Vydavateľstvo JAGA vydáva časopis Ars Notaria

Bratislava 1. februára 2012 –  Vydavateľstvo JAGA koncom roka 2011 zvíťazilo v tendri na vydavateľa časopisu Notárskej komory Slovenskej republiky Ars Notaria. Časopis bude vychádzať 4-krát ročne, vyjde vždy ku koncu daného štvrťroka vo formáte A4 s cca. 30 stranami, plnofarebne. Jeho distribúcia bude zabezpečená directmailom všetkým notárom na Slovensku a predplatiteľom. Cieľovú skupinu tvorí odborná verejnosť, notári, právnici, študenti a pedagógovia právnických vysokých škôl, pracovníci verejnej správy a samosprávy. Inzerciu predáva Notárska komora SR a JAGA GROUP, s. r. o.