tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk

Časopis Inžinierske stavby už viac ako 60 rokov prináša odbornej verejnosti informácie z oblasti dopravných, vodohospodárskych, ekologických, líniových stavieb a geotechniky. Je určený slovenským i českým odborníkom, ktorí sa zároveň podieľajú na jeho zostavovaní.

 

Základné informácie o časopise:

Predajná cena: 2,29 €
Periodicita: 6-krát ročne
Ročník: 66.
Náklad: 3 500 ks
Rozsah: 56 – 112 strán
Formát: 210 × 297 mm