Predaj časopisu Urob si sám rastie

USS_Graf_predaj_2013_s552Predaj mesačníka Urob si sám od druhej polovice roku 2013 rastie, čo nás, ako jeho vydavateľa teší, nakoľko nejde o štandardný jav medzi periodikami na súčasnom slovenskom printovom trhu. Predaj je auditovaný prostredníctvom ABC SR (Audit Bureau of Circulations).
[message_box title=“Kancelária pre overovanie nákladov tlače – ABC SR“ color=“yellow“]Cieľom združenia je zabezpečovať objektívne informácie a údaje o mediálnom trhu, najmä o nákladoch periodickej tlače:
• zhromažďovať výkazy o tlačených a predaných nákladoch periodickej tlače a následne poskytovať zistené údaje svojim členom a zúčastneným vydavateľom
• overovať vykázané číselné údaje a zverejňovať ich
• metodicky usmerňovať a koordinovať činnosť v systéme overovania nákladov. [/message_box]

USS_Graf_predaj_2013