Správa budov

Časopis Správa budov informuje o všetkom dôležitom na poli správy, prevádzky, údržby a obnovy budov.

Informuje aj o úsporách energií starších i novopostavených objektov či obnove bytového fondu na Slovensku. Typickými čitateľmi sú manažéri správcovskej spoločnosti a zástupovia vlastníkov bytov.

Základné informácie o časopise

  • Predajná cena: 2,60 €
  • Periodicita: 4x ročne
  • Vychádza od: 2007
  • Náklad: 6000 ks
  • Rozsah: 56 – 80 strán
  • Formát: 210 × 297 mm

Vyberte si výhodné predplatné

15,20 €
Obsahuje: 8 štandardných čísel.
8,40 €
Obsahuje: 4 štandardné čísla.