tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
IS_2014_01_sedsia_v350Inžinierske stavby / Inženýrské stavby

Aktuálne číslo               Predplatné               Archív starších čísel               E-verzie časopisov

Aktuality

Profil osobnosti
■ Andrej Jaroševič: Staviteľstvo mám v génoch

Profil spoločnosti
■ TSS GRADE: Chceme sa stať kľúčovým hráčom pri výstavbe železničnej infraštruktúry

Rozhovor
■ Branislav Lukáč: Je dôležité mať pri sebe správnych ľudí a vytvoriť dobrý tím

Analýza: Bezpečnosť pri prevádzke dopravných stavieb
■ Bezpečnosť cestnej infraštruktúry – nástroje správcu
■ Experimentálne merania a možnosti využitia BLWT tunela na STU

Téma: Železničná doprava
■ Stratégia ŽSR – investície ako dôležitá súčasť stratégie
■ Posledná etapa optimalizácie IV. železničného koridoru v medzistaničnom úseku Devínska Nová Ves – Zohor
■ Modernizácia železničného uzla Žilina
■ Metóda hĺbkového hutnenia CDC. Terminál intermodálnej prepravy Žilina
■ Geosyntetické materiály na modernizovaných úsekoch železničných tratí

Dopravné stavby
■ Úvahy o dilatáciách a integrovaných mostoch
■ Obnova a rekonštrukcia cestných komunikácií
■ Tunel Veľká Fatra – komplexné riešenie dopravy na úseku D1 Turany – Hubová
■ Technické riešenie a monitoring gabionových konštrukcií na rýchlostnej ceste R1

Špeciál: Technologické vybavenie dopravných stavieb
■ Denné prevádzkové osvetlenie krátkych tunelov

Technológie a materiály
■ Beton na nejvýše položeném místě v České republice