ASB GALA 2014 – Staňte sa našim partnerom!

ASB GALA V ROKU 2014

V roku 2014 sa uskutoční ôsmy ročník ASB GALA večera. Cieľom tejto slávnostnej udalosti, ktorá sa bude konať v máji 2014, je udelením výročných cien opäť prejaviť uznanie osobnostiam, ktoré významne ovplyvňujú stavebné dianie, vyzdvihnúť aktivity dominantných developerských skupín, zviditeľniť stavebné spoločnosti a popularizovať stavebníctvo ako významné odvetvie národného hospodárstva.

Možnosti spolupráce
Spoločnosti pôsobiace na slovenskom stavebnom trhu majú možnosť osloviť účastníkov ASB GALA večera formou partnerstva, ktoré môže veľkou mierou prispieť k naplneniu ich marketingových zámerov. Spojenie mena spoločnosti s touto prestížnou udalosťou podporí pozitívne vnímanie značky a rozšíri komunikačné nástroje zamerané na oslovenie odbornej stavebnej verejnosti.

Formy spolupráce
■ Generálny reklamný partner
■ Hlavní reklamní partneri
■ Reklamní partneri
■ Podujatie podporili partneri
■ Mediálni partneri

V prípade vášho záujmu kontaktujte inzertné oddelenie vydavateľstva JAGA na tel. čísle +421 2 50 200 225 alebo e-mailom na obchod@jaga.sk.

Ocenenie ASB GALA 2013 získali:
Zľava: Juraj Šujan – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2013, Pavel Pelikán, J&T REAL ESTATE – ASB Developer roka 2013, Anton Bezák, INGSTEEL, s. r. o. – ASB Stavebná firma roka 2013, Vladimír Kohút – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2013 podľa www.asb.sk, Peter Černík, STRABAG – ZIPP Development  – ASB Developer roka podľa www.asb.sk, Jozef Miček, ZIPP BRATISLAVA. – ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk

ASB_GALA_2013_vitazi_s940