Stavebné materiály

Časopis Stavebné materiály už od roku 2005 informuje o stavebných materiáloch, výrobkoch, konštrukciách a technológiách, ako i o aktuálnom ekonomickom stave stavebníctva na Slovensku.

V každom čísle čitateľ nájde aktuálne analýzy, rozhovory a informácie o novinkách z oblasti pozemných stavieb či o stavebnej technike. Časopis je odporúčaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov a distribuovaný medzi jej členov. Predplatné je jednou z výhod členstva v SKSI.

SKSI

Základné údaje o časopise

  • Predajná cena: 2,30 €
  • Periodicita: 6x ročne
  • Vychádza od: 2005
  • Náklad: 6000 ks
  • Rozsah: 56 – 80 strán
  • Formát: 210 × 297 mm

Vyberte si výhodné predplatné

14,40 €
Obsahuje: 12 štandardných čísel. Zľava: 47 %
8,40 €
Obsahuje: 6 štandardných čísel. Zľava: 39 %