tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Casopisy_obalky_940px_TZB_2016Pre projektantov a inštalatérov

3 500 výtlačkov – tlačený náklad časopisu TZB Haustechnik

Základné údaje o časopise
Periodicita: 5× ročne
Cena: 2,29 €
Náklad: 3 500 výtlačkov
Rozsah: 56 až 80 strán

Časopis TZB Haustechnik je významným zdrojom odborných informácií, ktoré sú určené profesionálom pracujúcim v oblasti TZB. Pravidelne informuje o horúcich aktualitách, nových technológiách a o materiáloch využívaných v oblasti TZB, o zaujímavých realizáciách, novinkách vo firmách atď.

Rýchly kontakt » inzercia v časopise TZB Haustechnik

Tel.: 02/50 200 225
E-mail: obchod@jaga.sk

Edičný plán JAGA GROUP 2019/2020:

» Stiahnuť slovenskú verziu » PRINT: Edičný plán 2019/2020 (SK)

Profil čitateľa

Typickým čitateľom je vysokoškolsky alebo stredoškolsky vzdelaný muž v produktívnom veku 25 až 55 rokov. Do skupiny čitateľov však patria, hoci v menšej miere, aj ženy. Prevažná časť čitateľov pôsobí v projektantských a realizačných spoločnostiach a informácie získané z časopisu TZB Haustechnik využíva vo svojej profesii. Odráža sa to aj v rastúcom záujme o informácie z praxe a nekomerčné informácie o aktuálnych výrobkoch a trendoch na slovenskom trhu.

Akí sú čitatelia časopisu TZB Haustechnik?

Viac ako 60 % čitateľov TZB Haustechnik tvoria čitatelia pôsobiaci v projekčných a realizačných spoločnostiach.

 • TZB_Graf_Projekcne_a_realizacne_v175
  ■ 59 % čitateľov predstavujú ľudia pôsobiaci v projektantských a realizačných spoločnostiach
  ■ 34 % čitateľov sú inštalatéri TZB
  ■ 5 % čitateľov sú študenti
 • TZB_Graf_Muzi_dominuju_v175

  ■ 86 % čitateľov TZB Haustechnik sú muži z rôznych oblastí od financovania až po technické zariaďovanie budov
  ■ 14 % čitateľov TZB Haustechnik sú ženy zaujímajúce sa o dianie v oblasti technického zariaďovania budov  v rámci výkonu svojho povolania

 • TZB_Graf_Produktivny_vek_v175
  ■ 10 % čitateľov TZB Haustechnik je vo veku 20 až 29 rokov
  ■ 24 % čitateľov TZB Haustechnik je vo veku 30 až 39 rokov
  ■ 39 % čitateľov TZB Haustechnik je vo veku 40 až 49 rokov
  ■ 23 % čitateľov TZB Haustechnik je vo veku 50 až 59 rokov
  ■ 4 % čitateľov TZB Haustechnik je vo veku 60 a viac rokov
 • TZB_Graf_Rozhoduju_o_nakupe_v175

  ■ 52 % čitateľov o nákupe rozhodujú sami
  ■ 31 % čitateľov sa spolupodieľa na rozhodovaní o nákupe
  ■ 17 % čitateľov o nákupe nerozhoduje

 • TZB_Graf_Aktuality_a_trendy_v175

  ■ 53 % čitateľov TZB Haustechnik predstavujú ľudia, ktorí v časopise najviac čítajú nekomerčné informácie o aktuálnych výrobkoch a trendoch na slovenskom trhu
  ■ 33 % čitateľov TZB Haustechnik sú ľudia, ktorých najviac zaujímajú informácie z praxe, a teda praktické, no zároveň odborné riešenia z oblasti technických zariadení budov
  ■ 14 % čitateľov TZB Haustechnik nachádza v časopise informácie o aktuálnom stave v tejto oblasti

Zdroj: čitateľský prieskum na vzorke 412 ľudí, ktorí si kúpili časopis TZB Haustechnik

Kto je náš čitateľ?

■ projektanti TZB
■ predajcovia špecializujúci sa na oblasť TZB
■ realizačné spoločnosti (od drobných živnostníkov cez stredné realizačné firmy až po väčšie dodávateľské spoločnosti)
■ manažéri obchodných, servisných a dodávateľských firiem
■ investori
■ energetické podniky
■ výskumné a poradenské spoločnosti
■ bytové podniky a družstvá, facility manažéri
■ štátna správa, samospráva
■ pedagógovia a študenti stavebných a strojárskych odborov
■ inštalatéri

Distribúcia časopisu

■ predplatitelia
■ direct mail cieľovým skupinám
■ predaj v kníhkupectve JAGA (budova Stavebnej fakulty STU v Bratislave)
■ predaj na výstavách zameraných na stavebníctvo a bývanie, technické zariadenia budov, energetiku a strojárstvo
■ predaj prostredníctvom stránky www.jagastore.sk
■ elektronický predaj časopisu prostredníctvom stránky www.floowie.com

SKSI_logo_web_v80 Časopis je odporúčaný Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) a je distribuovaný medzi jej členov. Predplatné je jednou z výhod členstva v SKSI.

Na začiatok