tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
TZB Haustechnik
Aktuálne číslo | PREDPLATNÉ | Archív vydaní | E-verzie časopisov
Aktuality
■ Hrozí po COVID-19 zvýšené riziko Legionelly?

Energia
■ Integrácia technických systémov budov
■ Využívanie geotermálnej energie vo svete a na Slovensku

Špeciál: Vykurovanie
■ OZE v Integrovanom národnom energeticko-klimatickom pláne na roky 2021 až 2030
■ Podpora financovania projektov zásobovania teplom
■ Efektívne vykurovanie bytových domov s vysokou mierou individualizácie
■ Uplatnenie kogenerácie a energie prostredia v systémoch CZT
■ Vykurovanie rodinného domu typu bungalov v energetickej triede A1
■ IQ-pump: jednorúrková sústava 4.0

■ Vplyv regulačných metód vykurovania na tepelnú pohodu

Meracia, regulačná a riadiaca technika
■ Spôsoby regulácie výkonu výmenníkov tepla na ohrev vody
■ Meracie úlohy pri ventilačných systémoch určených do bytových priestorov

Vetranie, klimatizácia a chladenie
■ Možnosti stenového chladenia v kombinácii so solárnym ejektorovým systémom, II. časť

Vnútorné prostredie
■ Certifikačný systém WELL ako hodnotiaci nástroj kvality pitnej vody v budove

Názory a fakty
■ Budujme si svoje obydlia podľa seba

 

 

Fotogaléria z časopisu: