Národná BIM konferencia

BIM

Národná BIM konferencia prináša pohľad na aktuálny stav implementácie BIM na Slovensku. Pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša.

Konferenciu zameranú na problematiku informačného modelovania stavieb organizujú BIM asociácia Slovensko a vydavateľstvo JAGA.

Viac informácií