Kontakty

Fakturačné údaje

JAGA GROUP, s.r.o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava

IČO: 35705779
IČ DPH: SK2020265258

Bankové spojenie
ČSOB, a.s.
IBAN: SK94 7500 0000 0007 0211 4133
SWIFT: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 30343/B. ZI: 7.635,- EUR, SP: 7.635,- EUR

Sekretariát spoločnosti

sekretariat@jaga.sk
tel 02 / 50 200 200

Časopis Môj dom

Redakcia

Sabína Zavarská, šéfredaktorka
sabina.zavarska@jaga.sk
02 / 50 200 263

Predplatné

JAGA GROUP, s.r.o.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42
predplatne@jaga.sk
02 / 50 200 283

Časopis Urob si sám

Redakcia

Jana Komadelová
jana.komadelova@jaga.sk
02 / 50 200 221

Predplatné

JAGA GROUP, s.r.o.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42
predplatne@jaga.sk
02 / 50 200 283

Časopis Záhrada

Redakcia

Monika Králová
monika.kralova@jaga.sk
02 / 50 200 274

Predplatné

JAGA GROUP, s.r.o.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42
predplatne@jaga.sk
02 / 50 200 283

Časopis Tvorivé bývanie

Redakcia

Andrea Dingova
andrea.dingova@jaga.sk
02 / 50 200 261

Predplatné

JAGA GROUP, s.r.o.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42
predplatne@jaga.sk
02 / 50 200 283

Časopis ASB

Redakcia

Denisa Kureková
denisa.kurekova@jaga.sk
02 / 50 200 232

Broňa Tarnócy
brona.tarnocy@jaga.sk
02 / 50 200 270

Monika Voleková
monika.volekova@jaga.sk
02 / 50 200 212

Predplatné

JAGA GROUP, s.r.o.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42
Zuzana Grossová
predplatneasb@jaga.sk
02 / 50 200 283

Časopis Stavebné materiály

Redakcia

Andrea Dingová
andrea.dingova@jaga.sk
02 / 50 200 213

Produktový manažér

Katarína Lipovská
katarina.lipovska@jaga.sk
0903 288 511

Predplatné

JAGA GROUP, s.r.o.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42
predplatnesm@jaga.sk
02 / 50 200 283

Časopis Správa budov

Redakcia

Andrea Dingová
andrea.dingova@jaga.sk
02 / 50 200 213

Produktový manažér

Jaroslava Omastová
jaroslava.omastova@jaga.sk
0903 245 665

Predplatné

JAGA GROUP, s.r.o.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42
predplatne@jaga.sk
02 / 50 200 283

Časopis TZB Haustechnik

Redakcia

Silvia Friedlová
silvia.friedlova@jaga.sk
02 / 50 200 233

Produktový manažér

Veronika Uhrínová
veronika.uhrinova@jaga.sk
0902 982 999

Predplatné

JAGA GROUP, s.r.o.
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42
e-mail: predplatnetzb@jaga.sk
02 / 50 200 283

Časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby

Redakcia

Silvia Friedlová
silvia.friedlova@jaga.sk
02 / 50 200 233

Produktový manažér

Juraj Vilkovský
juraj.vilkovsky@jaga.sk
0903 246 321

Predplatné

L. K. Permanent, spol. s r.o.
pošt. prieč. 4
834 14 Bratislava 34

Mária Škardová
skardova@lkpermanent.sk
lkperm@lkpermanent.sk
tel 02 / 49 111 201
fax 02 /49 111 209

Weby

Jaroslav Matyáš
(online lead)
jaroslav.matyas@jaga.sk
02 / 50 200 267

Oliver Vysloužil
(Mojdom.sk, Urobsisam.sk)
oliver.vyslouzil@jaga.sk
02 / 50 200 248

Michaela Horbanová
(Zahrada.sk)
michaela.horbanova@zahrada.sk
02 / 50 200 295

Samuel Ďuriš
(ASB.sk)
samuel.duris@admin
02 / 50 200 287

Vedenie spoločnosti

Konateľ
Peter Halász
diana.ho-chi@jaga.sk
02 / 50 200 203

Obchodné oddelenie
Ľudmila Prekalová
ludmila.prekalova@jaga.sk
0903 592 378

Ekonomické oddelenie
Diana Hô Chí
diana.ho-chi@jaga.sk
02 / 50 200 203

Distribučné oddelenie
Marek Pavlásek
marek.pavlasek@jaga.skdistrib@jaga.sk
02 / 50 200 202

Oddelenie vydavateľských činností
Róbert Hošták
robert.hostak@jaga.sk
02 / 50 200 228

Oddelenie výroby
Miriam Lukáčová
miriam.lukacova@jaga.sk
02 / 50 200 229, 0911 551 285

Marketingové oddelenie
Zuzana Koporcová
zuzana.koporcova@jaga.skmarketing@jaga.sk
02 / 50 200 215, 0903 736 035

Obchodné oddelenie

e-mail: obchod@jaga.sk
tel.č.: +421 (0) 2/50 200 264