do různých dílčích a časových principů (regionalismus, monumentalita, architektura místa). Při zpracování tématu uplatňuje autor fenomenologický přístup; i tomu lze děkovat, že nejde o suchou učebnicovou četbu, nýbrž text, v němž odborná látka je podána způsobem odrážejícím hloubku autorova „prožívání architektury“ a morální východiska jeho pohledu a názorů.
16,25 €
Kniha si neklade za cíl být vyčerpávajícím pojednáním o vysokohodnotném betonu, protože znalosti o tomto betonu a jeho technologie se vyvíjejí velice rychle. Má být studentům, technikům a inženýrům průvodcem, který jim otevře znalosti, technologii a vědu týkající se vysokohodnotného betonu jednoduchým, jasným a vědeckým způsobem (parafráze P. Kumara Mehty). Není to teoretická kniha, ale praktická, odvolávající se co nejčastěji na objevy moderní vědy o betonu. Výroba vysokohodnotného betonu zůstává stále uměním, ale je také ovocem komplexní vědy, kterou si teprve osvojujeme. Musíme ovšem uznat, že jak už to v případě betonu bývá, technologie betonu je před vědou trošku napřed. Většina našich znalostí o vlastnostech vysokohodnotného betonu pochází z laboratoří, praktických aplikací, chyb a nečekaných potíží, které jsou dříve či později vysvětleny teoreticky. Nesmíme také zapomínat, že beton podléhá zákonům fyziky, chemie a termodynamiky. Stejně jako v případě jiných materiálů jsou jeho makroskopické vlastnosti důsledkem jeho mikrostrukturálních nebo nanostrukturálních charakteristik a vlastností.
16,25 €
Taky si rádi prohlížíte časopisy o bydlení a chcete to mít stejně krásné u vás doma? Toužíte vytvořit pro sebe a svou rodinu opravdový domov, ale vůbec nevíte, jak na to? V této knize získáte návod, jak postupovat krok za krokem, aby byl výsledek podle vašich představ.Naučte se používat postupy a triky bytových designérů, díky nimž všechno ladí a skvěle vypadá, ale také dobře slouží, funguje a dělá vám každý den radost. V této praktické knize nenajdete žádnou nudnou teorii. Je plná akčních kroků, cvičení a pracovních listů, které vás dovedou k vysněnému bydlení. A navíc – bude vás to bavit! Dozvíte se:■ čím začít■ jak najít svůj osobní styl■ jak vybrat a sladit barvy a materiály■ jak využít to, co už máte k dispozici■ jak ideálně rozmístit nábytek a mnoho dalších rad, tipů a triků.
16,11 €
Únosy detí, o ktorých sa nikto nikdy nemal dozvedieť. Detí s nadprirodzenými schopnosťami, ktorých tajná misia nesmie byť prerušená. Sú odsúdené na smrť. Ale čo ak sa jeden článok v tejto mašinérii vzbúri?Uprostred noci, v dome na pokojnej ulici na predmestí Minneapolisu, ozbrojené komando potichu zavraždí rodičov dvanásťročného Luka Ellisa a chlapca naloží do čierneho terénneho auta. Operácia nezabrala viac ako dve minúty. Luke sa prebudí v Inštitúcii. Je v izbe, ktorá vyzerá ako jeho vlastná, ale nemá okno. Za dverami sú ďalšie dvere a za nimi ďalšie deti s mimoriadnym nadaním – ovládajú telekinézu alebo telepatiu. Slúžia neznámemu účelu a ich život nemá nijakú cenu. Luke vie, že nemá veľa možností, ako pomôcť sebe a svojim novým kamarátom. Vyberá si medzi veľkým a menším zlom – len nevie, ktoré je ktoré.
16,06 €
V knihe Domácnosť bez odpadu autorka hovorí o tom, ako sa naučila tvoriť menej odpadu a zjednodušila si život. Spolu s manželom Scottom a ich dvomi synmi dnes produkujú iba jeden kubický decimeter odpadu za rok a výrazne sa zlepšila celková kvalita ich života: trávia spolu viac času, ročné výdavky skresali o neuveriteľných 40 percent a sú oveľa zdravší.Autorka na základe vlastných skúseností ponúka praktické tipy, triky a tajomstvá. Stovkami jednoduchých odporúčaní vyvracia mýty o hnutí zero waste. Vďaka tejto knihe sa naučíte vyrobiť si doma horčicu, baliť deťom do školy obed bez použitia plastu, zbaviť sa nevyžiadanej pošty a užívať si dovolenku bez pocitu viny z nadmernej spotreby.Domácnosť bez odpadu je štýlová a ústretová príručka, ktorá vám krok za krokom poradí, ako si zlepšiť zdravotný stav, ušetriť peniaze a čas, no aj ako môžete dopomôcť k žiarivej budúcnosti nielen svojej rodine, ale celej planéte.
15,92 €
Autor, zkušený zahradník, se s vámi podělí o všechny zkušenosti, které pěstováním bylinek získal. Dozvíte se vše o přípravě půdy, minerálních a organických hnojivech, úpravě záhonu, zalévání, nákupu semen či sadby a o každodenní péči o rostliny. Budete vědět, jak bojovat s plevelem, jak rostliny zazimovat a které druhy pěstovat v květináčích. Nevynecháme ani nemoci či škůdce rostlin. V další části knihy jsou podrobné portréty všech bylinek - klasických, zeleného koření, vonných, středozemních, léčivých a mnoha dalších druhů. Seznámíte se s pěstováním na suché zídce, v květináči, na vyvýšených záhonech i s bylinkovou spirálou. Na konci knihy je kapitola o sklizni, zpracování a sušení bylinek. Najdete zde i osvědčené recepty. Kniha je bohatě ilustrována krásnými a názornými barevnými fotografiemi.
15,80 €
Jedinečnost Velké knihy o drátenictví spočívá v její komplexnosti, s kterou autor podrobně a uceleně mapuje drátenické řemeslo a zpracování drátu s možnostmi jeho využití v umělecké tvorbě i při výrobě praktických předmětů. Seznamuje zájemce se současným drátováním jako s projevem kultivovaného umění, o které je stálý zájem.V úvodní kapitole je popsaná historie slovenského drátenictví s životopisy nejvýznamějších postav tohoto řemesla.V praktické části knihy autor popisuje nutné vybavení a vhodné nástroje pro tvorbu s drátem.K popisu základních technik jsou ještě připojeny podrobné návody na zhotovení 12 výrobků, z nichž se každý váže k jednomu měsíci v roce. Autor se věnuje i konečným povrchovým úpravám zhotovených drátovaných výrobků.Závěr knihy patří současným tvůrcům, kteří k svému uměleckému vyjádření používají drát a techniky vycházející z drátenického řemesla.
15,63 €
Encyklopedie soběstačnosti nabízí základní rady a tipy pro zahradníky samozásobitele a pro malé domácí hospodářství. Důležité informace tu najde každý, kdo si chce začít pěstovat vlastní jídlo a navrhnout si zahrádku tak, aby všechno rostlo a plodilo v „bio“ režimu, ekologickým a udržitelným způsobem, zdravě a v souladu s přírodou. I na malé zahrádce můžeme uzavírat koloběhy zdrojů a odpadů, vystačit s minimem fosilních paliv a čerpat přitom ze znalostí a zkušeností předchozích generací.Seznámíte se tu se základy péče o půdu a hospodaření s vodou na pozemku, s permakulturními metodami designu zahrady, dozvíte se, jak vytvořit jedlý les. Nechybí ani návody na přírodní ochranu rostlin před nemocemi a škůdci, na domácí semenaření, ani přehled pěstování nejdůležitějších druhů užitkových rostlin, včetně starých a krajových odrůd. Vše doplňuje kapitola o chovu drůbeže pro ty, kdo by si rádi pořídili slepice, kachny nebo husy.Jde o první díl třídílné série encyklopedických příruček; druhý díl bude pojednávat o hospodaření na rozsáhlejších pozemcích a třetí o lidském společenství a ekologickém stavitelství. ■ Úvod■ Ekologie v kostce■ Půda■ Voda na pozemku■ Navrhujeme pozemek■ Pěstování kulturních rostlin■ Hlavní skupiny a nejdůležitější druhy rostlin■ Chov drůbeže■ Divočina na pozemku
15,58 €
Dnes si víc než kdy dřív ceníme zdraví a pohody a velký důraz klademe na slova „přírodní“ a „přirozený“. Pro mnohé z nás to ale začíná a končí u toho, co jíme a pijeme. Pokud však opravdu chceme dosáhnout přirozeného životního stylu a optimálního zdraví, je třeba zvolit ucelenější přístup. A o tom je tato kniha – přináší náměty a recepty na přírodní (a přirozené) produkty pro celý dům, od kuchyňské spíže po úklid skříněk, od vaší taštičky na kosmetiku po lékárničku (a dokonce i pár nápadů na výrobu úžasných přírodních nápojů).
15,50 €
Zdravotná technika alebo inými slovami zdravotnotechnické inštalácie sú spolu s vykurovaním a vzduchotechnikou neoddeliteľnou súčasťou technických zariadení budov. Nosným obsahom zdravotnej techniky je zásobovanie budov vodou, odkanalizovanie a tiež zásobovanie budov plynom. Vzhľadom na to, že posledná kmeňová literatúra z oblasti zdravotnej techniky bola vydaná v roku 2005 kolektívom autorov pod vedením nestora zdravotnej techniky na Slovensku - prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD., s názvom Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie v slovenskej aj českej verzii, bolo naším cieľom ponúknuť najnovšie aktuálne technické poznatky a prezentovať nové metodiky návrhu vodovodu, kanalizácie a plynovodu v budovách. Publikácia je rozšírená aj o problematiku rozvodov vody na hasenie v budovách a o progresívne systémy prípravy teplej vody a ich navrhovanie. Vzhľadom na revízie kmeňových národných noriem - STN 73 6655 Vodovody v budovách a STN 73 6760 Kanalizácia v budovách, ktoré boli prepracované podľa súborov európskych noriem STN EN 806 (časti 1 až 5) Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov a STN EN 12056 (časti 1 až 5) Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov a tiež nových platných zákonov a vyhlášok, bolo nutné prepracovať celú problematiku dimenzovania vodovodov a kanalizácie v budovách tak, aby boli v súlade s uvedenými predpismi. Predkladaná odborná publikácia je určená širokej odbornej verejnosti z oblasti technických zariadení budov, projektantom zdravotnej techniky, stavebným inžinierom, realizátorom a tiež prevádzkovateľom budov v oblasti TZB. Takisto je určená študentom stavebných fakúlt a architektúry, študentom v odbore Stavebníctvo, ako napríklad študentom na študijných programoch Pozemné stavby a architektúra, Technické zariadenia budov, Technológie a manažérstvo stavieb a podobne. Publikácia predkladá podrobné podklady a teóriu navrhovania vodovodu, kanalizácie a plynovodu v budovách. Technické podklady a príklady výpočtov dimenzovania potrubí a zariadení v zdravotnej technike sú doplnené o podrobné príklady kreslenia výkresov vodovodu, kanalizácie a plynovodu.
15,47 €
Příběhy domů mají smutné i dobré konce, ale nejčastěji bývají bez konců, pokračují. Ovlivněny historickými událostmi, pokrokem i proměnou bezprostředního okolí. Takové příběhy mapuje kniha Prázdné domy vycházející ze stejnojmenného webu. Internetové stránky spojily lidi, kterým na osudu těchto staveb záleží: Jsme přesvědčeni, že postavený dům nemá být prázdný. Zaznamenáváme. Hledáme příčiny. Motivujeme. Ovlivňujeme. Kniha Prázdné domy přináší to nejlepší z databáze prázdných domů v Praze. Součástí každé kapitoly je časová osa historie jednotlivých staveb a bohatá fotodokumentace. Čtenáře zve k procházce do zchátralých interiérů pražských vil, paláců i industriálních budov.
15,34 €
Kniha významného teoretika moderní architektury, profesora univerzity v Cambridge, tematicky založená na pomezí historie architektury a filozofie, je mnohovrstevným výkladem o lidské kultuře ohrožené rozkladem celistvosti světa a o hledání cest, jak napomoci - zejména v oblasti architektury - její obnově. Autor vychází ze skutečnosti, že myšlenkové proměny, k nimž došlo postupně mezi 16. a 18. stoletím, vedly k rozkladu představy hierarchicky uspořádaného univerza, tedy představy opírající se o tradiční kosmologii.
15,31 €
Srozumitelná, stručná a bohatě ilustrovaná kniha vysvětluje, jak, proč a kdy se umění měnilo, kdo zavedl nové prvky, o co přesně se jednalo, kde vznikaly a jaký to mělo dopad. Přibližuje lidem umělecký žargon a poskytuje čtenářům možnost důkladně porozumět a náležitě si užít výtvarné umění napříč dějinami.Umění vyjadřuje a zdůrazňuje širokou škálu emocí, hodnot a idejí, jako jsou krása, pravda, naděje, smrt, život, chaos či řád. Může být dekorativní, narativní, filozofické, náboženské či prostě zábavné, a ať už vzniká, abychom si ho užili, aby vzbudilo naši představivost, vyvolalo v nás emoce, nebo nese určité poselství, vždy je kronikou či odrazem své doby. Všichni umělci – dokonce i ti, kteří porušili zavedené tradice – podávají svědectví o své době a místě v dějinách. Díky tomu nám umění pomáhá chápat, jak lidé dříve vnímali sami sebe. Některé druhy umění vznikaly téměř ve všech společnostech. Nelze tu hledat systém a řád; různé druhy umění se překrývají a mění, vzájemně ovlivňují a reagují na sebe. Umění nikdy nevzniká ve vakuu, a také proto může být občas tolik matoucí. A právě zde vstupuje do hry tato kniha.Zaměřuje se zejména na vývoj výtvarného umění na Západě a nabízí úvod do mnoha nejvýznamnějších směrů, stylů a vývojových tendencí v umění od pravěku po současnost. Také zkoumá některá z nejvýznamnějších uměleckých děl od těch nejvíce přelomových tvůrců a pozastavuje se a zamýšlí nad mnoha jejich tématy, materiály a metodami. Kniha představuje a objasňuje širokou škálu tvůrčích novinek, nápadů, vlivů a přístupů jednotlivých umělců napříč dějinami.
15,25 €
Materiál a nářadí ■ Všechno musí zapadat ■ Nový život paletám ■ Materiál ■ Palety a prepravky ■ Co nesmí chybět v boxu s nářadím ■ Všechno jde, když se chce Malé projekty ■ Multitalent ■ Špalek na tužky ■ Jednoduché vzkazy ■ Pevné věšáky ■ Domácí víno ■ Oblíbená číslovka ■ Hvězdný svícen ■ Stojací lampaStřední projekty ■ Přehled v časopisech ■ Noční stolek ■ Zábavné poličky ■ Pořádek v papírech ■ Pojízdný servírovací stolek ■ Intimní osvětlení ■ Vozík na hračky ■ Komoda Taburet Velké projekty ■ Odpočívadlo ■ Odkládací stolek ■ Jídelní stůl ■ Posaďte se! ■ Pohodový „stolek“ ■ Lehátko pro dva ■ Dobrou noc ■ Nástěnný věšák  
15,11 €
Tato praktická kniha vás přesvědčí o tom, že pomocí feng šuej můžete přinést do svého domova klid, rovnováhu a harmonii tolik potřebnou uprostřed uspěchaného a vypjatého životního stylu dnešní doby. Jednoduché kroky vám ukáží, jak si vypracovat základní rozmisťovací plán domu. Po úvodních kapitolách, které se věnují historii a základním principům feng šuej, následují kapitoly, které přinášejí detailní informace o jednotlivých pokojích a zahradě. Dozvíte se vše o tom, jak mohou principy feng šuej, materiály, barvy a ostatní doplňky vyladit a oživit jakýkoliv prostor. Přístupné, moderní a jednoduché použití této knihy je ideální pro všechny, kteří chtějí umět využít všech pozitiv feng šuej a zlepšit svůj život.
15,10 €
Publikácia monografického charakteru rozširuje pravidlá navrhovania spriahnutých oceľobetónových nosných konštrukcií - relatívne inovatívneho a významného segmentu pozemného ako aj inžinierskeho staviteľstva. Aktualizuje existujúce postupy na základe nových informácií a výstupov nielen z nášho výskumu. Obsahuje celkom štyri časti. Výberu materiálov, prvkom spriahnutia a reologickým efektom sa venuje prvá časť. Nasleduje detailnejší rozbor postupov súvisiacich s namáhaním na únavu konštrukčnej ocele, výstuže a betónu v spriahnutých nosných elementoch. Teoretický a experimentálny výskum nosných systémov zo zabetónovaných nosníkov a z neho vyplývajúce výsledky sú náplňou tretej kapitoly. Záverečná časť sa zaoberá oceľobetónovými prevažne tlačenými prvkami prenášajúcimi značné vnútorné sily. Teóriu dopĺňajú tiež praktické aplikácie ilustrujúce súčasné uplatnenie. Svojím spracovaním táto publikácia monografického charakteru poslúži študentom stavebných fakúlt. No môže byť užitočná aj záujemcom z projekčnej a výrobnej stavebnej praxe. Z obsahu:1. Návrhové podklady■ Výber materiálov a ich vlastnosti■ Prvky spriahnutia betónu s oceľou■ Nepriame zaťažovacie účinky 2. Únava v spriahnutých konštrukciách■ Podmienky spoľahlivosti■ Parciálne súčinitele pri overení únavy■ Únavová pevnosť■ Únavové zaťaženie a vnútorné sily■ Rozkmit napätí 3. Mosty so zabetónovanými nosníkmi■ Úvod■ Analýza konštrukcií mostov■ Analýza priečneho rezu mostov so zabetónovanými nosníkmi■ Doskové mosty v prevádzke■ Experimentálne overenie ohybového pôsobenia■ Príklady realizácií doskových mostov 4. Oceľobetónové prevažne tlačené prvky■ Predpoklady návrhu■ Centricky tlačené prvky■ Ohýbané oceľobetónové prvky■ Kombinované namáhanie prierezu tlakom a ohybom
15,08 €
Zdánlivě okrajová témata mohou vypovídat o době a společnosti více, než by se zdálo. Dobrým příkladem může být fenomén chatařství či zahrádkářství a jejich specifická estetika lidové tvořivosti. Tato kniha chce představit v něčem podobné, dosud málo reflektované téma – autobusové zastávky v Čechách a na Moravě.Zaměřuje se na jejich nejrozmanitější a nejviditelnější části, kterými jsou přístřešky, budky, domečky a podobně. Najdeme je v každém koutu naší země, ve městech, v obcích, na hlavních i vedlejších silnicích. Díky dlouhé tradici autobusové dopravy a velké hustotě silniční sítě jsou zastávky na celém území velmi rozšířeným jevem. Jejich velkému počtu odpovídá množství rozmanitých forem, velikostí, barev a materiálů. To vše, v kombinaci s jejich různým stářím, tvoří na celém území velmi pestrou mozaiku.Jan Vrabec a jeho syn Matěj začali fotografovat autobusové zastávky na svých společných cestách. Matěj s malým foťáčkem, táta s lepší technikou. Výsledkem je kniha plná budek, přístřešků a domečků rozmanitých velikostí, barev i materiálů.
15 €
Obrazová publikácia realizovaných diel Architektúra fariem na Slovensku prináša formou fotodokumentácie ucelený obraz na dnes už viac ako polstoročný vývoj fariem na Slovensku z hľadiska architektúry a urbanizmu. Za toto historicky krátke obdobie poľnohospodárska výstavba na Slovensku zaznamenala veľmi pestrý a zložitý vývoj od riešenia individuálnych objektov pre spoločné ustajnenie hospodárskych zvierat cez hospodárske dvory, výrobné strediská až po špecializované farmy. Kniha približuje širokú škálu objektov a fariem pre jednotlivé druhy hospodárskych zvierat, v ktorých ich tvorcovia a realizátori na úrovni svojej doby riešili spoločnosťou dané úlohy. Najmä v druhej polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia boli na Slovensku realizované špecializované farmy, ktoré mali vysokú architektonickú úroveň, boli ocenené v rôznych súťažiach, publikované v knihách o architektúre, odborných časopisoch a vystavované na domácich a zahraničných výstavách. Najvýznamnejšie diela z tohto obdobia boli zrovnateľné s dielami iných oblastí architektúry a v mnohých prípadoch ich aj predstihli. Cez vybrané realizované diela špecializovaných fariem možno poukázať i dnes na bohatosť a kvalitu poľnohospodárskych výrobných zariadení, ktoré sú výsledkom nielen architekta projektanta, ale dielom širokých kolektívov, ktoré majú podiel na vzniku ich koncepcie, zabezpečení ich realizácie a prevádzky.
14,63 €
Zahradnice a zahradníci to znají: zahrada nepřináší vždy jen radost, ale často také starosti. A přirozeně i v zahradě pro inteligentní lenochy je důležitá prevence a ochrana proti chorobám a škůdcům. Proč se svinují listy rajčat? Co je příčinou, když ostružiny nedozrávají? A co mám dělat, když je na zakrnělý jahodník jen smutný pohled? Populární autor nabízí rychlá a jednoduchá řešení a vždy poskytuje tipy jak se vyvarovat problémů, protože jen zdravé rostliny na správném místě a dobře zásobené živinami jsou méně náchylné k poškození. Připojuje i kreativní nápady pro všední dny na zahradě.
14,63 €
Táto kniha vám pomôže diagnostikovať a riešiť bežné problémy s rastlinami od tulipánovej plesne po vädnutie kvetov či hnednutie listov.Kapitola Vedomosti o záhrade objasňuje, ako rastliny fungujú, aké majú potreby a ako ich udržiavať zdravé aj bez chemikálií.Diagnostika vám prostredníctvom série otázok pomôže určiť pravdepodobnú príčinu chorľavenia rastliny.Zelená klinika pre všetky typy plodín a okrasných rastlín odpovie na otázky a vysvetlí, ako si poradíte so škodcami a s chorobami.Staňte sa osobným lekárom svojich rastlín - pomocou tejto knihy záhradu vyčistíte od problematických škodcov, vyliečite z nepríjemných chorôb a prestanete mať strach z nosánikov, molíc či plesní. Z obsahu:1. Vedomosti o záhrade 2. Úžitková záhrada■ Záchranka pre zeleninu■ Záchranka pre ovocie 3. Okrasná záhrada■ Záchranka pre stromy, kry a popínavky■ Záchranka pre trvalky, cibuľoviny a záhonovky■ Záchranka pre trávnik■ Škodce a choroby od A po Z
14,63 €
Obsah cenníka: 765 - Tvrdé krytiny 65A01 Krytiny tvrdé Krytina keramická pálená TONDACH Krytina keramická pálená TONDACH Krytina keramická VILLATESTA Krytina betónová BRAMAC Krytina betónová MEDITERRAN Krytina betónová KM BETA Zastrešenie prírodnou bridlicou Zastrešenie sklolaminátovou krytinou Krytiny z asfaltových šindľov Krytiny z bitúmenovej krytiny Zastrešenie dreveným šindľom Zastrešenie plastovým šindľom Krytina z prírodných, farebných šablón vláknocementových, obdĺžnikov, vlnoviek Obklad stien prírodnou bridlicou Obklad stien z prírodných, farebných šablón, obdĺžnikov, vlnoviek Obklad stien z prírodných, farebných šablón, obdĺžnikov, vlnoviek Obklad stien z vlnoviek Keramická (pálená) krytina na požiarnych múroch – systém TONDACH Betónová krytina na požiarnych múroch, systém BRAMAC do malty Keramická krytina na rímsach, atikách, ohradných múroch – systém TONDACH Pokrytie múrov pálenou krytinou Betónová krytina na ohradných múroch, rímsach, atikách, systém BRAMAC Pokrytie múrov betónovou krytinou Pokrytie strechy fóliou Presun hmôt pre tvrdé krytiny 65B01 Demontáž krytín tvrdých Demontáž pálenej krytiny Demontáž pálenej krytiny Demontáž azbestocementovej krytiny Demontáž betónovej krytiny Demontáž bridlicovej krytiny Odstránenie povlakovej krytiny striech Demontáž drevenej šindľovej krytiny Demontáž krytiny vláknocementovej Demontáž krytiny sklolaminátovej Demontáž obkladu zo šablón, obdĺžnikov, vlnoviek vláknocementových 65C01 Opravy krytín tvrdých Opravenie keramickej pálenej krytiny Opravenie betónovej krytiny Opravenie bridlicovej krytiny Opravenie sklolaminátovej krytiny Opravenie krytiny z asfaltových šindľov Opravenie drevenej šindľovej krytiny Oprava krytiny vláknocementovej Ostatné práce
14,59 €
Divoké byliny přinášejí do našeho života zdraví. Nic nestojí, rostou přímo před domovními dveřmi a takřka po celý rok jsou k mání čerstvé. Ještě pohodlnější je ale vypěstovat si „své“ léčivé byliny v truhlíku za oknem nebo na zahradě. Tyhle skromné a užitečné rostliny jsou vesměs nenáročné a vytrvalé, a dodržíte-li při jejich pěstování pár zásad, odmění vaši duši svou krásou a tělo blahodárnými účinky. V knize najdete 25 nejběžnějších druhů divokých léčivých bylin a způsoby, jak je pěstovat v bezprostřední blízkosti obydlí. Zjistíte, kdy a jak je sklízet, a naučíte se z nich připravit přes devadesát chutných a vyzkoušených receptů.
14,48 €
Ako sa správne starať o rastlinyDobré rady aj pre skutočných začiatočníkov. Záhradnícky odborník Wolfgang Hensel vás krok za krokom prevedie všetkými úkonmi súvisiacimi so starostlivosťou o záhradu a doplní ich množstvom zaujímavých tipov a trikov. Tešte sa na záhradu plnú krásnych kvetov. Ako správne vyberať rastlinyPrvým krokom k úspechu je správny výber. V knihe nájdete stovku odporúčaných rastlín, ktoré si nevyžadujú náročnú starostlivosť. Množstvo tipov vám pomôže pri orientácii v záhradníckom centre a pri výbere rastlín na slnečné i tienisté stanovištia, do suchých i vlhkých pôd, do veľkých aj malých záhrad. Ako ideálne kombinovať rastlinyIde to ľahšie, než by ste si mysleli. Niekoľko základných pravidiel tvorby a rad nápadov vyskúšaných v praxi vám pomôže pri realizácii vysnívanej záhrady krok za krokom. Nechajte sa inšpirovať a vytvorte si svoj vlastný malý raj.
14,40 €
Pružnosť a pevnosť obsahuje základnú statickú a deformačnú analýzu pružného kontinua v tvare prúta. Kniha je rozdelená do štrnástich kapitol, ktoré sú venované základným otázkam teórie porušenia pružných telies. Každá kapitola obsahuje teoretickú analýzu príslušnej problematiky a riešené súvisiace praktické príklady. Učebnica je určená predovšetkým poslucháčom bakalárskeho štúdia na vysokých školách technického zamerania, na ktorých je tento predmet štúdia prednášaný. Z obsahu:1. Základné definície a princípy pružnosti a pevnosti2. Jednoduchý ťah a tlak3. Jednoduchý šmyk4. Jednoduché krútenie5. Jednoduchý ohyb6. Geometrické charakteristiky rovinných obrazcov7. Analýza stavu napätosti v pružnom telese8. Šmyk za ohybu9. Deformácie ohýbaných prútov10. Priestorový a šikmý ohyb11. Excentrický tlak /ťah/. Jadrová plocha12. Energetické metódy13. Stabilitná analýza prizmatických prútov14. Teória porušenia
14,20 €
Včelárstvo je úžasný koníček, vďaka ktorému vám nikdy nebude chýbať chutný med a zároveň prispejete k ochrane životného prostredia. Publikácia ponúka pohľad na fascinujúci život včiel, sprevádza včelárskym rokom a dáva návod, ako poskytnúť včelám vhodné životné prostredie a dostatok potravy. Všetky dôležité aktivity v priebehu včelárskeho roka sú zdokumentované krok za krokom spolu s množstvom fotografií. V knihe nájdete aj tipy na ekologické včelárstvo či informácie, ako rýchlo a jednoducho premeniť záhradu alebo balkón na raj včiel. Základy včelárstva sú určené všetkým, ktorí sa zaujímajú o včely či o prepojenie človeka s prírodou, a tým prispievajú k zachovaniu prirodzeného kolobehu života.
14,16 €
Tajomstvo severského života.Návody na pokojný život. Severské krajiny sú z hľadiska kvality života hodnotené ako najlepšie miesta na bývanie. V čom tkvie ich tajomstvo? Jedným z kľúčových faktorov je hygge. Tento pojem v sebe zahŕňa útulnosť a pohodu, srdečnosť, družnosť a spriaznenosť. Hygge je aj hľadanie útechy a vzpruhy v prírode, nachádzanie potešenia v aktivitách pod šírym nebom, oslava drobných radostí každodenného života i prejav láskavosti voči sebe aj iným.
14,16 €
Neslávne známy medellínsky kartel pašoval v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch do Spojených štátov a Európy tony kokaínu. Na jeho čele stál legendárny kolumbijský narkobarón Pablo Escobar. Z Kolumbie sa stala vojnová zóna, nájomní vrahovia sicariovia nemilosrdne likvidovali konkurenciu, ale aj policajtov a obyčajných obyvateľov, všetko pre jediný cieľ – udržať Pabla Escobara na čele jednej z najvplyvnejších zločineckých organizácií všetkých čias. Escobar zarábal miliardy dolárov, kupoval si politikov a najšikovnejších právnikov a štylizoval sa do úlohy hrdinu zbedačeného kolumbijského ľudu. Dlhé roky bol napriek enormnej snahe kolumbijskej polície nedotknuteľný. Steve Murphy a Javier F. Pena boli agenti pridelení ku kolumbijsko-americkému pátraciemu oddielu Bloque de Búsqueda, ktorý mal za úlohu skoncovať s Escobarovou hrôzovládou. Príbeh dvoch odhodlaných agentov medzitým spoznal celý svet prostredníctvom seriálu spoločnosti Netflix Narcos. Prvýkrát však prehovorili osobne a v tejto knihe rozprávajú skutočný príbeh o tom, ako sa podieľali na stíhaní najhľadanejšieho zločinca na svete. Od ťažkých začiatkov v elitnom policajnom útvare a náročnom výcviku až po životnú misiu v kolumbijskom Medellíne, kde ďaleko od domova slúžili v prvej línii nekonečnej vojny proti drogám, ktorá do dnešného dňa pustoší Ameriku.
14,15 €
Spomínate si na kvety z detstva, z babičkinej záhrady? Veľké hlávky pivónií, drobné kvietky kamiliek, voňavé záhonové ruže, viničné listy, brečtan s machom na starom kamennom múre... My sme nezabudli, to všetko je našou stálou inšpiráciou.V knihe nájdete nápady na každý mesiac v roku. Vďaka podrobným postupom vytvoríte krásne kvetinové aranžmány ako stvorené na rodinné oslavy alebo na spestrenie obyčajných dní. Všetko v nich bude spolu ladiť a esteticky komunikovať. Pohladia vašu dušu a skrášlia vám deň. Tak si poďte s nami oddýchnuť a pustiť sa do tvorby! Monika a Lenka
14,05 €
NAUČTE SE VYTVÁŘET KRÁSNÉ RUČNÍ PÍSMO COBY UMĚLECKÉ ŘEMESLO s touto naučnou a interaktivní publikací s konkrétními návody, zábavným procvičováním a jednoduchými návody krok za krokem. Od moderní kaligrafie a iluminace po ilustraci a kreslení křídou objevíte řadu důvtipných a unikátních způsobů, jak proměnit slova a písmena v hodnotnou tvorbu, kterou můžete využít k prezentaci dárků, dekoraci domácnosti a dalším věcem! Mimo jiné se naučíte vytvářet nejrůznější ozdůbky, malovat písmo na plátno, tvořit vlastní křídové obrázky, dekorovat keramiku a digitalizovat svá dílka pro tisk! Najdete zde spoustu inspirativních a nápomocných uměleckých rad, které vás povzbudí a povedou na vaší výtvarné cestě, a také řadu prázdných stránek na procvičování a hledání vlastního stylu písmomalby.
13,86 €
Umýt, vyprat, vyžehlit, pofoukat, pohladit, pomazlit, uklidit, utřít, zamést, vyzvednout, zalepit, uvařit, nezapomenout... Tisíc úkolů. Každý den. Ráno vstát, a večer padnout únavou. Je tohle domov? Má to vůbec nějaký smysl dělat něco, co skoro nikdo nevidí a málokdo to ocení? Anebo je to jinak? Co když je právě tohle nakonec možná ten nejdůležitější čas ve vašem životě? Čas, kdy můžete naplno využít svoji kreativitu, jedinečnost a svůj potenciál? Na stránkách této knížky najdete inspiraci i povzbuzení k tvoření vlastního domova. Naučíte se, jak běžné denní povinnosti změnit v každodenní radost. Najdete tu jednoduché rady a návody, které vám pomohou vnést do vašeho domova rytmus a řád a vytvořit z něj místo, které budete opravdu milovat. Nepotřebujete vůbec nic. Jen vlastní odvahu. Zkuste to a přesvědčte se, že tvořit domov stojí za to!
13,86 €
Ak chcete predĺžiť sezónu pestovania rastlín, získať lepšiu úrodu a chrániť ju pred škodcami, táto kniha je presne to, čo potrebujete. Pomôže zmeniť vašu zeleninovú záhradu na produktívnejšiu a atraktívnejšiu.Kniha obsahuje projekty od jednoduchej konštrukcie zvonov, príklopov a rámov až po zložitejšie, napríklad, ako zabrániť prístupu slizniakov či vŕtavky mrkvovej do záhonov. Pri každom projekte nájdete presný postup krok za krokom, ako aj zoznam potrebného materiálu a náradia. V úvode každého projektu je hodnotenie, koľko zručnosti si vyžaduje. V publikácii nájdete aj tipy na pestovanie a špeciálne rady, aby ste zo svojej záhrady vyťažili čo najviac. ■ Náradie a materiály■ Praktické rady■ 30 praktických projektov
13,81 €
Většinu svého života trávíme uvnitř budov. Víme však, proč a jak je ale lidé začali stavět? Zdobit? Navštivme slavné stavby, od pyramid egyptských faraonů až po Centre Pompidou v Paříži. Příběhy Patricka Dillona o významných budovách - a významných lidech, kteří je postavili - oslavuje vynalézavost lidského ducha. Mimořádně podrobné ilustrace Stephena Biestyho nás zavedou dovnitř slavných budov a ukáží nám, jak tyto pozoruhodné stavby vlastně drží pohromadě.
13,81 €
Z obsahu: • Dějiny kamenictví • Odbor práce kamenické • Lámání kamene • Zpracování kamene • Nástroje kamenické • Postup práce • Umísťovaní zpracovaných kusů • Stavba zdí • Obkládání zdiva • Provádění říms • Úprava oken a dveří • Zařízení schodiště a schodů • Vnitřní schody • Klenby • Štíty, arkýře a balkony • Sochařství
13,79 €
Je-li úroda ovoce z našich sadů a zahrad více než dobrá, přemýšlíme, jak sklizeň co nejlépe zužitkovat. Možnosti jsou různé a není divu, že člověka napadne – což si takhle vyrobit dobrý destilát, i když jen pro vlastní spotřebu?Pro všechny, kteří by chtěli správně porozumět pálení ovoce, zprostředkovává tato kniha uceleně a srozumitelně základní znalosti o ovocných druzích a přísadách, stejně jako o nezbytné fyzice, chemii a mikrobiologii. To umožňuje začátečníkům snadnější první kroky a zkušeným destilatérům informace o pozadí výroby a hodnocení kvalitních ovocných destilátů. Autoři mají dlouholeté zkušenosti zpraxe a výuky.
13,75 €
Praktický sprievodca pre začínajúce a menej skúsené záhradkárky. Obsahuje základné informácie o spôsoboch pestovania, ošetrovania a skladovania bežných i menej známych druhov zeleniny a ovocia, a to všetko v biokvalite. Kniha je rozdelená podľa ročných období a uvádza všetky dôležité činnosti v konkrétnej časti roka v záhrade. Informácie o najčastejšie pestovaných rastlinách a plodinách dopĺňajú fotografie, zoznamy pomôcok a neoceniteľné tipy aj rady, vďaka ktorým sa budete môcť tešiť z vlastnej úrody.
13,59 €
Obsah cenníka: 771 - Podlahy z dlaždíc a keramické obklady 71A01 Podlahy z dlaždíc Montáž obkladov schodísk Montáž obkladov schodísk Montáž soklíkov Montáž podláh Montáž podláh terazzových Montáž podláh z čadiča Montáž podláh keramických Montáž podláh z mozaiky Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc 71A02 Obklady keramické Montáž obkladov vnútorných stien Montáž obkladov vnútorných stien Montáž obkladov vnútorných z čadiča Montáž obkladov vnútorných stien z mozaiky Montáž plastových profilov, dvierok Montáž obkladov na ostení hutných alebo polohutných Montáž obkladov parapetov hutných alebo polohutných Montáž obkladov parapetov keramických Montáž obkladov vonkajších tehlových Montáž obkladov vonkajších z čadiča Montáž obkladov vonkajších stien z mozaiky Presun hmôt pre obklady keramické 71C01 Opravy – podlahy z dlaždíc Opravy podláh keramických, hutných, polohutných, glazovaných Opravy podláh terazzových Opravy podláh z čadiča 71C02 Opravy – obklady keramické Opravy obkladov keramických Opravy obkladov keramických Opravy obkladov – čadič, terazzo, švédske dosky Opravy obkladov – mozaika Opravy obkladov tehlových
13,57 €
Další kniha i oblíbeného autora přináší praktické rady, co je nezbytné udělat na zahradě či balkoně v jednotlivých měsících, aby květiny, zelenina a bylinky i ovocné stromy a keře přinášely majiteli především pohodu a radost, bez zbytečné dřiny a stresu. Rady na ochranu proti škůdcům jsou zaměřeny hlavně na prevenci a postupy blízké působení přírody, bez drastických chemických prostředků. ■ Leden■ Únor■ Březen■ Duben■ Květen■ Červen■ Červenec■ Srpen■ Září■ Říjen■ Listopad■ Prosinec
13,50 €
Publikácia Statika stavebných konštrukcií 2 je vysokoškolská učebnica určená študentom bakalárskeho štúdia študijných odborov Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (IKDS), Stavebníctvo a Pozemné stavby na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, ako aj pre študentov stavebných fakúlt iných vysokých škôl.Obsahom učebnice je učebná látka prednášaná v 3. semestri bakalárskeho štúdia spomenutých študijných odborov. Je rozdelená do dvoch kapitol. V obidvoch kapitolách je teoretická časť doplnená o aplikáciu na riešených príkladoch. Z obsahu:1. Pretvorenie staticky určitých sústav■ Pretvárna práca pružných sústav■ Virtuálna práca■ Ohybová čiara na staticky určitých konštrukciách 2. Riešenie staticky neurčitých sústav silovou metódou■ Základné pojmy a metódy výpočtu■ Riešenie rovinných prútových sústav silovou metódou■ Riešenie základných typov konštrukcií silovou metódou■ Ohybová čiara na staticky neurčitých konštrukciách
13,35 €
Řez je nezbytný nejen tehdy, chcete-li vytvořit pěkně tvarované keře nebo mít pěstěný živý plot, ale je důležitý i pro zdravý růst dřevin. Dobrý výchovný řez funguje jako ta nejlepší prevence, díky níž udržíte dřeviny mladé a odolné proti nepřízni počasí i škůdcům. Tato praktická příručka vás seznámí se základními pravidly kvalitního řezu. Dozvíte se, jaké je nejvhodnější nářadí, na co dbát při řezu ovocných stromů, co znamená výchovný, prosvětlovací, udržovací či zmlazovací řez a jakým způsobem odborně ošetřit rány. V praktické části autor popisuje řez ovocných stromů, jádrového ovoce, peckovin i keřů.
13,35 €
Včelaření ve městech není vůbec nic tak exotického, jak by se člověk mohl domnívat. Miliony včel se v našich velkoměstech cítí podivuhodně dobře. Kvetoucí aleje a květinové záhony podél chodníků, balkony a zahrádkářské kolonie nabízejí od jara do pozdního podzimu bohatou nabídku nektaru. A to všechno bez insekticidů! Za tak ideálních podmínek stále více obyvatel měst objevuje včelaření jako napínavé hobby blízké přírodě. Včela medonosná potřebuje nové včelaře, aby nevyhynula, a je jedno, jestli se najdou ve městech nebo na věnkově. ■ Chov včel ve městě■ Způsob života včely medonosné■ Jak se stát včelařem■ Ošetřování včelstev v průbehu roku■ Sladká odměna■ Servisní stránky
13,35 €
Ideální průvodce pro každého majitele rodinného domku a zahrady či zahrádky, chataře nebo chalupáře. Po celý rok, měsíc za měsícem, radí, kdy a jaké práce při tvorbě zahrádky, pěstování květin, okrasných rostlin, ovoce nebo zeleniny je nejvhodnější provádět. K jednotlivým úkonům poskytuje veškeré potřebné informace, které ocení i odborníci - poradci, zahrádkáři, ochranáři a mnozí další. Vedle přehledného a praktického uspořádání také rozsáhlý věcný rejstřík činí z této publikace nepostradatelnou příručku, kterou budete otevírat mnohokrát za rok.
13,35 €
Základní znalost způsobu života rostlin je předpokladem úspěšného zahradničení a mimo jiné také zárukou toho, že při plánování výsadby uděláte méně chyb. Dřeviny, trvalky, jednoletky či dvouletky – každá rostlina má na zahradě své místo, ale každá je jiná. Tato praktická příručka se věnuje zákonitostem životního rytmu a nárokům jednotlivých druhů a uvádí konkrétní rady, co dělat na zahradě po celý rok – od řezu ovocných stromků v únoru a osázení fóliovníku v březnu přes výsadbu v dubnu, péči v letních měsících až po podzimní sklizeň a přípravu zahrady na zimu.
13,35 €
Tato kniha je zdrojem námětů pro všechny, kdo chtějí spojit svůj talent s láskou k přírodě. Na knize se podílela řada talentovaných umělců, kteří ukazují, jak využít nejrůznější přírodniny i tradiční materiály k vytvoření originálních výtvarných prací. Patří k nim koláže z lisovaných rostlin, květinová čelenka, mandala z květin, stejně jako malované kameny, lastury, dřevěná kolečka a mnoho dalších. Názorné pracovní postupy krok za krokem jsou doplněny cennými radami a ukázkami různých technik.
13,35 €
Majestáty na okennním parapetuOrchideje nás už celá staletí okouzlují svými tvary a rozmanitostí barev. V této knize se dozvíte, jak pěstovat tyto fascinující rostliny, aby vás jejich krása těšila co nejdéle. ■ Rady při koupi orchidejí a volbě vhodného stanoviště■ Návod na pěstování, zalévání a hnojení■ Jak orchideje správně přesazovat a sestřihávat■ Nemoci způsobené chybným pěstováním
13,31 €
Fyziologické poruchy Choroby■ Bakteriózy■ Oomycota■ Ascomycota■ Basidiomycota■ Drevokazné houby■ Řasy, mechy■ Rostliny Živočišní škůdci■ Háďátka■ Roztoči■ Ploštice■ Křísi■ Mšice■ Červci■ Motýli■ Dvoukřídlí■ Blanokřídlí■ Brouci■ Obratlovci Dodatek■ Prameny fotografií a kreseb■ Vysvětlivky odborných termínů■ Organizace zabývající se ochranou dřevin
13,30 €
Uvažujete ako zlepšiť svoje bývanie? Ako najlepšie zariadiť svoj byt alebo dom? Hľadáte byt? Plánujete stavbu alebo renováciu svojho domu? Autorka knihy je slovenská architektka, ktorá navrhuje rodinné domy a interiéry. Vo svojej knihe zdieľa skúsenosti a vedomosti z tvorby šťastného domova. V súlade s prirodzeným energetickým poriadkom, ktorý platí podobne ako stavebný poriadok. Komu je určená:Bývanie sa bytostne dotýka nás všetkých. Najaktuálnejšie je u mladých ľudí, ktorí si prvýkrát budujú alebo zariaďujú svoje hniezdo. Kniha je vhodná bez obmedzenia veku pre každého, kto si hľadá byt, zariaďuje ho alebo plánuje stavbu príp. renováciu rodinného domu. Inšpiráciu v nej nájdu aj tí, ktorí si želajú posunúť svoje súčasné bývanie na novú vyššiu úroveň. Cieľom knihy je oboznámiť čitateľov s pravidlami prirodzeného energetického poriadku a jeho praktickým použitím v každodennom živote. Inšpirovať k uvedomeniu si svojich možností a podporiť ich na ceste za vlastným životným snom. So Šťastenou na svojej strane sa nám býva radostnejšie. Každému sa podľa mojej praxe dostáva možnosť pritiahnuť do svojho života až o 33% viac šťastia ako tomu bolo doteraz.V knihe sú uvedené aj zaujímavé projekty bývania zo susedného Dolného Rakúska: komunitné bývanie Pomali ako príklad trvaloudržateľnej formy individuálneho bývania a ďalej detský hrad Rappotenstein ako možnosť terapie znevýhodnených rodín kontaktom s historickou architektúrou. V knihe sa dočítate napríklad o:■ princípoch prirodzeného energetického poriadku■ energetickom čísle a jeho výpočte■ archetypoch ľudí■ dôvode môjho odchodu z Paríža, kde som mala sľubné vyhliadky na úspešnú kariéru■ hľadaní vlastnej hodnoty■ skúsenostiach so zákonom príťažlivosti■ hľadaní životného partnera■ zážitku v Deň otcov■ prvom šťastnom interiéri v Bratislave■ postupe pri výbere vhodného bytu■ vhodnej orientácii vstupných dverí do domu■ vhodnom otočení postele■ tom, na čo si dať pozor pri renovácii domu■ príkladoch z praxe■ praktických cvičeniach pre každého
13,29 €
Léto, přátelé, grilování – a více než 75 receptů pro pohodové odpoledne a večer na zahradě, terase nebo balkoně. Představte si, že sedíte venku s rodinou nebo přáteli za vlahého letního večera, každý má v ruce sklenku, povídáte si, zábava je v plném proudu – co tomuto výjevu ještě chybí? Ano, přesně – gril a spousta dobrého jídla! Tato kuchařka přináší množství jednoduchých receptů pro přípravu pokrmů na grilu: šťavnatých steaků, klobás, orientálních specialit i křupavého kuřete. Nápady na přípravu vhodných příloh, salátů a doplňků najdete v samostatné kapitole. A nejlepší na tom je, že je jedno, jestli budete grilovat na elektrickém nebo plynovém grilu nebo na dřevěném uhlí – díky mnoha praktickým tipům a trikům je úspěch zaručen. Naučíte se s námi i různé zvláštní techniky grilování. A když bude špatné počasí, můžete si klidně naši knihu receptů vzít dovnitř a grilovat na elektrickém kontaktním grilu přímo v obýváku. ■ Vše kolem grilování ■ Rychlé grilování - Grilované hitovky, které jsou hned hotové. ■ Burgery a spol. ■ Pořádné maso – Pro trpělivé mistry grilu. ■ Pro vegetariány – Skvělý výběr pro grilování bez masa. ■ Co k tomu – Všechno ostatní, co patří ke grilování. ■ Grilovací speciál
13,12 €
Protipovodňové ochraně se vzhledem k opakujícímu se povodňovému nebezpečí v posledních dvou desetiletích věnuje mnoho pozornosti. Kulturní dědictví však stále leží poněkud na okraji zájmu. Pro tuto problematiku je specifické, že prvky kulturního dědictví mohou být poškozeny nejen povodní samotnou, ale i neodbornými sanačními zásahy po povodni. Tato kniha vznikla s cílem šířit informace o protipovodňové ochraně a zvýšit obecné povědomí o preventivních i sanačních opatřeních, která lze použít právě pro tuto speciální kategorii. Kniha Památky a povodně představuje informace a metodické postupy (soubor kroků a opatření), které lze uplatnit při plánování a uskutečňování protipovodňové ochrany památkově chráněných a jinak cenných objektů i provádění sanačních opatření  v případě, že byly poškozeny.
13,12 €
Rostliny samozřejmě nestačí jen sázet a zalévat. Abyste si mohli pochutnat na zdravých výpěstcích a aby vás těšil pohled na krásné a vitální rostliny na zahradě, je třeba se o ně starat i během vegetace. Někdy však může vaše úsilí překazit choroba, škůdce nebo jiné poškození rostlin. Důvodů bývá mnoho a ne každý zahrádkář je umí přesně určit.Přitom k tomu, abyste mohli účinně zakročit a zvolit nejvhodnější způsob likvidace zdravotního problému, musíte příčinu poškození správně identifikovat. A tady vám určitě pomůže konkrétními informacemi a bohatým obrazovým materiálem vybavená kniha na slovo vzatého odborníka, dlouholetého a zkušeného rostlinolékaře Jaroslava Roda.K této publikaci se budete často vracet, abyste vždy zvolili správný způsob ochrany nebo prevence proti chorobám a škůdcům na vašich zahradách. Je totiž přímo nadčasová! A. Obecná část■ Příznaky poškození a diagnostika■ Příčiny poškození rostlin■ Způsoby ochrany rostlin B. Speciální část■ Ovoce■ Réva vinná■ Zelenina■ Brambor■ Okrasné rostliny
13,07 €
V malom floridskom meste Seabrook zastrelili mladého právnika Keitha Russa, keď večer pracoval pri svojom stole. Vrah nezanechal stopy. Nebolo svedkov ani motívu. Polícia však čoskoro začala podozrievať mladého černocha Quincyho Millera, bývalého klienta Keitha Russa. Quincyho postavili pred súd a odsúdili na doživotie. Dvadsaťdva rokov bol vo väzení a trval na svojej nevine. Nikto ho však nepočúval. Nemal právnika, nikoho, kto by mu pomohol. Zo zúfalstva po rokoch napíše list malej neziskovej organizácii Guardian Ministries, ktorú vedie Cullen Post, právnik a súčasne episkopálny kňaz.Guardian Ministries sa venuje iba špecifickým prípadom nespravodlivo odsúdených väzňov. Cullen Post cestuje po celej Amerike, bojuje za obete justičných omylov a stará sa o klientov, na ktorých systém zabudol. Prípad Quincyho Millera je trochu odlišný. Keitha Russa zavraždili mocní bezohľadní ľudia a tí nechcú, aby sa Quincy dostal na slobodu. Pred dvadsiatimi dvoma rokmi zabili jedného právnika a bez váhania by sa zbavili aj ďalšieho. John Grisham vo svojom novom románe, ktorý sa okamžite umiestnil na prvom mieste v rebríčku bestsellerov New York Times, prináša čitateľom klasický právnický triler – a ešte čosi navyše.
13,07 €
Vše, co byste měli vědět o zahradě a zahradničení: zakládání zahrady - návrh, výběr pozemku, elektřina a voda, posezení, zásady feng-šuej; půda a kompost - půdní druhy, zpracování, kypření, termokompostéry, rychlokomposty; práce na zahradě - nářadí, výsadba, zavlažování, hnojení, ochrana rostlin, plevele, zahradničení podle Měsíce; rozmnožování rostlin - sadbovače, nákup osiva, výsev, vegetativní množení, substrát, štěpování, získávání roubu; užitková zahrada - zeleninová, bylinková, ovocná; okrasná zahrada - stromy a keře, rhododendrony, růže, trvalky, trávy, bambus, kapradiny, letničky, cibuloviny, trávník, skalky, suché zídky; balkony a terasy - balkonové a nádobové rostliny; skleníky, netkané textilie, fólie - pařeniště, kultury rostlin; zahradní jezírka - stavba, úprava, filtrace vody, rostliny, ryby, řešení problémů; živočichové v zahradě - hmyz, obojživelníci, plazi, ptáci, savci. Publikace je nabitá praktickými radami pro každé roční období. Zahrádkářský slovník i poradna v jednom. ■ Navrhování a výtvarné řešení zahrady■ Půda a kompost■ Zahradní praxe■ Rozmnožování rostlin■ Užitková zahrada■ Okrasná zahrada■ Balkon a terasa■ Skleníky, netkaná textilie a fólie■ Zahradní jezírka■ Zvířata v zahradě
12,98 €
Bydlení ve stylu Provence není jen venkovská tradice, levandule, pestrá paleta barev a vůní, ale i radostný přístup k životu. A také pozitivní vnímání plynutí času. To vše se podílí na nezaměnitelném kouzlu tohoto rozmanitého regionu.V rukou držíte průvodce, který nechce poučovat ani radit, ale pomáhá v orientaci v provensálském stylu a v jeho všemožných zákoutích. Můžete se tak inspirovat a nalézt pro svůj domov vlastní styl. Provence totiž dokáže být honosná i střízlivá, městská i venkovská, tradiční i moderní. Vždy ale zůstane útulná a hřejivá. • Co je to Provence• Architektura a typycké prvky• Provensálská zahrada – chutě a vůně v záhonku i květináči• Provensálský styl ve vlastních rukou
12,90 €
Stručné a výstižné rady, které vám pomohou úspěšně se bránit chorobám a škůdcům ovoce, zeleniny a okrasných rostlin. Na první pohled, bez dlouhého hledání, listování a čtení bleskurychle zjistíte, co všechno potřebujete vědět. Včasné rozeznání škůdců a chorob, nalezení řešení a rychlé zajištění nápravy. Obrázky vás krok za krokem dovedou k řešení a zaručenému úspěchu.
12,84 €
Přestavělovi jsou rodina, která má podobné starosti jako vy. Chtějí koupit rodinný dům. Pokud stojíte před rozhodnutím, zda koupit rodinný dům a jaký, zalistujte knížkou zkušeného projektanta a poradce. Provede vás základními otázkami při rozhodování, napoví podle čeho vybírat a naučí vás odhalit skryté nástrahy v nabídkách realitních kanceláří. Pomůže vám také rozpoznat vady a poruchy domu na první prohlídce a poradí, co vše máte v domě prohlédnout. Dočtete se i o prvních krocích při následné rekonstrukci domu.Knihu nemusíte číst od začátku do konce, vybrat si můžete jen to téma, které vás zajímá. 70 tipů (70 dobrých rad) je rozděleno do sedmi kapitol:• Rozhodování• Podle čeho vybírat• Výběr domu online• Technický stav domu• Prostory domu• Nejčastější typy domů• Mám dům, co dál
12,80 €
Monografia Železničný spodok je prvou knižnou publikáciou, v ktorej je spracovaná problematika konštrukčných vrstiev telesa železničného spodku z aspektu jeho namáhania, diagnostiky, navrhovania a realizácie. Je určená odborníkom z oblasti konštrukcií železničných tratí, prevádzkovým pracovníkom ŽSR, doktorandom, ako aj študentom študijného programu Železničné staviteľstvo, ktorý je na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. Čitateľovi umožňuje získať technické informácie nielen o zaťažení telesa železničného spodku, ale aj o požadovaných vlastnostiach používaných stavebných materiálov, so zvláštnym zreteľom na geosyntetické materiály, nutné stavebné opatrenia a relevantné konštrukčné zásady, ktoré je potrebné rešpektovať v procese prípravy, realizácie, či prevádzky železničných tratí. Z obsahu:1. Základné pojmy2. Geotechnické charakteristiky3. Namáhanie železničného spodku4. Poruchy a deformácie podvalového podložia a ich príčiny5. Geotechnický prieskum telesa železničného spodku6. Konštrukčné časti telesa železničného spodku7. Spôsoby zvyšovania defomačnej odolnosti konštrukcie podvalového podložia8. Geosyntetické materiály v konštrukčných vrstvách podvalového podložia
12,75 €
Rozpočtové ukazovatele sú vhodným oceňovacím nástrojom na zistenie orientačnej ceny stavebných objektov v rámci objektovej skladby stavby. Najčastejšie sa využívajú v dvoch etapách stavebnej prípravy: spracovanie investorského projektu a spracovanie projektu k stavebnému zámeru. Slúžia tiež zhotoviteľovi na zistenie orientačnej ceny zákazky a súdnym znalcom, poisťovniam a bankám na zistenie hodnoty nehnuteľnosti. Rozpočtové ukazovatele predstavujú najvyšší stupeň cenovej agregácie = súhrnnú cenu v úrovni základných rozpočtových nákladov (ZRN). Ich použitie v prvej fáze investičného cyklu poskytuje rýchlu informáciu o predpokladanej výške budúcich nákladov. Sú vypočítané na základe vstupných údajov získaných z rozpočtov zrealizovaných objektov a následne prepočítané na príslušnú cenovú úroveň pomocou štatisticky zistených indexov vývoja cien stavebných prác. Publikácia v kapitole 2 vysvetľuje používané skratky a termíny. V ďalších kapitolách je prezentovaný postup výpočtu orientačnej ceny stavebných objektov a postup spracovania výpočtu. Publikácia obsahuje stručný návod, ako sa má s rozpočtovými ukazovateľmi pracovať tak, aby bol výsledok čo najobjektívnejším odhadom ceny v danom čase. V kapitole 9 objasňuje použitie online programu pre výpočet projektovej a inžinierskej činnosti. 1. Úvod 2. Terminológia a skratky 3. Štruktúra technicko hospodárskych ukazovateľov – rozpočtových ukazovateľov 4. Výpočet technicko hospodárskych ukazovateľov – rozpočtových ukazovateľov 5. Postup výpočtu orientačnej ceny 6. Výpočet obstavaného priestoru pozemných stavebných objektov podľa STN 73 40 55 7. Štatistická klasifikácia stavieb 8. Cenová bezpečnosť a efektivita stavebných prác priamo závislá od kvality prípravy projektu • Ceny stavebných prác • Cenové kalkulácie 9. Výpočet projektovej a inžinierskej činnosti pomocou online programu www.cenyprojektov.sk 10. Tabuľková časť
12,71 €
Uschlé kytice, trávy a byliny nemusí skončit na kompostu - upleťte z nich košíky!Prastará technika pletení košíků z nejobyčejnějšího rostlinného materiálu, která téměř upadla v zapomnění, znovu zažívá renesanci. Z trav a bylinek, které běžně rostou na našich zahradách, loukách a v lesích, můžeme vytvořit krásné a užitečné dárky pro své nejbližší. Technika pletení je zde krok po kroku vyobrazena a popsána tak, že podle ní i nešika udělá košíček.Autor v knize podrobně popisuje vhodné vlastnosti rostlin, sortiment, dobu sběru a jejich přípravu na pletení. Instruktivní obrázky napomáhají k pochopení jednotlivých kroků, abyste si mohli vyrobit barevnou ošatku, krabici s víkem, nákupní košíček či košnici vlastníma rukama.
12,63 €
Stručné a výstižné rady, které vám pomohou k tomu, aby radost z úspěšného pěstování ovoce a zeleniny, živých plotů, stromů a keřů, růží, trvalek a letniček vydržela co nejdéle. Na první pohled, bez dlouhého hledání, listování a čtení bleskurychle zjistíte, co všechno potřebujete vědět. Dokonalý přehled, jaké práce je zapotřebí udělat na zahradě od předjaří do pozdního podzimu až zimy. Obrázky vás krok za krokem dovedou k řešení a zaručenému úspěchu. ■ Předjaří■ Časné jaro■ Vrcholící jaro■ Časné léto■ Vrcholící / pozdní léto■ Časný podzim■ Vrcholící podzim■ Pozdní podzim / zima
12,54 €
Obsah cenníka: 014 - Opravy a údržba 11C01 Betonárske práce 3 014 Postupné podbetónovanie muriva 12C01 Murárske práce Postupné podmurovanie základového muriva Oprava betónových dielcov a konštrukcií Zamurovanie otvorov v kamennom nadzákladovom murive Zamurovanie otvorov v nadzákladovom murive tehlami pálenými Murivo komínových alebo ventilačných telies nad strešnou rovinou Dodatočná montáž železobetónových prekladov a ríms Výmurovka medzi nosníky, doplnenie muriva ríms Doplnenie ríms z pálených tvárnic “Hurdis” Dodatočné osadenie valcovaných nosníkov Vyrovnanie nerovného povrchu Úprava pre dodatočné vloženie vodorovnej izolácie Zamurovanie otvorov tehlami a tvárnicami v priečkach a stenách Dodatočné ukotvenie priečok Oprava železobetónových panelov Zamurovanie rýh pre ventilačné prieduchy Primurovka ostenia z tehiel Zamurovanie otvorov tehlami v klenbách Zabetónovanie otvorov v stropoch a klenbách Zamurovanie zhlavia stropných rámov a valcovaných nosníkov Čistenie budov Vyvložkovanie existujúceho komínového telesa ohybnými nerezovými vložkami Osadenie drobných kovových výrobkov Dodanie a osadenie drevených špalíkov Montáž nafukovacej komínovej vložky Dodanie a osadenie príchytiek Predĺženie komínu kameninovými rúrami 13C01 Omietkarské práce  Stropy Omietnutie malých plôch v stropoch Oprava vnútorných vápenných omietok stropov Oprava vnútorných sadrových omietok stropov Oprava vnútorných cementových omietok stropov Steny Omietnutie malých plôch vnútorných stien Oprava vnútorných vápenných omietok stien Oprava vnútorných sadrových stien Oprava vnútorných cementových omietok stien Potiahnutie valcovaných nosníkov rabicovým pletivom Brúsenie vnútorných omietok stien Oprava vápenných štukových omietok v šachtách a svetlíkoch Opravy cementových omietok v šachtách a svetlíkoch Zhotovenie profilov pri opravách sadrových omietok, pri opravách fabiónov, hrán a kútov Oprava vonkajších vápenných omietok Oprava vonkajších omietok zo suchých zmesí Oprava vonkajších omietok zo suchých zmesí podhľadov Oprava vonkajších omietok zo suchých zmesí stien Oprava vonkajších omietok z umelého kameňa Oprava vonkajších cementových omietok Prestrihnutie pletiva z Tahokovu na fasáde Očistenie po opravách vonkajších omietok Oprava poškodených hrán škáry Prekrytie škár rabicovým pletivom Tmelenie škár Prelepenie škár hliníkovou fóliou Dodatočné vloženie tesnenia do škár Oprava škárovania tehlového muriva stien a dlažieb Penetračný náter škár Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty 14C01 Potery a mazaniny Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom Doplnenie doterajších mazanín betónom Doplnenie násypu pieskom Doplnenie násypu perlitom Doplnenie dlažby z lomového kameňa Doplnenie dlažby z tehál Brúsenie podláh Opravný poter CEMIX Doplnenie cementového poteru Príprava zatvrdnutého povrchu mazanín Oprava betónových podláh, balkónov, schodov Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom 99C01 Presun hmôt pre opravy a údržbu Presun hmôt pre opravy a údržbu
12,54 €
Obsah cenníka: 760 - Výplne otvorov 66A01 Výplne otvorov Montáž okien Montáž okien Montáž okien plastových Montáž okien drevených Montáž okien hliníkových Montáž okien strešných Predsadená montáž okien Fólie na okná Dvere Dvere drevené Dvere plastové Dvere kovové Dvere, steny sklenené Brány, vráta Montáž vrát stolárskych Kovania Doplnky dverí Zárubne Zárubne drevené – dodatočne osadené Zárubne drevené – zamurovacie Zárubne kovové Stavebné puzdra posuvných dverí Svetlovody Svetlovody Strešné svetlíky, výlezy Strešné svetlíky Strešné výlezy Parapety Drevené parapety Plastové parapety Okenice, rolety, žalúzie Okenice Rolety do strešných okien Vonkajšie rolety Žalúzie do strešných okien Vonkajšie žalúzie Interiérové žalúzie Textilné žalúzie 66B01 Výplne otvorov – demontáž Vybúranie drevených okien, dverí Vybúranie drevených okien, dverí Vybúranie drevených okien, dverí Vyvesenie drevených krídiel okien, dverí, vrát Demontáž okien na beztmelové zasklenie Vybúranie drevených rámov okien Vybúranie drevených dverových zárubní Vybúranie kovových okien, dverí Vybúranie kovových okien, dverí Vyvesenie kovových krídiel okien, dverí, vrát Vybúranie a vybratie kovových rámov okien Vybúranie kovových dverových zárubní Vybúranie plastových okien, dverí Vybúranie plastových okien, dverí Vyvesenie plastových krídiel okien, dverí, vrát Vybúranie plastových rámov okien Vybúranie plastových dverových zárubní Demontáž stavebného puzdra posuvných dverí Demontáž stavebného puzdra posuvných dverí Demontáž kovania dverí Demontáž kovania dverí Demontáž okeníc, parapetov, žalúzií Demontáž dverných okeníc Demontáž žalúzií, roliet Demontáž parapetov Demontáž svetlíkov, svetlovodov Demontáž svetlíkov Demontáž svetlovodov 62C01 Výplne otvorov – opravy Oprava okien Oprava okien Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien Oprava okien Vyvesenie alebo zavesenie kovových krídiel okien Opravy a údržba otváracích a odsúvacích okien Oprava dverí Vyvesenie alebo zavesenie kovových krídiel dverí Oprava a údržba dverí Vyvesenie alebo zavesenie kovových krídiel vrát Oprava balkónových dverí Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí Oprava dverných krídiel Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel vrát Výmena parapetov Výmena parapetných dosiek  
12,54 €
Obsah cenníka: 763 - Drevostavby - montáž + sadrokartón 62A01 Montáž drevostavieb Montáž stien a priečok Montáž stien a priečok Montáž schodiska Montáž strešnej konštrukcie Montáž podláh Montáž výplní otvorov Montáž stropnej konštrukcie Montáž ostatných dielcov Presun hmôt drevostavieb 69A02 Konštrukcie zo sadrokartónu a sadry Rigips Priečky Priečky Priečky HABITO Predsadené steny Podhľady Obklad steny Suché podlahy Podkrovie Medzistrop Inštalačná technika 69A03 Konštrukcie zo sadrokartónu a sadry Knauf Priečky Priečky Predsadené steny Šachtové steny Podhľady Suché podlahy Podkrovie Obklad drevených trámov Obklad stĺpov Inštalačná technika pre sadrokartónové konštrukcie Výplne otvorov sadrokartónových konštrukcií 69A04 Spoločné SDK konštrukcie Sdk obklady, kapotáže Sdk obklady, kapotáže SDK prefabrikáty  Výplne otvorov Úprava spojov 69A05 Minerálne podhľady Minerálne podhľady Minerálne podhľady 69A06 Presun hmôt Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie 62B01 Demontáž drevostavieb Demontáž stien a priečok Demontáž stien a priečok Demontáž strešnej konštrukcie Demontáž podláh Demontáž stropnej konštrukcie 69B02 Demontáž sadrokartónových konštrukcií Demontáž sadrokartónových konštrukcií Demontáž sadrokartónových konštrukcií Demontáž sadrokartónovej steny Demontáž sadrokartónového podhľadu Demontáž dosiek sadrokartónovej podlahy Demontáž podkrovia zo sadrokartónových dosiek Demontáž inštalačnej techniky sadrokartónových pri Demontáž kovových zárubní zo sadrokartónových priečok
12,35 €
Naše prostredie ovplyvňuje naše správanie, myslenie, vzťahy i hodnoty. Preto nie je jedno, čo nás obklopuje a v čom bývame. Takmer sto strán inšpirácií, fotografií a informácií, ako z priestoru vykúzliť zdravý domov od tvorcov LifeReset. V knihe autorka opisuje vplyv prostredia na naše konanie, výber materiálov pre tvorbu zdravého interiéru, dispozíciu, tipy pri zariaďovaní konkrétnych izieb od obývačky, cez kanceláriu až po detskú izbu. Venuje sa vychytávkam, ktorými i s malým rozpočtom môžete vytvoriť pre človeka príjemné a zdravé prostredie. Princípy, ktoré sú v publikácií obsiahnuté môžete aplikovať či už pri rekonštrukcii, v novostavbe a rovnako tak aj v byte, do ktorého nechcete veľa investovať, no túžite po zdravom a útulnom domove. Je vhodná pre každého, komu na zdraví a bývaní záleží. Pretože zdravie to je zdravá strava, pohyb, zdravé vzťahy, ale aj domov, v ktorom sa cítime bezpečne a uvoľnene.
12,19 €
Táto monografia je pokusom o súhrnné spracovanie poznatkov o namáhaní a pretváraní konštrukcie železničnej trate a jej komponentov, ktoré sú riešené v teoretickej, simulačnej a experimentálnej oblasti. Je výsledkom mnohoročnej práce autorov v oblasti statiky a dynamiky konštrukcií dopravných stavieb, ale najmä konštrukcie železničnej, počas ktorej sa riešili mnohé výskumné úlohy základného a aplikovaného výskumu, tri grantové úlohy riešené v posledných desiatich rokoch, ale aj viac ako sto odborných expertíz v oblasti statiky a dynamiky konštrukcie železničných tratí a ich komponentov riešené za posledných dvadsať rokov.Autori monografie si postavili neľahký cieľ - spracovať teoretický základ pre hodnotenie zložitých javov statickej a dynamickej odozvy konštrukcie trate na účinky koľajových vozidiel.Monografia Mechanika železničných tratí je určená vedeckovýskumným pracovníkom, odborníkom v oblasti konštrukcií železničných tratí, zainteresovaným zložkám zabezpečujúcim prevádzku železničnej dopravy, ako aj postgraduálnym študentom v odboroch aplikovaná mechanika a teória inžinierskych konštrukcií. 1. diel - z obsahu:TEORETICKÁ ANALÝZA A SIMULÁCIA ÚLOH MECHANIKY ŽELEZNIČNÝCH TRATÍ1. Úlohy mechaniky trate a metódy ich riešenia2. Zaťaženie trate3. Podvalové podložie4. Koľajnicové podpery - podvaly
12,19 €
Snadné betonové projekty doma a na zahradě… Více než 40 jednoduchých, ale přesto elegantních návrhů, které obohatí každou domácnost a zahradu.V této knize názorně předvádíme, jak vytvořit krásné a trvanlivé dekorativní předměty z betonu. Text plný nápadů nabízí podrobné návody a obsahuje veškeré informace, které budete potřebovat - včetně výroby silikonových, dřevěných a kovových forem, poučení o různých druzích betonu a jejich použití a o tom, jak se pracuje s různými tvary. Autorka rovněž nabízí jedinečné tipy na dokonalou finální úpravu a vytváření dekorativních detailů, které dodají vašim výrobkům na osobitosti. Objevíte, jak používat různé druhy betonu k dosažení úchvatných dekorativních efektů. V knize najdete neocenitelné rady týkající se všeho od výroby a používání forem až po finální úpravu výrobků. Srozumitelné návody rozepsané do jednotlivých kroků pomohou vždy dosáhnout dokonalých výsledků. Celkem 44 projektů obsažených v této knize sahá od malých předmětů (talíře, květináče, mísy a svícny), které zvládnou i začátečníci, až po větší, jako jsou kachlová podlaha, zahradní lavičky a stůl, do nichž se mohou pustit ambicióznější tvůrci. Z návrhů, mezi nimiž jsou prostírání a kachličky stejně jako bazének pro ptáky nebo ohrádka na kompost, si vybere opravdu každý. ■ O formách■ Použití betonu■ Odlévání do písku■ Modrý beton■ Bílý beton■ Obří květináč■ Dekorativní mísy■ Talíře■ Porcelánová nostalgie■ Tvář do záhonu■ Hypertuf■ Lavičky■ Svícny■ Variace na čtverec■ Odolné prostírání■ Zahradní dlaždičky■ Betonový polštář■ Barevná koule■ Barevné listy■ Zahradní trpaslík■ Květináč s reliéfem■ Ovoce a figuríny■ Fontánka■ Zbytky■ Ohrádka na kompost■ Kuchyňská pracovní deska
12,12 €
Kniha seznamuje čtenáře s mnoha významnými pokojovými rostlinami pro byt, kancelář i zimní zahradu, a to na 350 špičkových barevných fotografiích a 140 kresbách. Najdete zde rady, jak pěstovat mnoho druhů pokojových rostlin, jak o ně správně pečovat aby byly zdravé a byly ozdobou domácnosti. Obsahem knihy je také „zelený slovník“ – výklad pojmů od A do Z. ■ Rady a návody jak pěstovat mnoho druhů■ Všechny významné pokojové rostliny pro byt, kancelář i zimní zahradu na 350 špičkových barevných fotografiích a 140 návodných kresbách■ Jen správná péče je zárukou dobrého vzhledu a zdraví pokojových rostlin■ Rychlá pomoc při chorobách a napadení škůdci■ Zelený slovník: Výklad základních pojmů od A do Z
11,91 €
Po krátkém přehledu historických pekařských pecí následují podrobné návody na stavbu od jednoduchých hliněných pícek, hotových za půl dne, až po zděnou pekárnu na úrovni malého stavebního díla počínaje volbou materiálů, přes upozornění na klíčová místa stavby a možné chyby až po postup při uvádění pece do provozu. Kniha přináší praktické zkušenosti autorů a rady týkající se jak svépomocné stavby pece, tak vlastního pečení včetně mnoha zajímavých receptů pro všechny, kteří si chtějí pec na zahradě sami postavit.
11,84 €
Zelené střechy, často nazývané také vegetační střechy, ozeleněné střechy nebo střešní zahrady, jsou střechy záměrně pokryté vegetací.V knize určené projektantům i stavebníkům jsou shrnuty zásady správného návrhu a provedení zelených střech. Najdete v ní také důležité informace o vegetačním souvrství a vhodné druhy vegetace pro konkrétní prostředí.Po přečtení publikace budete znát rozdíly mezi jednotlivými druhy ozeleněných střech a vyvarujete se také chyb, které se v projektech nebo na stavbách často vyskytují.
11,81 €
Mléčné kvašení doma: zdravá a rychlá konzervace zeleniny.Nakládání zeleniny pomocí mléčného kvašení je jedním z nejpřirozenějších a nejstarších postupů tvoření zásob. Nejznámější zeleninou konzervovanou za pomoci kyseliny mléčné je kysané zelí, ale málokdo ví, že takovým způsobem lze nakládat téměř všechny druhy zeleniny.Nakládání pomocí mléčného kvašení je velmi nenáročné a možné během celého roku, potřebujeme k němu jen pár věcí, které se najdou v každé domácnosti. Oproti zavařování nebo zmrazování není nutná ani energie. Další pozitivum: ve srovnání s dalšími konzervačními postupy zůstávají vitaminy, enzymy a další cenné látky do velké míry zachovány a kromě toho se vytvoří nové lahodné aromatické látky. Mléčně kvašené potraviny jsou užitečné pro zdraví, neboť jsou obvykle stravitelnější než syrová zelenina.Mléčně kvašená zelenina je často označována jako léčivá výživa, v obchodech s potravinami je však k dostání jen velmi zřídka, heslo proto zní: domácí výroba. Jak na to a které pokrmy lze touto zeleninou obohatit, popisuje podrobně tato kniha. Se stručným popisem více než 30 druhů zeleniny vhodné k nakládání pomocí mléčného kvašení a s mnoha recepty.
11,68 €
Učebnica je zameraná v prvej časti na základné konštrukčné prvky pre návrh koľajových riešení a konštrukčné riešenia koľajových spojení a rozvetvení, zhlaví koľajísk priamych a oblúkových, ako aj súvisiacich staničných zariadení. V druhej časti je zameraná na dispozičné riešenia staníc podľa základných technologických postupov, na zariadenia pre prepravu cestujúcich, na prepravné a dopravné zariadenia na tratiach. Ide o železničné stanice medziľahlé, odbočné, prípojné, križovatkové, uzlové a osobné. Z obsahu:1. Základné návrhové prvky železničných staníc2. Koľajové konštrukcie3. Železničné stanice
11,61 €
Z obyvateľa mesta mestským záhradkárom! Podľa 52 projektov z tejto knihy si ľahko vytvoríte uprostred mesta zelené prostredie. Originálne nápady autorky môžete realizovať bez ohľadu na to, koľko miesta a skúseností máte. Od tipov na vysádzanie až po nápady na dekorácie – na každý týždeň tu nájdete skvelé návrhy na vytvorenie svojej záhradnej oázy v meste. ■ Kreatívne a zábavne záhradkárčite v každom ročnom období. ■ Týždeň po týždni si užívajte záhradkárske šťastie. ■ Vysievajte, vysádzajte, zberajte a vychutnávajte. Zažite, ako sa vaša ríša z týždňa na týždeň stáva zelenšou!
11,56 €
Tradiční ovocný strom, který ve dvou metrech nad zemí vytváří bohatou korunu, zabírá na zahradě plochu až 80 m2, proto se stále větší oblibě těší nejrůznější typy zakrslých, miniaturních a sloupovitých stromků, které se dají pěstovat dokonce i v nádobách na terase nebo na balkoně. Jejich plody jsou často stejně velké jako u mohutných stromů, ale můžeme se z nich radovat už po dvou až třech letech od výsadby. Tato praktická příručka přibližuje nejlepší odrůdy a popisuje jejich vhodnou péči a správný řez, který u stromků s minimálními nároky na prostor pomáhá maximalizovat úrodu.
11,56 €
Praktická příručka o pěstování trávníku nabízí rady a tipy pro zahrádkáře a podrobně popisuje, jak připravit půdu a upravit plochu, jaké vybrat osivo, jak ho zapracovat, zalévat, jak pokládat trávníkové koberce na rovině i ve svahu či založit přírodní louku. Samostatné kapitoly se věnují celoroční péči a řešení problémů, jako jsou choroby a škůdci, krtci, hraboši, plevel, prosychající místa či náhrada poškozených trávníkových ploch. ■ Zakládání nového trávníku■ Péče o trávník■ Jak rozpoznat a odstranit problémy trávníku■ Základní pokyny pro ochranu rostlin
11,56 €
Technika akvarelu vnáší do tvorby další rozměr – barvu. Barva nás obklopuje stále a všude, neexistuje na světě předmět, který by neměl nějakou barvu. Ne vždy si to však uvědomujeme. Na stránkách této knihy se naučíte, jak vnímat barvy, dozvíte se něco o vzájemných vztazích barev a jejich působení. A všechno si hned vyzkoušíte pomocí specifických technik malby akvarelem v praxi. Tato kniha vás provede světem akvarelu od těch nejjednodušších začátků, kdy se učíte zacházet se štětcem a barvami, přes první pokusy s malováním krajiny až k detailnímu zobrazení například květin. Seznámíte se s perspektivou válce a hranatých předmětů a hned si vyzkoušíte, že není třeba se těchto na první pohled technických postupů bát. Na konci knihy se dozvíte, jak najít ve svém obraze tu nejlepší kompozici, jak obraz zapaspartovat a vystavit. Co je však nejdůležitější – tato kniha není určena pouze ke čtení, ale především k samostatné výtvarné práci. Nechte se inspirovat a pusťte se s chutí do malování. 1. Úvod■ Otázky studentů■ Pomůcky■ Napínání papíru 2. Barvy■ Barevný kruh■ Vrstvení barev■ Harmonické a kontrastní barvy■ Zesvětlování barev■ Míchání barev 3. Krajina■ Způsoby nanášení barev■ Malujeme oblohu■ Mokré a suché barvy■ Malujeme stromy■ Barvy v krajině■ Fotografie jako předloha■ Detaily v krajině■ Malování s předkreslením Intermezzo I.■ Perspektiva hranatých předmětů■ Základní pojmy v perspektivě■ Perspektiva hranatých předmětů na jeden úběžník■ Perspektiva hranatých předmětů na dva úběžníky■ Vizování 4. ZátišíIntermezzo II.■ Perspektiva válce■ Kompozice zátiší■ Osvětlení zátiší■ Umístění do formátu a předkreslení zátiší■ Malováni zátiší■ Popředí a pozadí■ Dokončení zátiší 5. Květiny a rybičky■ Bílá v akvarelu■ Černá v akvarelové malbě 6. Umístění do formátu - kompozice■ Základní kompozice■ Možnosti paspartování a rámování 7. Závěr■ Vlastni styl
11,56 €
Listujte, čtěte a objevte vyzkoušené a neotřelé nápady a tipy z oblíbeného televizního magazínu pro pěstitele, chovatele, chalupáře, kutily a všechny, kdo se věnují svým koníčkům a nebojí se své originální návrhy pro pohodlné bydlení, příjemnou relaxaci či zdravý životní styl poskytnout ostatním. Od jara do zimy vás knihou provede moderátor pořadu Václav Postránecký a nabídne slovem i obrazem zkrátka to nejlepší pro vaši zahradu, dům a byt, dílnu, kuchyni či vaše mazlíčky.
11,50 €
Obsah cenníka: 784 - Maľby - tapety 84A01 Maľby nanášané ručne Príprava podkladu Príprava podkladu Maľby vápenné Maľby akrylátové Maľby latexové Maľby z maliarskych zmesí Práškových Weber – Terranova Primalex, Farmal Caparol Štrukturované sokle, povrchy Bandážovanie Stierkovanie Ostatné maliarske práce 84A02 Maľby nanášané strojne Maľby vápenné Maľby vápenné Maľby akrylátové Maľby latexové Maľby z maliarskych zmesí Práškových Weber – Terranova Primalex, Farmal Stierkovanie 84A03 Tapetovanie Tapety 84B01 Odstránenie malieb Odstránenie malieb 84B02 Odstránenie tapiet Odstránenie tapiet 84C01 Opravy malieb, ručne nanášané Oprava malieb vápenných Oprava malieb vápenných Oprava malieb akrylátových Oprava malieb latexových Oprava malieb zo zmesí Práškových Weber – Terranova Primalex, Farmal Oprava štrukturovaného sokla, povrchu Oprava stierky Ostatné práce 84C02 Opravy malieb, strojne nanášané Oprava malieb vápenných Oprava malieb vápenných Oprava malieb akrylátových Oprava malieb latexových Oprava malieb zo zmesí Práškových Weber – Terranova Primalex, Farmal    
11,35 €
Karen Kingstonová je uznávaná expertka na očistu priestoru a feng šuej. Rodená Angličanka, ktorá prežila dvadsať rokov na Bali, sa preslávila svojou knihou o zbavení sa nadbytočných vecí, vďaka čomu získame nielen priestor a čas, ale aj novú energiu.Odporúča, ako sa zbaviť neporiadku v bytoch či domoch, ale aj vo vzťahoch či vo vlastnom tele, ktoré tiež potrebujú očistu. Vysvetľuje, ako neporiadok a nadbytočné veci pohlcujú našu energiu a ovplyvňujú náš fyzický, mentálny aj spirituálny komfort.Kniha, ktorej prvá verzia vyšla už pred dvadsiatimi rokmi, patrí k priekopníckym prácam „upratovacej“ literatúry a ovplyvnila postoj celej jednej generácie k hromadeniu zbytočností vo svojich domovoch. Autorka čitateľom pomôže s očistou priestoru a vysvetlí prekážky, ktoré sa často skrývajú v našej psychike. Kniha radí, ako si vytvoriť príjemný domov, získať energiu a radosť zo života.Doteraz vyšla v tridsiatich krajinách, slovenský preklad vychádza z nového, rozšíreného vydanie tohto svetového bestselleru, ktorého sa predalo viac ako 2 milióny kusov.
11,31 €
Všetky dôležité práce od januára do decembra. V malej alebo veľkej záhrade, v záhonoch alebo balkónových kvetináčoch: s týmto praktickým sprievodcom máte vždy pri sebe svojho osobného záhradného odborníka, ktorý vás bude sprevádzať po celý rok. V knihe nájdete rozdelenie a vysvetlenie najdôležitejších prác v záhrade podľa ročných období a mesiacov – od predpestovania cez správne orezávanie ruží a dlhodobé pestovanie chrumkavých šalátov až po starostlivosť o trávnik a zimnú ochranu proti mrazom. Vždy budete mať prehľad o dianí v záhrade, preto si pokojne môžete sadnúť a s vyloženými nohami si ju užívať.Navyše tu nájdete praktické vedomosti a tipy týkajúce sa plánovania záhrady a nápady na ich realizáciu. Tešte sa na raj vo svojej záhrade!
11,31 €
Strom nemusí byť veľký, aby bol nádherný. Majte len to najlepšie zo stromu: Vypestujte si jedinečný miniatúrny stromček vyzerajúci ako veľké stromy. Pomocou tejto knihy obsahujúcej praktické vedomosti si môžete vypestovať váš vlastný bonsaj. Naučíte sa základy a techniky ich pestovania. Zistíte, ktoré náradie je to najlepšie, aká je tá správna pôda a ktoré misky sú najvhodnejšie pre vašu rastlinu.Vďaka návodom môžete vypestovať hociktorý zo 40 exteriérových a interiérových bonsajov uvedených v knihe. Tipy na umiestnenie a starostlivosť o bonsaj zaistia optimálne zdravie vášho stromu. Tak sa do toho pustite a uvidíte, aký veľkolepý dokáže byť aj takýto malý stromček.
11,28 €
Plánujete kúpiť alebo predať nehnuteľnosť? Potom by vám rozhodne nemal chýbať tento praktický poradca všetkými zákutiami. Publikácia Kupujeme/Predávame nehnuteľnosť pomôže každému, kto zvažuje kúpu alebo predaj nehnuteľnosti, prípadne chce začať pracovať alebo sa zdokonaľovať ako realitný maklér. Zrozumiteľnou formou popisuje celý proces predaja a kúpy nehnuteľnosti tak, aby predávajúci aj kupujúci veľmi dobre rozumeli, čo je pre nich dôležité, akých chýb sa majú vyvarovať a čo sú "zásadné drobnosti", ktoré im pomôžu zrealizovať celú transakciu bezpečne a výnosne. Ak zvažujete kúpu nehnuteľnosti alebo plánujete predaj vášho bytu či domu, táto kniha bude vaším neoceniteľným pomocníkom. Kniha sa skladá z dvoch častí: ■ Kupujeme nehnuteľnosť: 98 strán (napr. Stanovenie rozpočtu, Kritéria výberu nehnuteľnosti, Obhliadky nehnuteľností, Výber a preverenie nehnuteľnosti pred kúpou, Financovanie kúpy...) ■ Predávame nehnuteľnosť: 103 strán (napr. Termín a doba predaja, Stanovenie ponukovej ceny, Príprava nehnuteľnosti na predaj, Marketing nehnuteľnosti, Rokovanie o predaji...)
11,25 €
1. Rozdělení podzemních staveb a jejich historický vývoj■ Rozdělení městských podzemních staveb■ Historický vývoj výstavby městských podzemních staveb■ Vývoj technologií výstavby podzemních staveb 2. Geotechnický průzkum pro výstavbu■ Specifika geotechnického průzkumu na zastavěném území■ Cíle geotechnického průzkumu■ Etapy geotechnického průzkumu■ Metody geotechnického průzkumu■ Interpretace výsledků geotechnického průzkumu■ Klasifikace hornin a horninového masivu■ Doprovodné metody geotechnického průzkumu 3. Výstavba městských podzemních staveb ražením■ Konveční ražení podle zásad NRTM■ Kontinuální metody ražení 4. Výstavba městských podzemních staveb z povrchu (hloubením)■ Rozdělení metod výstavby■ Výstavba ve svahovaných a pažených stavebních jámách■ Výstavba metodou konstrukčních podzemních stěn■ Kombinovaná metoda ražby pod zastropením■ Zvláštní metody výstavby tunelů 5. Dopravní podzemní stavby■ Silniční tunely■ Železniční tunely a podzemní nádraží■ Podzemní tramvaj■ Metro■ Podchody pro chodce a cyklisty■ Podzemní garáže 6. Vedení inženýrských sítí v podzemí■ Způsoby ukládání a prostorové uspořádání inženýrských sítí■ Kabelové vedení■ Vodovody■ Kanalizace■ Plynovody■ Kolektory■ Technické chodby 7. Ostatní objekty podzemního urbanizmu■ Podzemní objekty pro sportovní a kulturní účely■ Zdravotnětechnické a vodohospodářské podzemní objekty■ Sklady potravin a médií■ Obranné podzemní objekty■ Využití podzemních prostorů pro účely vědy a techniky■ Komplexní využití podzemních prostorů 8. Geotechnický monitoring■ Význam a cíle geotechnického monitoringu■ Rozsah geotechnického monitoringu■ Metody geotechnického monitoringu■ Interpretace výsledků geotechnického monitoringu 9. Zásady statického řešení městských podzemních staveb■ Rozdělení výpočtů podzemních staveb■ Vstupní hodnoty geotechnických výpočtů■ Obsah a rozsah statických výpočtů■ Specifika statických výpočtů podzemních staveb ražených observačními metodami■ Interptretace výsledků geotechnických výpočtů■ Všeobecné zásady■ Zatížení působící na tunelová ostění■ Zatížení pažicích konstrukcí a hloubených podzemních objektů■ Výpočetní modely ostění podzemních staveb■ Metodika výpočtu primárního a sekundárního ostění■ Posouzení vlivu výstavby na objekty v nadloží
11,23 €
Palety už dlouho nepatří jen do skladů - teď si z nich můžete vytvořit skvělý nábytek. Kde je ale najít? Jak z nich získat užitečné dřevo? Jak je spojovat, brousit a ošetřovat? To vše se dozvíte v této knize! Tato kniha vás naučí znovu využívat dřevěné palety a vytvářet z nich skutečně originální kousky. Autor kombinuje spolehlivé truhlářské techniky s citem pro moderní design. Přiblíží vám nejen práci se dřevem, ale také pravidla pro výběr bezpečných a kvalitních palet. Vyrobte si nábytek, ptačí budku, box na nářadí nebo dokonce i ukulele.Stačí palety a tato kniha!
11,19 €
Pri permakultúrnom spôsobe záhradkárčenia sa používajú všetky dostupné prírodné zdroje tak, aby podporovali rozvoj autonómnych a udržateľných ekosystémov. Jednoducho povedané, minimálna investícia s maximálnym ziskom. Recyklácia odpadu a vody, používanie solárnej energie, dôsledné nastielanie, pestovanie vo vyvýšených či v štvorcových záhonoch, vrstvenie...Táto kniha vám vysvetlí základy permakultúry tak, aby ste ich mohli okamžite uviesť do praxe. Zoznámte sa s podmienkami pestovania a vlastnosťami viac než 80 druhov zeleniny, ovocia, byliniek a jedlých kvetov a založte si trvalo udržateľnú, úrodnú a výživnú záhradu bez hnojenia a pri úplnom rešpektovaní životného prostredia.
11,07 €
Autoři v této knize přehledně a prakticky popisují techniku a využití solárních teplovzdušných systémů.Po představení úspěšných koncepcí s vyhodnocením výnosů a nákladů jsou podrobně rozebírány jednotlivé prvky solárních vzduchových systémů: kolektory, zásobníky, ventilátory, vedení vzduchu a řízení. Jsou popsány nekryté i průhledně kryté kolektory, průmyslově vyráběné kolektory v porovnání s kolektory zhotovovanými na místě stavby. Jako zásobníky tepla byly kdysi používané štěrkové zásobníky vytlačeny hypokaustovými prvky. Jsou uvedeny praktické pokyny a doporučení pro správné dimenzování velikosti kolektorů, průřezu proudění a kapacity zásobníku. Kapitola o projektování popisuje sladění jednotlivých komponent do jednoho systému a jeho dimenzování. Prezentaci zakončují rady pro ekologické zhodnocení. Druhá část knihy obsahuje příklady realizovaných staveb se solárními vzduchovými kolektory z Německa a Švýcarska a přináší přehled specifických řešení a údajů pro objekty různého určení spolu s možnostmi uplatnění a vývojovými tendencemi.
11,02 €
Geniálně jednoduchý systém vám přinese pěstitelské úspěchy ve třech krocích. Všechny naše nápady a návrhy lze snadno vyzkoušet a napodobit ve vaší zahradě, máte zaručený úspěch. V knize je 14 kompletních řešení návrhu kuchyňské zahrady – od romantické zeleninové zahrádky až po pěstování ve čtvercích. Jednoduše a nápaditě: k úspěchu vedou jen tři kroky! Nechte se inspirovat našimi návody a pak už jen sledujte, jak vám zelenina, ovoce a bylinky rostou před očima. Najdete zde 14 kompletních řešení různých druhů kuchyňských zahrádek - od zahrádky v květináčích a truhlících přes vysoký záhon a bylinkovou spirálu až po romantickou zeleninovou zahrádku. Autor se také věnuje smíšeným kulturám. Vše je srozumitelně vysvětleno a na první pohled je jasné, jak postupovat - díky fotografiím, grafikám, seznamům rostlin a návodům na výsadbu a péči. Abyste si mohli zeleninu, bylinky a ovoce rychle a správně vybrat, jsou nejdůležitější druhy a typy představeny v krátkých portrétech. Příprava kuchyňské zahrádky probíhá ve třech krocích:■ Co potřebujete: schéma řešení prostoru, nákupní seznam se jmény a počtem potřebných rostlin, doporučení ohledně druhů a konkrétních odrůd.■ Jak rostliny zasadit: stanoviště, půda, výsev, vysazování, zakládání záhonů.■ Jak o rostliny pečovat: hnojení,zalévání, řez, rychlé zaplnění mezer vzniklých po sklizni, mulčování a mnohem více - s profesionálními tipy pro práci na vaší zahrádce.
10,96 €
Kniha Pečeme chleba z kvásku a děláme domácí těsta přináší pečící recepty našich babiček na domácí chléb pečivo i různé laskominky jak je shromáždila a podle nich pekla známá propagátorka tradičního životního stylu Alena Gajdušková, která vychází z historických kuchařských knih, dobových živnostenských receptářů, odborných publikací i archivu rodinných, ručně psaných receptů z konce 19. a první poloviny 20. století ale především - sama vše odzkouší, uhněte, upeče...
10,93 €
Uzení potravin má dlouhou tradici. Touto metodou se provádí aromatizace a prodloužení trvanlivosti nejen u klasických surovin, jako jsou maso a ryby, ale chuť se tak dá zjemnit rovněž u soli, vajec, chleba, ovoce, zeleniny, sýra, ořechů, bylinek, a dokonce i sladkostí. A pokud jste si až do dnešního dne mysleli, že udit se dá jen v udírnách, pak se můžete inspirovat celou řadou nápadů, které ve své knize představuje všem milovníkům experimentování a kutilům autorka Cosima Bellersen Quirini.K uzení totiž mohou posloužit i gril, pánev wok, stolní udírna, zakuřovací poklop, trouba nebo plechová dóza od sušenek. Najdete zde nejdůležitější informace o uzení studeným, teplým a horkým kouřem i přehled správného vybavení a vhodného materiálu na uzení.A také to nejpodstatnější – více než 200 originálních i tradičních receptů na přípravu prvotřídních pochoutek. Uzení potravin má dlouhou tradici. Touto metodou se provádí aromatizace a prodloužení trvanlivosti nejen u klasických surovin, jako jsou maso a ryby, ale chuť se tak dá zjemnit rovněž u soli, vajec, chleba, ovoce, zeleniny, sýra, ořechů, bylinek, a dokonce i sladkostí. A pokud jste si až do dnešního dne mysleli, že udit se dá jen v udírnách, pak se můžete inspirovat celou řadou nápadů, které ve své knize představuje všem milovníkům experimentování a kutilům autorka Cosima Bellersen Quirini. K uzení totiž mohou posloužit i gril, pánev wok, stolní udírna, zakuřovací poklop, trouba nebo plechová dóza od sušenek. Najdete zde nejdůležitější informace o uzení studeným, teplým a horkým kouřem i přehled správného vybavení a vhodného materiálu na uzení. A také to nejpodstatnější – více než 200 originálních i tradičních receptů na přípravu prvotřídních pochoutek.
10,74 €
Zjistíte také podrobnosti o sklizni, používání jedlých květů, základním zpracování, přípravě čajů a sušení vašich výpěstků. Ale v knize je i spousta dalších věcí - o vztahu mezi bylinkami a růžemi, o různých typech záhonů vhodných pro pěstování bylinek, o využití balkonu či terasy, jak si navodit atmosféru jižních krajin a jak udělat pěknou kytici či bylinkový věnec.
10,54 €
Kreslení pravou mozkovou hemisférou je metoda, která v člověku otevře dosud skryté schopnosti a možnosti vnímání, a přivede ho tak mimo jiné i k tomu, aby bez zábran a sebevědomě dokázal realisticky kreslit podle předlohy nebo podle modelu. Kniha je rozdělena na kapitoly, které odpovídají jednotlivým dnům kurzu vedeného lektorem. Každá z kapitol pojednává o jednom z nástrojů kresby a nabízí kroky a postupy, které vedou k výtvarnému způsobu zobrazování. Na počátku každé kapitoly je daný konkrétní úkol, který je navede na jiný způsob vnímání, tyto úkoly jsou pak více rozvinuty, až dovedou studenta k vlastnímu volnému grafickému vyjádření. Kapitoly jsou oživeny reálnými otázkami studentů ze skutečných kurzů. Kniha tím získává na přehlednosti, čtenář si lépe vyhledá, jak vyřešit svůj problém.
10,40 €
Vysoké záhony nejsou jen dobrodiním pro záda, ale jsou v zahradě i krásným architektonickým prvkem. Snadno se staví, přinášejí vysoké výnosy nebo poslouží jako okrasné záhony, poutající pozornost. V publikaci naleznete všechno, co potřebujete o vysokých záhonech vědět - od výběru místa a stavby až po osazení rostlinami a péči o ně. Co o tom víme: Všechno, co potřebujete o vysokých záhonech vědět – od výběru místa a stavby až po osazení rostlinami a péči o ně.Praktické rady: Od klasických po moderní – najdete tu snadno uskutečnitelné kreativní nápady pro uspořádání vaší zahrady s vysokými záhony.Nabídka rostlin: Zelenina, bylinky, ovocné a okrasné rostliny. Dozvíte se, které druhy a odrůdy se ve vysokých záhonech dobře cítí a jak se k sobě hodí.Úspěch zaručen: Osm zlatých pravidel, s nimiž se vám všechno podaří. Zkuste trochu jiné uspořádání zahrady a budete chytře zahradničit a bohatě sklízet.
10,40 €
Energetická bilancia prevádzky budov• Tepelná ochrana budov• Potreba energie na vykurovanie• Potreba energie na prípravu a distribúciu teplej vody• Potreba energie na vetranie, klimatizáciu a chladenie• Potreba energie na osvetlenieEnergetický audit budov• Energetická náročnosť budov• Identifikácia projektu• Prehliadka• Energetický audit• Podnikateľský plán• Realizačný projekt – implementácia• Energetický manažment• Prevádzka a údržba• Energetická bilancia a ukazovatele efektívnosti• Technicko-ekonomické vyhodnotenie• Základná spotreba energieEnergetická certifikácia budov• Proces energetického auditu a certifikácie budov• Princípy energetickej certifikácie budov• Softvér pre energetický audit a certifikáciu budovEnergetická kontrola zdrojov tepla a klimatizačných zariadení• Energetická kontrola zdrojov tepla• Kontrola klimatizačných a chladiacich zariadení
10,36 €
Ak v záhrade pestujeme ovocné stromky, kríky a sadenice jahôd, vinič hroznorodý, zeleninu či okrasné rastliny a dreviny a nedopĺňame do pôdy žiadne výživné látky, postupne registrujeme slabšiu úrodu. Kvalita plodov je nižšia a veľkosť a krása kvetov menej výrazná. Vtedy je najvyšší čas aplikovať do pôdy našej záhradky, sadu alebo parku všetky základné živiny a stopové prvky.Ako však zistíme, čo v pôde najviac chýba?V tejto situácii by sme si mali dať urobiť pôdny rozbor, ktorý nám ukáže, aké je zloženie pôdy v našom záhradnom kráľovstve a čo by sme mali do nej zapracovať. Ideálne by bolo, aby sme odpovede našli na jednom mieste a nemuseli ich prácne hľadať v knihách, na internete či zisťovali u skúsených záhradkárov. Na všetky tieto otázky nám odpovie kniha Výživa a hnojenie záhradných plodín z pera dvojice erudovaných pedagógov, docentov zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Ladislava Vargu a Ladislava Ducsaya. Odborná záhradkárska a záhradnícka verejnosť postrádala takúto špecifickú monografiu. Kniha odporúča záhradkárom, ako pestovať záhradné plodiny s rešpektovaním agrotechnických zásad, na ktoré autori na stránkach tejto pestro ilustrovanej knihy podrobne poukazujú. Výživa a hnojenie majú totiž nezastupiteľnú funkciu pri pestovaní plodín a pestovateľskému koníčku dávajú kvalitatívne omnoho vyšší stupeň.Publikáciu nepochybne veľmi srdečne privítajú všetci záhradkári Slovenska. Autori touto formou pomáhajú všetkým záhradkárom a priateľom pôdy, ako najlepšie dopestovať čo najviac kvalitného ovocia, zeleniny i krásnych kvetov a stromkov. Publikácia poradí pri prácach v ovocnom sade a na zeleninových parcelách, aby nám pomohla priniesť vytúženú bohatú úrodu, ale aj pri výsadbe a pestovaní okrasných rastlín a drevín v záhrade či parku.  
10,34 €
V knihe sú portréty 60 vtáčích druhov. Pri každom je fotografia v životnej veľkosti s popisom dôležitých určovacích znakov, často tu nájdete aj doplnkovú fotografiu, na ktorej uvidíte sfarbenie samičky, mláďaťa či zaujímavého chovania. V popise zistíte množstvo zaujímavých informácii o danom vtáčom druhu, aké prostredie tento druh láka a ďalšie informácie o jeho živote v záhrade. Na stránke sú prehľadne uvedené aj informácie o najvyššom zaznamenanom veku, výskyte, ťahu, hlasových prejavoch, hniezdení, type hniezda, počte vajec a ich farbe. Knihu odporúča Slovenská ornitologická spoločnosť. • Záhrada pre vtáky• Hlasy a spev• Mnohé vtáky tiahnu na juh• Portréty vtákov našich záhrad• Vybraní zástupcovia: drozd čierny, vrabec domový a sýkorka belasá- Vtáky veľké ako sýkorka belasá alebo menšie- Vtáky veľké asi ako vrabec- Vtáky veľké asi ako drozd alebo väčšie
10,28 €
Jako každý průvodce i tato knížka se omezuje na pouhý výběr jednotlivých slohových období. Kresbami a popisem jsou představeny jak všeobecně známé, tak i méně známé reprezentativní ukázky naší architektury. Mnohé z těchto ukázek nabízí svým bohatým památkovým fondem sama někdejší moravská metropole Olomouc a její okolí.Publikace mimo přehledný a stručný výklad vývoje naší architektury nabízí na 150 kreseb objektů nebo jejich detailů s nezbytným popisem a výkladem. Vedle obsáhlého soupisu použité a doporučené literatury je kniha doplněna slovníkem speciálních odborných výrazů a pojmů z oblasti architektury a dějin umění.Věříme, že tento nový titul poskytne široké veřejnosti a zejména studentům středních škol základní poučení v dané oblasti.
10,20 €
Tretí diel monografie Mechanika železničných tratí, ktorý priamo nadväzuje na teoretické analýzy a simulácie namáhania a pretvorenia železničnej trate od účinkov zaťaženia koľajovými vozidlami, resp. celými vlakmi, je venovaný Experimentálnej analýze namáhania a pretvorenia komponentov trate. Obsahuje štyri kapitoly venované experimentálnym metódam aplikovaným na hodnotenie chovania konštrukcie trate:- meraniu a analýze elektrických signálov meraných veličín,- meraniu dynamickej odozve trate pri prejazde vlakov,- meraniu statickej tuhosti trate,- skúšaniu a testovaniu komponentov trate v laboratórnych podmienkach.
10,20 €
Všeobecné požiadavky kladené na montované prvky budov■ Terminológia■ Druhy a členenie montovaných prvkov■ Vzhľadové riešenie montovaných prvkov■ Životnosť a údržba■ Kotvenie montovaných prvkov■ Riešenie škár a stykov montovaných dielcov■ Geometrická koordinácia montovaných prvkov■ Montáž montovaných prvkov■ Certifikácia stavebných prvkov■ Požiarne riziko, požiarna bezpečnosť a montované prvky■ Projektová dokumentácia grafického značenia montovaných prvkovVonkajšie montované obklady■ Funkcie vonkajších montovaných obkladov■ Druhy a členenie vonkajších obkladov■ Požiadavky na vonkajšie montované povrchové úpravy■ Požiadavky z hľadiska stavebnej fyziky■ Tepelnotechnické požiadavky■ Požiadavky z hľadiska difúzie vodných pár■ Požiadavky z hľadiska akustiky■ Požiadavky z hľadiska aerodynamiky a hydrodynamiky■ Požiadavky z hľadiska požiarnej ochrany■ Požiadavky z hľadiska zabránenia vzniku korózie■ Špeciálne požiadavky na vonkajšie montované obklady■ Kotvenie vonkajších montovaných obkladov■ Konštrukčné a materiálové varianty vonkajších montovaných obkladov■ Drevené montované obklady■ Montované obklady z prírodného kameňa■ Montované keramické obklady■ Montované silikátové obklady■ Sklené obklady■ Obklady fasád na báze kovov■ Obklady fasád z plastov■ Obklady ako súčasť obvodového plášťa (skladané obvodové plašte)Vnútorné montované obklady■ Druhy, členenie a terminológia■ Funkcie vnútorných obkladov■ Vnútorný montovaný obklad ako súčasť interiéru■ Požiadavky kladené na vnútorné obklady■ Konštrukčné a materiálové varianty vnútorných obkladovPodhľady■ Funkcie vnútorných a vonkajších pohľadov■ Požiadavky kladené na podhľady■ Triedenie podhľadov■ Príklady konštrukčných riešení podhľadov a ich nadväznosť na ďalšie povrchové úpravy■ Osvetľovacie systémy podhľadovMontované podlahy■ Funkcie montovaných podláh■ Druhy a členenie podláh■ Požiadavky na montované podlahy■ Prefabrikované potery. Potery z priemyselne vyrobených platňových prvkov, zhotovené suchým procesom■ Klasické podlahy z dreva a z materiálov na báze dreva■ Povlakové montované podlahy■ Systémové podlahy■ Podlahové čistiace zóny vstupu■ Prechodové a dilatačné lištyMontované deliace konštrukcie (priečky)■ Členenie a druhy■ Funkčné požiadavky na montované deliace konštrukcie (priečky)■ Montáž priečok a vyrovnanie tolerancií■ Montovaná priečka vo vzťahu k dverám■ Špeciálne požiadavky na montované priečky■ Konštrukčné riešenia montovaných priečok
10,20 €
Vynikající příručka pro všechny zájemce o pěstování blízké přírodě obsahuje řadu osvědčených rad jak založit užitkovou a okrasnou biozahradu a úspěšně o ni pečovat. ■ Základní pravidla biozahrady: příprava půdy, kompost, zelené hnojení, organická hnojiva a podíl živin, rostlinné jíchy, smíšené kultury■ Přírodní metody ochrany: prostředky proti mšicím, plžům, hrabošům i houbovým onemocněním■ Zeleninová, bylinková, ovocná i okrasná zahrada: předpěstování, první jarní výsevy, vhodné stanoviště, nejlepší doba sklizně bylinek a jejich uchovávání a mnoho dalšího.
10,11 €
Umění prořezávat a tvarovat rostliny patří k nejdůležitějším praktickým dovednostem, které by měl ovládat každý zahradník. Správný střih znamená, že rostliny budou dobře prospívat, bujně pokvetou a budou se honosit množstvím plodů. Než jednotlivé druhy prořežeme, je potřeba se na ně podívat z celkového pohledu a znát specifické vlastnosti různých rostlin. Teprve pak přinese zákrok úspěch a výsledek, který jsme si přáli. ■ Tvary výhonů, pupeny a tvorba květu■ Proudění rostlinných šťáv a zákonitosti růstu■ Nástroje na prořezávání■ Typy vzrůstu■ Rozdělení řeze podle způsobu prořezávání■ Kořenové odnože a plané výhony■ Kalendář prořezávání
10,09 €
Praktická příručka, která poradí všem pěstitelům, kteří se zajímají o - nyní často prodávané - druhy orchidejí. Představíme vám deset nejběžnějších druhů doma pěstovaných orchidejí, u každé je přehled barevných variet, forem květů, podrobné informace o péči, správném umístění a nejběžnějších problémech. Tyto informace jsou doplněny údaji o přesazování, rosení, zavlažování a hnojení daného druhu aby vaše orchideje dobře prospívaly a potěšily vás krásnými a bohatými květy. Knihu v závěru doplňují informace o hydroponickém pěstování a množení orchidejí.
9,95 €
Na zahradě to žije. Je to místo, kde se včely medonosné i divoké, čmeláci a další užitečný hmyz cítí dobře. Rozmanitost květů, stromů a dalších planých či nešlechtěných rostlinných druhů jim skýtá nejen obživu ve formě pylu a nektaru, ale nabízí i úkryty k odpočinku a rozmnožování. Proč je tedy nepřilákat do naší zahrady? Záleží samozřejmě i na výběru rostlinného materiálu, abychom z ní udělali příjemné místo nejen pro nás, ale i pro užitečný hmyz. Ten se nám odmění snížením množství škůdců a v neposlední řadě i prožitými chvilkami při pozorování hmyzího života.Autorka, zakladatelka a propagátorka přírodních zahrad, na konkrétních příkladech ukazuje, jak lze na různá stanoviště vybrat vhodný rostlinný sortiment a založit zahradu, která celoročně poskytne ideální životní prostor užitečnému hmyzu. Knihu ilustrují četné fotografie nektarodárných a pylodárných rostlin, ruční kresby a zahradní osazovací plány. • Včely a hmyz – proč bychom je měli chránit• Přírodní zahrada – co to znamená?• Hmyzí rostliny pro různá stanoviště• Dřeviny pro včelí pastvu
9,93 €
Bohatě ilustrovaná kniha vás díky srozumitelným textům, stovce kreseb a mnoha fotografiím naučí, co a jak máte správně dělat u včel během celého roku. Vysvětlí vám vazby včel na okolní přírodu a počasí v průběhu střídajících se ročních dob, naučí vás, jak se o včelstva starat, aby se nenarušoval jejich přirozený životní cyklus, jak získat med a ostatní včelí produkty.V první – obecnější či teoretické – části se seznámíte s biologii včely, odbornými termíny, úlovými sestavami, nezbytným včelařským vybavením a také s nemocemi, které poškozují včelstva. Hlavní a zásadní je ale praktická část rozdělená na čtyři roční období. V jednotlivých kapitolách vám autor vysvětlí konkrétní úkony, které musíte udělat v průběhu roku. Témata jsou rozčleněna na dvojstrany, bohatě ilustrovaná a v zájmu srozumitelnosti opatřená i fotografiemi z autorova archivu. Důležité jsou informace o nemocech včel, zejména varoóze, největší hrozbě našich včelstev, i o nutných a účinných opatřeních proti nim. ■ Včela jako druh■ Včelstvo■ Včely a človek■ Včelařské kalendárium■ Včelí produkty
9,93 €
Šikmá strecha■ Zabezpečená proti dažďovej vode alebo vodotesná?    ■ Záklop ako bezpečnostná poistka■ Napojenia a ukončenia■ Strešné detaily: štítová hrana, hrebeň, nárožie (strešná hrana), úžľabie■ Vzhľadové nedostatky■ Častý problém: vikier■ Slabé miesto: strešné okno■ Klampiarske práce■ Strešná krytina z trapézového plechuObytné podkrovie■ Zhotovovanie drevenej konštrukcie■ Vzduchotesnosť■ Detaily vyžadujúce obozretnosťPovlaková krytina plochých striech■ Vodotesnosť plochých striech■ Stojatá voda na streche■ Neopodstatnené šetrenie■ Kľúčové detailyStrešná terasa a balkón■ Osobitosti povlakových krytín terás■ Dverový prah: boj s danosťami stavby■ Krytina nášľapnej vrstvy z iného pohľaduVegetačná strecha■ Ochrana proti prerastaniu koreňov■ Problémy so zelenou strechouČinnosť znalca■ Profil znalca■ Vzťahy so znalcami■ Priebeh sporu■ Rozdiely medzi súdnym a súkromným znaleckým posudkom■ Námietka voči znalcovi■ Spochybnenie znaleckého posudku■ Znalecký posudok■ Kontrola posudku■ Námietka■ Súdne pojednávanie■ Vypočutie znalca■ Znalec ako sprostredkovateľ v spore■ Zistenie skutkového stavu■ Zmier■ Rozhodcovský posudok■ Činnosť znalca pred súdnym konaním■ Potvrdenie o ukončení (preberací protokol)
9,93 €
Teorie rizik ■ Úvod ■ Filozofie rizika ■ Východiska teorie rizik ■ Různé typy rizik ■ Nejistoty a rizika vyplývající ze spolupůsobení inženýrského díla a jeho horninového prostředí Metody hodnocení rizik ■ Historický kontext ■ Východiska analýzy rizik ■ Zásady řízení rizik ■ Základní postupy praktického řízení rizik ■ Nástroje k identifikaci rizik ■ Nástroje pro kvantifikaci rizika ■ Přístupy k hodnocení rizika a jeho přijatelnosti Řízení rizik v průběhu přípravy a výstavby inženýrského díla ■ Specifika řízení rizik během výstavby inženýrského díla ■ Metody řízení rizik v různých fázích přípravy a výstavby inženýrského díla ■ Řízení rizik prostřednictvím různých forem smluvních vztahů ■ Řízení rizik účastníků výstavby inženýrského díla ■ Úloha manažera rizik ■ Financování rizika ■ Informační systém o rizicích ■ Řízení stavebního projektu ■ Rizika soudních sporů Geotechnická rizika ■ Zásady přípravy a provádění geotechnického průzkumu ■ Souhrnná geotechnická zpráva ■ Základní geotechnická zpráva ■ Geotechnický monitoring ■ Geotechnické sledování v průběhu výstavby ■ Důsledky podcenění geotechniky při inženýrských stavbách Budoucnost řízení rizik na inženýrských stavbách
9,93 €
Základní pojmy a koncepční řešení podzemních vedení■ Obecně■ Kategorizace vedení technické infrastruktury■ Prostorové uspořádání podzemních vedení■ Charakteristiky jednotlivých druhů podzemních vedení■ Společné a sdružené trasy podzemních vedení■ Rozdělení bezvýkopových metod výstavby Průzkum a příprava výstavby■ Obecně■ Průzkum pro výstavbu■ Příprava výstavby Výstavba podzemních vedení metodami bez obsluhy na čelbě■ Obecně■ Neřízené metody bez obsluhy na čelbě■ Řízené metody bez obsluhy na čelbě■ Mechanizace práce■ Trouby pro bezvýkopovou výstavbu metodami bez obsluhy na čelbě■ Výpočet protlačovací síly a posouzení protlačovacích trub■ Pracovní šachty a jámy■ Přípojky■ Odstraňování překážek z trasy■ Směrové vrtání Výstavba podzemních vedení průlezných a průchozích průřezů■ Obecně■ Ražení s použitím tunelovacích štítů■ Prstencová metoda výstavby (erektorové ražení)■ Metoda hydraulického protlačování■ Konvenční (cyklické) ražení štol■ Ražení plnoprofilovými razicími stroji (Tunnel Boring Machines – TBM) Příprava oprav a obnovy podzemních vedení■ Příčiny poruch podzemních vedení■ Čištění podzemních vedení■ Kontrola stavu podzemních vedení■ Kategorizace poruch podzemních vedení Bezvýkopové metody oprav a obnovy podzemních vedení neprůlezných průřezů■ Obecně■ Lokální opravy podzemních vedení■ Celoplošné opravy vnitřních povrchů podzemních vedení■ Opravy vedení s narušenou statickou funkcí■ Obnova podzemních vedení v původní trase■ Opravy a napojování domovních přípojek Opravy a obnova podzemních vedení průlezných a průchozích průřezů■ Obecně■ Opravy lokálních poruch a netěsností■ Opravy vnitřního povrchu podzemních vedení■ Komplexní oprava podzemních vedení■ Metody komplexní obnovy (rekonstrukce) podzemních vedení Vybrané odborné termíny (česko-anglický slovník)
9,90 €
Knihu venujeme všetkým ľudom, ktorý by chceli zlepšiť svoje bývanie nielen v paneláku, ale v akomkoľvek bytovom dome. Ak vám nechýba odvaha a ochota uplatňovať si svoje práva, ale aj dôstojne si plniť povinnosti majiteľa bytu, máte naše uznanie. Dúfame, že táto kniha vám pomôže zorientovať sa v otázkach súvisiacich s bývaním a vlastníctvom bytov, s činnosťou spoločenstiev vlastníkov bytov a komunikáciou so správcami domov. Odborné názory ako postupovať pri obnove bytového domu a úspešne zrealizované projekty vám môžu poslúžiť ako inšpirácia na revitalizáciu vášho domu.
9,85 €
Publikace seznamuje čtenáře se základními konstrukčními požadavky na nábytek a zároveň odpovídá na otázky: jak vybrat správný nábytek, na které jeho parametry dát při výběru pozor, jaké matrace jsou optimální pro zdravý spánek, jak zajistit bezpečnost v bytě na základě výběru nábytku a další praktické rady. Nábytková typologie je prezentována na základě činností vykonávaných v bytovém interiéru. Renomovaní autoři doplnili čtivý a přehledný text mnoha názornými kresbami a fotografiemi. Kniha je vhodným zdrojem informací pro studenty architektury a tvorby interiérů i poučným vodítkem pro zájemce o bytovou kulturu.
9,75 €
Dimenzovanie podlahy na zhutnenom podloží■ Podklad na návrh konštrukcie podlahy■ Zaťaženie dopravou■ Návrhová hodnota intenzity premávky■ Podlaha vo vzťahu k podložiu■ Charakteristiky materiálov konštrukčných vrstiev■ Dimenzovanie podlahy■ Návrh krytu podlahy (nášľapnej vrstvy) ■ Niektoré typy manipulačných vozidiel z hľadiska namáhania■ Tenkovrstvové prekrytia■ Manipulačné plochy vo vonkajšom prostredíTechnológia zemných prác a úpravy podkladových vrstiev■ Technológia zemných prác■ Stroje a mechanizmy na zemné práce■ Technológia úpravy a zhutnenia pláne■ Technológia zhotovenia nespevnených podkladových vrstiev■ Stabilizované podkladové vrstvy    Izolácia ako ochrana stavby a životného prostredia■ Izolácia proti zemnej vlhkosti■ Izolácia proti spodným vodám■ Izolácia proti prestupu radónu■ Izolácia proti prechodu tepla■ Izolácia proti otrasom, vibráciám a hlukuNosná doska podlahy■ Klzná medzivrstva pod betónovým krytom podlahy■ Cementobetónový nosný kryt podlahy■ Prostá cementobetónová doska■ Cementobetónová doska s rozptýlenou výstužou■ Cementobetónová doska vystužená oceľovými rohožami■ Dvojito vystužená cementobetónová doska podlahyCementový betón podlahovej dosky■ Zložky betónuTechnológia výroby podlahovej dosky■ Zloženie kameniva■ Výroba betónu, betonárne■ Doprava čerstvého betónu■ Technika spracovania čerstvého betónu■ Tvarovanie betónových plôch■ Ošetrovanie čerstvého betónu■ Povrch cementobetónového krytu priemyselnej podlahy■ Vytváranie škár■ Nový systém rezania Soff-CutNášľapná vrstva■ Požiadavky na pevnosť■ Adhézny mostík■ Tenkovrstvové prekrytie■ Farebné stierkové vrstvy■ Technológia kladenia stierkových vrstiev a vsypov■ Dlaždice malého rozmeru s hranou do 300 mm■ Dlaždice veľkého rozmeru s hranou nad 300 mm■ Tenkovrstvové prekrytie špeciálnou zmesou cementovej malty■ Terazzové povrchy■ Špeciálne živičné prekrytia■ Prekrytia vrstvou sírobetónu■ Drevené podlahy■ Čadičové podlahy■ Špeciálne krytinyRozptýlená výstuž■ Polypropylénové vlákna■ Sklenené vlákna■ Oceľové vláknaPoruchy podláh v priemyselných objektoch■ Poruchy podláh, ich diagnostika a prevencia■ Niektoré príčiny porúch priemyselných podláh a ich prevencia■ Horizontálne pohyby konštrukčných vrstiev podlahy■ Dilatácia dosiek■ Krytie výstuže■ Betón a jeho poruchy■ Výskyt porúch na vonkajších plochách a ich príčiny    Opravy porúch cementobetónových podláh■ Opravy výtlkov■ Poruchy škár■ Sanácia nekontrolovateľných trhlín■ Oprava plytko porušených škár a trhlín■ Nová rekonštrukčná vrstva pevne spojená s podkladom■ Rekonštrukčná vrstva na klznom podkladeObmedzenie vzniku nežiaducich trhlín v betóne■ Druhy trhlín a príčiny ich vznikuKontrola kvality priemyselných podláh■ Preukazné a kontrolné skúšky betónu■ Ďalšie kvalitatívne technické požiadavky na podlahy
9,61 €
Pokud chcete využít výhod, které balíky slámy při pěstování nejrůznějších rostlin poskytují, měli byste se nejdříve intenzivně danou tematikou zabývat a provést i nějaké přípravy. Musíte si ujasnit, kolik místa máte vlastně k dispozici, které rostliny byste rádi pěstovali a kam balíky slámy umístíte.Je dobré začít otázkou, zda si chcete jenom na nějakém menším záhonku z balíků slámy tento způsob pěstování vyzkoušet, nebo jestli to celé chcete pojmout velkoryseji. Krásně osázené slámové záhonky například v bednách od ovoce nebo v proutěné košících na balkoně či terase vypadají opravdu nádherně. Proto si nejprve tuto knihu v klidu přečtěte, protože vám při rozhodování hodně pomůže. Samozřejmě ale můžete uplatnit i svou vlastní kreativitu, možností nabízí tento způsob zahradničení skutečně dost!
9,60 €
Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy■ Energetická politika v krajinách Európskej únie a v SR■ Energetická situácia vo svete a v SR■ Obnoviteľné zdroje energie vo svete a v SR■ Energetická politika a legislatíva EÚ k OZE■ Prognózy rozvoja OZE Slnečná energia■ Energetická dostupnosť slnečného žiarenia■ Výpočet a návrh slnečného kolektora Geotermálna energia■ Výskyt geotermálnej energie■ Výpočet a návrh zdroja geotermálnej energie Energia prostredia■ Dostupnosť energie prostredia■ Výpočet a návrh tepelného čerpadla■ Výpočet a návrh zariadení systému tepelného čerpadla Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoenergetické domy■ Architektonicko-stavebné požiadavky na nízkoenergetické domy■ Tepelnotechnické požiadavky na stavebné konštrukcie a budovy■ Hygienické požiadavky■ Energetické požiadavky na budovy Nízkoteplotné energetické systémy■ Nízkoteplotné slnečné energetické systémy■ Geotermálne energetické systémy■ Nízkoteplotné systémy s tepelnými čerpadlami Výpočet a návrh sálavej plochy nízkoteplotného vykurovania■ Výpočet a návrh nízkoteplotného vykurovania■ Výpočet a návrh sálavej vykurovacej plochy nízkoteplotného vykurovania Energetické hodnotenie nízkoenergetických domov■ Potreba tepla na vykurovanie■ Potreba energie na vykurovanie■ Potreba energie na prípravu teplej vody Energetická hospodárnosť nízkoteplotných systémov■ Energetická hospodárnosť slnečných termálnych systémov■ Hodnotenie hospodárnosti sústav centralizovaného zásobovania teplom■ Certifikácia tepelných čerpadiel pre nízkoteplotné systémy Aplikácie nízkoteplotného vykurovania a využitie OZE■ Solárna energia■ Geotermálna energia■ Tepelné čerpadlá■ Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie
9,55 €
Pořizujete si novou kuchyň nebo se chystáte zmodernizovat tu starou? Tato praktická příručka vám nejen přiblíží nejnovější trendy kuchyňské architektury, ale poskytne vám také dostatek informací k tomu, abyste sami, či s pomocí kuchyňského studia zvládli ideálně rozvrhnout vnitřní prostor kuchyně, navrhnout funkční umístění instalace, zvolit vhodné elektrické spotřebiče a správně je zapojit, vybrat nejvhodnější materiály pro čelní plochy a pracovní desku či zvolit pro kuchyň praktické doplňky (police, zásuvky, kontejnery, karusely, odpadkové koše apod.). Zkušení autoři vám také nezapomenou poradit, jak se správně o novou kuchyň starat, aby vydržela krásná a funkční co nejdéle. V knize dále naleznete:■ více než 80 inspirujících fotografií kuchyňských sestav od předních českých i zahraničních výrobců■ více než 10 názorných schémat■ přehlednou tabulku materiálů čelních ploch (vzhled, výrobní omezení, cena, údržba, opravitelnost, výhody a nevýhody)■ přehlednou tabulku materiálů pracovní desky (charakteristika, údržba, opravitelnost, cena, výhody a nevýhody)■ praktické rady a doporučení■ desatero nové kuchyně
9,51 €
Toužíte po vlastnoručně vypěstované zelenině, ale zápasíte s nedostatkem prostoru? Využijte zeď a zábradlí balkonu, naskládejte záhony na terase nad sebe a vytvořte si vertikální zahradu!Staré bedničky, košíky a nádobí se už zakrátko promění v zásobárnu vitamínů pár kroků od kuchyně. Bude se v ní dařit bramborám, okurkám, rajčatům i hrášku. Pár čerstvých jahod do jogurtu ke snídani a svěží mátové lístky na odpolední ledový čaj – to všechno zvládnete vypěstovat na pár metrech čtverečních. Stačí pár dobrých nápadů a už brzo si dopřejete první vlastní sklizeň. V knize najdete:■ Co je nutné vědět o materiálech, substrátech a péči■ 20 podrobně popsaných návodů■ Seznam druhů zeleniny, kterým se bude na malém prostoru dařit  
9,46 €
Radosť nám poskytuje každá kvetina, okrasný krík či strom, ktoré s úctou do záhradky sadíme a o ktoré sa v priebehu roka staráme, aby priniesli vytúženú krásu, poskytli životnú energiu, zbavili nás každodenných stresov a potešili našu ubolenú dušu. Súhra bylín a drevín patrí neoddeliteľne k sebe, vytvára prirodzenú rovnováhu zvýraznenú textúrou, farbami, symetriou, príjemnou vôňou, ktorá navodzuje pocit dobrej nálady. Autormi publikácie sú uznávaní slovenskí odborníci.Táto bohato ilustrovaná publikácia je ďalšou v edícii Praktické rady záhradkárom, ktorá sa teší veľkej popularite.
9,45 €
Autor sa snaží čitateľom povedať, že trávnik nie je iba niečo zelené, čo treba stále kosiť, ale že je to živý organizmus skladajúci sa z množstva rastliniek, z ktorých každá žije svoj vlastný život. Trávnik prijíma vodu, živiny, rastie pod zemou i nad zemou, reaguje na teplo, chlad, sucho, komunikuje s prostredím a aj s človekom, ktorý sa o ňu stará.Kniha popisuje jednotlivé druhy tráv a ich vlastnosti, pôdy a substráty, ktoré sú základom pre život trávnika. Poskytuje čitateľovi návod, podľa ktorého bude vedieť trávnik správne založiť a úspešne ho pestovať – kosiť, hnojiť, zavlažovať, vykonávať ďalšie odborné úkony, ochrániť ho pred chorobami a škodcami, odstraňovať z neho nežiaduce buriny. Popisuje ďalej mechanizmy na ošetrovanie trávnika, princípy ich funkcie a spôsoby použitia. Informatívne sa zmieňuje aj o trávnikoch top kvality – golfových a futbalových ihriskách. V publikácii sa píše aké trávniky máme v parkoch a čím môžeme nahradiť pravidelne kosený trávnik v nevyhovujúcich podmienkach, aby sme tým vytvorili krásne upravenú plochu. ■ Čo by sme mali vedieť o tráve a trávnikoch■ Druhy tráv v trávniku■ Trávnikové osivo­■ Zeminy a substráty pre trávnik■ Zakladáme trávnik■ Starostlivosť o trávnik■ Buriny v trávniku■ Choroby a škodcovia trávnika­■ Mechanizmy pre pestovanie trávnikov■ Športové trávniky■ Trávniky v parkoch■ Trávniky z umelej hmoty■ Trávniky v podmienkach globálneho otepľovania­■ Náš trávnik od nového roka do silvestra
9,45 €
Táto publikácia by isto nemala chýbať v knižnici žiadnej záhradkárskej rodiny. Je to kniha – pomocník, ktorý vám v mnohých prípadoch pomôže určiť, aká choroba ničí vaše ovocné stromy a kríky a ich úrodu. Pomôže vám definovať chorobu a to je prvý dôležitý krok k jej odstráneniu. Tu nájdete podrobný zoznam všetkých chorôb, ktoré autori predstavujú.Autori v knihe formou všeobecnej charakteristiky predstavujú pôvodcov chorôb viacerých druhov ovocných rastlín. Opisujú najvýznamnejšie opatrenia proti ich chorobám, ktoré sa vyskytujú v jednotlivých obdobiach roka. Poskytujú návod aj pre laikov, aby dokázali odlíšiť napríklad vírusy, baktérie, fytoplazmy alebo huby. Rozdeľujú ich a podrobne opisujú ich devastačné schopnosti pri jednotlivých ovocných druhoch – počnúc jabloňou, hruškou, čerešňou, višňou, cez slivku, ringlotu, marhuľu, mandľu a orech kráľovský, gaštan jedlý až po liesku obyčajnú. Nechýbajú ani kríky drobného ovocia - egreše, ríbezle, maliny, černice, čučoriedky, moruše, až po vinič hroznorodý a jahody.Publikácia obsahuje aj popisy účinkov prípravkov na ochranu rastlín, ochranu zdravia pri ich používaní, ako aj zásady práce s prípravkami na ochranu rastlín. Ponúka prehľad prípravkov proti chorobám ovocných rastlín a v neposlednom rade sa venuje preventívnej ochrane, ekologickým a biologickým metódam ochrany ovocných rastlín proti chorobám. Ochrana ovocných rastlín proti chorobám je po knižných bestselleroch Rok v ovocnej záhrade + biologická ochrana, Rok v zeleninovej záhrade + biologická ochrana, Rok vinohradníka a vinára, Osvedčené rady do záhrady, Záhrada pre krásu, ďalej Záhrada pre úžitok, Výživa a hnojenie záhradných plodín, Trávniky pre krásu, šport a relax, Ochrana ovocných rastlín proti živočíšnym škodcom a Zelenina bez chémie ďalšou publikáciou z obľúbenej edície Praktické rady záhradkárom, ktorej garantom je prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc.
9,45 €
Z ľudovej architektúry je pre Slovensko symbolické predovšetkým drevo. Ľudové staviteľstvo nadviazalo na tradície zrubových stavieb starých Slovanov a hoci pôvodné drevené stavby sa v slovenských dedinách vyskytujú už len ojedinelo, ešte vždy existuje dostatok nádherných ukážok drevenej architektúry. Ich prehliadka patrí k vrcholným zážitkom návštevy niektorých regiónov najmä na strednom a východnom Slovensku. Ľudovú architektúru a umenie možno dnes obdivovať najmä v mnohých pamiatkových rezerváciách ľudovej architektúry. Príkladom sú Čičmany s drevenými domami a bielou ornamentálnou výzdobou či Podbiel so zrubovými domami a šindľovými strechami... Publikácia Ľudová architektúra je tak trochu i turistický sprievodca po vidieckych obciach, v ktorých je čo najkompaktnejšie zachovaná ľudová zástavba. Jej cieľom je poskytnúť čitateľovi čo najkomplexnejšiu predstavu o histórii a súčasnosti obce ešte skôr, ako ju čitateľ navštívi. V tejto publikácii sme v prvej kapitole najväčší priestor poskytli lokalitám, ktoré patria medzi pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry.
9,41 €
Obsah cenníka: 775 - Podlahy vlysové, parketové a povlakové 75A01 Podlahy vlysové a parketové Podlahové soklíky, lišty Podlahové soklíky, lišty Obklad schodov Podlahy vlysové Podlahy mozaikové Podlahy drevené, laminátové Ostatné práce Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové 75A02 Podlahy povlakové Príprava podkladu Príprava podkladu Lepenie PVC podláh na schodiskách Lepenie linoleových  podláh na schodiskách Lepenie kaučukových podláh na schodiskách Lepenie korkových podláh na schodiskách Lepenie textilných podláh na schodiskách Lepenie povlakových podláh na pásku na schodiskových stupňoch Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt PVC podlahy Kaučukové podlahy Korkové podlahy Linoleové podlahy Textilné podlahy Športové povrchy Ostatné práce Presun hmôt pre podlahy povlakové 75B01 Demontáž – podlahy drevené Demontáž soklíkov alebo líšt Demontáž soklíkov alebo líšt Demontáž podláh drevených 75B02 Búranie – podlahy povlakové Odstránenie doplnkov povlakových podláh Odstránenie doplnkov povlakových podláh Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 75C01 Opravy – podlahy vlysové a parketové Doplnenie podláh vlysových Doplnenie podláh vlysových Doplnenie podláh parketových Ostatné opravy 75C02 Opravy – podlahy povlakové Oprava povlakových podláh na schodiskách Oprava povlakových podláh na schodiskách Oprava podlahových soklíkov Oprava povlakových podláh PVC Oprava povlakových podláh kaučukových Oprava povlakových podláh z korku Oprava povlakových podláh zo športového povrchu Oprava povlakových podláh textilných Ostatné opravy  
9,27 €
Celkový prehľad stavebných materiálovŠtruktúra a vlastnosti  stavebných hmôt■ Zloženie stavebných materiálov■ Základné fyzikálne vlastnosti■ Vlhkostné a difúzne vlastnosti materiálov■ Mechanické vlastnosti■ Tepelné vlastnosti stavebných materiálov■ Sálavé vlastnosti stavebných materiálov■ Akustické vlastnosti materiálov■ Rádioaktivita stavebných materiálov■ Chemické vlastnosti■ Biologická odolnosť■ Požiarne vlastnosti stavebných materiálov■ Elektrické a magnetické vlastnosti■ Trvanlivosť stavebných materiálovPopis vybratých stavebných materiálov a výrobkov■ Horniny a výrobky z kameňa■ Keramické výrobky■ Sklo■ Anorganické spojivá■ Malty■ Betón■ Silikátové kusové stavivá■ Kovy■ Asfalty a dechty■ Polyméry■ Drevo■ Ostatné výrobkySkúšanie stavebných materiálov■ Správna laboratórna prax■ Skúšanie betónu■ Skúšanie cementu■ Skúšanie kameniva■ Skúšanie stavebnej ocele■ Skúšanie tehliarskych výrobkov■ Skúšanie autoklávovaných výrobkov■ Stanovenie súčiniteľa tepelnej vodivosti■ Analýza stavebných materiálov
9,27 €
Vnútorné prostredie halových objektov■ Tepelná pohoda vo vykurovaných interiéroch budov■ Lokálna tepelná nepohoda v interiéroch budov■ Hodnotenie tepelnej pohody■ Kvalita vnútorného vzduchu v budovách    Energetická bilancia halových objektov■ Podrobný výpočet energetickej bilancie halových objektov■ Približný výpočet energetickej bilancieVykurovanie halových objektov■ Priemysel, priemyselné parky a stavby■ Priemyselné halové objekty■ Vykurovanie halových objektovTeplovodné podlahové vykurovanie■ Historický vývoj vykurovania■ Výpočet teplovodného podlahového vykurovania■ Konštrukcia podlahovej vykurovacej plochy■ Montáž podlahového vykurovania■ Regulácia podlahového vykurovania■ Prevádzka podlahového vykurovaniaElektrické podlahové vykurovanie■ Historický vývoj elektrického vykurovania■ Výpočet elektrického podlahového vykurovania■ Konštrukcia podlahovej vykurovacej plochy■ Montáž podlahového vykurovania■ Regulácia tepelného výkonu elektrického podlahového vykurovania■ Prevádzka elektrického podlahového vykurovaniaVykurovanie zavesenými sálavými panelmi■ Historický vývoj vykurovania zavesenými sálavými panelmi■ Základná charakteristika zavesených sálavých panelov■ Metodika výpočtu a návrhu■ Konštrukcia a materiál zavesených sálavých panelov■ Regulácia zavesených sálavých panelov■ Kombinácia zavesených sálavých panelov s vetranímVykurovanie infračervenými plynovými žiaričmi■ Historický vývoj vykurovania infračervenými plynovými žiaričmi■ Základná charakteristika■ Konštrukčné riešenie■ Výpočet tepelnej straty■ Metodika návrhu■ Kombinácia žiaričov a spätného získavania tepla■ Regulácia a prevádzkaVykurovanie lokálnymi vykurovacími telesami■ Historický vývoj vykurovania elektrickou energiou a plynom■ Systémy elektrického a plynového vykurovania■ Návrh vykurovacieho telesa■ Výkony vykurovacích telies a ich konštrukčné vyhotovenie■ Umiestnenie lokálnych vykurovacích telies a montážne podmienky■ Regulácia výkonu■ Experimentálne overenie prevádzky elektrických vykurovacích telies■ Príklady riešeniaTeplovzdušné vykurovanie/vetranie■ Zóny vplyvu  na riešenie vykurovacích sústav v priemyselnej hale■ Teplovzdušné verzus sálavé vykurovanie priemyselných hál■ Vykurovanie a vetranie veľkopriestorových objektov priamovýhrevnými nástennými plynovými  teplovzdušnými jednotkami■ Vykurovanie teplovzdušnými jednotkami s bezpotrubným rozvodom vzduchu■ Regulácia výkonu teplovzdušného vykurovania a pripojenie na rozvod elektro■ DestratifikátoryKombinované vykurovanie■ Kombinované teplovodné podlahové vykurovanie s vykurovacími telesami■ Kombinované vykurovanie sálavými a teplovzdušným systémami■ Kombinovaný kontinuálny vykurovací systém ZSP s konvekčnými vykurovacími telesami Energetický audit halových objektov■ Úvod k ENCON procesu■ Kľúčové čísla pre halové objekty■ Príklad energetického auditu halového objektu
9,19 €
Funkcia, typológia a história priehrad a hrádzí■ Údolné priehrady a nádrže■ Hrádze vodných stavieb v rovinnom území a iné typy hrádzí z miestnych materiálov■ Špecifiká – spoločné znaky a odlišnosti zemných priehrad a hrádzí v rovinnom území■ História vodných stavieb – priehrad a nádrží u nás a vo svete■ Sypané priehrady a hrádze vodných stavieb na SlovenskuPodklady pre návrh priehrad a hrádzí■ Vodohospodárske podklady■ Hydrologické podklady    ■ Morfologické a geotechnické podklady a spôsob ich získania■ Priepustnosť skalných hornín v podloží priehrady a prieskum zátopového územia■ Priehrady v komplikovaných prírodných, najmä v geotechnických pomeroch■ Klimatické a iné vplyvy prírodného a urbanizovaného prostredia na návrh priehrady a nádržeTypológia sypaných priehrad a hrádzí vodných stavieb■ Zemné priehrady a hrádze vodných stavieb■ Kamenité (rockfillové) priehrady a hrádze vodných staviebZásady návrhu sypaných priehrad a hrádzí■ Zemné homogénne priehrady a hrádze■ Zemné heterogénne priehrady a hrádze■ Zvláštnosti návrhu kamenitých (rockfillových) priehrad■ Špecifiká a odlišnosti jednotlivých typov priehrad a hrádzíSprievodné výpočty sypaných priehrad a hrádzí■ Filtračný režim telesom a podložím priehrad a hrádzí■ Stabilita priehrad a hrádzí■ Filtračná stabilita■ Výpočet napätí a pretvorení   Monitoring správania priehrad a ich vplyvu na prostredie■ História meraní a pozorovaní na priehradách a rozvoj súvisiacej legislatívy■ Inštrumentácia sypaných priehrad a hrádzí    ■ Meranie na nádržiach a niektoré špeciálne merania v zahraničí    ■ Interakcia nádrží a priehrad s prostredímPoruchy priehrad a hrádzí■ Základné pojmy    ■ Zdroje porúch sypaných priehrad■ Príčiny porúch anomálií, nehôd a havárií sypaných priehrad a hrádzí na SlovenskuRekonštrukcie a sanácie priehrad a hrádzí vodných stavieb■ Predpoklady zvládnutia rekonštrukcií a sanácií■ Spôsoby rekonštrukcií a sanácií sypaných priehrad a hrádzí vodných stavieb■ Príklady rekonštrukcií a sanácií sypaných priehrad■ Príklady rekonštrukcií a sanácií ochranných hrádzí
9,02 €
Bylinky vytvářejí středozemní atmosféru, šíří aromatickou vůni a ozvláštňují kuchyni. Na zahradě, na balkoně nebo na terase si můžete podle svého vkusu vytvořit vlastní kombinaci bylinek. Zahradnická praxe – autorka názorně vysvětluje, jak správně připravit půdu, založit záhon nebo vonnou cestičku a úspěšně byliny pěstovat. Potom už stačí sklízet a pochutnávat si. Portréty nejoblíbenějších bylinek – mezi více než osmdesáti bylinkami určitě najdete rostlinu, která se vám hodí na záhon nebo do květináče. Otázky a odpovědi – autorka odpovídá na nejčastější dotazy pěstitelů bylin.
8,88 €
V této knížce jsou uvedeny popisy a fotografie 300 nejhezčích dřevin a trvalek pro pět nejčastějších stanovišť. Rostliny jsou rozděleny do skupin pro slunná, polostinná a stinná stanoviště, pro skalku nebo pro okraje vodních nádrží. Praktický formát a přehledné uspořádání umožní rychlý přehled o tom, které rostliny mají obdobné požadavky a lze je vhodně kombinovat, a mnoho dalších neocenitelných informací a dobrých rad pro pěstování. 
8,88 €
Tvarování a pěstování bonsají je umění, které poskytuje nejen zábavu, ale i trvalou hodnotu v podobě jedinečného miniaturního stromku. Barevná publikace zkušeného pěstitele nabízí všechny potřebné informace a užitečné rady, jak při pěstování postupovat a jaké existují styly, módní trendy, substráty i nejpraktičtější nářadí. Nechybí ani seznam osvědčených druhů. ■ Co je bonsaj?■ Základní styly■ Správné stanoviště a přesazování■ Znaky kvality dobré bonsaje■ Nářadí, drátování a oddrátování■ Portréty druhů: listnaté dřeviny, jehličnany, kvetoucí dřeviny Něco navíc■ Kalendář péče a venkovní bonsaje■ Mimořádné tvary■ Stromy s osobitým rázem
8,88 €
Prírodné pestovanie ovocia a zeleniny neobohacuje len možnosti nášho stravovania, ale odhaľuje aj súvislosti medzi svetom rastlín a zvierat, zemou, vesmírom a človekom. Pozorovať klíčenie a rast rastlín a pomáhať im pri tomto procese, prežívať neustále sa meniacu hru prírodných dejov, to všetko prináša radosť z práce pod šírym nebom. Autorky nám podrobnou, stručnou a presnou formou ponúkajú poznatky potrebné na úspešné pestovanie a zber zdravého ovocia a zeleniny bez chemických látok. Praktická kniha s množstvom tipov pre každého, kto dokáže oceniť chrumkavé šaláty, voňavé rajčiny, aromatické koreniny a lahodné ovocie z vlastnej záhradky. Annelore Bruns - dlhé roky odovzdávala svoje poznatky o biologickom pestovaní ovocia a zeleniny v rámci vyučovania na nemeckých štátnych vysokých školách a prostredníctvom prednášok v alternatívnych centrách. S pomocou svojho manžela Huberta Brunsa, ktorého obrázky a nákresy doplňujú jej publikácie, vydala dlhý rad úspešných kníh z tejto oblasti. V súčasnosti je činná ako liečiteľka.Susanne Bruns - kráča v stopách svojich rodičov, a hoci kvôli svojim trom deťom zanechala štúdium záhradníctva, je autorkou mnohých kníh o biologickom pestovateľstve, pracovala i pre rozhlas a televíziu. Jej hlavným záujmom bolo a je odovzdávanie poznatkov našich predkov budúcim generáciám.
8,82 €
Živá a kvetoucí zahrada s různými keři, trvalkami a přirozenými úkryty dokáže přilákat užitečný hmyz a drobné živočichy včetně ptáků, ježků a ještěrek. Když se u vás usídlí, brzy získáte pomocníky, kteří pro vás připraví půdu, opylí květiny a pomůžou bojovat se škůdci. V knize s bohatým obrazovým doprovodem se dozvíte:■ jaké podmínky připravit, aby se u vás užitečná zvířata cítila dobře■ jaké rostliny jsou pro drobné živočichy nejvhodnější■ díky podrobným návodům připravíte domečky pro hmyz i ptačí budku. Najdete zde charakteristiky jednotlivých živočišných druhů s krásnými fotografiemi a popisem. Protože když budete dobře znát obyvatele své zahrady, dokážete jim lépe pomoci a také je využít ve svůj prospěch.  
8,73 €
Užitečné rady a skvělé recepty, které těží z mnohaletých zkušeností autora i starých mistrů uzenářů. Nepostradatelná příručka pro všechny milovníky uzení, ať již udí doma, na chatě či chalupě. Její nespornou výhodou je, že populární téma, uzení a udírny, podává komplexně. Najdete zde zasvěcené a přehledné informace, jak si doma správně naložit a vyudit maso, v jaké udírně, jakým dřevem nejlépe udit a při jaké teplotě, jak si postavit na zahradě udírnu a jaké máte pro to možnosti, proč je výhodné solit a nakládat do vlastních směsí, jak správně vyudit chutné párky, klobásy či různé druhy salámů, v čem se liší nakládání ryb, drůbeže a sýrů od nakládání masa atd. A pak tu na vás čeká spousta úžasných receptů na nejrůznější dobroty, nabízející skutečný kulinářský zážitek.
8,61 €
Záhrada je umením vyrastajúcim na mieste a z miesta. Preto poznanie miesta a pochopenie jeho kladov je základným princípom návrhu dobrej koncepcie záhrady. Súčasná záhrada je záhradou jedného majiteľa, ktorý dobre pozná svoju predstavu i svoj pozemok a jeho limity. Vizuálne príťažlivé i prakticky realizovateľné nápady sa však rodia v hlavách pripravených. Dobrú prípravu predstavujú príklady v knihách, ale aj realizované riešenia iných záhrad. Záhradu ani úpravu nemožno preniesť na iné miesto, ale inšpirovať sa dobrým nápadom a vtipným riešením je niekedy lepšie, než pridŕžať sa klasických postupov... ■ Typy a štýly záhrad■ Všeobecné zásady záhradnej tvorby■ Zásady záhradnej tvorby na konkrétnom mieste■ Základné stavby na teréne■ Stavby s vodou na teréne■ Základné stavby nad terénom■ Doplnkové stavby a prvky■ Vegetačná časť záhrady - základné prvky■ Zásady tvorby vegetačnej časti záhrady■ Špeciálne zoskupenia vegetačnej časti záhrady■ Zakladanie záhrady■ Údržba záhrady
8,60 €
Místo pro bylinky se najde snad na každé zahrádce. Nesmí to však být náhodný koutek, protože tyto rostliny potřebují dobré životní podmínky, aby byly schopny vytvářet cenné látky. Tato kniha čtenáři poradí, jak o bylinky dobře pečovat i jak je začlenit do zahrádky, aby byly potěchou i pro oko. Přináší přehled bylinek vhodných pro domácí pěstování, včetně údajů o původu, vzhledu a vlastnostech, ale také návody na sklizeň a konzervaci.
8,54 €
Publikácia sa venuje téme svojpomocnej výroby kompostovacích toaliet. Dnes tradičné vodou sa oplachujúce WC, ktoré sú považované za symbol civilizácie sú hlavnou príčinou zničenia pitnej vody. Naviac sa vďaka nim znemožňuje využitie prirodzeného kompostovacieho procesu, keďže sa tu zmiešavajú tuhé a kvapalné časti ostatkov našej látkovej premeny. Naproti tomu tzv. „ekotoalety“ sú založené na oddelení tuhej a tekutej časti tohto „odpadu“.Kompostovacie toalety prinášajú úsporu pitnej vody a teda i peňazí; zisk kvalitného kompostu, použiteľného v záhrade a možnosť svojpomocnej výstavby systému. V dnešnej dobe je možné si i kúpou zaobstarať rôzne modely kompostovacích toaliet viacerých značiek a funkcií. Táto publikácia sa však zameriava iba na tzv. “šetrnú technológiu” - kategóriu domácky zhotoviteľných toaliet produkujúcich kompost. Príliš pretechnizované, plnoautomatické toalety okrem peňazí pripravia používateľa tiež o pochopenie širších prírodných súvislostí. Autori tejto publikácie veria v také riešenia, ktoré si človek vyberá nie z núdze, ale z dobrej vôle. Nespoliehajú sa na obrovské centrálne, čoraz drahšie a zložitejšie čističky, ktorých chyba netkvie v tom, že sú nákladné, ale že zbavujú ich užívateľov pocitu osobnej zodpovednosti. Podstatnou otázkou ostáva naďalej: „Čo bude s odpadovou vodou? Kde je koniec potrubia?“V publikácii okrem teoretickej prípravy nájdete i opisy stavieb a plány na stavbu podomácky postaviteľných typov ako : Clivus Multrum (vnútorná verzia i exteriérový typ) Kompaktný kompostér Clivus Multrum Jednošachtové toalety Záhradná toalety podľa fínskej normy Dvojkomorové záhradné WC Prekompostér.
8,51 €
Pestovanie zeleniny láka čoraz viac ľudí u nás. Mnohí si chcú dopestovať vlastné plody, o ktorých vedia, že počas dozrievania neprešli spŕškou chemických postrekov a nie sú zdravotnou hrozbou pre deti i dospelých. Autorka tejto knihy ideálne skĺbila jednotlivé postupy pri pestovaní zeleniny z chronologického i odborného hľadiska a doplnila ich mnohými cennými radami.
8,46 €
Správny rez – dvojnásobné množstvo kvetov!V publikácii nájdete: • Najdôležitejšie pravidlá rezu, zákonitosti rastu a potrebné náradie.• 40 rastlín, obdobie vhodné na rez a presný postup pri výchovnom, udržiavacom a zmladzovacom reze.• Množstvo fotografií a názorné ilustrácie.• Ľahko zapamätateľné symboly s informáciami o čase kvitnutia, olistení a o preferovanom mieste tvorby nových výhonkov. Vďaka správnemu rezu vaša záhrada bohato rozkvitne!
8,46 €
Chceli by ste sa podeliť o záveterné slnečné miestečko v záhrade s nejakou rastlinou? Alebo uvažujete o rastline, ktorú by ste mohli pestovať vo väčšej nádobe na terase či balkóne? Odpoveď na obe otázky je rovnaká: Vinič vám v záhrade i na terase v lete poskytne tieň a na jeseň strapce lahodného ovocia. Okrem informácií, ako ho pestovať, chrániť a zberať, nájdete v knihe aj rady, akú odrodu si vybrať, či ako vhodným rezom vytvoriť z viniča špalier alebo pergolu.
8,40 €
Okná■ Geometrická proporčnosť a situovanie okna■ Povrch a farebnosť okna■ Historický vývoj tvaru a konštrukcie okna■ Rozdelenie okien■ Základná terminológia okna■ Rozmery okien■ Funkčné požiadavky na okná■ Konštrukcie drevených okien■ Konštrukcie plastových okien■ Konštrukcie kovových okien■ Konštrukcie okien na kombinovanej materiálovej báze■ Okenné konštrukcie pre budovy s nízkou potrebou energie (pasívne domy)■ Systémy zasklenia okien (sklenené výplne)■ Spoje vlysov okien■ Kovanie okien■ Detail osadenia okien■ Doplnkové konštrukcie okienZasklené steny■ Rozdelenie zasklených stien■ Funkčné požiadavky na zasklené steny■ Konštrukcie drevených zasklených stien■ Konštrukcie kovových zasklených stien■ Konštrukcie plastových zasklených stien■ Konštrukcie bezrámových zasklených stienZimné záhrady■ Historický vývoj zimných záhrad■ Rozdelenie zimných záhrad■ Zimné záhrady na báze dreva■ Zimné záhrady na báze kovov■ Zimné záhrady na báze plastov■ Zimné záhrady na kombinovanej materiálovej bázeDvere■ Historický vývoj dverí a brán■ Rozdelenie dverí■ Požiadavky a kritériá kladené na dvere■ Konštrukčné prvky dverí■ Špeciálne typy dverí■ Posuvné a skladacie (mobilné) prvky■ Automatického otváranie dverí a bránBrány a vráta■ Rozmery brán a vrát■ Požiadavky kladené na brány a vráta■ Rozdelenie brán a vrát■ Konštrukčné riešenia brán a vrát■ Bezpečnostné mreže■ Protiprievanové clony■ Doplnkové prvky priemyselných brán■ Brány v oplotení
8,36 €
Obsah cenníka: 766 - Konštrukcie stolárske 66A01 Stolárske konštrukcie Montáž drevených stien 3 766 Montáž drevených stien 3 766 Montáž madiel 3 766 Montáž stropných sklápacích schodov 3 766 Montáž dreveného samonosného schodiska 3 766 Montáž obloženia stien 3 766 Montáž obloženia podhľadov 3 766 Ostatné 3 766 Ostatné – Montáž ostatných stolárskych konštrukcií 3 766 Montáž obkladu zárubní 3 766 Montáž kuchynských liniek 3 766 Montáž vstavanej skrine 3 766 Presun hmôt 66B01 Demontáž stolárskych konštrukcií Demontáž stien Demontáž stien Demontáž madiel Demontáž stropných sklápacích schodov Demontáž obloženia stien Demontáž obloženia podhľadov Demontáž kuchynských liniek Demontáž nábytku vstavaného
8,36 €
Obsah cenníka: 003 - Lešenie - dočasné žeriavové dráhy 03A01 Lešenie – zriadenie konštrukcií (montáž) Montáž lešenia ľahkého pracovného radového Montáž lešenia ľahkého pracovného radového Montáž lešenia rámového systémového Montáž lešenia pracovného vysunutého Lešenie ľahké pracovné pomocné Montáž lešenia ťažkého pracovného radového Montáž lešenia priestorového Montáž lešeňovej podlahy Ochranné zábradlie a ďalšie ochranné prvky Závesná klietka a závesné lešenie Montáž zaveseného lešenia Výsuvná a hydraulická plošina Montáž lešenárskej konštrukcie rúrkovej Presun hmôt 03A11 Dočasné žeriavové dráhy – zriadenie konštrukcií  (montáž) Montáž dočasnej žeriavovej dráhy 03B01 Lešenie – demontáž konštrukcií Demontáž lešenia ľahkého radového Demontáž lešenia ľahkého radového Demontáž lešenia rámového systémového Demontáž lešenia vysunutého z otvorov Demontáž lešenia ťažkého Demontáž lešenia priestorového Demontáž lešeňovej podlahy Demontáž pracovného resp. ochranného lešenia Doka Demontáž ochrannej siete Demontáž záchytnej striešky Demontáž závesného lešenia na potrubných mostoch Demontáž zaveseného lešenia Demontáž konzoly pre vyloženie Demontáž lešeňovej konštrukcie rúrkovej 03B11 Dočasné žeriavové dráhy – demontáž konštrukcií Demontáž dočasnej žeriavovej dráhy
8,33 €
Jednoduché geometické tvary, fantazijní postavy jako medvídek, kachna či drak - tvarování dřevin je zde vysvětleno velmi podrobně a jednoduše, krok za krokem. Postup je znázorněn a fotografiích, podle kterých snadno dosáhnete úspěchu. V knize je popsáno umění tvarovat keře a stromy do koule, spirály, obelisku, tvarovaného plotu, do tvaru budovy či altánku. Autor, zkušený zahradník, vám vše vysvětlí tak, že si budete moci proměnit svou zahradu podle vlastních představ.
8,21 €
Když se řekne „pilná jako včelička“, mnohdy si ani neumíme představit, co taková včelka během svého krátkého života stihne. Kvůli jednou kilogramu medu nalétá tisíce kilometrů. Ani v úlu nezahálí – čistí své obydlí, neustále krmí svou matku, aby mohla klást vajíčka, pečuje o včelí plod, staví si s geometrickou přesností své voskové buňky a střeží česno před cizími narušiteli. Fascinující dělba práce ve včelstvu uhranula už mnohé z nás. I proto se včelaření stalo pro značnou část lidí celoživotní náplní a láskou zároveň.Zájmovým včelařem se ale můžeme stát v každém věku. Těm, kdo by si chtěli tohoto příjemného a zdravého koníčka osvojit, nabízí tato knížka kompletní informace, které pro začátek potřebují. Zájemce o chov včel zde najde mnoho rad a návodů, jichž může využít v praxi. Kniha z pera dlouholetého praktického včelaře popisuje srozumitelným způsobem vše, co by měl začátečník vědět o včelách, různých typech úlů, rámkových mírách či potřebném technickém vybavení, aby krok za krokem mohl dospět k vlastnímu zdravému včelstvu a k první ochutnávce vlastního medu. Důraz je kladen na správné ošetřování včelstev v průběhu celého roku, aby byla schopna čelit závažným včelím nemocem (varroáza, mor včelího plodu), které dosud není možné zcela zvládnout léčivy. ■ Historie chovu včel■ České včelařství■ Včela medonosná (Apis mellifera)■ Začínáme■ Ošetřování včel v průběhu kalendářního roku■ Nemoci včel■ Škůdci včel
8,13 €
1. Stavba (orgány) stromu■ Kořeny■ Kmen■ Koruna 2. Základní předpoklady pro zahájení řezu■ Výsadbový materiál■ Doba, způsob a technika výsadby■ Opěry k vysazeným dřevinám■ Nářadí a pomůcky vhodné k řezu 3. Účel a cíle řezu 4. Fyziologické aspekty řezu dřevin■ Období převažujícího růstu■ Období plodnosti a stárnutí 5. Význam a rozdělení řezu (obecná část)■ Výchovný řez■ Udržovací řez■ Zmlazovací řez■ Rozdělení řezu podle termínu■ Technika a stupeň řezu■ Rozdělení řezu podle způsobu provedení■ Speciální typy řezu 6. Řez jádrovin - hlavní aspekty■ Řez jabloní■ Řez hrušní 7. Řez peckovin - hlavní aspekty■ Zahnuv způsob řezu peckovin■ Řez slivoní■ Řez třešní■ Řez višní■ Řez meruněk■ Řez broskvoní 8. Řez skořápkovin - hlavní aspekty■ Řez ořešáků■ Řez lísky 9. Řez drobného ovoce - hlavní aspekty■ Řez rybízu■ Řez angreštu■ Řez maliníku■ Řez ostružiníku 10. Řez netradičních ovocných dřevin - hlavní aspekty■ Řez dřínu - Cornus sp.■ Řez hlohu - Crataeagus sp.■ Řez jeřábu - Sorbus sp.■ Řez kdouloně - Cydonia sp.■ Řez mišpule - Mespilus sp.■ Řez muchovníku - Amelanchier sp.■ Řez zimolezu - Lonicera sp.■ Řez bezu - Sambucus sp.■ Řez kaštanovníku - Castanea sp.■ Řez aktinídie - Actinidia sp.■ Řez morušovníku - Morus sp.■ Řez borůvek a brusinek■ Řez rakytníku - Hippophaě sp. 11. Štěpování a přeštěpování ovocných dřevin■ Význam štěpování a přeštěpování■ Odběr a uchování roubů■ Očkování■ Roubování 12. Mezištěpování ovocných dřevin 13. Přeroubování starších stromů■ Přípravné práce■ Technika přeroubování 14. Řez jabloní po přeroubování■ Tvarovací řez přeroubovaných stromů■ Udržovací řez přeroubovaných stromů■ Zmlazovací řez přeroubovaných stromů■ Opětovné přeroubování spojené se zmlazením koruny Slovníček odborných názvů
7,60 €
Zahrádka v květináčích, o kterou se budete dobře starat, vás odmění záplavou pestrých barev a různých odstínů zeleně. Tato celobarevná publikace vás naučí, jak takovou zahrádku založit, jak se o ni starat a jak vybírat vhodné rostliny. Obsahuje i přehledného průvodce rostlin vhodných pro pěstování v květináčích a truhlících s informacemi o jejich pěstování. V knize jsou kapitoly o okenních truhlících, závěsných koších a nástěnných květináčích.
7,59 €
1. Co je sklep 2. Funkce sklepa■ Skladovací prostor■ Pobytový prostor■ Obytný prostor■ Výroba a uchovávání potravin 3. Místo stavby a geologie■ Geologické podloží■ Základová spára■ Podzemní a podpovrchová voda■ Sklep ve svahu■ Sklep na rovině 4. Materiál pro stavbu■ Cihelná konstrukce■ Dřevěná konstrukce■ Kamenná konstrukce■ Betonová konstrukce■ Výplně otvorů 5. Konstrukce■ Samostatně stojící objekt■ Sklep v otevřené jámě■ Sklep budovaný na povrchu■ Sklep hloubený■ Sklep jako rozšiřující objekt■ Hloubený sklep pod jinou stavbou 6. Větrání■ Mikroklima■ Přirozené odvětrání sklepa■ Nucené odvětrání sklepa 7. Izolace■ Izolace sklepa proti vodě■ Suchý sklep■ Mokrý sklep■ Odvedení podzemní vody■ Drenážní roura■ Drenážní štěrkové vrstvy■ Tepelná izolace sklepa■ Technická tepelná izolace■ Izolace proti radonu 8. Topení 9. Sociální zařízení 10. Prováděcí postupy■ Výkopové práce■ Základy■ Minimum pro betonové konstrukce■ Rovný strop■ Montovaná konstrukce stropu■ Monolitická konstrukce stropu■ Provedení klenby■ Šablona■ Zdění cihelné klenby■ Kamenná klenba■ Hloubený sklep do svahu■ Dodatečně budovaný sklep■ Provedení izolace■ Tepelná izolace■ Hydroizolace■ Zasypání konstrukce■ Svislé vrstvy■ Provedení ventilace■ Konstrukce schodiště■ Spárování zdivá 11. Časté problémy a defekty
7,59 €
V tejto knihe nájdete podrobnú charakteristiku dvadsiatich dvoch druhov obľúbených jedlých húb a zrozumiteľné informácie o tom, ako ich zbierať a ako s nimi ďalej pracovať. Súčasťou publikácie je aj niekoľko desiatok výborných receptov na chutné jedlá, v ktorých hlavnú rolu zohrávajú huby. Huby dusené i zapekané, polievky, omáčky a guláše, jedlá jednoduché i s náročnejšou prípravou, jedlá, na ktorých si dozaista pochutíte. Navyše, všetky recepty sú doplnené špičkovými fotografiami.
7,51 €
Autorka této knihy má vynikající odborné vzdělání a velmi bohatou praxi v oblasti feng-šuej. Její kniha je výsledkem studia každého odvětví a stylu feng-šuej. Vznikla na základě potřeby odevzdat západnímu světu poznatky o přínosu této starověké praktiky. Vypráví srozumitelně, soustředí se na to, co je podstatné, a rozptyluje mýty a pověry, které snižují důvěryhodnost této metody, která je ve skutečnosti vědecká a zároveň léčivá.Začíná doslova od základu: jak zkoumat a správně rozčlenit půdorys, jaký vliv mají různé tvary domů a jak se vlastně "měří" a buduje podle feng-šuej. Vynikající je část věnována analýze konkrétních domů (včetně takových, které jsou známé z dějin zločinu!), které slouží jako univerzální příklady a typy. A nezapomíná se ani na přizpůsobení feng-šuej invidivualite toho, kdo bude v domě bydlet, neboť při tomto umění nejde jen o nějaké obecná pravidla, ale práveže i o typ člověka, který prostor používá.
7,44 €
Podkrovný priestor a bývanie■ Výhody a nevýhody bývania pod šikmou strechou    ■ Využiteľnosť podkrovného priestoru■ Priestory s menšou podchodnou výškouPodkrovný byt■ Dispozícia podkrovného bytu■ Vstupné a komunikačné priestory■ Hygienické zariadenia - kúpeľňa a WC■ Kuchyňa a jedáleň■ Obývacia izba■ Priestor pre rodičov – spánok, relax, práca■ Priestor pre deti – spánok, hra, škola■ Strešná terasa, lodžia, balkónKonštrukcia a materiály■ Druhy striech    ■ Konštrukcia a materiály krovu■ Strešný plášť    ■ Podkrovie nie je len krov■ Schody do podkroviaSvetlo v podkroví■ Osvetlenie a preslnenie interiéru■ Strešné okná    ■ VikiereEnergie a podkrovie■ Tepelná a vlhkostná pohoda v podkroví■ Vplyv tvaru strechy na tepelnú pohodu v interiéri■ Zasklené plochy a pohoda v podkroví■ Šikmý strešný plášť a tepelná pohoda■ Spôsob vykurovania, vetranie a tepelná pohoda■ Energetická úspornosť prevádzky podkrovného bytuInšpirácie a netradičné riešenia■ Farebnosť v podkroví■ Netradičné riešenia pri tvorbe podkrovných bytov■ Podkrovie a chata
7,35 €
Betón je v móde. Nečudo, lebo má množstvo predností. Je dekoratívny, tvarovateľný, trvanlivý a lacný –jednoducho dokonalý materiál na rafinované bytové doplnky. Nápaditá dverová zarážka, minimalistický svietnik či vkusné nástenné hodiny – z tohto dlho zaznávaného materiálu možno vyrobiť jedinečné dekoratívne aj úžitkové predmety. Inšpiratívne obrázky a zrozumiteľné návody na betón zaručia aj začiatočníkom pôsobivé výsledky. ■ Pracujeme s betónom■ Svietniky■ Obrázok s príborom■ Kancelárske potreby■ Očíslovaný kvetináč■ Dekoračné predmety■ Nástenné hodiny■ Písmená■ Magnetky■ Dóza s vrchnákom■ Ananás■ Figúrky zvierat■ Váza z betónu a zo skla■ Kvetináč s nápisom■ Dverová zarážka■ Obrázky s nápismi■ Hranaté vázy■ Etažér■ Podložky■ Vázy■ Mydlovnička■ Stojan na tortu■ Tabuľka na uvítanie■ Misky■ Ťažidlá■ Chladič na víno■ Úchytky■ Šablóny
7,32 €
Obsah cenníka: 782 - Dlažby a obklady z prírodného kameňa - montáž 72A01 Dlažby z kameňa Montáž obkladu stupňov doskami z kameňa Montáž obkladu stupňov doskami z kameňa Montáž obkladu soklov doskami z kameňa Kladenie dlažby z kameňa Presun hmôt pre kamenné dlažby 72A01 Obklady z kameňa Montáž obkladu stien Montáž obkladu stien Montáž obkladu podhľadu Montáž obkladu stĺpov Montáž obkladu ostení Montáž obkladu parapetov Výplň dilatačnej škáry Presun hmôt pre kamenné obklady
7,23 €
Přírodní zahrady korespondují se současným zvyšujícím se zájmem o udržitelný způsob života. Snahou autora je ukázat, že zahrada není jenom bojištěm, kde se utkáváme se škůdci a plevelem. Nemusí být ani testovacím místem pro chemikálie, které v zájmu bohaté úrody používáme. A už vůbec nemusí být pracovním táborem, kde se zahradník sedře z kůže. Publikace se naopak snaží ukázat krásu a efektivnost zahradní spolupráce s přírodou, jejímž výsledkem by měl být prostor vhodný nejen pro relaxaci, ale i sklizeň chutné a zdravé úrody. A to všechno s minimem těžké práce a finančních prostředků pěstitele, navíc s pozitivním efektem pro naše životní prostředí. ■ Přírodní zahrada■ Úrodnost půdy■ Rostliny v přírodní zahradě■ Užiteční živočichové na zahradě■ Přírodní rostlinolékař■ Uspořádání a prvky přírodní zahrady
7,20 €
Všeobecná časť• Štruktúra katalógu• Navrhovanie konštrukcií asfaltových vozoviek• Navrhovanie vozoviek s cementobetónovým krytom• Navrhovanie vozoviek s dlažbouKatalógové listy konštrukcií vozoviek• Úvod• Konštrukcie vozoviek v katalógových listoch• Postup pri návrhu konštrukcií pomocou katalógových listov• Katalógové listy• Príklady použitia katalógu
7,14 €
Zájemcům o včelaření kniha nabízí základní informace o všem, co by měl začínající včelař vědět. Úvodní kapitoly se stručně zabývají biologií včel a včelstev, což autor podkládá za velmi užitečné pro pochopení praktických zásahů do včelstev a reakcí včel na ně (superorganismus včelstvo, anatomie včely, obydlí včel).Konkrétní zásahy do včelstev jsou podrobně, ale obecněji, postupně probrány v kapitolách o průběhu včelařského roku (nářadí a pomůcky, práce u včel, včelařův rok). Navazující část příručky se pak věnuje rozdílům a specifikům včelaření v jednotlivých úlových sestavách (klasické dvouprostorové včelaření, nástavkové včelaření). Závěrečné kapitoly se zabývají včelími produkty a jejich získáváním.
6,84 €
1. Úvod 2. Trocha historie■ Vývoj a rozmach střešních zahrad v 16.-18. století■ Vývoj střešních zahrad v 19.-20. století■ Historie střešních zahrad u nás 3. Zkrášlujeme terasy a balkóny■ Než začneme nakupovat■ Materiálová pestrost nádob 4. Zakládání střešních zahrad■ Plánování střešních zahrad■ Předpoklady pro založení střešní zahrady■ Typy střešní zeleně, její výhody a nevýhody■ Zakládání střech s ESZ - technologie a substráty■ Zakládání střech s ISZ - technologie a substráty■ Závlaha■ Systém závlahy■ Technické detaily■ Požadavky na výběr rostlinného materiálu 5. Závěr
6,84 €
Jedinečně koncipovaná celobarevná kniha obsahuje základní informace o zhruba 500 druzích a kultivarech listnatých dřevin, jejichž pěstování připadá v úvahu do našich podmínek.V sortimentu dřevin autor představuje všechny druhy, které jsou v současné době k dostání na našem trhu, upozorňuje na druhy nové, o jejichž pěstování, nárocích a použití zatím není k dispozici dostatek informací. Pozornost věnuje i otázce vhodného začlenění listnáčů do kompozice zahrady.Kniha je určena zahradníkům, zahrádkářům i všem přátelům stromů a přírody vůbec.
6,80 €
Úvodem■ Názvosloví Stručný seznam požadavků na okna Parametry otvorových výplní jako celku■ Odolnost proti zatížení větrem■ Vodotěsnost■ Akustické vlastnosti■ Tepelnětechnické vlastnosti■ Radiační (sálavé) vlastnosti■ Průvzdušnost Materiál a komponenty výrobků■ Plastová okna■ Dřevěná okna■ Hliníková okna■ Ocelová okna Jednotlivé části otvorových výplní a jejich vlastnosti■ Otvorové výplně z plastu■ Otvorové výplne ze dřeva■ Funkční spára■ Kování■ Těsnění■ Křídelní výplně a výplně pevně prosklených rámů Otvorové výplně jako součást stavebního díla■ Návrh otvorové výplně■ Zabudování do stavebního díla - montáž Připojovací spára, dokončení montáže, časté chyby a jejich diagnostika■ Provedení připojovací spáry■ Montáž otvorové výplně, předání a převzetí hotového díla■ Reklamace■ Záruční lhůty■ Podklady předávané objednateli Značky
6,75 €
Možná vás už napadla otázka, proč sousedovi tak krásně zahrádka prospívá a vám ne. Tento stav může mít mnohé příčiny. Může to být špatný výběr rostlin pro vaše stanoviště, na živiny chudá půda nebo nedostatečná ochrana před chorobami a škůdci.Aby se vašim rostlinám, ovoci i zelenině dobře dařilo, musíte jim připravit půdu, ze které budou čerpat živiny. Čím je půda úrodnější, tím zdravěji a vitálněji rostliny porostou. Používání organických a minerálních hnojiv v souladu se specifiky daného stanoviště je proto z ekologických a ekonomických důvodů stále důležitější.Nejstarším a nejpřirozenějším prostředkem ke zlepšování půdy, který známe, je kompost. Vzniká z organických odpadů z domácnosti a ze zahrady a je významným příspěvkem k udržení zdravé půdy. Proto je v knížce kompostování věnována zasloužená pozornost.
6,65 €
S trochou fantazie, radosti z hledání nového uspořádání i manuální zručností lze každou zahradu pomocí nezbytných úprav, praktických novinek nebo prostě jen hezkých doplňků přizpůsobit přáním a potřebám uživatele. S tím vším Vám pomůže tato publikace. Plánování, nápady, výpočet, příprava a podrobné informace o technice, materiálu i nářadí. Navede vás jak stavět svépomocí cesty a plochy, schody a zídky, ochranu proti nežádoucím pohledům a konstrukce pro popínavé rostliny.
6,65 €
Od semene k hotové rostlině. Pěstování venku: pařeniště, fóliovníky, přímý výsev, výsevní pomůcky. Výsevy v praxi: zelenina, letničky, trvalky, dřeviny, pokojové a kbelíkové rostliny. Vegetativní množení rostlin: sazenice, odnože, dělení, řízky a mnoho dalších.
6,65 €
Ušijte si moderní patchworkové a quiltované předměty sama! V různých barevných kombinacích a s ozdobným prošíváním si rychle a snadno vlastníma rukama vytvořte moderní a krásné předměty, např. nákupní tašku, přikrývku či kosmetickou taštičku. Nic tuctového! 1. Teorie■ Základní vybavení■ Látky a výztuhy■ Základy patchworku■ Základy quiltu 2. Praxe■ Podložka■ Nákupní kabela■ Taburet■ Potah na sedlo■ Polštář – kaleidoskop■ Pantofle■ Taška na tablet■ Ze starého trika nové■ Kosmetická taštička■ Pikniková deka■ Polštář – paprsky■ Koš na prádlo■ Přehoz na postel■ Cestovní necesér
6,57 €
Kniha vám pomůže naučit se včlenit prvky japonských zahrad do tuzemského prostředí, které klade na pěstování exotičtějších rostlin jiné nároky. Budete umět spojit do harmonického souladu s rostlinami další typické japonské techniky, jako nevšedně řešené chodníky, cesty, kameny, vodu (jezírka, pítka aj.), písek, dřevěné můstky, lampy apod. Radí, jaké rostliny patří do japonských zahrad, jak o ně pečovat a jak je tvarovat.
6,27 €
Jako každé prostředí, i to pracovní hraje velmi významnou roli v našem životě. Nejen doma, ale i v práci trávíme stále více času. Feng-šuej je dnes již všeobecně uznávané umění, jak si zařídit svůj domov, abychom se cítili dobře a prosperovaly po všech stránkách. Proč tedy tuto starověkou moudrost neaplikovat i na pracoviště? Vhodně uspořádaný prostor, pořádek na stole, příjemná kancelář - to vše je přece důležité, abychom neměli zbytečný stres, lépe si organizovali úkoly a čas, i abychom dobře působili na své klienty či jiné pracovní návštěvy.Autorka podrobně, důkladně a zároveň srozumitelně vysvětluje, jak se pustit do hodnocení toho, jak vlastně máte, nebo měli byste mít, kancelář zařízenou. Začíná od umístění pracovního stolu, od volby vhodného stolu i židle. Dostává se však i k takovým tématům, jako kam si třeba sednout při důležitém jednání. Všechny typické feng-šuej prvky a pomůcky, jako pa-kua, světové strany, pět elementů, vhodné barvy, sektory místnosti (dělba prostoru podle životních oblastí), různé doplňky a typické feng-šuej předměty - s tím vším se v této knize seznámíte zcela přirozeně a postupně. Pod vedením autorky si také budete umět sestavit svůj osobní profil, čili jaká je vaše povaha a co je vhodné pro vás osobně. Feng-šuej totiž nemá jen celkové zásady, ale je postaveno právě na přizpůsobení toku energie a celého prostoru tomu, jaký je jedinec, který daný prostor obývá nebo používá.Důraz je kladen také na komunikaci a spolupráci s kolegy, nadřízenými, obchodními partnery a klienty. Speciální kapitola je věnována bohatství a úspěchu, což je jedna z hlavních témat feng-šuej. Na prosperitu třeba přece dbát při zařizování pracoviště ještě více, než při zařizování domu či bytu! Pro lepší představu a uplatnění tohoto učení ve vlastním životě najdete v knize plno ilustrací.
6,07 €
Chcete pěstovat na své zahradě rostliny v malém či větším skleníku nebo pařeništi? Ať se rozhodnete je postavit vlastními silami nebo koupíte hotovou stavebnici, tato příručka vám poradí s výběrem materiálu a rostlin, se stavbou, s údržbou a s ošetřováním. Každý pracovní krok je jasně a srozumitelně popsán a vysvětlen v textu i na obrázcích.Každý titul edice „vlastníma rukama“ obsahuje více než 200 barevných obrázků. Přehledné symboly pro každý druh práce ukazují na první pohled stupeň obtížnosti, fyzickou a časovou náročnost, potřebné nářadí a předpokládanou úsporu.Vyzkoušené moderní návody pro úspěšnou práci svépomocí jsou zárukou dobrého výsledku.
5,90 €
Jedným zo základných prvkov prípravy investičnej činnosti v cestnom staviteľstve je od roku 1994 proces posudzovania vplyvov stavieb a činnosti na životné prostredie. Odborná literatúra na Slovensku sa uvedenej problematike venuje len z pohľadu celkového výkladu zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov stavieb na životné prostredie. Vplyvom cestnej dopravy na životné prostredie sa na Stavebnej fakulte ŽU zaoberáme dlhodobo a publikácia je výstupom doteraz riešených výskumných úloh. Táto učebnica sa zaoberá mnohými otázkami, ktoré súvisia so životným prostredím a cestnou premávkou so zameraním na hluk, vibrácie a emisie. Snahou autorov bolo opísať základné teoretické poznatky v oblasti pôsobenia a objektivizácie vibrácií, hluku, znečistenia ovzdušia od dopravy a ich aplikáciu pri posudzovaní a hodnotení navrhovanej trasy komunikácie. Rozsah uvedenej tematiky je veľmi široký a preto v knihe sú opísané len vybrané okruhy. Celková problematika je rozdelená do nasledujúcich kapitol:1. Doprava a životné prostredie2. Vibrácie od dopravy3. Hluk od cestnej dopravy4. Emisie z cestnej dopravy5. Modelovanie dopravy a emisií z dopravy6. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
5,79 €
Vlastný spôsob jestvovania, po svojom a so svojimi • Koľko sa doň zmestí• Chvíľa, svetlo, farba, materiál• Osvietenie alebo osvetlenie• Kuchyňa• Obývacia izba• Spálňa• KúpeľňaVizuálne pocityObývať a zdieľať• Krajina a dom, mesto a bytAko sa rodí domov• Miesto v dome, bytie v byteDetail a štýl• Dizajn a štýl    • Starožitnosť a tí ostatní• S obrazmi alebo bez nichKuchyňa po kúskoch • Pre koho to bude?• Varte či nevarte, bez plánu bude galimatiáš• Tvary kuchýň• Charakterná kuchyňa alebo Neberte jej osobnosť• Čo štýl, to moderná kuchyňa Obývacia izba – od maličkostí k vlastnému štýlu• Kto je v obývačke doma• Niekoľko pravidiel, kým vás opantá nákupná horúčka• Hovieť si na moderný spôsob• Odkladať, ukladať, vystavovať alebo skladovať?• Obývačka – dáma, ktorá má štýlSpálňa• Zbytočne budete tajiť • Osvedčené recepty• Veda o posteli• Ako si na matracoch ustelieš• Vlastný štýl nie je chorobaKúpeľňa – z nevyhnutnosti cnosť• Čo skôr• Dobré ráno, dobrú noc• Kto z koho alebo Stará v paneláku• Kúpeľňa, WC a súkromie• Domáce jazerá a vodopády• Sedemdesiat sukieň mala• Štýl kúpeľneMinulé v súčasnom interiéri• Prvá polovica 20. storočia v súčasnom dizajne• Čo priniesli do interiéru 50. roky• Bez rozpakov alebo 60. roky• Ani anjel, ani diabol – minimalizmus• Na konci s dychom alebo Postmoderna
5,76 €
Popínavé rostliny mají dlouhou historii. Publikace obsahuje základy projektování, detailní informace o stavební technice a konstrukci. Návody krok za krokem: budování balkónů, špalírů, loubí a pergol. Podrobný přehled popínavých rostlin napomůže při správném výběru. Od plaménku přes popínavé růže až po tzv. psí víno se dozvíte i tipy pro jejich pěstování a využití. 1. Na počátku byla besídka■ Úvod■ Historie 2. Pod ochranou zeleně: několik slov o projektování■ Funkce a tvar■ Vztah k místu■ Umístění a typy staveb■ Tři příklady■ Stavět s firmou nebo svépomocí? 3. Stavební technika a konstrukce■ Základní prvky konstrukce■ Materiály a způsoby výstavby■ Konstrukční detaily■ Popínavé rostliny v nádobách 4. Krok za krokem: od nápadu■ k zelenému balkónu■ k nástěnnému špalíru■ ke skryté besídce■ k pergole nad terasou 5. Zelené doplňky: přehled popínavých rostlin■ Pět zásad pro použití rostlin■ Způsoby pnutí a konstrukce pro pnutí■ Výsadba a péče■ Přehled rostlin
5,71 €
Moderná a sviežo napísaná, bohato ilustrovaná kniha obsahuje odpovede takmer 100 otázok od pravidelných návštevníkov facebookového profilu pre záhradkárov Rady do záhrady profesor Ivan Hričovský. Autormi odpovedí sú renomovaní odborníci z problematiky ovocinárstva prof. Ing. Ivan Hričovský, DrSc., a Ing. Anna Szabóová, uznávaná odborníčka zo Slovenského zväzu záhradkárov. Ide o výber tradičných otázok záhradkárov pri ich pestovaní, výsadbe, ochranárskych aktivitách, reze či tvarovaní v ovocnej záhrade.
5,62 €
Grafická symbolika 1. Vývoj striech v histórii ľudstva■ Prvopočiatky stavieb striech■ Strechy v staroveku a stredoveku■ Strechy v ďalšom vývojovom období■ Strechy a súčasnosť■ Estetická dimenzia 2. Všeobecne o strechách a krytinách■ Terminológia striech■ Rozdelenie krytín 3. Rozhodujúce faktory, ktoré ovplyvňujú spoľahlivosť krytín■ Klimatické faktory■ Konštrukčné faktory■ Faktory korózie a degradácie materiálov■ Priestorové faktory■ Technologické faktory■ Ostatné faktory■ Faktory klímy pri montáži 4. Povlaková krytina z asfaltovaných pásov■ Všeobecné údaje■ Príklady odporúčaných návrhov konštrukčných detailov 5. Povlaková krytina z fólií■ Všeobecné údaje■ Príklady odporúčaných návrhov konštrukčných detailov 6. Skladaná krytina z asfaltových šindľov■ Všeobecné údaje■ Príklady odporúčaných návrhov konštrukčných detailov 7. Skladaná krytina zo škridly■ Všeobecné údaje■ Príklady odporúčaných konštrukčných detailov 8. Skladaná krytina z vláknitocementových prvkov■ Všeobecné údaje■ Príklady odporúčaných návrhov konštrukčných detailov 9. Skladaná krytina z plechu■ Všeobecné údaje■ Príklady odporúčaných návrhov konštrukčných detailov 10. Transparentná skladaná krytina■ Všeobecné údaje■ Príklady odporúčaných návrhov konštrukčných detailov 11. Monolitická povlaková krytina■ Všeobecné údaje■ Príklady odporúčaných návrhov konštrukčných detailov 12. Vegetačná šikmá strecha■ Všeobecné údaje■ Rozdelenie vegetačných striech■ Skladba vrstiev■ Tiaž vegetačnej vrstvy■ Požiarna odolnosť■ Príklady odporúčaných návrhov konštrukčných detailov 13. Odporúčané zásady navrhovania striech■ Všeobecné konštrukčné požiadavky■ Odvodnenie striech■ Snehové zachytávače
5,62 €
Inteligentné dopravné systémy (IDS)■ Predmet inteligentných dopravných systémov■ Služby inteligentných dopravných systémov■ Kategorizácia inteligentných dopravných systémov■ Záver a odporúčania Funkčné prvky inteligentných dopravných systémov■ Akvizícia a zber údajov v cestnej infraštruktúre■ Spracovanie a poskytovanie informácií■ Komunikácia - prenos informácií■ Distribúcia údajov■ Využívanie informácií■ Architektúra inteligentných dopravných systémov■ Normy, smernice a protokoly■ Systémové inžinierstvo v doprave■ Záver a odporúčania Plánovací, rozhodovací proces a financovanie inteligentných dopravných systémov■ Plánovanie rozvoja IDS■ Rozhodovací proces pri tvorbe a realizácii IDS■ Spolupráca so súkromným sektorom■ Financovanie a zmluvné zásady■ Vecná a časová postupnosť v programe IDS■ Záver a odporúčania Dopravné značky s premennou symbolikou■ Hlavné zásady tvorby a realizácie ZPS■ Základné prínosy ZPS■ Piktogramy■ Kategórie ZPS■ Kvalita úrovne poskytovanej služby ZPS■ Požiadavky na proces tvorby ZPS■ Inštitucionalizácia problematiky ZPS■ Organizačné podmienky pri realizácii ZPS■ Systémová architektúra■ Prevádzkové prostredia systémov ZPS■ Návrh a realizácia systémov ZPS■ Záver a odporúčania Elektronické spoplatnenie■ Mýtny režim■ Systémy a technológie výberu mýtnych poplatkov■ Stavebnotechnické podmienky mýtneho režimu na diaľniciach SR■ Systém elektronického spoplatnenia dopravnej infraštruktúry■ Architektúra systému elektronického spoplatnenia■ Riadiaci počítač mýtnice■ Konštrukcia palubnej jednotky■ Komunikačné rozhrania■ Záver a odporúčania Informačný a riadiaci systém diaľnic■ Technické zariadenia informačného a riadiaceho systému diaľnic■ Aplikačné softvérové vybavenie■ Záver a odporúčania Slovensko-anglický slovníček výrazov používaných v IDS
5,38 €
■ dřeviny slovem a obrazem: 10 nejlepších dřevin do živých plotů, předzahrádek a do venkovských zahrádek, vřesovišť, na stinná stanoviště a ještě mnohem více■ nákup a výsadba okrasných dřevin■ péče, střih, zálivka, hnojení, ochrana rostlin v zimě a před škůdci
5,25 €
V publikácii Krížovky pre všetkých nájdete až 365 pútavých švédskych krížoviek, takže nebudete nudiť žiadny deň v roku. Čaká na vás výzva, tak zamestnajte váš mozog a pokúste sa vylúštiť všetky ukryté tajničky.
5,12 €
Jednoduché návody na stavbu, instalaci a provozování solárních kolektorů sloužících k ohřevu užitkové vody v rodinných domech i jiných obytných budovách za použití běžně dostupných materiálů. Podrobně popisuje výrobu a montáž jednotlivých mechanických dílů i celé soustavy, napojení na stávající topné systémy, upozorňuje na možné chyby při návrhu i stavbě atd. Dimenzování vychází z klimatických podmínek a slunečního svitu v našich zeměpisných šířkách.
4,97 €
Šťastný králičí život! Žít celý rok ve výběhu v zahradě nebo na balkoně - to je pro králíka skutečný sen. Může tu cítit vůni přírody, vnímat vítr, pochutnávat si na čerstvé zelené stravě a v domečku odolném nepřízni počasí najít úkryt před chladem a mokrem. Tato knížka obsahuje mnoho příkladů venkovních výběhů, které ukazují, jak můžete své mazlíčky celoročně ubytovat v různorodě pojatém "letním bytě". Dozvíte se vše podstatné o chování králíka a získáte mnoho cenných tipů ohledně výběru, krmení, péče a ochočení králíka.
4,80 €
Tradícia a vývoj pecí■ Iný kraj, iný spôsob kúrenia■ Kachliarske školy■ Tradícia pecí na Slovensku■ Staré a nové kachlice■ Kultúra ohňaUmiestnenie kozuba a peceNavrhovanie a technické parametre pecí■ Správnym výberom predchádzame drahým chybám■ Oheň sa živí ohňom■ Architektonické navrhovanie pecí■ Navrhovanie pecí■ Pec 3. tisícročia – prognóza vývojaZákladné typy spotrebičov a ich vlastnosti■ Otvorené kozuby■ Stavané pece■ Obstavané pece (kozubové vložky)■ Transportné pece■ Sporáky    Pec alebo kozubová vložka?■ Kozubová vložka■ Stavaná pecStavba, údržba a poruchy pecí a kozubov■ Stavba a údržba pece a kozuba■ Poruchy a chyby pecíVykurovanie stavaným spotrebičom■ Výkony a merania■ Tepelná pohoda■ Zdravé teplo■ Vyplatí sa kúriť drevom?■ Vykurovanie nízkoenergetického domu    Komín a protipožiarna ochrana
4,75 €
Zelené části rostlin, zejména salátu, jsou oblíbenou součástí našeho jídelníčku. Jsou nejen zdravé, ale obohacují pokrmy po stránce chuťové a na talíři vypadají navíc dekorativně. Byla by však škoda zůstávat pouze u jmenovaného salátu, když je možné na zahrádce pěstovat i další druhy listové zeleniny, neméně zdravé a chutné, jako například čekanku, mangold, endivii, polníček, fenykl, šruchu, špenát atd. V této knize se dozvíte o způsobech pěstování těchto zelenin vše potřebné. ■ choroby a škůdci■ volba odrůdy a osiva■ výsev, jednocení, ošetřování■ sklizeň, zpracování, skladování
4,75 €
Zahradní trvalky vyššího typu (20 až 30 cm a vyšší) jsou nejčastěji pěstovaným druhem rostlin v našich zahradách. Publikace se věnuje známým i méně známým trvalkám, nárokům na jejich pěstování a seznamuje s možnostmi množení jednotlivých druhů. Autor u každého druhu doporučuje jejich umístění v zahradě (pěstování solitérní nebo ve větších trvalkových záhonech). Nechybí ani rady jak se vypořádat s případnými chorobami a škůdci, které mohou rostlinky napadnout.
4,75 €
Nestor českého vinařství, profesor Vilém Kraus, připravil aktualizované vydání své velmi úspěšné knihy, v níž vás seznamuje s nejnovějšími odrůdami révy vinné, moderními pěstitelskými metodami a provádí vás celým procesem od založení vinice až po sklizeň zdravých, voňavých a sladkých hroznů. Ve druhém vydání se zaměřil autor na aktualizaci a novinky ve výživě, hnojení a ošetřování révy vinné, uvádí nové odrůdy zapsané ve Státní odrůdové Knize ČR. Odpovědi na své otázky zde najdete bezesporu všichni - ať už vlastníte vinohrad, viničku anebo pěstujete jen několik solitérních keřů na zahradě.
4,70 €
Stolový kalendár časopisu Záhrada prináša čitateľom množstvo praktických rád a informácií o aktuálnych prácach v záhrade na každý týždeň v roku. Nechýba tu ani lunárny záhradkársky kalendár. Informácie sa venujú ovocnej, zeleninovej i okrasnej záhrade. Nájdete tu odporúčania a tipy na pomoc pri ochrane, výžive a hnojení pôdy, návody, ako rezať, tvarovať, omladzovať stromčeky či kríky, a mnoho ďalších rád, ktoré každého záhradkára posunú dopredu.
4,63 €
1.časťVeľké plány a nazeranie k susedom■ Košeľa bližšia, než sme dúfali■ Byt prvý – Bez zábran alebo tri oriešky pre popolušku■ Byt druhý – Rošáda alebo škatule, hýbte sa■ Byt tretí – Aj malá zmena môže priniesť veľký výsledok■ Byt štvrtý – Úplná premena v pánskom štýle■ Byt piaty – Polemika o otázkach zvyku■ Dom prvý – Kúpeľňa s garderóbou v podkroví■ Dom druhý – Moderná a romantická alebo nerušte moje kruhy, snívam■ Dom tretí – Hra s farbami■ Štýl na každé ráno aj každý večer2. časťSkladanie skladačky■ Berte ohľad na kapra■ Druhý krok – sprcha■ Zvyčajne sa pokračuje umývadlom■ Duchampove fontány alebo ďalšie kúsky keramiky■ Make – up■ Nakoniec, nie však na poslednom mieste3. časťVyhrňte si rukávyAlebo dodatok pre tých, ktorí nemajú obe ruky ľavé, aj pre tých, ktorí chcú mať veci pod kontrolou■ Hrubá stavba, nie zhruba stavba■ Obkladačky bez chybičky■ Vaňa aj vanička■ Za pár korún kúpeľna plná rybičiek
4,62 €
Druhý díl publikace Listnatých dřevin pro zahrady a skalky volně navazuje na díl první, který představil nejdůležitější zástupce menších stromů a opadavých kvetoucích keřů. Tentokrát se autor zaměřil především na dřeviny stálezelené. V tvorbě zahrad a parků mají nezastupitelné místo, neboť tím, že jsou olistěné i v zimě, působí blahodárně na psychiku lidí. V době květu jsou pak mnohé, zejména rododendrony, svou škálou barev pastvou pro oči. Podobně jako v prvním dílu i zde je u jednotlivých druhů listnáčů řazených v abecedním pořadí uvedena stručná botanická charakteristika, jejich původ, nároky, použití, způsob rozmnožování, kultivary. Část věnovaná teplomilným dřevinám dokládá, že při správné péči lze i u nás uspět s pěstováním exotičtějších druhů. Text doplňuje latinský a český rejstřík a bohatá obrazová příloha.
4,57 €
Autorka předkládá zajímavé nápady, jak si ozdobit nádoby na pokojové květiny, např. mramorování, malba barvami na sklo, obal na květináč z plsti a twist artu, vánoční zdobení květináče, papiermaché na květináči, s krakelováním, s découpage, proutěný obal na květináč z pediku, z lýka, drátovaný obal a mnoho dalších.
4,47 €
S mladosťou sa okrem radosti, nerozvážnosti a finančnej tiesne spája aj progresívne myslenie. Publikácia ponúka všetkým mladým, ktorí riešia bytovú otázku, množstvo inšpirácií, ako si prvé bývanie zariadiť vkusne, vtipne, úsporne a lacno. Sústreďuje sa na priestory, v ktorých mladí obvykle nachádzajú svoje prvé bývanie – garsónky a podkrovné izby –, rieši umiestnenie počítača a televízora, poskytuje návod na vytvorenie si nábytku a doplnkov vlastnými rukami. S touto knihou sa nemusíte báť, že bude váš byt vyzerať tak nudne ako byt vašich rodičov. ■ Steny, stropy a podlahy■ Nábytok, aký nemá hocikto■ Kreatívne zariaďovanie■ Počítač, televízor a spol.■ Dekorácie, gýče a umenie■ Kreatívne osvetlenie
4,38 €
1. Obecná část■ Množení■ Vytvoření kmínku a zapěstování korunky■ Zálivka a přihnojování rostlin■ Substráty■ Ochrana proti chorobám a škůdcům 2. Popis a nároky jednotlivých druhů Rejstřík latinských a českých názvů rostlin
4,24 €
1. Spotreba energie vo svete a v SR■ Tendencie vývoja spotreby energie■ Koncepcia rozvoja■ Globalizácia svetovej energetiky 2. Energetická koncepcia SR■ Spotreba energie. Cenová politika■ Prognózy a analýzy spotreby energie■ Zdroje energie■ Dohody a kritériá hodnotenia v oblasti životného prostredia■ Legislatíva v energetike 3. Využívanie energie primárnych zdrojov■ Možnosti rozšírenia využitia primárnych zdrojov■ Plynové kotly■ Kogeneračné jednotky■ Tepelné čerpadlá■ Príklady použitia 4. Energetický audit a energetická bilancia■ Metodika auditu. Definovanie možností úspor■ Energetická bilancia■ Podklady na stanovenie energetickej bilancie■ Stanovenie energetickej bilancie 5. Energetický audit a energetická bilancia budov■ Stanovenie energetickej náročnosti podľa noriem■ Kombinovaný spôsob určenia potrieb energie■ Metodika ENCON■ Softvérové spracovanie 6. Rozhodujúce veličiny na stanovenie energetickej spotreby■ Stanovenie postupu■ Spôsob stanovenia vplyvu veličín na spotrebu energie■ Príklad riešenia 7. Proces ENCON■ Ciele procesu. Jeho výhody a nedostatky■ Teoretické a praktické možnosti procesu ENCON■ Metóda kľúčových čísel■ Aplikácia metodiky ENSI v energetickom audite budov■ Aplikácia metodiky ENSI v energetickom audite budov v SR■ Opatrenia ENCON■ Príklady 8. Základy ekonomického hodnotenia výhodnosti investícií■ Podklady na technicko-ekonomické vyhodnotenie, ciele ekonomického hodnotenia■ Základné pojmy a parametre ekonomickej analýzy, hotovostné toky■ Príklady výpočtov 9. Uzatváranie kontraktov. Prevádzka zariadení.■ Spôsob uzatvárania kontraktov■ Návrhy projektov na získanie stanovených úspor energie. Manuál prevádzky■ Tvorba energetického manažmentu■ Organizácia prevádzky a údržby. Meranie energetických a hmotnostných tokov■ Legislatívne obmedzenia■ Legislatívne podmienky a technické možnosti pre prevádzku zdrojov tepla
4 €
Kniha nabízí stavební návod malého větrného zařízení s průměrem rotoru 2,2 m včetně kompletního souboru výkresů. Zařízení se dá snadno a levně postavit a za příznivého větru dává 200 až 500 W elektrického výkonu, což je ideální pro napájení zahradních a rekreačních domků nebo jako doplněk fotovoltaického systému. Je to podrobný a názorný návod i pro začátečníky, kteří se chtějí začít věnovat malým větrným soustavám.Uwe Hallenga je vášnivý kutil a zabývá se již mnoho let profesionálně energetickými zdroji přátelskými k životnímu prostředí, zejména využitím energie slunce a větru.
3,72 €
1. Letem grilujícím světem■ Pohled do historie grilování■ Grilovat lze různě...■ Nejrozšířenější způsoby grilování■ Pravda a fámy o "škodlivosti" grilování 2. Grilování na ohníčku■ Tradiční tábornické ohniště■ Úprava ohniště pro grilování■ Tyčové grily■ Košové grily na dřevo■ Přenosná ohniště■ Překvapující vodní grily■ Stojanové grily na selátko i jehněčí■ Grily vyžadují jiné dřevo než krby 3. Grily na dřevěné uhlí■ Podle čeho gril vybírat?■ Celolitinové přenosné grily■ Přenosné plechové grily s obdélníkovým roštem■ Grily s kruhovým roštem■ Kotlové grily■ Nová generace přenosných grilů na dřevěné uhlí■ Turistické a skládací grily■ K výběru dřevěného uhlí a briket■ Grilovací brikety■ Zapálení a rozdýchání ohně■ S grilováním smíme začít až když...■ Jen pravidelně obracet nestačí!■ Nepřímé grilování umí víc 4. Plynové grily■ Plyn je "in"■ Rozlišení plynových grilů podle působení tepla■ Jak je to se spotřebou plynu?■ Malé přenosné a pojízdné plynové grily■ Plynové kartuše■ Přenosné grily nové generace■ Plynové kotlové grily s "funnelem"■ Plynové grily s lávovými kameny■ Zvláštnosti lávového grilování■ Plynové kontaktní grily■ RBS grily■ Špičkové plynové grily s aroma-mřížkami■ Připojování PB-lahví■ Správný postup připojení a odpojení PB-lahve■ Seřízení a čištění hořáků 5. Elektrické grily■ Stolní elektrické grily■ Kontaktní příklopové grily■ Multifunkční grily "2 v 1" a "3 v 1"■ Indukční grily■ Rakletovací grily■ Přenosná elektrická udírna Anuka 6. Příslušenství ke grilování■ Grilovací rošty■ Grilovací jehly, rožně s pohonem a teploměry■ Nástroje k manipulaci s griládou■ Pomůcky k očistě grilů a jiné 7. Zahradní krby■ Zahradní krb ze stavebnice■ Myslete i na okolí
3,56 €
Čo tak byť originálni a venovať si na výročie svadby nový dom? A pritom nemusíte ani minúť svoje celoživotné úspory. Stačí, keď si všetko vopred dôkladne naplánujete, urobíte si podrobný prieskum trhu, budete sa držať so svojimi požiadavkami pri zemi a priložíte ruku k dielu. Aj to je jeden z príbehov, ktorý môžete spoločne s nami a majiteľmi domu prežiť. Či už sa rozhodnete pre výstavbu nového domu, alebo vám osud priveje do cesty staršiu nehnuteľnosť, nenechajte sa pri výbere stavebných materiálov zlákať „výhodnými“ ponukami. Vyberajte s rozumom a voľte radšej strednú cestu ako najlacnejšie riešenia. Nevzdávajte sa svojich predstáv a požiadaviek, aj keď sa vám zdá, že nemáte na vybraný systém dostatok priestoru. Ak sa poriadne rozhliadnete, zistíte, že existujú kompaktné riešenia typu „všetko v jednom“, ktoré nezaberú veľa miesta a zabezpečia maximálny komfort. Poďte spoločne s publikáciou Staviame a rekonštruujeme zistiť, ako sa to dá bez stresu a zbytočne vyhodených peňazí. Kde na to vziať?• Koľko stojí výstavba domu? Základy domu• Kvalitné základy tvoria základ kvalitnej stavby• Vodorovná hydroizolácia pod murivo Zvislé múry a murivo• Čo sa skrýva pod pojmom hrubá stavba?• Darček k výročiu svadby – vlastný dom• Výber muriva má svoje pravidlá• Ako zhotoviť stenu, ktorá neprepustí hluk? Vodorovné konštrukcie• Pórobetónový montovaný strop bez nadbetonávky• Rýchla obnova balkóna Riešenia pre strechu• Dom nekompromisný v požiadavkách• Akú strechu si vybrať?• Strešné okno na presvetlenie podkrovia Okná• Vyberáme okná• Čo je dôležité pri výbere okien• Na čo si dať pozor pri montáži plastových okien Podlahy a povrchové úpravy stien• Podľa čoho vyberať podlahu?• Hydroizolácia kúpeľne• Ako rýchlo vyrovnať drevenú podlahu• Drsné steny v industriálnom štýle• Sanácia zvlhnutej omietky v garáži• Obnova fasády s trhlinami menšími ako 0,5 mm• Zateplenie obvodového plášťa sivým polystyrénom• Ako ochrániť vlhké murivo pred vzlínajúcou vlhkosťou Vykurovanie a vetranie• Plynové vykurovanie ruka v ruke so solárnym zariadením• Ako správne kombinovať vykurovanie v novostavbe a pri rekonštrukcii• Našli sme riešenie „všetko v jednom“• Zdravé vykurovanie za rozumné peniaze• Plošné podlahové vykurovanie s malou výškou Domy, v ktorých je radosť žiť• Dom plný farieb a radosti• Umenie pohody Záhrada• Záhrada ako park• Nadzemný či zapustený?
3,56 €
Niekedy je aj úplná nedokonalosť absolútne dokonalá. Je to len o tom, ako sa na veci pozeráte. Pretože človek vidí len to, čo chce vidieť. Skúste sa však pozrieť trošku ďalej, za hranicu toho zjavného obrazu, ktorý vám ponúka váš rozum. Až potom budete schopní vidieť to, čo vám daný moment ponúka. Presne takýmito pocitmi sa riadili aj majitelia domov, za ktorými sme sa vydali na návštevu, aby sme vám mohli neskôr sprostredkovať ich príbehy. Ich cestu za vysnívaným domom, ktorá sa na začiatku zdala aj ako úplne zarastená, plná prekážok. Nakoniec však boli radi, že sa na ňu vydali. Nechajte sa viesť svojou intuíciou. Publikácia Dom a záhrada bude na tejto ceste vašou inšpiráciou a východiskom zo spletitého bludiska vybudovaného z neuveriteľného množstva informácií o materiáloch, možných a vhodných či nevhodných riešeniach. Ako získať povolenie?■ Skôr ako začnete stavať Murivo ako základ■ Ako vybrať murivo■ „Vytiahnuť“ múry nemusí trvať večne■ Poznávacie znamenie domu – stará hruška Strop a jeho súčasti■ Do obvodových múrov patrí nosný preklad■ Ako postupovať pri montáži stropu? Na šikmú strechu■ Všetko, čo by ste mali vedieť o škridlách■ Ako namontovať svetlovod do šikmej strechy Okná a vstupné dvere■ Ako sa dá overiť kvalita okien?■ Aby cez okno neunikalo teplo■ Funkcionalistickú vilu si majiteľ postavil svojpomocne■ Aké okná na aký dom? Podlahy nielen na podlahu■ Podlaha nemusí byť len jednofarebná■ Rekonštrukcia podlahy v spálni■ Obklad steny laminátovou podlahou Rekonštrukcia kúpeľne■ Nový obklad do kúpeľne■ Zariadenie kúpeľne Starostlivosť o fasádu■ Obnova fasády znečistenej riasami a hubami Aby bolo nielen teplo■ Minimálne prevádzkové náklady■ Ako vybrať tepelné čerpadlo s funkciou chladenia?■ Zdravé vykurovanie za rozumné peniaze■ Kam umiestniť krb? Riešenia do interiéru■ Deti chcú byť s nami■ Dom kreatívnej dvojice■ Všetky odtiene vidieka Záhrada■ Záhrada bez trávnika■ 10 najkrajších kríkov do záhrad■ Chodníky a cestičky v záhrade■ Pergola s lavičkou■ Popínavky na pergolu■ Ako vybrať záhradné osvetlenie■ Vyvýšený záhon z prírodného kameňa■ Nový trávnik■ Dopĺňame starší štrkový záhon■ Ako si rozumne rozvrhnúť záhradu?
3,56 €
Publikácia Zdravé bývanie prináša 128 strán najdôležitejších tipov, ako vybudovať zdravý a bezpečný domov. Získať nové alebo zmodernizovať staršie bývanie patrí k najväčším životným investíciám každého človeka, a preto má táto publikácia ambíciu vám ponúknuť spoľahlivé rady a odporúčania, ktoré vašu investíciu premenia do vysneného domova. Súčasťou knihy je aj 15 podrobných pracovných postupov, prehľady vhodných materiálov a ich správna montáž, možnosti financovania, ale aj výber zdravých vecí okolo nás – od ovocia vo vašej záhrade až po šarmantné detaily na vašej poličke. Nechýbajú ani návštevy v konkrétnych domoch, ktoré majú prívlastok – zdravé bývanie. Financie■ Ekobývanie má zelenú, financie nie sú problém Základy, hydroizolácia■ Zemné práce a základy■ Ako chrániť spodnú stavbu proti vode?■ Hydroizolácia balkóna a terasy Strecha■ 3 závažné poruchy na šikmej streche■ Tepelná izolácia strechy■ Správny výber strešnej krytiny Suchá výstavba■ Vlhké a mokré miestnosti■ Montáž pórobetónového stropu krok za krokom Ochranné nátery■ Ako vybrať vhodný náter? Podlahy■ Akú podlahu vybrať do interiéru? Okná, dvere■ Ako správne vybrať vchodové dvere?■ Ako zabezpečiť vstupné dvere?■ Vyberáme interiérové dvere■ Ako vybrať vhodné a funkčné okná? Návšteva v rodinnom dome■ So slameným telom■ Spojenie dvoch svetov■ Prekvapivo rýchlo postavený dom Vykurovanie■ Lacné pece – drahý požiar■ Pec kúri a suší dom■ Zariadenia na vysúšanie pecou Kúpeľňa■ Kúpeľňa pre mladú rodinu Zdravé produkty■ Životodarné plody „Stromu života“■ Rozmnožujeme izbovky■ Prírodný dezodorant a mydlo■ Ruža ako chutný dar zdravia■ 10 TOP osvedčených odrôd Drobné vylepšenia■ Malé veľké nápady■ Debničkový kvetináč■ Kúsok tropickej zelene v skle■ Variabilná polica do pracovne■ Stolček z pňa■ Prírodný machový aranžmán Záhrada■ Nová záhrada od základov■ Zateplený záhradný domček■ Sny ukryté pod prístrešky■ Na škodcov a choroby bez chémie?■ Nechajte schody splynúť so záhradou■ Postavme si pergolu■ Plot z drôteného pletiva
3,56 €
S touto publikáciou nemusí byť bývanie v kvalitnom a energeticky hospodárnom rodinnom dome len nesplniteľným snom. Stačí, ak si necháte poradiť od odborníkov. Ich tipy na kvalitné stavebné materiály, správne postupy realizácie rodinného domu či vhodné vykurovacie zariadenia sme pre vás zozbierali na 128 stranách. A samozrejme, nezabudli sme sa pozrieť aj na ekonomickú stránku prevádzky rodinného domu. Jedna vec je totiž postaviť kvalitný dom a druhá zabezpečiť, aby život v ňom nezruinoval váš rodinný rozpočet. To vám pomôžu dosiahnuť najmodernejšie smart riešenia. Dôkazom toho, že nie sú len ilúziou, sú konkrétne domy a ľudia, ktorí v nich žijú. My vás pozývame na ich návštevu. Výstavba domu■ Keď sa spojí krásne miesto, vkus a šikovnosť Zvislé konštrukcie■ Ako vybrať tehly?■ Rýchle murovanie na murovaciu penu■ Jednoduché murovanie a omietanie■ Založenie stavby pred zhotovením muriva Vodorovné konštrukcie■ Účinné prerušenie tepelného mosta■ Ako postupovať pri montáži keramického stropu?■ Cesta z mesta Strecha■ Výstavba podkrovia so sadrovláknitou doskou■ Ako vybrať vhodnú strešnú krytinu?■ Krotenie slnka Okná■ Drevo ako prirodzená súčasť moderného interiéru■ Montáž eurookien■ Vpustite do domu čerstvý vzduch■ Svetlo a tieň podľa vašej nálady■ Pasívny dom s dávkou minimalizmu Podlahy■ Ako bezpečne položiť drevené parkety do kúpeľne?■ Epoxidový náter na betónové podlahy v interiéri Steny, nátery, obklady a dlažby■ Pružná hydroizolácia pod keramické obklady a dlažby■ Nepokazte mozaikový obklad nevhodnou škárovacou maltou■ Ako nalepiť veľkoformátovú dlažbu■ Dom pre Vysočinu Tepelná ochrana■ Zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou■ Podpora nielen na zateplenie rodinných domov Vykurovanie■ Energetická hospodárnosť vďaka správnemu vykurovaniu■ Porovnanie základných zdrojov vykurovania■ Pre aké vykurovacie zariadenie sa rozhodnúť■ Ako si vybrať ten správny kozub■ Zelený komfort pre mladú rodinu■ Ako namontovať sálavý vykurovací panel Prevádzka domu■ Superpohodlné bývanie■ Vhodnou tarifou elektriny a plynu sa dá ušetriť Ekonomická a ekologická výstavba■ So správnou energiou Záhrada■ Vonkajšie schody s obkladom z betónových platní■ Dažďové záhrady
3,55 €
Publikácia Dom a záhrada s podtitulom Staviame a rekonštruujeme je určená pre všetkých, ktorí plánujú svojpomocnú prerábku interiéru aj exteriéru, no rovnako ju ocenia aj tí, ktorí svoje bývanie alebo záhradu ešte len plánujú. Nájdete v nej 35 podrobne spracovaných tém vrátane kompletných pracovných postupov s tipmi, ako predísť možným problémom. Takmer 60 strán je venovaných inšpiráciám do záhrady s praktickými radami na výsadbu rastlín a návodmi na výstavbu záhradného domčeka či realizáciu jazierka. Dom■ 5 tipov na financovanie a ochranu vášho bývania■ Na čo si dať pozor pri výbere hydroizolácie základov■ Staviame z vápennopieskových tehál■ 10 rád, ako správne odvetrať šikmú strechu■ Montáž tesniaceho pásu■ Balkónové zábradlie■ Ako obnoviť staré okná■ Pevná a lacné zábradlie■ Obnova verandovej striešky■ Keramický obklad a dlažba■ Obnova podlahy farbou■ Oprava umývadla za 8 €■ Ekologické a úsporné vykurovanie vďaka tepelným čerpadlám■ 6 najčastejších otázok o podlahovom vykurovaní■ Lepenie drevenej podlahy■ Renovácia drevenej podlahy■ Obklad steny bielym kameňom■ Prečo automatizovať tienenie? Záhrada■ Ako zvládnuť rekonštrukciu záhrady svojpomocne■ Dlažba okolo domu■ 11 krokov ku kvitnúcemu záhonu■ Túžite po nových ružiach?■ Ako podporiť kvitnutie■ Vždyzelené dreviny za drobné■ Ozdoba slnečnej a veternej záhrady■ Zakladanie trávnika výsevom■ Trávnik za jeden deň■ Záhradný domček vo francúzskom štýle■ Obnova terasy do 30 €■ Natierame záhradný altánok■ Záhradný kozub■ Jazierko s vodou zadarmo■ Výsadba vodných rastlín■ Minialtánok s lavičkou■ Pred výberom bazéna
3,55 €
Publikácia Kuchyňa a kúpeľňa ponúka stovky praktických tipov, ako sa popasovať s návrhom a zariadením týchto vyťažených miestností. Časti venované dispozícii a ergonómii dopĺňajú návštevy v konkrétnych kuchyniach a kúpeľniach a návrhy skúsených architektov, ktorí prinášajú riešenia rôznych typov priestorov. Publikácia poradí aj s výberom jednotlivých zariaďovacích prvkov, spotrebičov a nezabudlo sa ani na úsporné riešenia či rôzne detaily, s ktorými sa pri zariaďovaní kuchyne či kúpeľne môžete stretnúť. Financovanie■ Ako na financovanie rekonštrukcie Kuchyňa■ Pred výberom kuchyne■ Kuchyňa v malíčku■ 9 nápadov, ako obliecť kuchyňu■ Čím prekvapí kuchynská doska■ Srdce kuchyne■ Plocha s dvomi P – praktická a pekná■ Akú podlahu zvoliť?■ Vyťažte z nej maximum■ Kuchyňa, kde rozvoniavajú aj kvety■ Kuchyňa v stiesnenom priestore■ Ešte krajšia kuchyňa■ Vyfarbená životom■ Láska na prvý pohľad Domáci pomocníci a šetrenie■ Aby pomocníci pomáhali■ Ani kvapka nazmar alebo ako ušetriť na vode Kúpeľňa■ Pred výberom kúpeľne■ Kúpeľňa do pohody■ Kúpeľňa pre každého■ Zásady praktickej kúpeľne■ 4 charizmatické kúpeľne■ Ako nafúknuť malú kúpeľňu?■ A na podlahu dáme...■ Kúpeľňa ako zelená oáza■ 2 riešenia panelákovej kúpeľne■ Kúpeľňa pre mladú rodinu■ Ako na dovolenke■ S citom a provensálskym šarmom
3,55 €
Ak idete navrhovať záhradu či rekonštruovať dom, tento magazín jednoducho musíte mať! Hobby vydanie tých najlepších pracovných postupov z časopisu Urob si sám prináša postupy, ktoré v ostatnom období najviac zaujali tisíce čitateľov. Dve tretiny magazínu sú venované obľúbenému miestu na relax – záhrade, ale nechýbajú ani ďalšie populárne pracovné postupy týkajúce sa výstavby a údržby bazéna, kozubov aj jednotlivých stavebných častí rodinného domu. A ešte čosi – prinášame aj postupy, ktoré hravo zvládnu aj dámy! Záhrada■ Naštartujte trávnik do novej sezóny■ Závlaha pohodlne a úsporne■ Živý plot v plnej kráse■ Túžite po nových ružiach?■ Pripravte sa na sezónu tulipánov■ Šalátový záhon v hrantíku■ Užitočný vyvýšený záhon■ Zasaďte si ovocný strom■ Muškáty kvitnúce celé leto■ Anjelsky krásne■ Rozžiarte plot jasnými farbami■ Jarná kvetinová žardiniéra■ Bylinkové kvetináče■ Betónové kvetináče■ Drevený kvetináč s dlhou životnosťou■ Vysádzame veľký rohový črepník■ Prenosná debnička na kvety■ Debničky na ovocie a zeleninu■ Záhradná chatka■ Stavba záhradných schodov■ Drevená latrína v záhrade■ Ukladáme vonkajšiu dlažbu■ Stolička do záhrady■ Pohodlný záhradnícky stôl■ Záhradný stôl so svietnikmi■ Ako si privolať jar■ Lampáš na terasu■ Z postele hojdačka■ Veselé gumáky a ozdobné fľaše■ Štýlová rekonštrukcia skrinky■ Dostaňme ich do formy■ Čistý vzduch a plno energie Vykurovanie■ 9 kozubových inšpirácií■ Stavba teplovzdušného kozuba■ Vymetanie komína Bazény■ Stavba betónového bazéna■ Bazén pre každého■ Ako namontovať zastrešenie■ Údržba bazéna Zatepľovanie■ Skráťte si čas zatepľovania■ Izolácia stropov v garáži a pivnici Murovanie■ Tehlové obvodové múry■ Montujeme keramické stropy Okná, dvere, interiér■ Murovanie v okolí okna■ Údržba a nastavenie okna■ Opravujeme drevenú zárubňu■ Palubovka a doskové podlahy■ Montáž zásteny v sprchovacom kúte
3,22 €
1. Příprava nových ploch pro jarní výsadbu 2. Průběžná činnost v lednu a únoru 3. Předjarní řez dřevin■ Rez popínavých dřevin■ Rez růží■ Rez vřesů a vřesovců 4. Odstraňování zimní ochrany 5. Vegetativní rozmnožování dřevin na jaře■ Hřížení■ Dělení■ Množení bylinnými řízky 6. Generativní způsob množení■ Výsev listnatých a jehličnatých dřevin■ Výsev letniček 7. Pěstování bambusů■ Výsadba bambusů■ Použití■ Rozmnožování bambusů 8. Všeobecně o hnojení a přihnojování v zahradě 9. Jarní výsadby 10. Příprava rostlin na letnění 11. Jezírko na jaře 12. Jarní řez dřevin 13. Ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům■ Fyziologické poruchy■ Choroby■ Škůdci 14. Trávník od jara do podzimu 15. Letní řízkování stálezelených dřevin 16. Průběžné letní práce 17. Řízkování jehličnanů
3,16 €
Na návšteve■ Prostá vidiecka romantika■ Chata, ktorá žije s riekouFinancie a legislatíva■ Chata či chalupa?■ Atraktívny relax či komfortné chalupárčenie?■ Koľko stojí oddych ■ Ako postaviť alebo rekonštruovať chatu bez problémov■ Čo si trúfa na zlodejov■ Chalupa potrebuje dobré mreže a poistku■ Skôr než poviete „platí“Stavba■ Stavba na kľúč?■ Chata nahrubo■ Aj chata potrebuje základy■ Chráňte chatu pred radónom■ Sezónne výhľady■ Konštrukčné riešenia krovu■ Akú strechu na chatuRekonštrukcia■ Keď omietka nedrží ■ Ochrana muriva sanačnou omietkou■ Injektovanie vlhkého muriva■ Dvere a okná vo výslužbe■ Zraniteľné podlahy■ Poškodenia krovu■ Ochrana drevených konštrukcií■ Strecha na šikmej ploche■ Ako vyzrieť na plochú strechu ■ Žľaby a odkvapy – dôležité detaily■ Keď komín vypovie poslušnosť■ Romantika pod šikminamiVykurovanie■ Teplo v chalupe■ Zimy sa báť nemusíte■ Kozub a pec – darujú teplo, potešia okoExteriér■ Záhrada podľa vzoru príroda■ Chalupárske ploty a plôtiky■ Kvitnúca lúka pri chalupe■ Bezpečne do cieľa■ Kríženec dreva a plastu■ Rozšírte záhradu o ďalší rozmer■ Usaďte sa, prosím■ Drevo ako nové■ Jazierko na prírodný spôsob■ Na boj s trávouInšpirácia■ Bohatá úroda z fasády■ Večery pri ohníčku■ Okná do rozprávky■ Drevo, kameň a duch minulosti
3,15 €
V publikácii je prezentovaných 140 riešení rodinných domov z produkcie 20 rozličných slovenských architektonických ateliérov. Jednotlivé projekty sa vyznačujú štýlovou rôznorodosťou a čitateľ tak má možnosť vybrať si dom, ktorý najviac vyhovuje jeho predstavám. Projekty sú rozdelené do troch kategórií: Economy, Classic a Extra. Súčasťou knihy je aj cenník a kontakty na autorov projektov. Projekty rodinných domov:■ kategória ECONOMY (9 projektov × 2)■ kategória CLASSIC (41 projektov × 2)■ kategória EXTRA (20 projektov × 2) ■ Cenník a kontaktné adresy projektantov Inšpiratívne články:■ Dom, ktorý chráni pred povodňami■ Domov plný rodinnej pohody■ Ako správne vybrať spevnené plochy okolo domu■ Príjemný mix
2,99 €
1. Podzim z hlediska fyziologie rostlin 2. Výsadba a přesazování dřevin■ Přesazování velkých dřevin■ Úspěšnost při přesazování dřevin■ Zakládání živých plotů 3. Rozmnožování některých dřevin a trvalek■ Generativní způsob množení■ Výsev trvalek a skalniček■ Vegetativní způsob množení 4. Zazimování přenosných rostlin 5. Péče o cibulovité a hlíznaté rostliny■ Přirychlování cibulovin■ Přirychlování dřevin 6. Tvarování a řez dřevin■ Rez listnatých opadavých keřů■ Řez listnatých stálezelených keřů■ Rez jehličnanů■ Rez popínavých dřevin■ Řez živých plotů 7. Zimní ochrana rostlin■ Nejčastěji používané ochranné materiály■ Jak chránit konkrétní rostliny 8. Péče o trávník 9. Zakládání kompostu 10. Ochrana proti těžkému sněhu 11. Ovocné dřeviny v okrasné zahradě■ Správná doba výsadby
2,98 €
V publikácii je prezentovaných 142 riešení rodinných domov z produkcie 23 rozličných slovenských architektonických ateliérov. Jednotlivé projekty sa vyznačujú štýlovou rôznorodosťou a čitateľ tak má možnosť vybrať si dom, ktorý najviac vyhovuje jeho predstavám. Projekty sú rozdelené do troch kategórií: Economy, Classic a Extra. Súčasťou knihy je aj cenník a kontakty na autorov projektov. Projekty rodinných domov:■ kategória ECONOMY (12 projektov × 2)■ kategória CLASSIC (38 projektov × 2)■ kategória EXTRA (21 projektov × 2) ■ Cenník a kontaktné adresy projektantov Inšpiratívne články:■ Dom lacnejší než podnájom■ Dom plný svetla, slnka a radosti■ Moderný vidiecky dom■ Zimná záhrada ako domáce wellness
2,98 €
V publikácii je prezentovaných 136 riešení rodinných domov z produkcie 21 rozličných slovenských architektonických ateliérov. Jednotlivé projekty sa vyznačujú štýlovou rôznorodosťou a čitateľ tak má možnosť vybrať si dom, ktorý najviac vyhovuje jeho predstavám. Projekty sú rozdelené do troch kategórií: Economy, Classic a Extra. Súčasťou knihy je aj cenník a kontakty na autorov projektov. Projekty rodinných domov:■ kategória ECONOMY (15 projektov × 2)■ kategória CLASSIC (31 projektov × 2)■ kategória EXTRA (22 projektov × 2) ■ Cenník a kontaktné adresy projektantov Inšpiratívne články:■ Elegantne a čisto (vyriešený rodinný dom)■ Moderné bývanie s drevenými oknami■ Plynulo a do detailu■ Veľkorysý bungalov
2,96 €
Poradenstvo■ Chcete ušetriť na bývaní? ■ Aj budovy majú svoje štítky Dom, ktorý šetrí■ Energeticky úsporné domy – rodinný sociálny pilier ■ Aktívna investícia do pasívnehoÚsporné stavanie■ Racionálne na stavbe■ Moderné z tradičného■ Celé drevené■ Zásady pri výbere okna■ Pre lepšiu klímu aj úspory■ Zastrešené úspory ■ Tri EZatepľujeme■ Aj dom potrebuje teplý kabát ■ Skontrolujte si kvalituŠetríme teplo■ Hospodárna prevádzka, nízke náklady ■ Menej paliva, viac tepla■ Teplé nohy, chladná hlava■ Nová éra kachliarstva ■ Nepodceňujte údržbu komína■ Aby tiekla tepláAlternatívne zdroje■ Z lona prírody ■ Keď slnko podkuruje■ Majiteľom vlastnej elektrárne ■ Energia čakajúca predo dvermi■ Úľava pre prírodu, úspora pre nás■ Úspory padajúce z nebaÚsporná domácnosť■ Odtajnený svet svetla ■ Domov za menej peňazí
2,89 €
Legislativní požadavky na privátní bazényOtázka č. 1 - Chci si postavit vlastní bazén?Otázka č. 2 - Kolik je s bazénem práce a jsem připraven se o něj starat?Otázka č. 3 - Z jakého materiálu bazén postavit?■ Nadzemní fóliové bazény s nafukovacím límcem■ Nadzemní fóliové bazény s pevnou stěnou■ Zapuštěné fóliové bazény s pevnou stěnou■ Zapuštěné betonové bazény s vyztuženou fólií■ Zapuštěné betonové bazény s vypínanou fólií■ Zapuštěné polypropylenové bazény■ Zapuštěné laminátové bazény■ Zapuštěné laminátové bazény nové geberace■ Zapuštěné keramické bazény■ Zapuštěné laminátové bazény s výztužným jádrem■ Zapuštěné betonové bazény s keramickým obkladem■ Zapuštěné nerezové bazény■ Zapuštěné bazény - ostatní■ Závěrečné zhodnocení výstavbových variant priváních bazénů■ Komentář k výsledkům hodnocení jednotlivých variantOtázka č. 4 - Jakou velikost bazénu vybrat?Otázka č. 5 - Jaký by měl mít bazén tvar?Otázka č. 6 - Jaké schodiště by měl bazén mít?Otázka č. 7 - Trubní, nebo beztrubní rozvody vody?Otázka č. 8 - Je nutné uvažovat o bezpečnosti bazénu?Otázka č. 9 - Zastřešení bazénu - ano či ne?Otázka č. 10 - Jak zakrýt bazén, pokud se mi nelíbí zastřešení bazénu?Otázka č. 11 - Jaké jsou možnosti vytápění bazénu?Otázka č. 12 - Bazén s tepelnou izolací, nebo bez ní?Otázka č. 13 - Bazén s přelivovou hranou, nebo bez ní?Otázka č. 14 - Zvolit kartušovou, nebo pískovou filtraci?Otázka č. 15 - Jak dezinfikovat bazénovou vodu?Otázka č. 16 - Jakým příslušenstvím bazén vybavit?Otázka č. 17 - Osvětlení bazénu - ano, nebo ne?Otázka č. 18 - Pro jak velke provozní zatížení se daný bazén navrhuje?Otázka č. 19 - Stavba svépomocí, nebo stavba "na klíč"?
2,80 €
V publikácii je prezentovaných 150 riešení rodinných domov z produkcie 26 rozličných slovenských architektonických ateliérov. Jednotlivé projekty sa vyznačujú štýlovou rôznorodosťou a čitateľ tak má možnosť vybrať si dom, ktorý najviac vyhovuje jeho predstavám. Projekty sú rozdelené do troch kategórií: Economy, Classic a Extra. Súčasťou knihy je aj cenník a kontakty na autorov projektov. Projekty rodinných domov:■ kategória ECONOMY (19 projektov × 2)■ kategória CLASSIC (34 projektov × 2)■ kategória EXTRA (22 projektov × 2) ■ kategória GARÁŽE (4 projekty) ■ Cenník a kontaktné adresy projektantov Inšpiratívne články:■ Druhý, lepší■ Vysnívaný komfort■ Čierny kváder, biele srdce
2,75 €
Stolový kalendár časopisu Záhrada na rok 2023 prináša čitateľom množstvo praktických rád a informácií o aktuálnych prácach v záhrade na každý týždeň v roku. Nechýba tu ani lunárny záhradkársky kalendár. Informácie sa venujú ovocnej, zeleninovej i okrasnej záhrade. Nájdete tu odporúčania a tipy na pomoc pri ochrane, výžive a hnojení pôdy, návody, ako rezať, tvarovať, omladzovať stromčeky či kríky, a mnoho ďalších rád, ktoré každého záhradkára posunú dopredu.
2,66 €
Publikácia pojednáva o dynamických výpočtoch mostov na pozemných komunikáciach. Samozrejme, že nepostihuje dynamické výpočty v celej svojej šírke a rozmanitosti, ale venuje sa v podstate dvom hlavným problémom:1. Výpočtu základných dynamických charakteristík mostných konštrukcií - t.j. výpočtu vlastných frekvencií a tvarov vlastného kmitania.2. Výpočtu vynúteného kmitania mostných konštrukcií, hlavne od účinkov pohybujúcich sa cestných vozidiel. Autor verí, že predkladaná publikácia sa stane dobrou pomôckou poslucháčom inžinierskeho i doktorandského štúdia stavebných fakúlt vysokých škôl, pracovníkom výskumu, odborníkom technickej i projekčnej praxe a zaujímavou odbornou publikáciou pre širokú odbornú verejnosť. Z obsahu:■ Zoznam najdôležitejších označení■ Vývoj problému a prehľad o súčasnom stave riešenia■ Vlastné kmitanie mostných konštrukcií■ Vynútené kmitanie mostných konštrukcií■ Vyšetrovanie mostných konštrukcií na modeloch
2,40 €
Drevené palety sú veľmi populárne a čoraz častejšie sa využívajú v záhrade i v domácnosti. Ak máte palety a neviete čo s nimi, stačí trochu inšpirácie a dokážete si vyrobiť unikátny nábytok. Pomerne lacno a jednoducho z nich vyrobíte stojan na fľaše, skrinku pod televízor, stôl či dokonca posteľ. Takýto nábytok sa ideálne hodí na chatu, terasu, balkón a neraz nájde využitie aj v byte. ■ Stojan na vínové fľaše■ Vešiak na stenu■ Dvojlôžková posteľ■ Polička na bylinky■ Peleštek pre psa■ Konferenčný stolík■ Skrinka pod televízor■ Záhradný držiak na sviečky■ Lavica s rovným operadlom■ Sedačka s nakloneným operadlom■ Polica na knihy■ Malý konferenčný stolík■ Viacúčelový stôl■ Vešiak■ Pohovka s operadlom