Služby na kľúč

JAGA má okrem prípravy interných médií aj dlhoročnú prax v príprave produktov na kľúč. Úspešne sa nám darí realizovať a vydávať firemné časopisy, knihy, cenníky, katalógy, informačné brožúry a ďalšie publikácie.

Produkty na kľúč sú často najlepším spôsobom prezentácie spoločnosti a komunikácie s externým a interným prostredím – existujúcimi a potenciálnymi obchodnými partnermi, zákazníkmi či zamestnancami. Vydavateľstvo JAGA zabezpečuje komplexnú prípravu produktu: vytvorenie obsahovej koncepcie, autorské a redakčné spracovanie textov, jazykovú úpravu, preklady, fotografie, grafické návrhy a grafické spracovanie, tlač, vklad a distribúciu, ako aj inzerciu tretích strán.

Garantujeme vysokú kvalitu obsahovej aj vizuálnej stránky za prijateľnú cenu.
Pošlite nám dopyt a presvedčíme vás!  🙂

Kontakt

Denisa Kureková
denisa.kurekova@jaga.sk
02 / 50 200 232
0948 439 327

Kompletný redakčný a grafický servis
  • spracovanie článkov, textov, tlačových správ, PR servis, jazykové korektúry
  • grafické návrhy, spracovanie grafických podkladov, fotoservis, sken, zlom
Príprava a zasielanie direct-mailov
  • databáza firiem a architektov štruktúrovaná podľa ich zamerania
  • príprava a zasielanie štrukturovaných direct-mailingov
Marketingový a mediálny servis
  • reklamné predmety
  • časopisy vydavateľstva JAGA s venovaním ako darčeky
  • mediálne služby
Tlač propagačných materiálov
  • katalógy, prospekty, letáky, cenníky
  • od získania podkladov cez grafické spracovanie, prípravu na tlač až po doručenie