tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk

Časopis Stavebné materiály informuje o stavebných materiáloch, výrobkoch, konštrukciách a technológiách, ako i o aktuálnom ekonomickom stave stavebníctva na Slovensku. V každom čísle čitateľ nájde aktuálne analýzy, rozhovory a informácie o novinkách z oblasti pozemných stavieb či o stavebnej technike.

 

 
Základné informácie o časopise:

Predajná cena: 2,30 €
Periodicita: 6-krát ročne
Ročník: 14.
Náklad: 7 000 ks
Rozsah: 56 – 80 strán
Formát: 210 × 297 mm