tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
TZB Haustechnik
Aktuálne číslo | PREDPLATNÉ | Archív vydaní | E-verzie časopisov
Aktuality

Realizácia
■ Materská škola v štýle energetickej sebestačnosti

Trvalá udržateľnosť
■ Spätné získavanie tepla z odpadovej vody
■ Odpadová stopa globalizovaných domov

Energia
■ Manažment v energetike
■ Výskum a vývoj kompaktného energetického zariadenia s využitím OZE

Špeciál: Kvalita vnútorného prostredia v budovách
■ Vplyv obnoviteľných zdrojov na kvalitu vnútorného prostredia nZEB

■ Možnosti zmiernenia tepelnej nepohody v budovách s ľahkým obalovým plášťom na báze dreva
■ Podlahové vykurovanie a tepelná pohoda
■ Aeromikróby v interiéroch budov
■ Koncentrácia CO2 v univerzitnej učebni a jej vplyv na techniku prostredia

Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie
■ Nová európska legislatíva pre systémy využitia zrážkovej a sivej vody v budovách

Firmy informujú
■ Renson: Vytvárame zdravé prostredie

 

 

Fotogaléria z časopisu: