JAGA v Českej republike

Vydavateľstvo JAGA v Českej republike pôsobí prostredníctvom spoločnosti Jaga Media.

Spoločnosť so sídlom v Prahe sa zaoberá vydávaním časopisov a knižných publikácii z oblasti bývania, stavebníctva a architektúry. Prevažná časť titulov je venovaná odbornej verejnosti. Ide o časopisy ASB, Realizace staveb, TZB Haustechnik a Inžinierske stavby / Inženýrské stavby. Druhá časť produktov je určená laickej verejnosti a tvoria ju časopisy HOME, Recepty prima nápadů a Zahrada prima nápadů.

Jaga Media tiež prevádzkuje internetové portály Home-bydleni.cz, ASB-portal.cz a Receptyprimanapadu.cz.

Viac informácií